O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Nizozemska dražba

mag. Uroš Ilić, 19.9.2013

Civilni sodni postopki

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 36/2013Pri javni dražbi se, tako kot pri drugih oblikah prodaje premoženja, srečajo interesi različnih deležnikov. Interesi lastnika in morebitnega upnika so enaki, tj. doseči čim višjo transakcijsko ceno. Tem nasprotni so interesi potencialnega kupca, ki si želi na dražbi ponujeno stvar kupiti čim ceneje. Poznamo več vrst javne dražbe. Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) je uzakonila nizozemsko metodo javne dražbe. Posledično je v insolvenčni praksi te dni že zaslediti prve razpise javnih dražb z zniževanjem izklicne cene. Gre za vrsto javne dražbe, ki do zdaj v slovenskem pravu ni bila urejena, čeprav jo je pravna praksa poznala. Medtem pa je korporacijska poslovna praksa že uveljavila t. i. mešano metodo, ki se je na področju kapitalskih transakcij izkazala za najprimernejšo. Gre za dražbo, ki je sprva opravljena kot dražba z zniževanjem začetne izklicne cene, ko pa je izklicna cena prvič sprejeta, se dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem izklicne cene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje vrednosti

Nataša Cankar, 19.9.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Nataša Cankar, Pravna praksa, 36/2013V začetku poletja 2013 sem se pri delu srečala z zanimivim davčnim primerom, ki me je nehote napeljal k razmišljanju o učinkovitosti naše davčne ureditve v teh t. i. težkih kriznih časih. V moji pisarni se je oglasila stranka, ki je prejela odločbo o odmeri davka na nepremično premoženje večje vrednosti v znesku približno 2.000 evrov. Šlo je za fizično osebo, člana družine z dvema mladoletnima otrokoma, katere skupni mesečni prihodek je znašal približno 2.400 evrov. Plačilo davka ji je bilo odmerjeno v treh zaporednih mesečnih obrokih, po več kot 650 evrov. En mesečni obrok davka je torej znašal več, kot pa je glede na njihove redne prihodke mesečno odpadlo na posameznega člana te družine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Položajni dodatek

mag. Nataša Belopavlovič, 19.9.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 36/2013Smo javni zavod, za katerega velja kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. • Kateri delavci se upoštevajo pri določitvi položajnega dodatka? • Ali se upoštevajo tudi pripravniki, ki so zaposleni za določen čas šestih mesecev? Položajni dodatek kot del plače pripada
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Nadzor otrok prek storitve e-obveščanja, ki jo ponujajo osnovne in srednje šole

Irena Vovk, 19.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013Vse več osnovnih in srednjih šol ponuja staršem plačljive storitve e-obveščanja o prisotnosti otroka pri pouku in o doseženih ocenah. Pri tem se ustvarja vtis, da gre za način obveščanja, ki ga starši morajo sprejeti. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Socialno podjetništvo v Sloveniji - priložnost ali utopija?

Jasmina Tkalčič, 19.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Tkalčič, Pravna praksa, 36/2013Dobri dve leti mineva, odkar je bil v Sloveniji sprejet (in dobro leto, odkar se je začel uporabljati) Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Nezaposlenost, finančna stiska, osamljenost, izolacija in boj za preživetje so postali stalnica v naši družbi. Družbena solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje sta izgubila pomen, oba vidika pa sta del socialnega podjetništva: zaposlovanje invalidov, dolgotrajno brezposelnih, starejših od 55 let in težje zaposljivih oseb. Socialno podjetje je danes eden od antipodov v praksi vse preveč razširjenega kapitalističnega režima. Je možnost ponovnega dviga družbene zavesti in oblika reaktiviranja tistih družbenih vrednot, ki so z leti postajale vse manj pomembne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja

dr. Miha Trampuž, 19.9.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 36/2013V svoji knjigi Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic sem na str. 54 in 55 navedel ugotovitev: "Obvezno kolektivno upravljanje je uspešno prestalo tudi ustavnosodno presojo." Na to stališče se je v članku Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov odzval dr. Jorg Sladič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Javna objava prostega delovnega mesta

mag. Nataša Belopavlovič, 19.9.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 36/2013Na podlagi 7. člena Zakona o urejanju trga dela morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države pri zavodu za zaposlovanje javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, določenimi z zakonom, ki ureja delovna razmerja. • Ali velja ta obveznost tudi za gospodarsko družbo (javno podjetje) v večinski lasti lokalne skupnosti - občine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Pravočasnost vloge - uporaba sredstev telekomunikacijske tehnologije

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013Sklep II Ips 211/2012, 20. junij 2013 (v zvezi sklep Višjega sodišča v Kopru Cp 829/2011) ZPP - 112. člen in drugi odstavek 343. člena Za presojo pravočasnosti vloge, poslane s pomočjo telekomunikacijskih sredstev, se uporablja prvi odstavek 112. člena ZPP, po katerem se šteje, da je vloga, vezana
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

dogodki - izjave

Irena Vovk, 19.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013od 10. do 16. septembra Torek, 10. 9. Finančni načrt in novele. Kolegij predsednika Državnega zbora Janka Vebra je sprejel predlog sprememb finančnega načrta Državnega zbora za prihodnji dve leti, ki za leto 2014 predvideva 21,88 milijona evrov, za 2015 pa 23,83 milijona evrov. Podprli pa s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 19.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 36/201319. september 1851 - Ivan Hribar V Trnovcah se je rodil slovenski bančnik, politik, diplomat, publicist in ljubljanski župan Ivan Hribar. V času njegovega županovanja (1896-1910) je Ljubljana dobila vodovod, plinarno, elektrarno, električno železnico in prvo ljudsko kopališče. 1975 - Un
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Evropa

Irena Vovk, 19.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013Torek, 10. 9. Invazivne rastlinske in živalske vrste. V Evropi je več kot 12 tisoč tujerodnih vrst, približno 15 odstotkov jih je invazivnih in se hitro razmnožujejo. Invazivne tujerodne vrste v Evropi vsako leto povzročijo najmanj 12 milijard evrov škode, in sicer z ogrožanjem zdravja ljudi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

spletni smerokaz

Irena Vovk, 19.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013Pravno-informacijski sistem (http://www.pisrs.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: registri in zbirke državnih organov in Uradnega lista RS Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Službe Vlade
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Pomanjkljivosti policistov pri obravnavanju prometne nesreče

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013Pobudnik je navedel, da je bil 18. oktobra 2012 udeležen v prometni nesreči, ki so jo obravnavali policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah. Pobudnik z njihovim ukrepanjem ni bil zadovoljen. Poudaril je, da je bila nasprotna udeleženka v prometni nesreči obravnavana le na podlagi petega odstavka 110. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), čeprav je očitno šlo za njen pobeg s kraja prometne nesreče s hujšimi telesnimi poškodbami. Varuha je zaprosil za mnenje glede kaznovanja udeleženke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Pet "zapovedi": peta

dr. Jože Mencinger, 19.9.2013

Ostalo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 36/2013"Ne pomagajmo revnim! Če jim zmanjšamo socialno podporo, jim bomo zagotovili zaposlitev in uspeh v življenju," pravi peta zapoved neoliberalizma. Je revščina naravno stanje, ki se ga ne da odpraviti oziroma ki ga je škodljivo odpravljati, saj izhaja iz razlik v sposobnostih? Zato so poskusi uveljaviti komunistično načelo - "vsak po svojih sposobnostih, vsakomur po njegovih potrebah" - propadli, družbe, ki naj bi načelo uveljavljale, pa celo pri zmanjševanju revščine niso mogle tekmovati z družbami, ki so se zmanjševanja lotile posredno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Agencijsko delo

Irena Vovk, 19.9.2013

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2013Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaostruje pogoje na področju agencijskega dela, v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD), ki tudi obravnava to problematiko, pa še ni sprememb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Predpisi lokalnih skupnosti

Nataša Skubic, 19.9.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 36/2013V dolgi seriji kotičkov o virih prava so naslednja skupina pravnih virov, ki jim bom namenila več pozornosti, splošni predpisi lokalnih skupnosti. Osredotočila se bom predvsem na občinski statut in odlok ter poskušala pojasniti pomen angleškega pojma by-law.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Napačna interpretacija

dr. Vesna Bergant Rakočević, 19.9.2013

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 36/2013Kaj kdo reče, kaj šele misli, pogosto nima kaj dosti opraviti s tem, kako ga razumejo drugi, kaj šele s tem, kako ga hočejo (ali nočejo) razumeti. Dokazati, da je rekel (ali zapisal) nekaj drugega, kot nekdo misli, da je rekel (ali zapisal), pa človek tako in tako ne more. Ljudje pač ene in iste stvari iz t. i. objektivne stvarnosti razumejo precej različno. Življenje je polno nesporazumov in komunikacijskega šumenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

O dajalniku in mestniku

dr. Nataša Hribar, 19.9.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 36/2013Tokratni kotiček bo nekoliko bolj slovnično obarvan. K njemu me je spodbudilo branje nekega romana, v katerem me je na več mestih zmotila napaka, o kateri bom danes pisala. Začnimo z nalogo, da preverite, ali to slovnično napako delate tudi vi. V spodnjih štirih zgledih pri pridevniku osumljen manjkajo končnice. Glede na slovnično zgradbo povedi vstavite ustrezno končnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 23. seji (12. september 2013): - dokument Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah; - predlog Zakona o industrijski lastnini; - predlog zakona o spremembah
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Vsebina PP št.36/2013

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013stran 3 UVODNIK dr. Andrej Ekart Ukinitev zemljiškega dolga - korak nazaj stran 6 LOKALNA SAMOUPRAVA dr. Iztok Rakar Teritorialne spremembe slovenskih občin v kontekstu EU stran 8 INSOLVENČNO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije - ZSKZDČEU-1 (Ur. l. RS, št. 48/13) - veljati začne 19. junija, uporabljati se začne 19. septembra. 2. Direktiva 2013/39/EU Evropskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Teritorialne spremembe slovenskih občin v kontekstu EU

dr. Iztok Rakar, 19.9.2013

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Iztok Rakar, Pravna praksa, 36/2013V razpravah o teritorialnih spremembah slovenskih občin se pogosto kot zgled navaja nekatere evropske države. Namen tega prispevka je predstaviti dogajanje in izkušnje na tem področju na ravni EU, s poudarkom na nekaterih državah, ki so za slovenski primer najbolj zanimive.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

ne preslišite

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013Rsl 1, četrtek, 19. september, 16.30 Evrožvenket: Bo Slovenija zmogla ... Edina stalnica, ki preživi menjavo slovenskih vlad in se pojavlja ne glede na politične ali gospodarske vzpone ter padce, je vprašanje: Bo Slovenija zmogla sama? V Evrožvenketu se bomo pomudili pri temi, kaj sprašujem
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 19.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju 20. 9. 2013 Uredba o merilih in pogojih za določitev p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 36

Leto objave

< Vsi
2013(42)
> September(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG H I JK LM N OPQR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov