O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Premladi sodniki - prestari predsedniki

Luka Vavken, 4.7.2013

Sodišča

Luka Vavken, Pravna praksa, 26/2013Predlog novele Zakona o sodniški službi (ZSS) v prvem odstavku prvega člena spreminja 3. točko prvega odstavka 8. člena ZSS tako, da se starostna meja za izvolitev na prosto sodniško mesto dviga na 35 let. Predvidena sprememba na prvi pogled ustvarja pozitiven vtis, češ naj bodo v sodniško funkcijo izvoljene starejše, zrelejše in odgovornejše osebe. Ob poglobljeni analizi predlagane spremembe se izkaže, da vendarle ni tako; ravno nasprotno - dvig starostne meje, pri kateri oseba lahko začne kandidirati za sodnika, bi bil lahko za sodni sistem škodljiva administrativna ovira. Po drugi strani pa predlog novele Zakona o sodiščih (ZS), ki po navedbah predlagatelja skupaj z novelo ZSS tvori celoto, odpravlja podobno administrativno oviro, ki je v zakon prišla z eno od zadnjih novel ZS in brez utemeljenega razloga določa zgornjo starostno omejitev za predsednike sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Ob napovedanih spremembah ZST-1 - utrip sodne prakse

dr. Jasna Murgel, 4.7.2013

Sodni registri in sodne takse

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 26/2013Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je začel veljati v letu 2008 in je bil nekajkrat spremenjen. Nazadnje je bilo s sklepom Ustavnega sodišča začasno zadržano izvrševanje prvega odstavka 13. člena ZST-1 v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata Zakon o pravdnem postopku (ZPP) ali Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Spremenjen je bil tudi na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih informativnih izračunov

Kovač Polonca, Remic Matjaž, 4.7.2013

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, mag. Matjaž Remic, Pravna praksa, 26/2013Sredi aprila letos v medijih skoraj ni bilo mogoče prezreti, da je Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) več kot osem tisoč zavezancem za dohodnino poslala informativni izračun dohodnine, ki je temeljil na napačnih podatkih o starševskih prejemkih. Zaradi spregleda enega mesečnega izplačila je bila zato obračunana davčna osnova nižja. Ob javnih pozivih ministra za notranje zadeve, da naj DURS sam popravi napako, ki je niso povzročili zavezanci, so predstavniki slednjega razmišljali o možnostih, ali omenjenim zavezancem pošljejo nove izračune ali predizpolnjene ugovore s predplačano ovojnico. DURS je napačne izračune nadomestil z novimi, a skoraj dva meseca pozneje, tako da so bili zavezancem vročeni junija 2013, med drugim pa v novih izračunih opredelil prve kot brezpredmetne. Tako ravnanje poraja temeljna vprašanja o zakonitosti novih informativnih izračunov, saj informativni izračuni z iztekom roka za ugovor, če ta ni vložen, pridobijo pravno naravo pravnomočne upravne odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.7.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013Josep Casadevall, Egbert Myjer, Michael O'Boyle in Anna Austin (ur.)Freedom of Expression - Essays in honour of Nicolas Bratza, President of the European Court of Human Rights (Wolf Legal Publishers, 2012, 580 strani) Svoboda izražanja je temelj vseh demokratičnih sis
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Sinergija

dr. Ciril Ribičič, 4.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 26/2013Letošnje študijsko leto je najbolj bogato, odkar poučujem predmet evropsko pravo človekovih pravic. Pomembna prednost je poučevati izbirni predmet, saj se zanj odločajo najboljši študentje, ki jih materija posebej zanima. To ima podobne blagodejne učinke, kot če bi uvedli sprejemne izpite. Predmet si je tokrat izbralo rekordno število študentov, okrog dvesto, če štejem redne in izredne ter tuje študente (Erasmus). Bilo jih je kar preveč za uveljavljeni način dela (predstavitve sodb, obisk Strasbourga, tekmovanje Rubikon, ustni izpit, gostujoči predavatelji itd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Zakon

Nataša Skubic, 4.7.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 26/2013Naslednji pravni vir, ki ga bom obravnavala v seriji kotičkov o pravnih virih, je zakon. Angleške ustreznice za pojem zakon so a law, a statute in an act. To smo že ugotovili. V tokratnem kotičku se bom osredotočila na njih. Pri tem se bom naslonila predvsem na osmo izdajo Black's Law Dictionary, za terminologijo s področja zakonodaje pa sta uporabna tudi glosarja na spletni strani (www.legislation.gov.uk) in na spletni strani senata ZDA, (www.senate.gov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Date ali daste?

dr. Nataša Hribar, 4.7.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2013Pred nekaj dnevi se je skupina slovenskih tolmačev v Bruslju med kosilom zapletla v razpravo, ali ima glagol dati v drugi osebi množine posebno končnico -ste ali navadno -te. Ker poznam kar nekaj ljudi, ki delajo tam, je informacija o tem prišla tudi do mene. Pa sem si rekla: morda bi tema utegnila zanimati tudi naše bralce. Glede na to, da nekatera narečja oblik s -ste sploh ne poznajo, druga pa z njimi pretiravajo, hkrati pa celo knjižni jezik pozna nekatere dvojnice, je precej mogoče, da je spreganje tega glagola trn v peti tudi marsikomu med vami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Kriza vrednot in prava

Irena Vovk, 4.7.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013"Menimo, da je samo neodvisen sodnik, vezan na Ustavo in zakon, dober sodnik, in nedopusten vpliv izvršilne (politične) oblasti na pravosodje ogroža ustavno zagotovljeno načelo pravne države kot tudi neodvisnosti sodstva," je 26. junija v izjavi za javnost zapisal predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Roman Završek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud

mag. Sandi Kodrič, 4.7.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 26/2013Ena od splošno sprejetih predpostavk sodobne ekonomije pravi, da se ljudje odzivajo na spodbude. Zato ekonomisti pri urejanju razmerij med gospodarskimi subjekti in v družbi na splošno radi operirajo s finančnimi nagradami in kaznimi. Davčne olajšave ali obremenitve za posebne namene in subvencije so tipičen primer takega družbenega inženiringa. Želimo pridobivati več elektrike iz obnovljivih virov? Subvencionirajmo interesentom gradnjo sončnih elektrarn! Želimo izboljšati zdravje prebivalstva na dolgi rok? Uvedimo davek na sladke pijače!
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

dogodki - izjave

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013od 18. junija do 1. julija Torek, 18. 6. Nadzor. Poslanci so sklenili, da sta noveli Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi primerni za drugo obravnavo. Kot je pojasnil minister za pravosodje dr. Senko Pličanič, novela ZS-K povečuje nadzor nad delom sodišč, novela ZSS-L pa nad delom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost

dr. Matjaž Tratnik, 4.7.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 26/2013Razmerje med konceptom suverenosti na eni strani in obveznostmi, ki izvirajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), je predmet več kot petletnega raziskovanja Irene Peterlin in je privedel do obsežne znanstvene monografije Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (GV Založba, Ljubljana 2013, 352 strani). Knjiga je razdeljena v tri vsebinske sklope. V prvem avtorica z zgodovinskega vidika obravnava koncept suverenosti, v kontekstu razvoja mednarodnega prava od konca tridesetletne vojne (Westfalskega miru 1648) dalje. Sledi razprava o tem, kako vpliva članstvo v mednarodnih organizacijah na obseg suverenosti držav članic. Tu gre za obveznosti na dveh ravneh. Na prvi so obveznosti, ki so povezane s pristopom k članstvu, na drugi pa obveznosti, ki jih nalagajo odločitve institucij mednarodnih organizacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

V iskanju Herkulesa

Nika Skvarča, 4.7.2013

Sodišča

Nika Skvarča, Pravna praksa, 26/2013Iskanje Dworkinovega idealnega sodnika, katerega modrost in znanje vedno najdeta pot pravilnemu odgovoru, je vse prej kot preprosto. Situacija se še toliko bolj zaplete, če ne iščeš zgolj idealnega sodnika, ampak kar idealno sodstvo. Slednje so v organizaciji Akademskega društva Pravnik (ADP) 26. junija iskali na Ustavnem sodišču, ko so poskušali odgovoriti na ambiciozno vprašanje, kakšno sodstvo potrebujemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU

Zoran Skubic, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 26/2013Veliki senat sodišča Evropske unije je s sodelovanjem našega nacionalnega sodnika v luči 101. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU), sicer temeljne norme prava varstva konkurence EU, pred kratkim sprejel pomembno - in v marsičem kontroverzno - odločitev. Sodišče je namreč presodilo, da legitimno pričakovanje gospodarske družbe, da s svojimi poslovnimi praksami ne krši konkurenčnega prava EU oziroma da ji zaradi morebitne kršitve ne bo naloženo plačilo globe, ne more in ne sme temeljiti na pravnem mnenju pravnega strokovnjaka (odvetnika). Še več, gospodarske družbe pred ugotovitvijo kršitve konkurenčnega prava EU ne more obvarovati niti (nasprotna) odločba pristojnega nacionalnega varuha konkurence. Ali povedano drugače: gospodarska družba, za katero je bilo ugotovljeno, da je kršila določbe 101. člena PDEU, se ne more izogniti naložitvi globe, tudi če je do kršitve prišlo, ker je bila družba v zmoti glede zakonitosti svojega ravnanja bodisi zaradi (drugačnega) pravnega nasveta odvetnika bodisi zaradi (pozitivne) odločitve nacionalnega organa, pristojnega za konkurenco.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS

Strnad Nataša, Pavlica Vid, Zakrajšek Mitja, 4.7.2013

Ostalo

Nataša Strnad, Vid Pavlica, Mitja Zakrajšek, Pravna praksa, 26/2013V Bruslju je od 16. do 20. junija 2013 potekalo eno od štirih polfinal tekmovanja THEMIS, ki ga organizira Evropska mreža za izobraževanje v pravosodju (European Judicial Training Network - EJTN). Tematika izbranega polfinala je bila razlaga in uporaba 5. in 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Tekmovanje je namenjeno strokovnim sodelavcem in sodnikom ter tožilcem začetnikom, poteka pa v angleškem jeziku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Ustavnost sporazumevanja v kazenskem postopku

Miha Šošić, 4.7.2013

Pravoznanstvo, Kazenski postopek

Miha Šošić, Pravna praksa, 26/2013Nemško ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) je v nedavni odločbi presodilo, da nemška ureditev sporazumevanja v kazenskem postopku ni v neskladju z nemško ustavo. Načela in garancije, ki jih je pri svoji presoji postavilo nemško ustavno sodišče, so lahko v pomoč tudi pri presoji ustavnosti in ustreznosti predobravnavnega naroka ter sporazuma o priznanju krivde, kot ju ureja slovenski Zakon o kazenskem postopku (ZKP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/201319. junij - Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2012, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2012 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbenc
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 175) - veljati začne 17. julija. 2. Direktiva 2013/
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vsebina PP št.26/2013

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013stran 3 UVODNIK dr. France Bučar Narodna istovetnost in nacionalni interes stran 6 INSOLVENČNO PRAVO dr. Nina Plavšak Novosti ureditve stečaja zapuščine stran 9 UPRAVNI POSTOPEK dr. Polonca Kova
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Novosti ureditve stečaja zapuščine

dr. Nina Plavšak, 4.7.2013

Civilni sodni postopki, Dedovanje

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 26/2013Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E) je pri ureditvi stečaja zapuščine uveljavil nov institut, stečaj zapuščine brez dedičev, ki dopolnjuje tudi ureditev dedovanja v Zakonu o dedovanju (ZD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Evropa

Irena Vovk, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013Torek, 18. 6. Zaposlovanje. Zadnja izdaja publikacije o evropskem sistemu za spremljanje ponudbe delovnih mest European Vacancy Monitor pa kaže, da kljub rekordni brezposelnosti 1,7 milijona prostih delovnih mest v EU ostaja nezasedenih. Zato je Evropska komisija sprejela sklep, s katerim že
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

razpisi

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Ur. l. RS, št. 49/13 1. Predsednik Okrožnega sodišča v Kopru - Sodni svet RS; rok je 6. julij. Ur. l. RS, št. 52/12 2. Okrožni sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 8. julij. 3. Direktor - Agencija RS za javnopravne evi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Stop birokraciji

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013(www.stopbirokraciji.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-pobude in komentarji, e-publikacije, e-članki ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in nekateri e-naslovi Oglaš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 4.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 26/20134. julij 1776 - Razglasitev neodvisnosti Ameriški kongres je sprejel Deklaracijo o neodvisnosti, s katero se je 13 dotedanjih britanskih kolonij odcepilo od Velike Britanije. Glavni avtor deklaracije je bil Thomas Jefferson, 4. julij pa je v ZDA zvezni praznik neodvisnosti. 1848 - Časop
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2013(45)
> Julij(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov