O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 125)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Posredovanje telefonske številke oškodovanca

Irena Vovk, 20.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007 Ker ste imeli na voljo podatek, kdo vam je poškodoval avto na parkirišču, ste prek policije prišli do podatka o številki povzročiteljeve zavarovalne police in podatka o odgovornostni zavarovalnici. Po prijavi škode na zavarovalnici vas je povzročitelj poklical na mobilni telefon ter vas prosil, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Javna objava podatkov v delniški knjigi

Irena Vovk, 20.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1107/2007/2, 13. december 2007 Na podlagi lastništva delnic NKBM smo po pošti prejeli ponudbo neke borznoposredniške družbe za odprtje trgovalnega računa pri njih. Ali je podatek o lastnikih delnic javno dostopen? Pooblaščenec meni, da lahko borznoposredniška...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Tesnoba in vznemirjenost javnih uslužbencev

Boža Vončina, 20.12.2007

Uprava

Boža Vončina, Pravna praksa, 49-50/2007univ. dipl. pravnica, analitičarka v Generalnem sekretariatu Vlade RS O tem, v kolikšni meri so načela zakonitosti, samostojnosti, strokovnosti, politične nevtralnosti in nepristranskosti državne uprave kot dela izvršilne oblasti1 danes razumljena in ponotranjena s strani njenih uslužbencev in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 20.12.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007 Rohan Kariyawasam International Economic Law and the Digital Divide: A New Silk Road? (Edward Elga Publishing, 2007, 391 strani) Delo se osredotoča na Svetovno trgovinsko organizacijo, e-poslovanje in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Nudi vpogled, kako lahko mednarodno ekonomsko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Nekončna ločila: pomišljaj (1)

mag. Tina Verovnik, 20.12.2007

Ostalo

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 49-50/2007V prejšnjem kotičku sem ob zgledih navedla pravopisna pravila za rabo podpičja in dvopičja; od nekončnih ločil, ki jih najpogosteje uporabljamo, kadar je vejica prešibko, pika pa premočno skladenjsko ločilo, je torej ostal še pomišljaj. Ta je lahko bodisi enodelni ali dvodelni, poleg skladenjskih ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Uspešna višja sodišča

Irena Vovk, 20.12.2007

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007"Projekt Lukenda je zelo uspešen na višjih sodiščih in na nekaterih okrajnih sodiščih. Ta so že dosegla 50-odstotno uresničitev Lukende, kar pomeni, da je število nerešenih zadev konec obdobja za polovico manjše, kot je število vseh prejetih zadev," je povedal pravosodni minister dr. Lovro Šturm na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Razmere niso normalne

Irena Vovk, 20.12.2007

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007 "Pred nekaj minutami sem predsedniku Ustavnega sodišča Jožetu Tratniku vročil zahtevo za predčasno razrešitev z mesta ustavnega sodnika, in sicer z 31. januarjem 2008," je na novinarski konferenci 14. decembra dejal sodnik dr. Franc Grad. Neuradne informacije, da bo dr. Grad po desetih mesecih del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

DOGODKI - IZJAVE

Irena Vovk, 20.12.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007 od 11. do 17. decembra Torek, 11. 12. Za ukinitev delovnih sobot. Republiški odbor sindikata državnih organov Slovenije, konference sindikatov Davčne uprave RS, Geodetske uprave RS in upravnih enot, ki so spremljali učinke delovnih sobot, pozivajo Ministrstvo za javno upravo, da po končanem p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Evropa

Irena Vovk, 20.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2007 11. 12. Lizbonska strategija. Ob predstavitvi strateškega poročila o uresničevanju lizbonske strategije, ki pravi, da so učinki strategije že vidni, je Evropska komisija Sloveniji namenila tudi dve priporočili, sicer podobni kot lani: država mora okrepiti reformo pokojninskega sistema ter spodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Menedžerski odkupi, izvedeni s tehniko management buyout

dr. Luigi Varanelli, 20.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 49-50/2007dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Menedžerski odkupi so vedno zelo zanimivo in hkrati kočljivo področje. Zanimanje za to zapleteno problematiko gospodarskega prava pa se skoraj vedno poveča pred volitvami. Verjetno je to posledica dejstva, da so v številnih primerih predmet menedžerskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Nekončna ločila: podpičje in dvopičje

mag. Tina Verovnik, 13.12.2007

Ostalo

mag. Tine Verovnik, Pravna praksa, 48/2007Ob vseh težavah, ki se v pisanju pojavljajo v zvezi z rabo vejice, se zdi, da so druga nekončna ločila povsem neproblematična. Pa so res? Večinoma že, a se tudi pri njih teorija in praksa kdaj razhajata. V tem in naslednjem kotičku bom zato ob zgledih preverjala, koliko pisci (zavedno ali nezavedno)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Evropa

Irena Vovk, 13.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007 4. 12. Mobilni telefon za izračun izpustov CO2. Evropska unija sodeluje na konferenci na Baliju, na kateri bo 191 držav članic Združenih narodov dva tedna razpravljalo o nadaljevanju Kjotskega protokola, ki velja do leta 2012. Za boj proti podnebnim spremembam pa lahko marsikaj naredimo tudi sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Najvplivnejši 2007

Irena Vovk, 13.12.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Z okroglo mizo in s slavnostno podelitvijo priznanj se je 7. decembra v Ljubljani končal izbor desetih najvplivnejših pravnikov, ki ga je družba Ius Software organizirala že sedmič. Pravniki z največ vpliva letos so: dr. Miro Cerar, dr. Šime Ivanjko, Hinko Jenull, dr. Rajko Knez, Franci Matoz, Vlast...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 13.12.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007DODATI K RUBRIKI, KI JE NA LAGERJU Matthias Koenig in Poul de Gouchteneire (ur.) Democracy and Human Rights in Multicultural Societies (Ashgate, 2007, 326 strani) S soglasnim sprejetjem Deklaracije o kulturni raznolikosti leta 2001 so države članice Unesca sprejele nova etična pravila za sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Posredovanje bančnih izpiskov

Irena Vovk, 13.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1048/2007, 29. november 2007 Ali lahko Center za socialno delo (CSD) v postopku dodeljevanja denarne socialne pomoči od vlagatelja zahteva bančne izpiske o stanju in prometu v zadnjih treh mesecih? Izhajajoč iz tretjega odstavka 23. člena Zakona o socialnem v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Nenujni reševalni prevozi

Irena Vovk, 13.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1029/2007/2, 30. november 2007 Javni zdravstveni zavod, ki izvaja reševalne prevoze, mora zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljati tudi kopijo obrazca Nalog za prevoz za nenujne reševalne prevoze, iz katerega so razvidni osebni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

DOGODKI - IZJAVE

Irena Vovk, 13.12.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007od 4. do 10. decembra Pripravila: Torek, 4. 12. Nižja stopnja DDV. Finančni ministri EU so na Svetu za ekonomske in finančne zadeve po dolgotrajnih pogajanjih dosegli soglasje o podaljšanju odstopanj glede uporabe nižjih stopenj davka na dodano vrednost (DDV) v nekaterih novih državah članic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Neobstoječi pravni posli v korporacijskem pravu

Aleš Vahčič, 13.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Aleš Vahčič, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnik, Pravna pisarna kabineta uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Znanstvena stroka civilnega prava si ni povsem enotna, ali sploh obstaja razlika med neobstoječimi pravnimi posli in ničnimi prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Prekinitev zavarovanja - izbris osebnih podatkov

Irena Vovk, 6.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1050/2007/2, 28. november 2007 Ali je zavarovalnica po prekinitvi zavarovanja dolžna iz svojih registrov izbrisati osebne podatke nekdanjega zavarovanca oz. ali mora slednji to posebej zahtevati? Kljub prekinitvi zavarovanja namreč prejšnja zavarovalnica mladole...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Prijava anonimnega prijavitelja

Irena Vovk, 6.12.2007

Uprava, Inšpekcije

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1035/2007, 28. november 2007 Ali je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor? Po mnenju pooblaščenca ni pravne podlage za to, da bi lahko prišli do podatka o prijavitelju. Po dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.12.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007 6. 12., 9.00 Aktualna vprašanja sodobnega mednarodnega prava GV Založba; . 6. 12., 9.00 Cena dela in pogodbena razmerja zaposlenih v javnih zavodih Nebra; . 6. 12., 9.00 Sklepanje pogodb o zaposlitvi za vrsto del Nebra; .
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Projekt Lukenda

Irena Vovk, 6.12.2007

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Vlada RS je na seji 29. novembra sprejela Program za povečanje učinkovitosti sodstva in odpravo sodnih zaostankov - projekt Lukenda. Gre za skupni državni projekt, katerega cilj je povečanje učinkovitosti sodstva in odprava sodnih zaostankov na sodiščih do konca leta 2010. Za uresničitev projekta j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Evropa

Irena Vovk, 6.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007 27. 11. Poplavna ogroženost. Začela je veljati Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288), katere cilj je zmanjšati ogroženost in škodljive posledice poplav v EU. Direktiva predpisuje čezmejna pogajanja glede obvladovanja poplavne ogroženosti in vsebuje pomembne obveze za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 6.12.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2007Pripravila od 27. novembra do 3. decembra Torek, 27. 11. Nova knjiga. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani so predstavili knjigo The Balkan Conflict and Its Solutions - Creating Conditions for Peace, Stability and Development in the Western Balkans, ki jo napisal dr. Franjo Štiblar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Neposredno trženje med več podjetji

Irena Vovk, 29.11.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1016/2007/2, 14. november 2007 Ali gre pri pošiljanju dopisa v svojih kuvertah in v svojem imenu na naslov stranke - fizične osebe, ki vsebuje ponudbo drugega podjetja, zgolj za poslovno potezo med podjetji, ali pa gre tudi za prenos osebnih podatkov iz enega po...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(125)

Leto objave

< Vsi
2007(125)
> Januar(6) > Februar(6) > Marec(5) > April(2) > Maj(2) > Junij(5) > Julij(16) > Avgust(2) > September(20) > Oktober(12) > November(25) > December(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov