O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Taksa za obremenjevanje vode

Adrijana Viler-Kovačič, 11.12.1997

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 24/1997Takso za obremenjevanje vode je uvedel zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), ko je v 80. členu določil, da onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode. Obveznost plačila te takse izhaja iz enega izmed temeljnih načel tega zakona, to je načela plačila za obremenjevanje(*1),...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Stroški dela in kadrovska dejavnost

dr. Zvone Vodovnik, 11.12.1997

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 24/1997Posvet ZDKDS, 28. in 29. november 1997 Kot vsako jesen je Zveza društev kadrovskih delavcev Slovenije tudi letos organizirala tradicionalne študijske dneve v obliki interdisciplinarnega posveta z elementi mednarodne konference. Na prvi pogled ozko omejena tema, ki ima svoje jedro v ekonomski stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pobot upnikove terjatve s kupnino

Dida Volk, 27.11.1997

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 23/1997Izvršba na nepremičnine Upniki, ki za izterjavo svoje denarne terjatve predlagajo izvršbo na nepremičnine, se lahko pripravijo na večletno čakanje do trenutka, ko bodo (če sploh bodo) poplačani. Zakon o izvršilnem postopku (v nadaljevanju - ZIP) pri izvršbi na nepremičnine predvideva relativno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Sprememba imenskih v prinosniške delnice

Vladimir Višner, 30.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 21/1997Družba ABC se je lastninsko preoblikovala in organizirala v pravno - organizacijski obliki delniške družbe. Glede na to, da nekateri delničarji zahtevajo spremembo svojih delnic v prinosniške, statut pa o tem ne vsebuje nobenih določb, se v tej zvezi zastavlja vprašanje: Kako lahko družba, kljub ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Uporaba določil zakona o prevzemih

Renato Vrenčur, 16.10.1997

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 20/1997Delniška družba v postopku lastninjenja ni opravila javne ponudbe, niti ni izvedla javne prodaje delnic, osnovni kapital ni bil večji kot milijarda tolarjev in število imetnikov delnic ni bilo večje kot 500 (lastninjenje je bilo izvedeno z interno razdelitvijo in notranjim odkupom). Tako menijo v dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Pravno nasledstvo gospodarskih subjektov - odpravnine trajno presežnim delavcem

Renato Vrenčur, 18.9.1997

Delovna razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 17-18/1997Družbo z omejeno odgovornostjo sta leta 1990 ustanovili domače družbeno podjetje s 75% vložkom in tuje podjetje s 25% vložkom. Nekaterim delavcem se je v družbenem podjetju delovno razmerje prekinilo in bili so na novo zaposleni v novi družbi z omejeno odgovornostjo. Pred tremi leti je družbeno podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Institucije novih kolektivnih sporazumov

dr. Zvone Vodovnik, 4.9.1997

Kolektivne pogodbe

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 16/1997Sestavljalci nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Ur. list RS, št. 40/97 - SKPGD) so se v letu 1997 znašli pred zahtevno nalogo priprave in sprejetja nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti. Ta naloga ni bila zahtevna le iz interesnih vidikov, temveč tudi s po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Nekateri pravni vidiki revizije gospodarskih subjektov

Vladimir Višner, 4.9.1997

Revizija

Vladimir Višner, Pravna praksa, 16/19971. Pojem revidiranja Revidiranje je poseben postopek ugotavljanja zanesljivosti podatkov in ocen o stanju in rezultatih poslovanja. Revidiranje je treba razlikovati od inšpekcijskih pregledov, ki so jih opravljali finančni inšpektorji bivše SDK z namenom ugotavljanja, ali je vodenje poslovnih knj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pogodbena klavzula o ustanovitvi ločitvene pravice

Renato Vrenčur, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 14-15/1997Družba XY, d. d. pri komercialnem poslovanju sklepa kupoprodajne, posojilne in druge pogodbe, predvsem s področja obligacijskih razmerij. V eni izmed posojilnih pogodb je navedena naslednja klavzula: "Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima posojilodajalec v primeru uvedbe stečajnega postopka zo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Statutarno omejevanje višine glasovalnih pravic

Vladimir Višner, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 14-15/1997Glasovalna pravica je ena izmed upravljalskih pravic, ki izhaja iz delnice kot korporacijskega vrednostnega papirja, s katero delničar uresničuje svojo pasivno volilno pravico in sodeluje pri upravljanju delniške družbe v skladu z načelom kapitalskega upravljanja. Glasovalna pravica se uresničuje gl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Kratek prikaz odgovornosti za škodo, ki jo povzroči domača žival

Renato Vrenčur, 24.7.1997

Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 14-15/1997V zvezi z odgovornostjo za škodo, katere povzročitelj je žival, je treba v prvi vrsti opredeliti pravni pojem živali nasploh, kajti od tega je odvisna vrsta odškodninske odgovornosti. Tako je francoska pravna znanost opredelila žival kot stvar, ki živi (chose anime).(*1) Žival je torej po svojem pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Odločanje o dobičku delniške družbe

Vladimir Višner, 24.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 14-15/1997Sprejem in potrditev letnega poročila Izdelava oziroma sestava letnega poročila je v skladu z 52. in 56. členom ZGD korporacijska dolžnost poslovodstva oziroma uprave delniške družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Nova civilna zakonodaja: kako bo z izvršbo?

Dida Volk, 12.6.1997

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 11/1997Država Slovenija je kmalu po osamosvojitvi pričela s pripravo "svojih" sistemskih zakonov. Na kazenskem področju sta oba sistemska zakona že nekaj časa v veljavi, civilna zakonodaja pa kar nekako zaostaja. Toda, ali so resnično utemeljeni neredki očitki, da v Sloveniji sodimo na podlagi zastareli...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Razmerja med nekaterimi temeljnimi statusnopravnimi in delovnopravnimi instituti

dr. Zvone Vodovnik, 29.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 10/1997Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je 14. maja organiziral strokovno konferenco z gornjim naslovom. Konference so se udeležili sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, sodniki Vrhovnega sodišča Slovenije, predstavniki Mariborske in Ljubljanske Univerze ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Dopustnost omejevanja prenosljivosti delnic zunaj kroga imetnikov...

dr. Vladimir Višner, 29.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Vladimir Višner, Pravna praksa, 10/1997...in pravne možnosti sklepanja delničarskih sporazumov 1. UVODNE OPREDELITVE Člani uprave delniške družbe imajo skupaj z drugimi vodilnimi delavci družbe okrog 15 odstotni paket delnic družbe. Vse delnice te družbe so imenske in uvrščene v kotacijo na borzi. V zvezi s tem se postavlja vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje

Adrijana Viler-Kovačič, 15.5.1997

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/1997S 1. januarjem 1997 je za investitorje, ki želijo pridobiti lokacijsko dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo za take posege, ki občutneje vplivajo na okolje, nastopila nova zahteva in sicer presoja vplivov na okolje in s tem v zvezi pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Ta zahteva pa se n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Identiteta tožbenega zahtevka

Andreja Veselič, 15.5.1997

Civilni sodni postopki

Andreja Veselič, Pravna praksa, 9/1997Za problematiko identitete tožbenega zahtevka je potrebno poznati njegovo vsebino, ki je osrednji del tožbe, v katerem tožnik postavi meje obravnavanja in odločanja. O vsebini in obsegu tožbenega zahtevka so se v glavnem oblikovale tri teorije: - materialnopravna, - procesnopravna in - ekvival...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju, d.d.

Maja Volk, 15.5.1997

Gospodarske javne službe (komunala)

Maja Volk, Pravna praksa, 9/1997Javno podjetje, katerega ustanovitelj je bila občina in je bilo ustanovljeno kot tako že na podlagi zakona o podjetjih, se je lastninsko preoblikovalo na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Ustavna odločba doktrinarnega pomena

mag. Gregor Virant, 24.4.1997

Ustavno sodišče, Primerjalno pravo

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 8/1997Pri sodnih odločbah se za izrekom, ki vsebuje odločitev o pravicah in obveznostih, pogosto skriva odločitev širših razsežnosti. Stranke seveda zanima predvsem pomen odločitve za njihov pravni položaj, ne pa tudi morebitni precedenčni pomen odločitve za bodoče podobne primere. Podobno velja tudi za o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Postopki pri podeljevanju koncesij na naravnih dobrinah

Adrijana Viler-Kovačič, 10.4.1997

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7/1997O koncesiji na naravnih dobrinah se v zadnjih letih veliko govori. To ni nič nenavadnega, saj je v slovenskem prostoru koncesija razmeroma mlad pravni institut, uveden pred dobrimi tremi leti, ki si po prvih porodnih krčih šele utira pot v upravno prakso. Mnogo je kritik na račun ležernosti in počas...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pridobitev licence za prevoz stvari za lastne potrebe

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Cestni promet

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Ali ni 5. člen zakona o prevozih v cestnem prometu, ki določa pridobitev licence za prevoz stvari za lastne potrebe, v nasprotju s 4. členom zakona o gospodarskih družbah? Slednji namreč določa, da sme družba opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Potrdila za neizplačane plače, sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo nerabljenega ostanka

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Potrdila za neizplačane plače - sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo neporabljenega ostanka Delavka je s potrdilom za neizplačane plače sodelovala pri lastninjenju podjetja, vendar pa je podjetje porabilo le del zneska, ki je izhajal iz potrdila. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Določanje krajevne pristojnosti centrov za socialno delo...

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zakonska zveza in družinska razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997... pri postavljanju skrbnika za posebni primer v postopku denacionalizacije V skladu s 67. členom zakona o denacionalizaciji so centri za socialno delo dolžni postaviti skrbnika za posebni primer (211. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), če je upravičenec do denacionalizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Notranja kontrola in strokovno nadzorstvo po zakonu o graditvi objektov

Maja Volk, 6.2.1997

Gradbeništvo

Maja Volk, Pravna praksa, 3/1997Notranja kontrola in strokovno nadzorstvo po zakonu o graditvi objektov Kako naj izvajalska organizacija izvaja ustrezno notranjo kontrolo po 58. členu zakona o graditvi objektov, da bo zadostila zakonskim določbam? 58. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in RS, št. 59/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

mag. Mato Gostiša: Participativni management

dr. Zvone Vodovnik, 23.1.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 2/1997I. Pravnik, ki je že nekaj časa zaposlen, se v času svojega študija skoraj zagotovo ni srečal s pojmom, ki ga označuje naslov predstavljene znanstvene monografije. Gre namreč za kategorijo, ki je povsem mlada, njen domicil pa ni v pravnih, temveč v organizacijskih vedah. Avtor monografije mag. Ma...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

< Vsi
1997(27)
> Januar(3) > Februar(1) > Marec(3) > April(2) > Maj(5) > Junij(1) > Julij(4) > September(3) > Oktober(2) > November(1) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov