O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

US RS, odločeno na sejah 13. 6. in 20. 6. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 18.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 26/20021. U-I-3/02, začasna odredba: 37. člen in18. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 85/00) s predlogom za začasno zadržanje. 2. U-I-206/00: drugi odstavek 24. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88 ter Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Fiduciarni posel

mag. Luigi Varanelli, 18.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2002Prispevek je sestavljen iz dveh delov:prvi del je prikaz fiduciarnega posla ter opredelitev njegovih meja, funkcije, strukture in pravne narave; drugi del pa je analiza pravnih vprašanj, povezanih z njegovo dopustnostjo v slovenskem pravnem redu. Fiduciarni posel je institut civilnega prava, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Javni uslužbenci: Disciplinska odgovornost javnih uslužbencev

Darko Krošovec, 18.7.2002

Uprava

Darko Krošovec, Pravna praksa, 26/2002Ali bo v prvih šestih mesecih leta 2003zoper javnega uslužbenca sploh mogoče voditi disciplinske postopke? V Uradnem listu Republike Slovenije št. 56/2002 z dne 28. junija 2002 je bil objavljen zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU). Na podlagi prehodnih in končnih določb (204. člen) za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Pridobitev lastninske pravice s prirastjo

mag. Renato Vrenčur, 18.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 26/20021. UVOD Pojem "prirast" je skupni izraz za vrsto pravnih položajev, ko pride do spremembe na stvarnopravnem področju na temelju samega zakona (ex lege). Pravna teorija ločuje t. i. notranjo prirast in zunanjo prirast. Za notranjo prirast gre takrat, ko iz lastnikove stvari nastane nova stvar (npr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Upravni postopek: Vročanje upravnih aktov

Boštjan Kavčič, 18.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 26/2002Vročanje upravnih aktov predstavljapomembno fazo upravnega postopka, ki lahko nastopi, preden se državni organ spusti v vsebinsko odločanje o zadevi, med postopkom odločanja, v veliki večini primerov pa sledi fazi sprejema meritorne odločitve, ki se manifestira praviloma v obliki upravne odločbe ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Koliko?

Avtor ni naveden, 18.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 26/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Odločitev o državljanstvu Tarifna št. 11a Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu: 2000 točk ali 32.000 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Tožba v pravdnem postopku Tarifna št. 1 • za tožbo v sporih zaradi motenja posesti: 1000 t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Zbirka odločb gospodarskega oddelka VS RS

mag. Bojan Kukec, 18.7.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 26/2002Sodnika gospodarskega oddelka VS RS mag.Viktor Planinšek in Janez Šlibar (vodja oddelka) sta izmed skupno 417 zadev, o katerih je bilo odločeno v letih 1998 in 1999, izbrala za predstavitev v knjižni zbirki 76 za pravno stroko najzanimivejših odločb (od 213 rešenih v letu 1998 ter 204 rešenih zadev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Izvršitelji v letu 2001: Manj kot polovica rešenih zadev

Irena Vovk, 18.7.2002

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2002Na tiskovni konferenci pravosodnegaministrstva, 8. julija, je mag. Ivo Bizjak predstavil tudi poročilo o poslovanju izvršiteljev v letu 2001. Velike razlike med izvršitelji Ministrstvo za pravosodje je pred nekaj meseci vse predsednike okrožnih sodišč zaprosilo, da naj pripravijo poročilo o op...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Ustavno sodišče RS: Pokop - pravica do osebnega dostojanstva

Avtor ni naveden, 18.7.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 26/2002Člen 13 Zakona o pokopališki in pogrebnidejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) ni v neskladju z Ustavo. S tem, ko je zakonodajalec z izpodbijano ureditvijo določil način pokopa oziroma način ravnanja s posmrtnimi ostanki, ni omejil posamezni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Novi pogledi na pravo informacijske tehnologije

mag. Damjan Možina, 18.7.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Damjan Možina, Pravna praksa, 26/2002V Berlinu je od 5. do 7. junija 2002potekala konferenca IFCLA - mednarodne zveze združenj za računalništvo in pravo (International Federation of Computer law Associations) - pod naslovom "Novi pogledi na globalno pravo informacijske tehnologije (New Views on Global IT Law). Več kot sto udeležencev i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Delovna razmerja: Novi ZDR - odgovori na vprašanja (2)

Irena Bečan, 18.7.2002

Delovna razmerja

Irena Bečan, Pravna praksa, 26/2002Na vprašanja udeležencev 1. Dnevovdelovnega in socialnega prava (Portorož, 12. in 13. junija) objavljamo drugi snopič odgovorov, ki sla jih pripravila Irena Bečan in Miran Kalčič. VARSTVO INVALIDOV Čakanje na razporeditev na drugo ustrezno delovno mesto Ali po ZPIZ-1 v okviru določb o pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Iz torkle: Izpovejmo svoje nazore in morda bomo prišli na "ustavca"!

dr. Marko Pavliha, 18.7.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 26/2002Nekdanji ustavni sodnik in zdajšnji občidopisnik je opozoril na nujnost politične in nazorske uravnoteženosti sestave "ustavca", kot mu pravijo v državnih krogih. Osebno se strinjam s predsednikom države, da kandidate za ustavne sodnike nima pravice spraševati o njihovih svetovnih nazorih in politič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

POPRAVEK: "Institut vršilca dolžnosti in univerza"

mag. Viktor Lednik, 18.7.2002

Višje in visoko šolstvo

mag. Viktor Lednik, Pravna praksa, 26/2002pp, št. 25/02, priloga Pri pisanju članka sem žal spregledal spremembo 23. člena zakona o visokem šolstvu, ki obravnava pristojnosti in volitve rektorja. V članku sem pomotoma zapisal, da rektorja univerze voli senat univerze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Prepisano, ker ni preslišano... od 9. do 15. julija

Boštjan Kavčič, 18.7.2002

Ostalo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 26/2002Sreda, 10.1. Sprejeta novela zakona o sodniški službi. Novela zakona omogoča možnost dodelitve sodnika na drugo sodišče brez njegove privolitve, vendar za največ 6 mesecev, kadar bi bilo to potrebno za redno izvajanje sodne oblasti na sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Slovenščina v pravni praksi (93.del): Slednji

dr. Monika Kalin-Golob, 18.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 26/2002Ob členkovni zvezi le-ta, o kateri smopisali prejšnjič, je prav tako moden postal pridevnik slednji. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) ima dva pomena, oba označena s kvalifikatorjem knjižno (knjiž.), kar pomeni, da se pridevnik uporablja v zapisanem knjižnem jaziku;:sodi torej med ozko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Varnost: Spremembe zasebnovarnostne zakonodaje

mag. Bećir Kečanović, 18.7.2002

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 26/2002V pristojnih državnih resorjih,institucijah civilne družbe in nevladnih organizacijah, ki delujejo na zasebnovarnostnem področju, so pred kratkim prejeli v pregled osnutek sprememb zakona o zasebnem varovanju (ZZVO), izdelan v projektni skupini MNZ in Policije. Razlogi za spremembe so bili na letošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 18.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 26/20021. Zakon o javnih agencijah - ZJA. (Ur.1.RS, št. 52/02) • velja od 29. junija; • javne agencije (za trg vrednostnih papirjev; za zavarovalni nadzor; za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto; za energijo; za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij; za javnopravne evidence in storitve) mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Vsebina "Pravna praksa" 026/2002

Avtor ni naveden, 18.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 26/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme - Delujoča ustava živi in se spreminja mag. Bečir Kečanovič Spremembe zasebno varnostne zakonodaje Koliko? Boštjan Kavčič Vročanje upravnih aktov mag. Darko Krašovec Disciplinska odgovornost javnih uslužbencev Vprašanja - odgovori Omejena izbira med staro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Ustavne teme: Delujoča ustava živi in se spreminja

dr. Ciril Ribičič, 18.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 26/2002"V pravnih sistemih z ustavnim sodstvom... zadnje besede pri izbiri vrednot in njihovem pomenu, ki so sicer vodili ustavodajalca in zakonodajalca pri normiranju, nimata slednja, temveč ustavno sodišče - preko oblasti tolmačenja ... Ustavodajalec se je (zase in za zakonodajalca z uvedbo ustavnega so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

MKS kot grožnja mednarodnemu miru

Dean Zagorac, 18.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 26/2002Resolucija Varnostnega sveta Združenihnarodov številka 1422, katere sprejem so ZDA prejšnji petek dobesedno izsilile, ne škoduje zgolj učinkovitemu delovanju na novo nastalega Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) in progresivnemu razvoju mednarodnega kazenskega prava, temveč ima lahko veliko bolj d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Slabo pripravljeni zakonski predlogi

Romana Sladič, 18.7.2002

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Romana Sladič, Pravna praksa, 26/2002Varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek jena tiskovni konferenci 9. junija kar nekaj časa namenil kritiziranju sprejemanja zakonov v naši državi, saj so predlogi zakonov po njegovem mnenju pogosto slabo pripravljeni. Predstavil pa je tudi novo celostno podobo urada, ki naj bi pripomogla k njegovi večj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Omejena izbira med starostno in invalidsko pokojnino

Jože Kuhelj, 18.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 26/2002Delavec se je konec leta 2000 upokojil z58 leti starosti in s 40 leti pokojninske dobe. Ker je pokojnino uveljavil pred dopolnitvijo polne starosti, ni pa dopolnil 40 let delovne dobe, se mu je starostna pokojnina, odmerjena za 40 let pokojninske dobe, zmanjšala za 1,8 %. V letu 2001 je zbolel. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Zastaranje terjatev za plačilo dobavljene energije

Katja Stražiščar, 18.7.2002

Obligacije

Katja Stražiščar, Pravna praksa, 26/2002Javno podjetje, d.o.o., po občinskemodloku opravlja gospodarsko javno službo in sicer oskrbo naselij s plinom ter s toplotno energijo. Probleme imajo z izterjavo plačil za opravljene dobave gospodinjstvom. V povezavi z opravljanjem te službe se njihovo vprašanje nanaša na enoletni zastaralni r...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2002(23)
> Julij(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK L M NOP QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov