O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Za ratifikacijo konvencije MOD št. 144

Alenka Artač-Pinčič, 7.7.2005

Kolektivne pogodbe

Alenka Artač-Pinčič, Pravna praksa, 26/2005Slovenija se uvršča med redke evropske države, ki še niso ratificirale Konvencije MOD št. 144 (oz. med tri države EU – od starih držav članic le še Luksemburg, od novih pa Malta; ratificiralo jo je 114 držav). »Upoštevajoč dejstvo, da gre za eno od štirih prioritetnih konvencije ter da je tripartize...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Majhen pomen dejanja

dr. Marko Bošnjak, 7.7.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 26/2005Majhen pomen dejanja kot institut materialnega kazenskega prava, Matjaž Ambrož, dr. Ljubo Bavcon, dr. Katja Filipčič, dr. Damjan Korošec, Uradni list, Ljubljana, 2004, 180 strani. Delo je nastalo v okviru raziskovalnega projekta Bagatelna kriminaliteta v kazenskopravni teoriji in judikaturi. Njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Ločitvena teza

dr. Marko Novak, 7.7.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 26/2005V ozadju domala vsake diskusije v sodobni pravni teoriji tiči problem odnosa prava do moralnih vrednot. Že tradicionalno predvsem naravnopravniki oziroma drugi kritiki pravnega pozitivizma – na primer Dworkin, ki ga ne štejemo za pristaša naravnega prava v strogem pomenu besede – govorijo o pomembni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Osnova za odmero letnega dopusta: 18 ali 20 dni?

Avtor ni naveden, 7.7.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 26/2005Leta 2003, ko je bil sprejet novi ZDR, je delodajalec vsem delavcem spremenil odločbe o letnem dopustu in pri tem upošteval 159. člen ZDR, ki pravi, da dopust ne more biti krajši kot štiri tedne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu – zagotovitev dela pri drugem delodajalcu

Miran Kalčič, 7.7.2005

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 26/2005Delavec invalid III. kategorije z dokončno odločbo ZPIZ ni več sposoben za svoje delo in ima priznano pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo. Delodajalec mu drugega ustreznega dela ne more nuditi, ker takega ustreznega dela nima. .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Odmik od idealne regulacije onesnaževanja

Boštjan Koritnik, 7.7.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2005Dr. Clifford Rechtschaffen, Univerza Golden Gate iz San Francisca (ZDA) je od 14. februarja do 23. maja predaval na ljubljanski PF. Zakon o čistem zraku (Clean Air Act – CAA) je združil več pristopov k nadzoru in zmanjševanju onesnaževanja zraka. Prvi del CAA tako zajema obravnavo enotnih standar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Slovenski slovarski priročniki: med predpisovanjem in utemeljevanjem (2)

mag. Tina Verovnik, 7.7.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 26/2005V prejšnjem prispevku sem navedla poglavitne značilnosti kodifikacijskih priročnikov, ki so narejeni po načelu predpisovalnosti. Knjižnojezikovna norma je v njih predstavljena kot nekakšen absoluten vzor vsakega pisanja (in govorjenja), največkrat temelji na eni sami zvrsti (bodisi »ljudskem« jeziku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Število zapornikov raste

Dean Zagorac, 7.7.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 26/2005Na svetu je devet milijonov ljudi za zapahi in število vztrajno raste, ugotavlja britanska organizacija International Centre for Prison Studies. Skoraj polovica zapornikov in pripornikov je zaprtih v ZDA (nekaj več kot dva milijona), na Kitajskem (več kot 1,5 milijona) in v Ruski federaciji (0,76 mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Materialno statusno preoblikovanje

mag. Peter Podgorelec, 7.7.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 26/2005Pred nedavnim je pri GV Založbi izšla monografija dr. Saše Preliča, docenta na mariborski pravni fakulteti, z naslovom Materialno statusno preoblikovanje in podnaslovom Zaščita interesov upnikov in imetnikov deležev kapitalskih družb pred tveganji združevanja in delitev (543 strani). Gre za skrajšan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot zastavitev terjatve?

mag. Andrej Ekart, 7.7.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 26/2005Ko želi dolžnik pridobiti kredit, lahko ponudi v zavarovanje kredita tudi svoje terjatve. Pri tem sta mu na voljo dva pravna instituta: odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) in zastavitev terjatve. Odstop terjatve v zavarovanje je urejen v 426. členu obligacijskega zakonika1 (OZ), dopoln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Svoboda medijev (2)

dr. Božidar Merc, 7.7.2005

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Božidar Merc, Pravna praksa, 26/2005Pravica do svobode govora oziroma izražanja vključuje pravico do svobodnega pretoka obvestil, brez cenzure in omejevanja, kar pa ne izključuje odgovornosti tistega, ki je podatke oziroma informacije dal.1 Poleg tega ta pravica zajema tudi pravico do pridobitve podatkov in informacij ter pravico nada...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Imenovanje in razrešitev direktorja zavoda

mag. Nataša Belopavlovič, 7.7.2005

Zavodi, Višje in visoko šolstvo

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2005Direktorica javnega zavoda je dala pisno odstopno izjavo s funkcije direktorja in navedla, da odstopa iz osebnih razlogov. V internih aktih zavoda ni posebnih določb v zvezi s postopkom razrešitve direktorja. V statutu zavoda je zapisano le, da svet zavoda imenuje in razrešuje direktorja zavoda s so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Še o noveli ZDIJZ

Nataša Pirc-Musar, 7.7.2005

Javno obveščanje

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 26/2005Dve leti in pol po sprejemu zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je sredi junija zakonodajalec sprejel novelo, ki je začela veljati 1. julija. Novela prinaša kar nekaj pomembnih novosti ter nas po lestvici odprtih držav vztrajno pomika še bolj navzgor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Pravice pri čezmejnem izobraževanju oseb v EU

Janja Bedrač, 7.7.2005

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Janja Bedrač, Pravna praksa, 26/2005Izobraževanje je eno izmed novejših področij delovanja EU in pravice v tej povezavi so šele v procesu graditve, pri čemer so tesno povezane z razvijanjem instituta evropskega državljanstva. Članek obravnava pravice različnih kategorij oseb, ki se na določen način izobražujejo v drugih državah članic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Sistem priznavanja in vrednotenja izobraževanja na področju visokega šolstva

Tadeja Kremzer, 7.7.2005

Višje in visoko šolstvo

Tadeja Kremzer, Pravna praksa, 26/2005Državni zbor RS je 17. junija 2005 sprejel Zakon o vrednotenju in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04 – ZPVI), ki se je začel uporabljati 20. januarja 2005 in je prinesel bistvene novosti na področju izobraževanja; Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Pravice študenta kot evropskega državljana

Matej Avbelj, 7.7.2005

Višje in visoko šolstvo

Matej Avbelj, Pravna praksa, 26/2005C-209/03, Dany Bidar proti London Brought of Ealing in drugi Sodišče Evropskih skupnosti je 28. maja 2005 izdalo sodbo v primeru Bidar (C-209/03), v katerem je bilo ponovno soočeno z občutljivim vprašanjem pravic državljana države članice EU, ki se poslužuje temeljne svoboščine prostega pretoka o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Reforma študija prava v Sloveniji

Matej Avbelj, 7.7.2005

Višje in visoko šolstvo

Matej Avbelj, Pravna praksa, 26/2005V Sloveniji se je v okviru prepotrebnih reform na področju univerzitetnega študija, ki jih v zadnjem času poganja t. i. bolonjski proces, pozornost slednjič osredotočila tudi na vprašanje položaja ter kakovosti pravnega izobraževanja in posledičnih reform, ki jih na tem področju terjata sodobni nači...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Elektronski aktivizem

Alenka Leskovic, 7.7.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 26/2005Ko so generacije pravnikov, rojene v prvih letih po drugi svetovni vojni, začenjale poklicno pot, se je na veliko tozdiralo. V začetku sedemdesetih let, ko so začeli veljati tako imenovani delavski ustavni amandmaji, so morali sodniki z gospodarskih oddelkov okrožnih sodišč dnevno preštevali število...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Spremembe in dopolnitve ZPIZ-1

mag. Nataša Belopavlovič, 7.7.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2005Veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 20/04 – UPB, ZPIZ-1) je bil sprejet konec leta 1999 kot rezultat večletnih priprav in usklajevanj s socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi skupinami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Globus

Dean Zagorac, 7.7.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 26/2005Mehika: tudi de iure abolicija smrtne kazni 23. 6. – Spodnji dom mehiškega parlamenta je sprejel ustavno dopolnilo za odpravo smrtne kazni (412 za, 0 proti, 2 vzdržana). Dopolnilo je že marca sprejel senat, zdaj pa ga mora potrditi še večina zakonodajalcev 31 zveznih držav. Mehika je smrtno kazen na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Nova pokojninska reforma? Ne, hvala!

dr. Tine Stanovnik, 7.7.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Tine Stanovnik, Pravna praksa, 26/2005V zadnjih mesecih pokojninska problematika zopet »sili« v ospredje zanimanja naše javnosti. Gre za predlog novega usklajevanja pokojnin, ko naj bi se pokojnine dosledno usklajevale z rastjo plač. Po pričakovanju je bil predlog deležen ostrega nasprotovanja slovenskih ekonomistov, ki so svarili pred ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Javna objava prostega delovnega mesta

Avtor ni naveden, 7.7.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/2005Pri objavi prostega delovnega mesta je treba izpolniti tudi obrazec za prijavo prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje RS. . Delodajalca zanima, ali zavod za zaposlovanje objavi vse prijave za prosto delovno mesto oziroma katera delovna mesta so objavljena na straneh zavoda ali v sredstvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela

mag. Irena Žagar, 7.7.2005

Delovna razmerja

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 26/2005Pred nami so spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in nekatere se nanašajo na nadomestilo plače v času začasne zadržanosti od dela. Kako je ta pravica urejena zdaj? Kako naj bi bila v prihodnje? In s kakšnimi argumenti zakonodajalec utemeljuje spremembe? Kot podlago za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 7.7.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 26/20051. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-A. (Ur. l. RS, št. 60/05) - velja od 6. julija. 2. Zakon o spremembah zakona o osebni izkaznici – ZOIzk-A.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄26

od 21 junija do 4. julija

Irena Vovk, 7.7.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2005Sreda, 22. 6. Predstavnica v Eurojustu. Državni zbor je na seji s tajnim glasovanjem na predlog predsednika republike za kandidatko za nacionalno predstavnico v Eurojustu izvolil Malči Gabrijelčič. Nadzor nad delom sodnika. Ministrstvo za pravosodje je predlagalo podpredsedniku okrožnega sodiš...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2005(25)
> Julij(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐE FGHIJK L M N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov