O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Kriza vrednot in prava

Irena Vovk, 4.7.2013

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013"Menimo, da je samo neodvisen sodnik, vezan na Ustavo in zakon, dober sodnik, in nedopusten vpliv izvršilne (politične) oblasti na pravosodje ogroža ustavno zagotovljeno načelo pravne države kot tudi neodvisnosti sodstva," je 26. junija v izjavi za javnost zapisal predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Roman Završek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS

Strnad Nataša, Pavlica Vid, Zakrajšek Mitja, 4.7.2013

Ostalo

Nataša Strnad, Vid Pavlica, Mitja Zakrajšek, Pravna praksa, 26/2013V Bruslju je od 16. do 20. junija 2013 potekalo eno od štirih polfinal tekmovanja THEMIS, ki ga organizira Evropska mreža za izobraževanje v pravosodju (European Judicial Training Network - EJTN). Tematika izbranega polfinala je bila razlaga in uporaba 5. in 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Tekmovanje je namenjeno strokovnim sodelavcem in sodnikom ter tožilcem začetnikom, poteka pa v angleškem jeziku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.7.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013Josep Casadevall, Egbert Myjer, Michael O'Boyle in Anna Austin (ur.)Freedom of Expression - Essays in honour of Nicolas Bratza, President of the European Court of Human Rights (Wolf Legal Publishers, 2012, 580 strani) Svoboda izražanja je temelj vseh demokratičnih sis
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Zakon

Nataša Skubic, 4.7.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 26/2013Naslednji pravni vir, ki ga bom obravnavala v seriji kotičkov o pravnih virih, je zakon. Angleške ustreznice za pojem zakon so a law, a statute in an act. To smo že ugotovili. V tokratnem kotičku se bom osredotočila na njih. Pri tem se bom naslonila predvsem na osmo izdajo Black's Law Dictionary, za terminologijo s področja zakonodaje pa sta uporabna tudi glosarja na spletni strani (www.legislation.gov.uk) in na spletni strani senata ZDA, (www.senate.gov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Date ali daste?

dr. Nataša Hribar, 4.7.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2013Pred nekaj dnevi se je skupina slovenskih tolmačev v Bruslju med kosilom zapletla v razpravo, ali ima glagol dati v drugi osebi množine posebno končnico -ste ali navadno -te. Ker poznam kar nekaj ljudi, ki delajo tam, je informacija o tem prišla tudi do mene. Pa sem si rekla: morda bi tema utegnila zanimati tudi naše bralce. Glede na to, da nekatera narečja oblik s -ste sploh ne poznajo, druga pa z njimi pretiravajo, hkrati pa celo knjižni jezik pozna nekatere dvojnice, je precej mogoče, da je spreganje tega glagola trn v peti tudi marsikomu med vami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost

dr. Matjaž Tratnik, 4.7.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 26/2013Razmerje med konceptom suverenosti na eni strani in obveznostmi, ki izvirajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), je predmet več kot petletnega raziskovanja Irene Peterlin in je privedel do obsežne znanstvene monografije Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (GV Založba, Ljubljana 2013, 352 strani). Knjiga je razdeljena v tri vsebinske sklope. V prvem avtorica z zgodovinskega vidika obravnava koncept suverenosti, v kontekstu razvoja mednarodnega prava od konca tridesetletne vojne (Westfalskega miru 1648) dalje. Sledi razprava o tem, kako vpliva članstvo v mednarodnih organizacijah na obseg suverenosti držav članic. Tu gre za obveznosti na dveh ravneh. Na prvi so obveznosti, ki so povezane s pristopom k članstvu, na drugi pa obveznosti, ki jih nalagajo odločitve institucij mednarodnih organizacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

V iskanju Herkulesa

Nika Skvarča, 4.7.2013

Sodišča

Nika Skvarča, Pravna praksa, 26/2013Iskanje Dworkinovega idealnega sodnika, katerega modrost in znanje vedno najdeta pot pravilnemu odgovoru, je vse prej kot preprosto. Situacija se še toliko bolj zaplete, če ne iščeš zgolj idealnega sodnika, ampak kar idealno sodstvo. Slednje so v organizaciji Akademskega društva Pravnik (ADP) 26. junija iskali na Ustavnem sodišču, ko so poskušali odgovoriti na ambiciozno vprašanje, kakšno sodstvo potrebujemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Sinergija

dr. Ciril Ribičič, 4.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 26/2013Letošnje študijsko leto je najbolj bogato, odkar poučujem predmet evropsko pravo človekovih pravic. Pomembna prednost je poučevati izbirni predmet, saj se zanj odločajo najboljši študentje, ki jih materija posebej zanima. To ima podobne blagodejne učinke, kot če bi uvedli sprejemne izpite. Predmet si je tokrat izbralo rekordno število študentov, okrog dvesto, če štejem redne in izredne ter tuje študente (Erasmus). Bilo jih je kar preveč za uveljavljeni način dela (predstavitve sodb, obisk Strasbourga, tekmovanje Rubikon, ustni izpit, gostujoči predavatelji itd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

dogodki - izjave

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013od 18. junija do 1. julija Torek, 18. 6. Nadzor. Poslanci so sklenili, da sta noveli Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi primerni za drugo obravnavo. Kot je pojasnil minister za pravosodje dr. Senko Pličanič, novela ZS-K povečuje nadzor nad delom sodišč, novela ZSS-L pa nad delom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Stop birokraciji

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013(www.stopbirokraciji.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-pobude in komentarji, e-publikacije, e-članki ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in nekateri e-naslovi Oglaš
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 4.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 26/20134. julij 1776 - Razglasitev neodvisnosti Ameriški kongres je sprejel Deklaracijo o neodvisnosti, s katero se je 13 dotedanjih britanskih kolonij odcepilo od Velike Britanije. Glavni avtor deklaracije je bil Thomas Jefferson, 4. julij pa je v ZDA zvezni praznik neodvisnosti. 1848 - Časop
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Evropa

Irena Vovk, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2013Torek, 18. 6. Zaposlovanje. Zadnja izdaja publikacije o evropskem sistemu za spremljanje ponudbe delovnih mest European Vacancy Monitor pa kaže, da kljub rekordni brezposelnosti 1,7 milijona prostih delovnih mest v EU ostaja nezasedenih. Zato je Evropska komisija sprejela sklep, s katerim že
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud

mag. Sandi Kodrič, 4.7.2013

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 26/2013Ena od splošno sprejetih predpostavk sodobne ekonomije pravi, da se ljudje odzivajo na spodbude. Zato ekonomisti pri urejanju razmerij med gospodarskimi subjekti in v družbi na splošno radi operirajo s finančnimi nagradami in kaznimi. Davčne olajšave ali obremenitve za posebne namene in subvencije so tipičen primer takega družbenega inženiringa. Želimo pridobivati več elektrike iz obnovljivih virov? Subvencionirajmo interesentom gradnjo sončnih elektrarn! Želimo izboljšati zdravje prebivalstva na dolgi rok? Uvedimo davek na sladke pijače!
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Narodna istovetnost in nacionalni interes

dr. France Bučar, 4.7.2013

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Pravna praksa, 26/2013Družbena skupnost, kot sicer sleherna notranje povezana združba posameznikov, pa celo posameznik sam, lahko preživi v svoji istovetnosti samo, kolikor je usklajena s svojim okoljem. Okolje je zanjo objektivna danost, večinoma neodvisna od nje. Usklajenost pomeni, da so njeni odgovori na izzive okolja v skladu s potrebami širšega sistema, katerega del je tudi ona sama. Sicer ji grozi izguba istovetnosti in končno sposobnost preživetja. Najmanj: ni več to, kar je ali kar bi lahko bila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Pogodbeni in sodni izstop družbenika iz d. o. o. - izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Določba petega odstavka 502. člena ZGD-1, ki ureja pravico družbenika do izplačila vrednosti poslovnega deleža, je v primeru pogodbenega izstopa kogentna v tem smislu, da je z družbeno pogodbo ni mogoče povsem izključiti in je družbeniku odvzeti - taka določba bi bila nična. Družbenikove pravice do izplačila tudi ne sme omejiti do te mere, da bi družbenik dobil izplačano tako nizko vrednost svojega deleža, da bi bil s tem njegov izstop praktično onemogočen, saj iz družbe ne bi mogel izstopiti, ne da bi bil pri tem v znatni meri prikrajšan za svoj premoženjski vložek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Rok za prijavo na prosto delovno mesto

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013• Ali tudi v primeru, ko se odločimo za objavo prostega delovnega mesta v medijih, in ne na Zavodu, zadošča tridnevni rok? Tridnevni rok za prijavo kandidatov na objavljeno prosto delovno mesto je minimalni rok in velja za vse vrste objave prostega delovnega mesta. Seveda pa ima delodajalec
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Odločba št. U-I-147/12, 29. maj 2013 (Ur. l. RS, št. 52/13) Peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Odločba št. U-I-21/12, 17. junij 2013 (Ur. l. RS, št. 52/13) Člen 3 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, kolikor kategorizira lokalno cesto "Gabrijele-Stražberk-V. Cirnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1149/0, k. o. Goveji Dol
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Odločba št. U-I-26/12, 13. junij 2013 (Ur. l. RS, št. 55/13) Člen 8 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 4.7.2013

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2013Odločba št. U-I-167/12, 13. junij 2013 (Ur. l. RS, št. 55/13) Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica, kolikor kategorizira javno pot "Ograje-Grebenje" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 576/2 in 576/3, obe k. o. Slemena, s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Obveznost objave

mag. Nataša Belopavlovič, 4.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2013Vprašanja so bila postavljena na spletnem seminarju Sklepanje in vsebina pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih, ki sta ga organizirala Ius Software in GV Založba 13. junija 2013. Javni uslužbenec je zaposlen za določen čas (zaradi povečanega obsega dela), in sicer za šest mes
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU

Zoran Skubic, 4.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 26/2013Veliki senat sodišča Evropske unije je s sodelovanjem našega nacionalnega sodnika v luči 101. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU), sicer temeljne norme prava varstva konkurence EU, pred kratkim sprejel pomembno - in v marsičem kontroverzno - odločitev. Sodišče je namreč presodilo, da legitimno pričakovanje gospodarske družbe, da s svojimi poslovnimi praksami ne krši konkurenčnega prava EU oziroma da ji zaradi morebitne kršitve ne bo naloženo plačilo globe, ne more in ne sme temeljiti na pravnem mnenju pravnega strokovnjaka (odvetnika). Še več, gospodarske družbe pred ugotovitvijo kršitve konkurenčnega prava EU ne more obvarovati niti (nasprotna) odločba pristojnega nacionalnega varuha konkurence. Ali povedano drugače: gospodarska družba, za katero je bilo ugotovljeno, da je kršila določbe 101. člena PDEU, se ne more izogniti naložitvi globe, tudi če je do kršitve prišlo, ker je bila družba v zmoti glede zakonitosti svojega ravnanja bodisi zaradi (drugačnega) pravnega nasveta odvetnika bodisi zaradi (pozitivne) odločitve nacionalnega organa, pristojnega za konkurenco.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.7.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2013Pregled slovenske zakonodaje Davek na dodano vrednost Zadnja sprememba Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki bo začela veljati 1. julija, dviguje splošno stopnjo DDV na 22 odstotkov in znižano stopnjo na 9,5 odstotka. Bistveno je bil spremenjen t
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2013(45)
> Julij(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov