O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 34
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 837)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Potrdila za premalo izplačane plače

Andrej Simonič, 28.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 25/1995Ali lahko upravičenci, ki so prejeli potrdilo za premalo izplačane plače in jih ne uveljavljajo v postopku lastninjenja, "sprožijo sodno izterjavo na podlagi pripoznave dolga?" Zaposleni, ki so prejeli premalo izplačane plače, imajo terjatev do delodajalca. Delodajalec lahko svojo obveznost izpol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Solidarnostna pomoč

Marta Klampfer, 28.12.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995V skladu s podjetniško pogodbo pripada delavcu solidarnostna pomoč med drugim tudi v primeru, če je dalj časa v bolniškem staležu (nad 3 mesece). Ali pripada solidarnostna pomoč delavcu, ki dela skrajšan delovni čas (4 ure dela, za 4 ure pa prejema nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Odkup delnic iz notranjega prometa

Damjan Belič, 28.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 25/1995Ali lahko udeleženec notranjega odkupa pri drugem obroku odkupa delnic iz notranjega odkupa vplača več, kot je njegov sorazmerni delež glede na prvi obrok? Zakon o lastninskem preoblikovanju v 32 členu določa, da lahko udeleženci programa notranjega odkupa pri začetnem vplačilu vplačajo toliko, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Podedovani certifikat

Andrej Simonič, 28.12.1995

Dedovanje, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 25/1995Delavka je imela certifikat za 300.000 SIT. Po umrlem očetu je podedovala še certifikat za 400.000 SIT, tako da ima sedaj skupaj 700.000 SIT certifikata. Ali lahko ta znesek v celoti uporabi v interni razdelitvi v svojem podjetju? Uporabo lastniških certifikatov natančneje opredeljuje Uredba o iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Član nadzornega sveta d.d.

Damjan Belič, 28.12.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 25/1995Ali je lahko delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi član nadzornega sveta delniške družbe? Zakon o gospodarskih družbah določa absolutno nezdružljivost članstva v nadzornem svetu in v upravi (263. člen).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Delovno razmerje za določen čas in regres za letni dopust

Marta Klampfer, 28.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995Delavka je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 6 mesecev in je dobila izplačani sorazmerni del regresa za letni dopust. Zaradi povečanja obsega dela so delavki podaljšali delovno razmerje še za 7 mesecev (3 mesece plus 4 mesece), tako da bo izrabila celotni letni dopust. Ali je upravičena do dod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Regresi in druge pravice zaposlenega za krajši delovni čas

Marta Klampfer, 28.12.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995Ali gre pravica do polnega regresa za letni dopust matere ali očeta, ki dela polovico polnega delovnega časa po 85. členu zakona o delovnih razmerjih? Delavka, ki se v skladu s 85. členom zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) odloči za polovični delovni čas, opravlja d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Dragi dedek Mraz!

Marko Pavliha, 28.12.1995

Kultura in umetnost

Marko Pavliha, Pravna praksa, 25/1995Leto je naokrog in ponovno se oglašam iz naše majhne Cankarjeve dolinice, ki se je pred nekaj leti odcepila od Butal, sedaj pa poskuša Prešerno krmariti proti Zahodu. Gotovo Te zanima, kaj se je v zadnjih dvanajstih mesecih dogodilo v naših pravniških logih, zato bom brž poprijel za pero, na koncu p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Odgovornost za proizvode v ZDA

Bojan Zidarič, 28.12.1995

Obligacije, Trgovina

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 25/1995Strogi predpisi, kompliciran in dolgotrajen ter zato drag dokazni postopek pred pričetkom sodnega postopka, ki je značilen za pravni sistem v ZDA, razsojanje spora s strani civilnih porot in izredno visoke odškodnine, ki dosegajo milijonske vsote USD, so vzrok, da je lahko za tuje proizvajalce ameri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Sedem dni v Dublinu

dr. Janez Novak, 28.12.1995

Ostalo

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 25/1995V času od 25. novembra do 2. decembra 1995 sem bil na študijskem obisku v Dublinu, ki ga je organizirala Uprava za pravne zadeve (Directorate of Legal Affairs) Sveta Evrope iz Strassbourga ob sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije. Obisk je bil namenjen predvsem izpopolnjevanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

35 let študija prava v Mariboru

Avtor ni naveden, 28.12.1995

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 25/1995S srečanjem številnih sodelavcev, s katerimi je bila prehojena razvojna pot, so v Mariboru 19. decembra proslavili 35 let pravniškega študija, tam od ustanovitve dveletne Višje pravne šole v letu 1960 do današnje Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Slovesnost pa so še dodatno osvetlili s tremi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

East - West Forum 1995

Rajko Knez, 28.12.1995

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 25/1995Evropski Univerzitetni inštitut (European University Institute - Academy of European law), s svojim sedežem v Firencah (Italija) je že tretjič zapored organiziral East-West Forum, tokrat prvič s krajšim, desetdnevnimi predavanji na tematiko evropskega prava. Forum je potekal od 30. novembra do 8. d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Državna pomoč v Evropski uniji

Bojan Zidarič, 28.12.1995

Proračun

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 25/1995Državna pomoč, ki jo države članice Evropske unije dajejo podjetjem, ki poslujejo v EU, znaša povprečno 13,5 milijard ECU letno. Pomoči so deležna tudi podjetja, ki niso v lasti EU, vendar imajo sedež (ali se šele ustanavljajo) v eni izmed držav članic EU. Predpisi EU o državni pomoči se nahajajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Podjetja, družbe in druge organizacije, Republika Slovenija, 30. 09. 1995

Avtor ni naveden, 28.12.1995

Statistika

, Pravna praksa, 25/1995KOMENTAR: V Registru podjetij in drugih organizacij je bilo 30. 9. 1995 68928 podjetij, družb, zavodov, organov in organizacij državne uprave, družbenih organizacij, društev in drugih oblik organiziranja, ki so prikazani v tabeli 1.(glej pp 25/95 str.24) V tretjem četrtletju 1995 se je skupno šte...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljiv pretok?

Adrijana Viler-Kovačič, 28.12.1995

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 25/1995Voda je naravni vir in javno dobro, na katerem sta dostopnost in gibanje pod enakimi pogoji omogočena vsem. Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je lastnina nad tem javnim dobrom pripadla državi Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Začasne odredbe (izdane med pravdnim ali drugim postopkom)

Dida Volk, 28.12.1995

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 25/1995-sklep o izvršbi ali le izvršilni naslov? V zakonu o izvršilnem postopku (ZIP), kot "temeljnem zakonu za začasne odredbe", je v 263. členu določeno, da je začasno odredbo mogoče izdati pred uvedbo sodnega ali upravnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka, dokler ni opravljena izvr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Pristojnost Računskega sodišča Republike Slovenije

dr. Etelka Korpič-Horvat, 28.12.1995

Računsko sodišče

dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna praksa, 25/1995Zakon o Računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) določa pristojnost Računskega sodišča v 19. členu. To opravlja nadzor nad poslovanjem: - pravnih oseb javnega prava, - oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna, - ostalih oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Več pozornosti kazenskim določbam

Franc Mazi, 28.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franc Mazi, Pravna praksa, 25/1995Serijsko sprejemanje zakonov ima za posledico, da so posamezne določbe premalo premišljene, včasih pa tudi nejasne. To je pač nujno v času, ko mora nova država čimprej uveljaviti svojo zakonodajo. Vendar pa to ne more biti opravičilo, če se na nekem področju večkrat pojavljajo povsem pravne napake, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Kako izterjati odškodnino za poškodovani pomorski tovor

dr. Marko Pavliha, 28.12.1995

Obligacije, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 25/1995I. UVOD K toliko opevani slovenski "zgodbi o uspehu" pripomore tudi mednarodna trgovinska menjava z razvitimi državami, kot na primer z Nemčijo, ltalijo, Avstrijo, Francijo, ZDA in drugimi. Izvažamo in uvažamo, prodajalci in kupci si manejo roke, zadovoljni pa so tudi prevozniki, ki dostavljajo "...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Dodatek za delovno dobo za delo prek polnega delovnega časa

Marta Klampfer, 28.12.1995

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 25/1995Ali delavcu, ki dela prek polnega delovnega časa, pripada poleg 30 % dodatka od osnove tudi še dodatek za delovno dobo za tiste ure, ki jih je opravil prek polnega delovnega časa? Po 36. členu Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. RS št. 39/93 in 23/94) organizacija oz. delodajalec n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Načelo sorazmernosti v slovenskem pravu

dr. Lovro Šturm, 28.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 25/1995Podobno kot ugotavljajo nekateri avtorji, npr. francoski in angleški o latentni prisotnosti načela sorazmernosti v njihovem pravnem redu, velja tudi za slovenski pravni red in za slovenski kulturno civilizacijski pogled na vlogo pravnega reda pri zagotavljanju pravičnosti in v njegovem okviru "prave...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost: o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu

Barbara Kresal, 28.12.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1995Društvo za delovno pravo in socialno varnost je na svojem delovnem sestanku dne 7. decembra razpravljalo o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu (Poročevalec DZ RS, št. 39; EPA 1212 - prva obravnava). Gre za področje, ki ga sedaj pretežno ureja veljavni zakon o varstvu pri delu, ki je bil s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Še k predlogu zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 28.12.1995

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 25/1995Izhajajoč iz vzajemnega odnosa kazenskega prava in prava o prekrških ter načel, na katerih temelji predlog zakona o prekrških, navedenih v uvodu tega zakona (Poročevalec državnega zbora R Slovenije, št. 30 z dne 29. 6. 1995), sem v sestavku "K predlogu zakona o prekrških", objavljenem v pp, št. 19-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Ob predlogu novega ZPP

mag. Nina Betetto, 28.12.1995

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 25/1995Sedanji predlog zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) ni v celoti dosegel cilja - racionalizacije in večje učinkovitosti sodnega postopka (stališče sekcije, sprejeto na Dnevih pravnikov v Portorožu, namenjeno širši javnosti, med drugim objavljeno v Pravni praksi, št. 19-20/95). Z izraže...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

PF OPEN '95 - noč s tenisom, golažem in zabavo

Blaž Košorok, 28.12.1995

Ostalo

Blaž Košorok, Pravna praksa, 25/1995Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 34 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(837)

Leto objave

< Vsi
1995(837)
> Januar(68) > Februar(76) > Marec(87) > April(91) > Maj(54) > Junij(86) > Julij(58) > September(87) > Oktober(53) > November(125) > December(52)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov