O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 172 / 174
Dokumenti od 4276 do 4300 (od skupaj 4333)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje

Adrijana Viler-Kovačič, 15.5.1997

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/1997S 1. januarjem 1997 je za investitorje, ki želijo pridobiti lokacijsko dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo za take posege, ki občutneje vplivajo na okolje, nastopila nova zahteva in sicer presoja vplivov na okolje in s tem v zvezi pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Ta zahteva pa se n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju, d.d.

Maja Volk, 15.5.1997

Gospodarske javne službe (komunala)

Maja Volk, Pravna praksa, 9/1997Javno podjetje, katerega ustanovitelj je bila občina in je bilo ustanovljeno kot tako že na podlagi zakona o podjetjih, se je lastninsko preoblikovalo na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Ustavna odločba doktrinarnega pomena

mag. Gregor Virant, 24.4.1997

Ustavno sodišče, Primerjalno pravo

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 8/1997Pri sodnih odločbah se za izrekom, ki vsebuje odločitev o pravicah in obveznostih, pogosto skriva odločitev širših razsežnosti. Stranke seveda zanima predvsem pomen odločitve za njihov pravni položaj, ne pa tudi morebitni precedenčni pomen odločitve za bodoče podobne primere. Podobno velja tudi za o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Postopki pri podeljevanju koncesij na naravnih dobrinah

Adrijana Viler-Kovačič, 10.4.1997

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7/1997O koncesiji na naravnih dobrinah se v zadnjih letih veliko govori. To ni nič nenavadnega, saj je v slovenskem prostoru koncesija razmeroma mlad pravni institut, uveden pred dobrimi tremi leti, ki si po prvih porodnih krčih šele utira pot v upravno prakso. Mnogo je kritik na račun ležernosti in počas...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pridobitev licence za prevoz stvari za lastne potrebe

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Cestni promet

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Ali ni 5. člen zakona o prevozih v cestnem prometu, ki določa pridobitev licence za prevoz stvari za lastne potrebe, v nasprotju s 4. členom zakona o gospodarskih družbah? Slednji namreč določa, da sme družba opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Potrdila za neizplačane plače, sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo nerabljenega ostanka

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Potrdila za neizplačane plače - sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo neporabljenega ostanka Delavka je s potrdilom za neizplačane plače sodelovala pri lastninjenju podjetja, vendar pa je podjetje porabilo le del zneska, ki je izhajal iz potrdila. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Določanje krajevne pristojnosti centrov za socialno delo...

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zakonska zveza in družinska razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997... pri postavljanju skrbnika za posebni primer v postopku denacionalizacije V skladu s 67. členom zakona o denacionalizaciji so centri za socialno delo dolžni postaviti skrbnika za posebni primer (211. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), če je upravičenec do denacionalizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Notranja kontrola in strokovno nadzorstvo po zakonu o graditvi objektov

Maja Volk, 6.2.1997

Gradbeništvo

Maja Volk, Pravna praksa, 3/1997Notranja kontrola in strokovno nadzorstvo po zakonu o graditvi objektov Kako naj izvajalska organizacija izvaja ustrezno notranjo kontrolo po 58. členu zakona o graditvi objektov, da bo zadostila zakonskim določbam? 58. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in RS, št. 59/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

mag. Mato Gostiša: Participativni management

dr. Zvone Vodovnik, 23.1.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 2/1997I. Pravnik, ki je že nekaj časa zaposlen, se v času svojega študija skoraj zagotovo ni srečal s pojmom, ki ga označuje naslov predstavljene znanstvene monografije. Gre namreč za kategorijo, ki je povsem mlada, njen domicil pa ni v pravnih, temveč v organizacijskih vedah. Avtor monografije mag. Ma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Potrdila za premalo izplačane plače - lastninjenje

Renato Vrenčur, 9.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 1/1997Zaposleni so prejeli potrdila za neizplačane plače za obdobje od 1. 9. 1990 do 31. 12. 1992. Ta potrdila bi uveljavljali pri lastninjenju krovnega podjetja (program lastninskega preoblikovanja vsebuje tudi potrdila za premalo izplačane plače). 1. Ali obstaja terjatev zaposlenih do delodajalca in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Prenos delnic pred vpisom lastninskega preoblikovanja v sodni register

Vladimir Višner, 9.1.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Sodni registri in sodne takse

Vladimir Višner, Pravna praksa, 1/1997V zvezi z delnicami, pridobljenimi iz naslova lastninskega preoblikovanja, je na tem mestu potrebno poudariti, da gre za delnice, izdane v dematerializirani obliki. Uredba o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 45/1995, v nadaljevanju Uredba), de lege ferenda pa Zakon o nemat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni upravni postopek

mag. Gregor Virant, 19.12.1996

Upravni postopek in upravne takse

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 25/1996Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) ni upravni organ, temveč nosilec javnega pooblastila. Zato velja glede pooblastila za izdajo odločbe 38. člen ZUP. Ta pa določa (če ga uporabljamo smiselno), da poleg poslovodnega organa (direktorja) lahko izdaja odločbe tudi "kdo drug" (torej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni upravni postopek

mag. Gregor Virant, 19.12.1996

Upravni postopek in upravne takse

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 25/1996Računalniško sestavljene odločbe, ki pridejo v poštev v nekaterih primerih, ko se o upravni zadevi odloča v skrajšanem ugotovitvenem postopku (drugi odstavek 141. člena ZUP), je mogoče šteti za odločbe, ki se obdelujejo mehanografsko (tretji odstavek 206. člena ZUP), tako da lahko namesto lastnoročn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni upravni postopek

mag. Gregor Virant, 19.12.1996

Upravni postopek in upravne takse

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 25/1996Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 - preč.bes.; v nadaljevanju: ZUP) določa v 205. členu: "Če uradna oseba, ki je vodila postopek, nima pravice izdati odločbo, mora predložiti osnutek odločbe organu, ki jo ima pravico izdati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prevzem državnih funkcij - še enkrat

mag. Gregor Virant, 17.10.1996

Ustavno sodišče, Uprava

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 20/1996Strokovne kvalitete profesorja Janeza Šmidovnika osebno zelo cenim, tako da mi je po svoje žal, da se že drugič (prvič se je to zgodilo ob njegovi kritiki odločbe ustavnega sodišča o prvem odstavku 101. člena zakona o upravi) spuščam v polemiko z njegovimi stališči. Tudi spoznanja, na katerih temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dogovor o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške

Renato Vrenčur, 19.9.1996

Obligacije, Prekrški

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 17-18/1996Ali je dopusten dogovor, s katerim se član poslovodstva, ki je odgovoren za določeno področje dela, dogovori o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške, ki jih je dolžan plačati kot odgovorna oseba pravne osebe? Sprejet je namreč predpis, na podlagi katerega mora družba izpolnjevati dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Socialno partnerstvo - modeli industrijskih odnosov ob koncu 20. stoletja

dr. Zvone Vodovnik, 19.9.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 17-18/1996Včasih je potrebno čakati dolga leta ali celo desetletja, da se v slovenski strokovni družboslovni literaturi pojavi nov naslov, oziroma nov tekst, ki zbudi interes širšega kroga bralcev ob tistih, ki se znotraj konkretne znanstvene discipline ukvarjajo s tematiko, ki jo obravnava delo. Znanstvenemu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Kadrovski management kot funkcija vodenja

dr. Zvone Vodovnik, 18.7.1996

Ostalo

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 14/1996Ob koncu predavanja dr. Hansa Böhma, strokovnjaka in predsednika EAPM o sodobnih pogledih in trendih na področju upravljanja in vodenja na kadrovskem področju, se je poslušalcu lahko zastavilo nekaj pomembnih vprašanj. Razmere v Evropi, še posebej pa v državah "tranzicije" so v velikem razkoraku s s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

O novejši sodni praksi vpisov v sodni register

Vladimir Višner, 4.7.1996

Sodni registri in sodne takse

Vladimir Višner, Pravna praksa, 13/1996Sodniki so pri svojem delu vezani na veljavne zakonske norme, katere pa si pravniki, še posebej, če niso jasno opredeljene, različno razlagamo. Posledica navedenega je med drugim tudi oblikovanje dokaj neenotne sodne prakse. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zato na posvetu z registrskimi sodni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄12

II. mednarodna konferenca: globalna varnost

dr. Zvone Vodovnik, 20.6.1996

Varstvo pri delu

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 12/1996Zavod RS za varstvo pri delu ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije sta v sodelovanju z več ministrstvi ter Upravo RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, ZPIZ ter DVR in BASI (Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit) organizirala navedeno interdisciplina...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Obračun obrestnih obresti

Dida Volk, 6.6.1996

Obligacije

Dida Volk, Pravna praksa, 11/1996Obresti na obresti ureja zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR) v 279. členu - Obrestne obresti. Iz 1. odst. tega člena izhaja, da "od zapadlih, pa ne plačanih pogodbenih ali zamudnih obresti ter od drugih zapadlih občasnih denarnih dajatev ne tečejo zamudne obresti, razen če zakon tako določa".
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Varstvo okolja v vesolju

dr. Milan Vivod, 6.6.1996

Varstvo okolja

dr. Milan Vivod, Pravna praksa, 11/1996Eno najbolj aktualnih področij vesoljskega prava predstavlja varstvo okolja pred škodo, ki jo povzročajo vesoljski odpadki. Zato se je svetovno združenje za mednarodno pravo o problematiki osnaževanja okolja že pred leti, konkretno pa na bienalnih konferencah v Seulu (1986), v Varšavi (1987), Quzens...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Splošni priročnik za delavsko soupravljanje

mag. Zvone Vodovnik, 4.4.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 7/1996Slovenija je pričela z racionalizacijo in prilagajanjem ekonomsko-socialnih razmerij ter z usklajevanjem teh razmerij s sodobnimi evropskimi modeli že pred osamosvojitvijo in sprejetjem nove slovenske ustave 1991. S sprejetjem tega temeljnega akta so bili ustvarjeni ustavni temelji za urejanje razme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

5. srečnje zdravnikov in pravnikov

Renato Vrenčur, 4.4.1996

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 7/1996Zdravniško društvo v Mariboru in Pravniško društvo v Mariboru sta 20. marca v sodelovanju z Univerzo v Mariboru organizirali že peti posvet z naslovom "Zdravnikova odgovornost za uporabo farmacevtskega proizvoda". Pod moderatorstvom delovnega predsedstva, ki so ga sestavljali mag. V. Planinšec, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Ali je mogoč dogovor za manjši obseg participativnih pravic, kot ga jamči zakon?

mag. Zvone Vodovnik, 21.3.1996

Delovna razmerja

mag. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 6/1996Mnenja o možnosti, nakazani v naslovu, so v Sloveniji deljena. Že na prvi pogled je jasno, da gre za eno ključnih vprašanj, ki globoko segajo v interesne položaje delodajalcev ter kolektivov delavcev, zato je nujna hitra strokovna in vrednostna razrešitev problema. Avtentična razlaga določil 5. člen...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 171 172 173 174 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(4333)

Leto objave

2020(33) 2019(59) 2018(77) 2017(58)
2016(335) 2015(364) 2014(378) 2013(367)
2012(415) 2011(425) 2010(451) 2009(158)
2008(167) 2007(125) 2006(67) 2005(120)
2004(128) 2003(130) 2002(116) 2001(102)
2000(64) 1999(86) 1998(34) 1997(27)
1996(15) 1995(12) 1994(8) 1993(5)
1992(5) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov