O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Harmonizacija evropskega pogodbenega prava

Alenka Škrk, 21.9.2006

Obligacije

Alenka Škrk, Pravna praksa, 36/2006Pogodbeno pravo se kot podveja civilnega prava tradicionalno razume kot pravo, ki glede na temeljne nacionalne vrednote in pravno kulturo ureja razmerja med posameznikoma, ki stopata v pogodben odnos. Izjemno težo pri razumevanju pogodbenega prava imata sodna praksa in obsežna literatura, ki sta pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

dr. Drago Mežnar, 21.9.2006

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 36/2006Izguba zaposlitve oz. dela predvsem proti volji delavca je ena od najhujših posledic odpovedi pogodbe o zaposlitvi in s tem vzpostavljenega delovnega razmerja. Z novo ureditvijo se v teoriji in zlasti v praksi kažejo nekatere težave v zvezi z razlago veljavnih določb in potem njihovo uporabo pri del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Strožje globe

Tanja Bratina, 21.9.2006

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 36/2006Vsa mnenja, predstavljena v prispevku, so mnenja avtorice in ne nujno tudi urada. Kaznovanje kršiteljev konkurenčnopravnih določb o prepovedi omejevalnih ravnanj, tj. omejevalnih sporazumov (81. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti - PES) in zlorab prevladujočega položaja (82. člen PES), j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 36/20061. Odločba o imenovanju Tatjane Hernja Šušterič za državno pravobranilko na državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 96/06) 2. Odločba o imenovanju Lučke Seibert za državno pravobranilko na državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Za gibčnejši program izobraževanja

dr. Šime Ivanjko, 21.9.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 36/2006Čeprav formalno poklic pravnika ni normiran, je v osnovi zahodnoevropski koncept pravniškega izobraževanja normiran posredno tako, da je podrejen pogojem opravljanja posebnega preizkusa znanj zunaj univerze, ki ga izvaja država. Iz preteklosti poznamo tudi različne oblike organiziranosti študija pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Moč politične razprave

Katarina Zidar, 21.9.2006

Človekove pravice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 36/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Öllinger proti Avstriji, 26. junij 2006, št. 76900/01 Öllinger proti Avstriji je še en primer, v katerem je moralo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) določati meje med nasprotujoči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Predlagane spremembe ZSDU

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 36/2006Vlada RS je na 88. seji (14. september) določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in ga posredovala državnemu zboru v sprejem. Predlagani akt ureja predvsem vprašanja sodelovanja delavcev v organih družb z enotirnim sistemom upravl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 21.9.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 36/2006Zakonca delavec in delavka sta zaposlena pri istem delodajalcu. • Ali zaradi smrti enega od zakoncev pripada drugemu zakoncu »dvojna« solidarnostna pomoč: za smrt delavca in za smrt zaradi ožjega družinskega člana? Delodajalca zavezuje kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (4. točka 40. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Obračunavanje dodatnih ur za voznika tovornega vozila

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Cestni promet, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 36/2006Delavec je zaposlen na delovnem mestu voznika tovornega vozila. V opisu delovnega mesta ni opredeljeno, pravzaprav vrednotenje del in nalog ne pomeni merila, po katerem bi delavec zaradi narave dela prebil na delovnem mestu več kot osem ur. Delavec ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Notarji v primežu

Alenka Leskovic, 21.9.2006

Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 36/2006Že poldrugo leto se na nepravdnem oddelku ljubljanskega okrajnega sodišča valja moj predlog, da bi sodišče na podlagi prvotnega sklepa o dedovanju razdelilo denacionalizano premoženje. Čeprav bi zapuščinski sodnik za to opravilo porabil le pol ure, država oziroma sodna oblast pa bi pokasirala znatno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Pouk o pravici do pritožbe

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 36/2006Sodba I Ips 219/2005 z dne 8. 6. 2006 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju K 237/2003) ZKP - prvi in tretji odstavek 362. člena, drugi odstavek 368. člena Ni nujno, da je pouk o pravici do pritožbe po razglasitvi sodbe dobesedno zapisan v zapisniku o glavni obravnavi, ne zadošča pa le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Pravica do minimalnega dnevnega in tedenskega počitka

Jasmina Cigrovski, 21.9.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 36/2006Komisija ES proti Veliki Britaniji (C-484/04 z dne 7. 9. 2006) Komisija ES je s tožbo Sodišču ES predlagala, naj ugotovi, ali Velika Britanija ni izpolnila obveznosti iz 17. člena direktive št. 93/104/ES o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa. Direktivo, ki ureja minimalni čas dnevnega i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Razlikovalni učinek znamke

Jasmina Cigrovski, 21.9.2006

Intelektualna lastnina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 36/2006Bovemij Verzekeringen NV proti Benelux-Merkenbureau (C-108/05 z dne 7. 9. 2006) Podjetje Bovemij je maja 1997 na urad Beneluksa za znamke (UBZ) vložilo prijavo za registracije znamke Europolis kot besedne znamke za storitve zavarovalništva in prevozništva. Urad je prijavo zavrnil, saj naj bi bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Vloga priče v postopku reševanja pritožb zoper policiste

Drago Marinkovič, 21.9.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Uprava

Drago Marinkovič, Pravna praksa, 36/2006V PP, št. 34/2006, je bil objavljen prispevek mag. Saše Murtiča Vloga priče v postopku reševanja pritožb. Menim, da je v prispevku precej netočnosti oziroma napačnih trditev, zato bom o tej problematiki predstavil svoje stališče. Avtor v uvodu navaja spornost vabljenja prič na sejo senata v posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Kdo bi odškodninsko odgovarjal, če bi teroristi na letalih napadli v Sloveniji?

Manja Grosek, 21.9.2006

Obligacije

Manja Grosek, Pravna praksa, 36/2006Člen 156 obligacijskega zakonika (OZ), ki je uvrščen v t. i. posebne primere odgovornosti, določa, da za škodo, nastalo s smrtjo ali telesno poškodbo kot posledico terorističnih dejanj, ter ob javnih demonstracijah ali manifestacijah, odgovarja država oziroma tisti, ki bi jo po veljavnih predpisih m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in izvršilnega postopka

Tatjana Kotar, 21.9.2006

Civilni sodni postopki, Obresti in obrestna mera

Tatjana Kotar, Pravna praksa, 36/2006Do nedavnega ni bilo dvoma o tem, da zamudne obresti od zneska stroškov v pravdnem, nepravdnem in izvršilnem postopku tečejo od dneva izdaje sklepa o stroških dalje. Sodna praksa je enotno sledila načelnemu pravnemu mnenju, ki ga je Vrhovno sodišče SRS sprejelo na občni seji dne 26. 12. 19891 in v k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Kaj je s središčem?

Jan Zobec, 21.9.2006

Ostalo

Jan Zobec, Pravna praksa, 36/2006Ali središče drži? se sprašuje D. Palmer v naslovu svoje knjige o uvodu v zahodno filozofijo (zamisel si je sposodil pri pesniku W. B. Yeatsu, ki v Drugem prihodu pravi: »Stvari razpadajo; središče ne more držati«). V družbenih vedah namreč ni eksaktnosti, ni v naprej, od Boga ali matere narave dani...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Onkraj meja pojasnilne dolžnosti

Janez Gregorič, 21.9.2006

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Janez Gregorič, Pravna praksa, 36/2006Kritična medijska obravnava kliničnega testiranja zdravil, pri kateri sodelujoči podajo soglasje za sodelovanje na podlagi ustreznega pojasnila o poteku preiskave, me je spodbudila k razmišljanju o problematiki pojasnilne dolžnosti z drugega zornega kota. Gre za placebo, ki se uporablja tako pri kli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Očitno neutemeljeno pravno sredstvo – možnost poenostavljene rešitve

Janko Marinko, 21.9.2006

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 36/2006Na kazenskopravnem področju zahteve za varstvo zakonitosti (ZVZ) zelo obremenjujejo vrhovno sodišče, saj pomenijo približno polovico pripada zadev kazenskega oddelka, tj. v zadnji letih več kot 400 zadev letno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Vsebina »Pravna praksa« 36/2006

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 36/2006Vsebina stran 3 UVODNIK Jan Zobec Kaj je s središčem? stran 6 EVROPSKA UNIJA Alenka Škrk Harmonizacija evropskega pogodbenega prava stran 9 KONKURENČNO PRAVO Tanja Bratina Strožje globe za omejevalna ravnanja stran 11 ZAMUDNE OBRESTI Tatjana Kotar Tek zamudnih obresti od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 36/200625.-26. 9. 2. Slovenska nepremičninska konferenca Strokovnjaki bodo med drugim govorili o zakonodaji in davčnih novostih na področju nepremičnin, o sodni praksi s tega področja, problematiki novih gradenj itd. Planet GV; . 25. 9., 9.00 Izplačilo potnih stroškov Delavnici bo izvedena ločen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 36/2006Ur. l. RS, št. 96/06 1. Pet pravosodnih svetovalcev - strokovnih sodelavcev II - državno pravobranilstvo; rok je 23. september. 2. Pravosodni sodelavec - vodja vpisnikov - okrajno sodišče v Kranju; rok je 23. september.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Evropska unija

Avtor ni naveden, 21.9.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 36/2006(12. 9.) Za razvoj podeželja Sloveniji 900 milijonov evrov. Slovenija bo za razvoj podeželja iz skupnega proračuna Evropske unije v obdobju nove perspektive 2007-2013 dobila skupaj 900,27 milijona evrov iz sicer 77,66 milijarde evrov težkega paketa za vseh 25 držav članic povezave, je sporočila E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Varstvo intelektualne lastnine

Boštjan Koritnik, 21.9.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 36/2006Urad RS za varstvo industrijske lastnine je bil formalno ustanovljen z razglasitvijo ustavnega zakona 25. junija 1991, polno pa je začel delovati 4. aprila 1992 z uveljavitvijo zakona o industrijski lastnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 21.9.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 36/2006od 12. septembra do 18. septembra Torek, 12. 9. Prisege sodnih izvedencev, tolmačev in izvršiteljice. Na ministrstvu za pravosodje je pred ministrom dr. Lovrom Šturmom priseglo deset sodnih izvedencev za ekonomsko stroko, pet sodnih izvedencev za medicino, sodni izvedenec za psihologijo, za ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36

Leto objave

< Vsi
2006(33)
> September(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HI JK L M N OPQRSŠ T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov