O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Premladi sodniki - prestari predsedniki

Luka Vavken, 4.7.2013

Sodišča

Luka Vavken, Pravna praksa, 26/2013Predlog novele Zakona o sodniški službi (ZSS) v prvem odstavku prvega člena spreminja 3. točko prvega odstavka 8. člena ZSS tako, da se starostna meja za izvolitev na prosto sodniško mesto dviga na 35 let. Predvidena sprememba na prvi pogled ustvarja pozitiven vtis, češ naj bodo v sodniško funkcijo izvoljene starejše, zrelejše in odgovornejše osebe. Ob poglobljeni analizi predlagane spremembe se izkaže, da vendarle ni tako; ravno nasprotno - dvig starostne meje, pri kateri oseba lahko začne kandidirati za sodnika, bi bil lahko za sodni sistem škodljiva administrativna ovira. Po drugi strani pa predlog novele Zakona o sodiščih (ZS), ki po navedbah predlagatelja skupaj z novelo ZSS tvori celoto, odpravlja podobno administrativno oviro, ki je v zakon prišla z eno od zadnjih novel ZS in brez utemeljenega razloga določa zgornjo starostno omejitev za predsednike sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vodno soglasje in molk organa

mag. Adrijana Viler Kovačič, 4.7.2013

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2013S ciljem hitrejšega reševanja vlog v upravnem postopku zakonodajalec vse pogosteje določa nastop fikcije o pozitivni odločitvi v primeru molka organa, to je situacije, ko organ ne odloči v zakonsko določenem roku. Še zlasti je to prisotno pri soglasjih, ki so predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po mnenju laične javnosti naj bi ta sistem veljal tudi za vodna soglasja, a zaradi specifičnosti področja in vrednot, ki jih vodno soglasje varuje, do fikcije pozitivne odločitve pri molku organa formalnopravno v praksi prihaja razmeroma redko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Obmetavanje s piškotki

mag. Matjaž Drev, 4.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Matjaž Drev, Pravna praksa, 26/2013V vročih dneh po 15. juniju, ko se je na podlagi 157. člena novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) začela v praksi izvajati Direktiva 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, se je, kot smo nekateri že vnaprej slutili, razbohotila medijska gonja proti domnevno problematičnemu omejevanju rabe spletnih piškotkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Tudi ekonomsko odvisne osebe do delovnega razmerja

mag. Nana Weber, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 26/2013Nova ureditev ekonomsko odvisnih oseb je ena od možnih rešitev za posameznike, ki dela ne želijo opravljali v okviru delovnega razmerja, ampak raje izberejo večjo neodvisnost v razmerju do naročnika dela. Mag. Tanja Pustovrh Pirnat je v eni od preteklih številk Pravne prakse zapisala, da je ta ureditev "neke vrste danajsko darilo". S tem se ne morem strinjati. Zakonska opredelitev ekonomsko odvisnih oseb in njihovega omejenega delovnopravnega varstva v 213. in 214. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne pomeni, da so izničena splošna načela in temeljni cilji ZDR-1. Če obstajajo opredelilni elementi delovnega razmerja iz 4. člena ZDR-1, lahko tudi ekonomsko odvisna oseba vloži tožbo za ugotovitev obstoja delovnega razmerja, in če uspe, uživa celotno delovnopravno varstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Evropa

Irena Vovk, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013Torek, 18. 6. Zaposlovanje. Zadnja izdaja publikacije o evropskem sistemu za spremljanje ponudbe delovnih mest European Vacancy Monitor pa kaže, da kljub rekordni brezposelnosti 1,7 milijona prostih delovnih mest v EU ostaja nezasedenih. Zato je Evropska komisija sprejela sklep, s katerim že
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 4.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 26/20134. julij 1776 - Razglasitev neodvisnosti Ameriški kongres je sprejel Deklaracijo o neodvisnosti, s katero se je 13 dotedanjih britanskih kolonij odcepilo od Velike Britanije. Glavni avtor deklaracije je bil Thomas Jefferson, 4. julij pa je v ZDA zvezni praznik neodvisnosti. 1848 - Časop
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Stop birokraciji

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013(www.stopbirokraciji.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-pobude in komentarji, e-publikacije, e-članki ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in nekateri e-naslovi Oglaš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

dogodki - izjave

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013od 18. junija do 1. julija Torek, 18. 6. Nadzor. Poslanci so sklenili, da sta noveli Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi primerni za drugo obravnavo. Kot je pojasnil minister za pravosodje dr. Senko Pličanič, novela ZS-K povečuje nadzor nad delom sodišč, novela ZSS-L pa nad delom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Narodna istovetnost in nacionalni interes

dr. France Bučar, 4.7.2013

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Pravna praksa, 26/2013Družbena skupnost, kot sicer sleherna notranje povezana združba posameznikov, pa celo posameznik sam, lahko preživi v svoji istovetnosti samo, kolikor je usklajena s svojim okoljem. Okolje je zanjo objektivna danost, večinoma neodvisna od nje. Usklajenost pomeni, da so njeni odgovori na izzive okolja v skladu s potrebami širšega sistema, katerega del je tudi ona sama. Sicer ji grozi izguba istovetnosti in končno sposobnost preživetja. Najmanj: ni več to, kar je ali kar bi lahko bila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/201319. junij - Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2012, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2012 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbenc
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 175) - veljati začne 17. julija. 2. Direktiva 2013/
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

razpisi

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Ur. l. RS, št. 49/13 1. Predsednik Okrožnega sodišča v Kopru - Sodni svet RS; rok je 6. julij. Ur. l. RS, št. 52/12 2. Okrožni sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 8. julij. 3. Direktor - Agencija RS za javnopravne evi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud

mag. Sandi Kodrič, 4.7.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 26/2013Ena od splošno sprejetih predpostavk sodobne ekonomije pravi, da se ljudje odzivajo na spodbude. Zato ekonomisti pri urejanju razmerij med gospodarskimi subjekti in v družbi na splošno radi operirajo s finančnimi nagradami in kaznimi. Davčne olajšave ali obremenitve za posebne namene in subvencije so tipičen primer takega družbenega inženiringa. Želimo pridobivati več elektrike iz obnovljivih virov? Subvencionirajmo interesentom gradnjo sončnih elektrarn! Želimo izboljšati zdravje prebivalstva na dolgi rok? Uvedimo davek na sladke pijače!
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Rok za prijavo na prosto delovno mesto

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013• Ali tudi v primeru, ko se odločimo za objavo prostega delovnega mesta v medijih, in ne na Zavodu, zadošča tridnevni rok? Tridnevni rok za prijavo kandidatov na objavljeno prosto delovno mesto je minimalni rok in velja za vse vrste objave prostega delovnega mesta. Seveda pa ima delodajalec
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Novosti ureditve stečaja zapuščine

dr. Nina Plavšak, 4.7.2013

Civilni sodni postopki, Dedovanje

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 26/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) je pri ureditvi stečaja zapuščine uveljavil nov institut, stečaj zapuščine brez dedičev, ki dopolnjuje tudi ureditev dedovanja v Zakonu o dedovanju (ZD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vodenje registrov v zvezi s cepljenji

Irena Vovk, 4.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/20131. Ali je za vzpostavitev Registra obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja ter Registra stranskih pojavov po cepljenju, ki naj bi ju po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) vodil Inštitut RS za varovanje zdravja (IVZ), dopustno, da IVZ-ju Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) posreduje začetno bazo podatkov za vse prebivalce Slovenije, ki so obvezniki za cepljenje, in sicer: EMŠO, številko ZZZS, številko ZZZS izbranega osebnega zdravnika, številko BPI izbranega osebnega zdravnika in številko BPI izvajalca? 2. Ali je dopustno za namen vzdrževanja obeh registrov IVZ-ju enkrat mesečno posredovati spremembe podatkov? 3. Ali in pod katerimi pogoji je dopustno, da se izmenjava podatkov izvaja prek SFTP-strežnika v upravljanju Ministrstva za zdravje v okviru projekta e-zdravje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih informativnih izračunov

Kovač Polonca, Remic Matjaž, 4.7.2013

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, Pravna praksa, 26/2013Sredi aprila letos v medijih skoraj ni bilo mogoče prezreti, da je Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) več kot osem tisoč zavezancem za dohodnino poslala informativni izračun dohodnine, ki je temeljil na napačnih podatkih o starševskih prejemkih. Zaradi spregleda enega mesečnega izplačila je bila zato obračunana davčna osnova nižja. Ob javnih pozivih ministra za notranje zadeve, da naj DURS sam popravi napako, ki je niso povzročili zavezanci, so predstavniki slednjega razmišljali o možnostih, ali omenjenim zavezancem pošljejo nove izračune ali predizpolnjene ugovore s predplačano ovojnico. DURS je napačne izračune nadomestil z novimi, a skoraj dva meseca pozneje, tako da so bili zavezancem vročeni junija 2013, med drugim pa v novih izračunih opredelil prve kot brezpredmetne. Tako ravnanje poraja temeljna vprašanja o zakonitosti novih informativnih izračunov, saj informativni izračuni z iztekom roka za ugovor, če ta ni vložen, pridobijo pravno naravo pravnomočne upravne odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vsebina PP št.26/2013

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013stran 3 UVODNIK dr. France Bučar Narodna istovetnost in nacionalni interes stran 6 INSOLVENČNO PRAVO dr. Nina Plavšak Novosti ureditve stečaja zapuščine stran 9 UPRAVNI POSTOPEK dr. Polonca Kova
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Odpravnina 1.

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013• Če zaposlimo delavca za določen čas enega meseca zaradi povečanega obsega dela, ali mu pripada odpravnina? Delavcu, zaposlenemu za določen čas zaradi povečanega obsega dela, pripada odpravnina tudi, če dela samo en mesec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Odpravnina 3.

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013Delavec je zaposlen za tri mesece, nato podjetje nima naročil in ne podaljša zaposlitve. Čez pet mesecev pride do povečanja obsega del, zato podjetje ponovno zaposli istega delavca za dva meseca - spet za določen čas. Pogodbe ne podaljša. Predvidevamo, da zaposlenemu v obeh primerih pripada odpravnina za prenehanje dela za določen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Obveznost objave

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013Vprašanja so bila postavljena na spletnem seminarju Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih, ki sta ga organizirala Ius Software in GV Založba 13. junija 2013. Javni uslužbenec je zaposlen za določen čas (zaradi povečanega obsega dela), in sicer za šest mes
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Odpravnina za javne uslužbence

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013• Ali določila o odpravnini ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, veljajo tudi za javni sektor? Odpravnina iz 79. člena ZDR-1 velja tako za zasebni kot tudi za javni sektor. Člen 2 ZDR-1 določa, da zakon ureja tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Odpravnina 2.

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013• Ali moramo delavcu, ki je pred 12. aprilom 2013 sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas in ki mu pogodbe zdaj ne bomo podaljšali, izplačati odpravnino? Delavcem, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas pred uveljavitvijo novega zakona o delovnih razmerjih, tore
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.7.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2013Pregled slovenske zakonodaje Davek na dodano vrednost Zadnja sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki bo začela veljati 1. julija, dviguje splošno stopnjo DDV na 22 odstotkov in znižano stopnjo na 9,5 odstotka. Bistveno je bil spremenjen t
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2013(45)
> Julij(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov