O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Davek na dodano vrednost

Irena Vovk, 24.12.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998V organizaciji Gospodarskega vestnika - Izobraževanje je 17. decembra znova potekal strokovni seminar o davku na dodano vrednost. Državni zbor je naslednji dan zakon o DDV ponovno potrdil, tako da je Slovenija s tem izpolnila enega od poglavitnih pogojev za vključitev v Evropsko unijo. Seminar je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Vsebina predloga za izvršbo na denarno terjatev

Dida Volk, 24.12.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 25/1998Kako podroben mora biti predlog za izvršbo na denarno terjatev glede opisa terjatve ? Ali zadošča npr. "vse terjatve dolžnika, ki jih ima ta po računih ali pogodbah..."? Izvršba na denarno terjatev se opravi z rubežem in prenosom. Glede sestave izvršilnega predloga je potrebno uporabiti določbo 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Regionalizem v Sloveniji

Irena Vovk, 24.12.1998

Lokalna samouprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo 11. decembra organizirala strokovni posvet na temo Regionalizem v Sloveniji. Uvodoma sta udeležence posveta nagovorila ministra Igor Bavčar in mag. Božo Grafenauer. Slednji je poudaril, da se bo v naslednjem letu začela široka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Začasne odredbe po ZIZ

Irena Vovk, 10.12.1998

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998Tema seminarja, ki ga je 25. novembra organiziral Gospodarski vestnik - Izobraževanje, so bile začasne odredbe po novem Zakonu o izvršbi iz zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98). Seminar so predavatelji razdelili na tri sklope. Mag. Miha Šipec je predstavil "redni" pravdni in "skrajšani" postopek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Zakon o zemljiški knjigi

Irena Vovk, 10.12.1998

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998Seminar "Zakon o zemljiški knjigi", ki ga je 2. decembra organiziral Gospodarski vestnik - Izobraževanje, je pritegnil veliko število udeležencev, ki so skoraj v celoti zasedli veliko dvorano v poslovni stavbi Dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mednarodni kolokvij v spomin na Andreja Novaka

Irena Vovk, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998V Ljubljani je 3. in 4. decembra potekal že tradicionalni mednarodni kolokvij, ki sta ga pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani in Svet Evrope v spomin na Andreja Novaka, novinarja, publicista in prvega diplomatskega predstavnika RS v Svetu Evrope. Andrej Novak je pričel svojo diplomatsko pot leta ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Izterjava neplačanih davkov in prispevkov

Dida Volk, 10.12.1998

Davki občanov in dohodnina

Dida Volk, Pravna praksa, 24/1998Davčni organ nam pošilja izvršljive sklepe o prisilni izterjavi dolga, ki se nanaša na davke (dohodnina) ali prispevke (mestno zemljišče). Dolžniki so naši delavci, sklepi se nanašajo na razpoložljivi del plače le-teh, mi jih izvršujemo torej kot dolžnikov dolžnik. Vse do sedaj prejete sklepe smo re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

ZIZ - vprašanja in odgovori (3.del)

Dida Volk, 26.11.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 23/1998Začasne odredbe, poplačilo zastavnih upnikov, izvršba na del skupnega premoženja zakoncev, "devizne" obresti S seminarja Gospodarskega vestnika o novem ZIZ objavljamo 3. snopič odgovorov na vprašanja, ki so jih tedaj postavili udeleženci.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Opravljanje obvezne gospodarske javne službe

Adrijana Viler-Kovačič, 26.11.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 23/1998Ali lahko obvezno gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda izvaja pravni subjekt, ki za izvajanje ni pridobil koncesije lokalne skupnosti? Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je v skladu s 26. členom ZVO obvezna lokalna gospodarska javna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Pravni promet z infrastrukturnimi objekti

Adrijana Viler-Kovačič, 26.11.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 23/1998Ali so infrastrukturni objekti, ki služijo na lokalni ravni izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb po 26. členu zakona o varstvu okolja (na primer čistilna naprava) predmet pravnega prometa ? Način in izvajanje gospodarskih javnih služb določa zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni lis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Varnost in zdravje pri delu

Irena Vovk, 26.11.1998

Varstvo pri delu

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998Seminar Zagotavljanje varnega in zdravega dela v luči predloga zakona o varnosti in zdravju pri delu je organiziral Gospodarski vestnik 10. novembra. Predavatelji so tematiko razdelili na štiri sklope.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Davek na dodano vrednost

Irena Vovk, 26.11.1998

Davek na dodano vrednost in trošarine

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998Gospodarski vestnik - Izobraževanje je 12. novembra organiziral seminar o davku na dodano vrednost. Vodil ga je Andrej Šircelj, samostojni davčni svetovalec ter avtor številnih člankov in publikacij o davkih. Predavatelj je zanimivo in izčrpno predstavil vsebino predlaganega zakona o davku na dod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije

Irena Vovk, 26.11.1998

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998V počastitev 50. obletnice razglasitve Splošne deklaracije človekovih pravic so Urad varuha človekovih pravic, Slovensko politološko društvo in Državni svet Republike Slovenije 6.maja letos pripravili posvet z naslovom Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije. Pred nami je zda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

V evropskih institucijah - v Luksemburgu in Bruslju

Olga Veber-Markelj, 26.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Olga Veber-Markelj, Pravna praksa, 23/1998Predstojnica Okrajnega sodišča Žalec Jana Naglič Jug, ki je zasnovo strokovnega potovanja napovedala že maja v Strasbourgu, in vodja potovanja iz agencije Potepuh Barbara Kavčič sta nas, skupino pravnikov, prisrčno sprejeli, in nas sredi septembra srečno popeljali v države Beneluksa ter nazaj. Go...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Trg dela in kadrovska dejavnost Slovenije ob vstopu v EU

dr. Zvone Vodovnik, 26.11.1998

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 23/1998Zveza društev kadrovskih delavcev je 6. in 7. novembra organizirala v Radencih posvet pod gornjim naslovom ob upoštevanju dejstva, da je Slovenija aktivno vključena v proces približevanja in vstopanja "tranzicijskih" držav v Evropsko unijo. Aktivna in kritična vključenost strokovnjakov v proučevanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Javna predstavitev predloga novega ZDR

Irena Vovk, 12.11.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 22/1998V Državnem zboru je bila v torek, 3. novembra, na podlagi 145. člena Poslovnika Državnega zbora, javna razprava o predlogu novega zakona o delovnih razmerjih. Organiziral jo je odbor Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

ZIZ - vprašanja in odgovori (2.del)

Dida Volk, 29.10.1998

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 21/1998Vprašanja, povezana z izvršbo na nepremičnine 1. Kako bo po uveljavitvi ZIZ potekala izvršba na nepremičnine v primerih, ko ima upnik svojo terjatev zavarovano s pogodbeno zastavno pravico - hipoteko (zavarovanje na podlagi sporazuma strank), izvršilni postopek se pa še ni začel oziroma je že v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Zakon o trgu vrednostnih papirjev

mag. Vladimir Višner, 29.10.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Vladimir Višner, Pravna praksa, 21/1998Nekaj pripomb k predlaganim pravnim rešitvam Vlada Republike Slovenije je 16. julija 1998 obravnavala in sprejela predlog novega zakona o trgu vrednostnih papirjev(*1) ter ga posredovala Državnemu zboru v prvo obravnavo. Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 55/ 19...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Metoda za določanje neprofitnih najemnin

Renato Vrenčur, 15.10.1998

Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 20/1998Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve stanovanjskega zakona (SZ) dodeljena stanovanjska pravica, naj bi se oblikovala skladno z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini v odnosu na lastninsko preoblikovanje podjetij

Renato Vrenčur, 1.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 19/1998Ali se pri vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah v lasti družb (d. d. ali d. o. o.), ki so se olastninile na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), upošteva kot pravna podlaga 3. člen Zakona o lastninjenju nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Nova ureditev varstva samoniklih gliv

Adrijana Viler-Kovačič, 1.10.1998

Kmetijska in gozdna semena ter rastline

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19/1998S pristopom h Konvenciji o biološki raznovrstnosti na zasedanju v Riu de Janeiru leta 1992, ki je bila kasneje ratificirana z zakonom o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS - MP, št. 7/98), je naša država obljubila, da bo pristopila k ohranjanju biološke raznovrstnosti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Zadnji dan upravičenosti do dividende in določitev preseka stanja

Vladimir Višner, 3.9.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 16-17/1998V skladu s četrtim odstavkom 172. člena Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., (v nadaljevanju borzna pravila) je lahko zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) najprej dva delovna dneva po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Spremembe pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev

Vladimir Višner, 3.9.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 16-17/1998Pravila in postopki poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (v nadaljevanju borzna pravila) predstavljajo sistem avtonomnega gospodarskega prava. Sprejema in dopolnjuje jih uprava borze oziroma borza, kot samoregulativna institucija, potrjuje pa nadzorni svet in ATVP, člani borze, pooblašč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Pismo o nameri med Pravno fakulteto v Ljubljani in Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu

Patrick Vlačič, 3.9.1998

Višje in visoko šolstvo

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 16-17/1998Pravna fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu, obe članici Univerze v Ljubljani, sta v ponedeljek, julija 1998 v Portorožu podpisali pismo o nameri. Pismo sta podpisala dekan Pravne fakultete prof. dr. Janez Kranjc in dekanica Fakultete za pomorstvo in promet prof. dr....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Vodnogospodarsko dovoljenje

Adrijana Viler-Kovačič, 23.7.1998

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 14-15/1998Pri spremljanju polemike o tem, ali je upravna enota pristojna za izdajo odločbe o ugotovitvi, da so izpolnjeni zakonski pogoji za opravljanje dejavnosti po zakonu o gospodarskih družbah (PP, št. 2/98 ter PP, št. 5/98), se mi je ponovno odprlo vprašanje o tem, kakšen pomen ima pridobitev vodnogospod...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34)

Leto objave

< Vsi
1998(34)
> Januar(1) > Februar(2) > April(2) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(1) > September(3) > Oktober(5) > November(9) > December(7)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov