O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Prost pretok storitev

Luigi Varanelli, 21.12.2006

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi, NAČELA IN POGOJI

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 49-50/2006Italijanska gospodarska družba bi rada v Sloveniji pridobila ustrezna dovoljenja za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), v matični državi pa že izpolnjuje vse zahtevane pogoje za opravljanje te dejavnosti. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Zakonodajne novosti glede pirotehničnih izdelkov

Metka Voler, 7.12.2006

Varstvo pred nevarnimi snovmi, Varstvo zdravja in varnost

Metka Voler, Pravna praksa, 47/2006univ. dipl. pravnica, mag. znanosti Veljavna zakonodaja v državah članicah Evropske unije (EU) kaže na to, da se pravni okvir za dajanje v promet in uporabo pirotehničnih izdelkov od države do države zelo razlikuje,1 hkrati pa je zelo preprosto nezakonito prevažati pirotehnične izdelke iz ene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Poslovni delež družbenika v d.o.o.

dr. Luigi Varanelli, 7.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 47/2006Družba A, d.d., je ustanovila družbo B, d.o.o., ki ima 2.100.000 tolarjev osnovnega kapitala. Družba je sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala, in sicer z denarnim vložkom 50.000.000 tolarjev (mogoče bi bilo tudi povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe). * Kakšen vpliv ima spreme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih delnic

Jožica Vindiš, 16.11.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

Jožica Vindiš, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalna na PF Univerze v Mariboru Tokratni prispevek je nastal kot odgovor na vprašanje enega od bralcev PP, prvi del odgovora izpod peresa odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka (Dematerializacija v nejavnih družbah) pa smo objavili v prejšnji številki PP. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Uradni list EU in prevajanje

Boža Vončina, 16.11.2006

SPLOŠNE DOLOČBE, Splošno

Boža Vončina, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica, analitičarka v generalnem sekretariatu Vlade RS Prevajati: izražati, podajati pisno ali govorjeno besedilo enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika. (SSKJ) Uradni list EU od 1. maja 2004 izhaja v dvajsetih uradnih jezikih petindvajsetih držav članic EU: an...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄43

Izvrševanje sklepov o izvršbi

Dida Volk, 9.11.2006

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 43/2006univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Povod za prispevek so bila vprašanja, ki so jih na seminarju PP junija letos zastavili udeleženci. Po izdaji sklepa o izvršbi oziroma po pravnomočnosti sklepa na podlagi verodostojne listine v postopku nastopi izvršilni del - to ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Prekrškovno inkasantstvo ali družbeno sprejemljivo vedenje

mag. Simon Vindiš, 26.10.2006

Prekrški, Cestni promet

mag. Simon Vindiš, Pravna praksa, 41-42/2006mag. pravnih znanosti, vodja sektorja uniformirane policije, PU Kranj Zapleten prometni položaj nujno zahteva, da se vsi udeleženci v prometu čim bolj ali celo popolnoma vedejo v skladu z istimi pravili. V tem je nujnost njegovega pravnega urejanja. Pravo tako preverja in izsiljuje ustrezno vede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄37

Ali lahko (zgolj) zakonodaja zagotavlja fleksibilnost na področju delovnih razmerij?

Urban Vrtačnik, 28.9.2006

Delovna razmerja

Urban Vrtačnik, Pravna praksa, 37/2006Aktualna razprava, ki spremlja napovedane spremembe delovne zakonodaje, pogosto poudarja pojem fleksibilnosti na področju delovnih razmerij. Pri tem ni povsem jasno, kakšna fleksibilnost je predmet razprave in na katere subjekte se nanaša. V tem prispevku se želim od aktualne razprave povsem odmakni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄31-32

Dvojezične table in normativna moč faktičnega

mag. Rudolf Vouk, 24.8.2006

Človekove pravice

mag. Rudolf Vouk, Pravna praksa, 31-32/2006Veliki avstrijski pravnik nemško-judovskega rodu Georg Jellinek je na začetku prejšnjega stoletja zasnoval teorijo o »normativni moči faktičnega«. S tem je mišljeno, da normativni pravni red, ki določa, kaj naj bo, včasih ne more ignorirati nasprotujočih dejstev, ki kažejo, kaj je. Normativna moč fa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄31-32

Pripravljalni akti EU

Boža Vončina, 24.8.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Boža Vončina, Pravna praksa, 31-32/2006EU je v desetletjih svojega obstoja za doseganje ciljev, ki si jih je določila v ustanovitvenih pogodbah, za uveljavljanje notranjega trga in drugih skupnih politik vzpostavila obsežen in podrobno strukturiran pravni red, ki ga gradi naprej, v skladu s svojimi vizijami ter s potrebami sedanjega in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 20.7.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 28/2006od 11. do 17. julija Torek, 11. 7. Člani skupine državnih tožilcev za posebne zadeve. Državnotožilski svet je za nove člane skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala imenoval višja državna tožilca Branko Zobec Hrastar in Boštjana Penka ter okrožna državna tožilca Alenko Sagm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄27

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 13.7.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2006od 4. do 11. julija Torek, 4. 7. Čezmejno delovanje izvajalcev pokojninskih načrtov. Kot je znano, se je Evropska komisija konec junija odločila, da bo Slovenijo tožila pred Sodiščem ES, ker država v svoj pravni red ni prenesla direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo

dr. Renato Vrenčur, 6.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 26/2006V obligacijskem pravu ne velja pravilo zaprtega kroga obligacijskih pravic. Načeli avtonomije in dispozitivnosti (2. in 3. člen OZ) dopuščata prosto oblikovanje obligacijskih razmerij, ki je lahko tudi drugačno od dispozitivnih norm zakona. Glede na pestrost v obligacijskem pravu zemljiškoknjižni si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba

dr. Luigi Varanelli, 6.7.2006

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2006Komentar sodbe in sklepa VS RS, št. II Ips 633/2005, 25. 1. 2006 Odločba Vrhovnega sodišča RS (objavljena v PP, št. 19-20/2005), ki jo nameravam komentirati, pomeni v novejši slovenski sodni praksi pomemben korak pri oblikovanju temeljnih pojmov, povezanih s tematiko neveljavnosti pravnega posla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄23

Preračun osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala d.o.o. v evre

Jožica Vindiš, 22.6.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jožica Vindiš, Pravna praksa, 23/2006Prenovljeni ZGD-11 zaradi vstopa v EMU s 1. januarjem prihodnjega leta vsebuje tudi pravila o prilagajanju družbenih pogodb družb z omejeno odgovornostjo na evro, pri čemer podrobno ureja preračun temeljnih kategorij d.o.o. - osnovnih vložkov in osnovnega kapitala - v evre. Pri preračunu zneskov osn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Teorija in claris nof fit interpretatio

dr. Luigi Varanelli, 15.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 22/2006C-495/03, Intermodal Transports BV proti Staatssecretaris van Financien Prvi senat Sodišča ES, katerega član je tudi dr. Marko Ilešič, je 15. septembra 2005 izdal sodbo, v kateri je jasneje določil pogoje, na podlagi katerih lahko nacionalno sodišče, zoper odločitev katerega ni pravnega sredstva ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu

Urška Vrbnjak, 15.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Upravni spor

Urška Vrbnjak, Pravna praksa, 22/2006Ustava RS opredeljuje upravni spor v 157. členu.1 Ureja ga predvsem kot spor o zakonitosti dokončnega posamičnega akta, s katerim državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov in pravnih oseb,2 hkrati pa vpel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Vodilo za okoljske standarde – ISO 14001 IN EMAS

Avtor ni naveden, 8.6.2006

Varstvo okolja

, Pravna praksa, 21/2006Pred kratkim je pri GV Založbi izšla knjiga mag. Nika Vujoševiča z naslovom Vodilo za okoljske standarde - ISO 14001 IN EMAS. Izhajajoč iz svojih misli o pomenu varstva okolja tako za posameznike kot za organizacije, kamor šteje družbe, korporacije, podjetja, upravne organe ali ustanove ali njegov/n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

Neznosna lahkost prepočasnega sojenja in sprememba ustave

mag. Matija Vidmar, 8.6.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

mag. Matija Vidmar, Pravna praksa, 21/2006Ali je za uresničevanje z ustavo zagotovljene pravice do sodnega varstva treba spreminjati ustavo in zato imenovati sodnike z omejenim mandatom? Na to vprašanje smo v bili v zadnjem času deležni različnih odgovorov,1 najbolj slikovit pa je zagotovo ta, da se ustava spreminja s tresočo roko. Razlog z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄21

ZGD-1 in ustavna pravica do soupravljanja

dr. Božidar Veljković, 8.6.2006

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 21/2006Ş 4. majem 2006 je v Sloveniji začel veljati novi zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),1 ki je bistveno posegel v status gospodarskih subjektov. Ta zakon je uvedel pomembne novosti tudi na področju upravljanja gospodarskih družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 25.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19-20/20061. Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur. l. RS, št. 47/06) – velja od 24. maja, uporabljati pa se začne 24. novembra 2006; – podzakonske predpise na podlagi tega zakona sprejme vlada ali minister do 24. novembra letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄19-20

Okoljevarstveno dovoljenje

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 25.5.2006

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19-20/2006Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja (ZVO-1) v letu 20041 je postalo slovensko pravo varstva okolja bogatejše za novi upravni akt, tj. okoljevarstveno dovoljenje. Člen 17 ZVO-1 izrecno določa, da mora povzročitelj onesnaževanja okolja za napravo, v kateri poteka dejavnost, ki lahko onesnažuje oko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Kdo lahko vozi šolske otroke?

Rafael Viltužnik, 18.5.2006

Cestni promet

Rafael Viltužnik, Pravna praksa, 18/2006Prevozniška družba se je lani prijavila na razpis za šolske prevoze in tudi zmagala. Za prevoz uporabljajo vozilo, ki je registrirano za osem oseb in ima še en dodaten sedež. Ima varnostne pasove ter vso opremo, ki se zahteva za prevoz, prav tako tudi napravo za zapisovanje gibanja vozila. Isto vozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 18.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/20061. Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) – velja od 4. maja; – spremembe drugih predpisov: (1) v 3. točki prvega odstavka 41.a člena zakona o sodnem registru (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB) se na koncu stavka pred vejico doda besedilo »ali na predpisanem obrazcu«; (2) v za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb

dr. Luigi Varanelli, 18.5.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 18/2006Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se v primeru neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja (prim. prvi odstavek 128. člena SPZ). V ekonomskem in pravnem smislu imajo delnice in poslovni deleži go...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(67)

Leto objave

< Vsi
2006(67)
> Januar(7) > Februar(12) > Marec(15) > April(5) > Maj(8) > Junij(6) > Julij(4) > Avgust(2) > September(1) > Oktober(1) > November(3) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov