O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 203
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5053)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Novejši parlamentarni kodeksi

dr. Katarina Žagar, 23.7.2020

Državni zbor in državni svet

dr. Katarina Žagar, Pravna praksa, 29-30/2020"No, pa ga imamo!" bi lahko rekli. Po desetletjih prizadevanj, po številnih iniciativah, tudi po občasni zadržanosti in bolj ali manj upravičenih dvomih je junija letos Kolegij predsednika Državnega zbora z veliko podporo sprejel Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: etični kodeks za poslance). Medtem ko so bili nekateri presenečeni, da je bil kodeks sprejet, so drugi v to verjeli že od samega začetka ali pa vsaj od zadnje pobude dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Res odlično delo?

mag. Miha Šipec, 23.7.2020

Ustavno sodišče

mag. Miha Šipec, Pravna praksa, 29-30/2020Izjava "Res odlično delamo" ("We are doing a really great job") je seveda izjava predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nanaša se na ravnanje njegove administracije in njega samega pri zatiranju virusa SARS-CoV-2. Izrečena je bila 30. aprila 2020, ko je bilo smrtnih žrtev koronavirusa v ZDA prvič več kot 2.500 na dan in ko je skupno število smrtnih žrtev v ZDA doseglo 55.000. Trenuten rezultat Trumpovega "res odličnega dela" je dva meseca in pol kasneje že več kot 130.000 smrtnih žrtev virusa, torej 400 umrlih na milijon prebivalcev ZDA, sedemkrat več kot v Sloveniji. Številne kritike njegovega ravnanja ameriški predsednik ignorira in nanje vsebinsko ne odgovarja. O teh kritikah je na istem zborovanju npr. izjavil le: "Poročila so potvorjena in zgrešena" ("The news are so fake and corrupt").
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Kako smo lahko pri preprečevanju korupcije učinkovitejši

dr. Robert Šumi, 23.7.2020

Uprava

dr. Robert Šumi, Pravna praksa, 29-30/2020Prejšnji mesec je minilo deset let od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), temeljnega akta za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija). V tem desetletju so se izkristalizirale dobre rešitve, ki jih je zakon prinesel, hkrati pa tudi pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti, da bi komisija lahko še bolj učinkovito opravljala svoje poslanstvo - s krepitvijo integritete, transparentnosti in odgovornosti posameznikov in institucij preprečevala nemoralna in koruptivna ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Število profesorjev v sestavi Ustavnega sodišča RS

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Graf prikazuje število ustavnih sodnikov, ki so se ob izvolitvi na US RS preselili s fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Vlada RS

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 26. redni seji (16. julij 2020): - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, - Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, - Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi b
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Ur. l. RS, št. 101/20) - veljati začne 1. avgusta. 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Ur. l. RS, št. 101
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Odziv sodišča: utišajte to odvetnico!

Nevenka Šorli, 16.7.2020

Odvetništvo in notariat, Človekove pravice

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 28/2020Zaradi člankov v Financah (kjer sem z imeni nekaterih sodnikov izpostavila njihovo res slabo delo) in uvodnika v Pravni praksi, v katerem sem ponovno omenila slabo delo sodnice Vere Gams Premerl (VGP) in predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika (v nadaljevanju: predsednik) v zadevi P 1570/2018-IV, me je predsednik pisno prijavil na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS), da sem kršila tretji odstavek 20. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike. Pozneje je prijavo dopolnil še s poročilom o pregledu poslovanja v sporni zadevi, ki ga je dne 10. junija 2020 sestavilo Višje sodišče v Ljubljani (VSL).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pogovor s predsednikom Državnega zbora RS Igorjem Zorčičem

Matej Vošner, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Matej Vošner, Pravna praksa, 28/2020Kolegij predsednika Državnega zbora RS (Kolegij) je na 71. seji dne 12. junija 2020 z dvotretjinsko večino sprejel Etični kodeks za poslance in poslanke Državnega zbora RS (etični kodeks). Gre za dolgo pričakovan dokument, ki se je napovedoval vse od prve sestave Državnega zbora RS (DZ) naprej in določa načela, po katerih ravnajo poslanci pri opravljanju svoje funkcije, nespoštovanje etičnih načel pa je tako za poslanca kot tudi za DZ nečastno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Teža odgovornosti razlagalca predpisov in Lahovnikov zakon

Mitja Zakelšek, 16.7.2020

Uprava, Plače v negospodarstvu

Mitja Zakelšek, Pravna praksa, 28/2020Letošnjega aprila smo obeležili 100. obletnico zgodovinskega trenutka, ko je v okviru otvoritvenega predavanja ob odprtju ljubljanske pravne fakultete znameniti slovenski pravni mislec Leonid Pitamic opozoril na pomembno protislovje pravnih ureditev, ki se kaže v razkoraku med pravom kot tekstom in pravom kot procesom interpretacije (uporabe) tega teksta v resničnem življenju. Od takrat se je v pravni znanosti zasidralo spoznanje, da jedro sodobnih (kontinentalnih) pravnih sistemov predstavlja množica zapisanih in medsebojno povezanih predpisov, katerih značilnost je uporaba splošnega in abstraktnega pravnega jezika. Prav zaradi te nepogrešljive jezikovne (semantične) kvalitete predpisov njihova uporaba v konkretnih primerih ni mehanično opravilo, kjer bi bilo misel postavodajalca mogoče vselej razbrati prima facie.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 93/20) - veljati začne 18. julija. 2. Pravilnik o tehničnih specifikacijah za voz
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Človekove pravice pravnih oseb

Tim Horvat, 16.7.2020

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tim Horvat, Pravna praksa, 28/2020Pravne osebe zasebnega prava oziroma korporacije so osrednji pravni institut v sodobnih kapitalističnih državah. Bistveni element pravne osebe je pravna subjektiviteta, ki je "maska, ki zastira človekov naravni obraz". Splošno sprejeto je, da pravne osebe lahko vstopajo v pogodbena razmerja in imajo sposobnost biti stranka v postopku. Bolj sporno pa je vprašanje, ali imajo pravne osebe tudi ustavne in človekove pravice. V članku bom obravnaval, na kakšen način so pravne osebe nosilke človekovih pravic, predstavil v ameriškem ustavnem pravu izvirajočo teorijo korporativne osebnosti kot normativno utemeljitev izenačenja fizičnih in pravnih oseb ter prikazal dileme določanja razlikovalnih okoliščin za odločanje o obsegu človekovih pravic pravnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Snemanje opravljanja testa pri pouku na daljavo

Sonja Strle, 16.7.2020

Uprava, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Sonja Strle, Pravna praksa, 28/2020Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti pisnega ocenjevanja celotnega razreda s snemanjem z videokonferenčnim sistemom brez privolitve dijakov. Zanimalo ga je, ali je možno, da učitelj predhodno dijake zgolj obvesti, da se bo pisanje testa, ki ga piše celoten razred preko videokonferenčnega sistema, snemalo tako, da se vidi vse posameznike, ki morajo nujno imeti priklopljene kamere na svojih računalnikih, z namenom preprečevanja goljufanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020 8. julij - predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji. 9. julij - predlog zakona o spremembah Zakona o sodiščih, - predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pravica do pozabe ne zagotavlja "čiščenja" spletne preteklosti

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020Sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2036/2019, 11. maj 2020, ECLI:SI:VSLJ:2020:I.CP.2036.2019 Senat: Katarina Parazajda (preds.), mag. Matej Čujovič (poroč.), Katarina Marolt Kuret Pri tehtanju med pravico do zasebnosti tožnika in pravico tožene stranke do izražanja je treba i
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 25. redni seji (8. julij 2020): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sodiščih, - predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih, - Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen?-?apnenec
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Možnosti pritožbenih poti ob ravnanju policistov

Avtor ni naveden, 16.7.2020

Uprava, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020Amnesty International Slovenija (AIS) je seznanil Varuha človekovih pravic (Varuh) z dogajanjem na protestu v Ljubljani dne 12. junija 2020. V zvezi s tem je AIS pozval tudi generalnega direktorja slovenske Policije, da se razjasnijo okoliščine pridržanja protestnikov, Varuha pa pozval k ukrepanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Pomanjkljiva zakonska ureditev volilnega spora pri lokalnih volitvah

Avtor ni naveden, 16.7.2020

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 28/2020Členi 100, 101 in 102 Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) so v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄28

Etični kodeks poslancev

dr. Marko Pavliha, 16.7.2020

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 28/2020Parlamentarni predsedniški kolegij je 12. junija končno sprejel Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Bolje pozno kot nikoli, a skrajni čas je že bil za to spodobno in pohvalno potezo, ki ne bi smela biti zgolj všečna gola poza.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 21. redni seji (18. junij 2020): - predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Moralni kompas za poslance

dr. Albin Igličar, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 26-27/2020Med pravila za vedenje in ravnanje poslancev Državnega zbora se od letošnjega junija uvršča tudi Etični kodeks. Kodeks že na začetku izpostavlja svoj namen: prispeval naj bi h krepitvi integritete Državnega zbora in k dvigu ugleda poslanske funkcije. Z etično naravnanim delovanjem poslanca, ki ga zapoveduje sprejeti kodeks, se krepi zaupanje državljanov v njihovo splošno predstavništvo. Doseganje tega cilja lahko pospeši tudi dejstvo, da so se ob Etičnem kodeksu združili poslanci iz vladajoče koalicije in opozicijski poslanci. Dokument je usmerjen k "dobremu vladanju" (good government) in "javni integriteti" (public integrity).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 19. junij - predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraže
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) (Ur. l. RS, št. 91/20) - veljati začne 11. julija. 2. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G) (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Zdravstvena oskrba v domovih starejših občanov

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila hčerka stanovalke enega od domov starejših občanov (DSO) in opisala težave z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe (prisotnosti zdravnika, ki prihaja iz bližnjega zdravstvenega doma (ZD)) za svojo mamo. Zdravnik naj bi bil v DSO prisoten dvakrat tedensko, zgodi pa se, da zdravnik iz različnih razlogov ni prisoten, za njegovo nadomeščanje pa ni poskrbljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Parlamentarna preiskava o pravosodju? Seveda.

Blaž Mrva, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

Blaž Mrva, Pravna praksa, 26-27/2020Državni zbor je lani sprejel sklep o parlamentarni preiskavi v zvezi z določenimi kazenskimi postopki. Ustavno sodišče je konkretno preiskavo začasno zadržalo skupaj z zadržanjem izvajanja Zakona o parlamentarni preiskavi, ker naj bi obstajala nevarnost, da bi Državni zbor s tem posegal v neodvisnost tožilstva. Glede na to, da Državni zbor nima pristojnosti, da nadomesti odločitve pravosodnih organov in da ima na drugi strani na področju pravosodja pomembne funkcije, ni videti razloga, da parlamentarne preiskave ne bi opravil. Takšna je tudi praksa v drugih državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄24-25

Postopkovni predlog v praksi Državnega zbora

Martin Hrup, 18.6.2020

Državni zbor in državni svet

Martin Hrup, Pravna praksa, 24-25/2020V zadnjih dveh mesecih smo v Državnem zboru priča številnim postopkovnim zapletom, ki se v večini primerov izkažejo za eklatantno zlorabo pravice do postavitve postopkovnega vprašanja oz. predloga, ki jo poslancem podeljuje 69. člen Poslovnika Državnega zbora. Pri tem večinoma umanjka odločen in enoten odziv predsedujočih, ki morajo skrbeti za pravilno uporabo Poslovnika in preprečevati njegove zlorabe. Članek predstavlja postopkovni predlog v slovenski ureditvi, primere zlorab in predloge sprememb v praksi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 203 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(5053)

Leto objave

2020(133) 2019(237) 2018(224) 2017(208)
2016(136) 2015(124) 2014(108) 2013(117)
2012(127) 2011(146) 2010(156) 2009(160)
2008(141) 2007(217) 2006(317) 2005(167)
2004(138) 2003(224) 2002(284) 2001(240)
2000(207) 1999(209) 1998(124) 1997(147)
1996(130) 1995(199) 1994(83) 1993(163)
1992(110) 1991(77)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov