O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014 18. junij - poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2013, Letnega poročila Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013 in Finančnega načrta Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2014. 19. julij - predlog zakona o rati
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom

Aleš Velkaverh, 3.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 26/2014Evropska konvencija za človekove pravice (EKČP) v 3. členu prepoveduje nečlovečno in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje. Na podlagi te prepovedi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnava pritožbe posameznikov, ki trdijo, da način izvrševanja kazni odvzema prostosti ni v skladu z minimalnimi standardi, ki jih zahteva konvencija. V zadevi G. C. proti Italiji je ESČP ob obravnavanju take pritožbe presojalo, ali je bil pritožnik v zavodu za prestajanje kazni ustrezno obravnavan glede na zdravstveno stanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Ali ima polnoletna in razsodna samska ženska pravico do izbire?

Katarina Rajgelj, 3.7.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 26/2014V Sloveniji postopke umetne oploditve ureja Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB). Zakon, predvsem njegova novela, po kateri bi imele pravico do postopkov tudi samske ženske, je bil leta 2001 predmet številnih polemik. Glavni argument nasprotnikov je bil, da bi tako lahko dobile otroke tudi istospolno usmerjene ženske. Volivci so na referendumu predvideno novelo zavrnili. Marca lani je skupina 38 poslancev na Ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona v delu, ki določa, da so do postopkov upravičeni samo pari v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, samske ženske pa ne. Ustavno sodišče o zahtevi še ni odločilo, je pa že januarja lani zgolj iz formalnih razlogov zavrglo podobno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in torej vsebinsko zakona sploh ni presojalo. V EU je na tem področju mogoče zaznati usmeritev k razširitvi tako upravičencev do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo kot tudi pravno priznanih oblik izvrševanja pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. To kažejo tudi najnovejše odločitve ustavnih sodišč posameznih držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Veš, da moraš biti iskren

Tomaž Pavčnik, 3.7.2014

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 26/2014Spominjam se izjav, ki sta ju ob eni od okroglih obletnic 57. številke Nove revije dala Spomenka Hribar in Ivan Urbančič, oba akterja tistega intelektualno lepega časa v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. Hribarjeva je dejala, da je bilo tedaj osvobajajoče to, da so stvari končno poimenovali s pravimi besedami. Urbančič pa, da pomeni biti svoboden že to, da se za svobodo začneš boriti, in da se je tedaj zgodilo prav to.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov

mag. Nataša Belopavlovič, 3.7.2014

Šport in organizacije

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2014Državni zbor je na eni svojih zadnjih sej v tem mandatu sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, s katerim se poklicnim in vrhunskim športnikom in športnicam zagotavlja socialna varnost v začetnem obdobju po končanju aktivne športne kariere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust delavcu ostane tudi v primeru smrti

dr. Janja Hojnik, 3.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 26/2014Nacionalno pravo, ki v primeru smrti delavca onemogoča izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust, krši pravo EU, je v zadevi Gülay Bollacke proti K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG odločilo Sodišče EU. S tem je po pred nekaj leti odmevnih sodbah v zadevah Schultz-Hoff nadalje razširilo razlago pravice do denarnega nadomestila za letni dopust, kar bo pomembno vplivalo na razlago te pravice tudi v slovenski sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Plačnik davka je navsezadnje "le" posrednik

mag. Dominik Kuzma, 3.7.2014

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 26/2014Ustavno sodišče je v odločbi številka Up-879/12-16 in U-I-234/12-10 z dne 24. marca 2014 prek razlage pravic in obveznosti davčnega zavezanca in plačnika davka v davčnem postopku, s ciljem zavarovati ustavno pravico do pravnega sredstva davčnega zavezanca, premešalo vloge posameznih udeležencev davčnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Vsebina PP št.26/2014

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/20143 UVODNIK dr. Marijan Pavčnik In claris non fit interpretatio 6 PRAVDNI POSTOPEK Sabina Kastelic Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče 8 DAVČNO PRAVO mag. Dominik Kuzma Plačnik davka je navsezadnje "le" posrednik 11
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih pred nacionalnimi sodišči

Nika Hudej, 3.7.2014

Sodišča

Nika Hudej, Pravna praksa, 26/2014Na Upravnem sodišču RS v Ljubljani je 16. in 17. junija 2014 potekalo mednarodno izobraževanje, ki ga je organizirala Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Seminarja se je udeležilo 39 sodnikov, tožilcev in pravosodnih svetovalcev iz 18 držav članic Evropske unije (EU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Evropa

Irena Vovk, 3.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014 Torek, 17. 6. Obdavčitve. Osmo letno poročilo Trendi obdavčitve v EU, ki ga je pripravil Eurostat, celovito opisuje strukturo, raven in trende obdavčitve v državah članicah EU ter na Islandiji in Norveškem. Evropska komisija je v priporočilih državam članicam poudarila potr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Odvetnik

dr. Vesna Bergant Rakočević, 3.7.2014

Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26/2014Radi pravimo, kako majhen je svet in še zlasti Slovenija, pa vendar sem pred kratkim odkrila nekaj čisto novega: knjigo Odvetnik (Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2014, 348 strani) kolega mag. Igorja Karlovška. Ni šlo sicer za naključje, pač pa mi jo je (domnevam, da naklepno) poslal v branje kolega dr. Matjaž Ambrož. Če pride kaj od njega, človek najprej pomisli na skrito kamero, ampak izkazalo se je, da je mag. Karlovšek še eden tistih pravnikov, ki poleg Ambroža, Pavlihe in še nekaterih eminentnih imen rad vihti pero ne le v strogo znanstvenih oziroma pravni(ški)h zadevah. Wikipedija razkrije, da je to reci in piši že dvanajsti roman kolega Karlovška. Taista spletna enciklopedija Karlovška celo primarno definira kot pisatelja, šele terciarno kot odvetnika (sekundarno pa kot scenarista).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Vložitev tožbe pri nepristojnem sodišču - odstop zadeve pristojnemu sodišču - pretrganje zastaranja

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014Zastaranje je pretrgano tudi z vložitvijo tožbe na nepristojno sodišče (365.-367. člen OZ), zato je tudi tožba, vložena na nepristojno sodišče pravočasna oziroma vložena pred potekom zastaralnega roka (deveti odstavek v zvezi s prvim odstavkom 112. člena ZPP), čeprav na pristojno sodišče prispe po poteku zastaralnega roka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Izvršba na menico

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014Šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena, drugi odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Zaostanki pri reševanju pritožb

Irena Vovk, 3.7.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci 17. junija 2014 opozorila na več primerov kršitev pravic na področju sociale, ki po njenih besedah zanikajo načela socialne in pravne države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Institucijo zapuščam v izjemno dobri kondiciji

Irena Vovk, 3.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je začel veljati leta 2003, Nataša Pirc Musar pa je funkcijo informacijske pooblaščenke nastopila julija 2004. "Izjemno sem ponosna na to, kar sem v teh desetih letih skupaj s sodelavci naredila. Tako institucijo zapuščam v izjemno dobri kondiciji," je 19. junija na novinarski konferenci, šele tretji v desetletnem vodenju urada, dejala informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Mandat ji poteče 15. julija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Delo ob vikendih in praznikih poleg rednega delovnega časa

dr. Nana Weber, 3.7.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 26/2014Javni uslužbenec dela v službi za odnose z javnostmi. Delo opravlja tudi od doma, ob sobotah, nedeljah in praznikih, kar je zunaj njegovega rednega delovnega časa, prek službenega prenosnega računalnika. V tem času pripravlja sporočila za javnost, napovedi ipd. O opravljanju dela na domu nima sklepa, je pa dogovorjeno, da lahko ure, ko dela na domu, koristi kot kompenzacijo. Nekateri drugi zaposleni prejemajo plačilo za 24-urno pripravljenost in tako je njihova plača tudi na ta račun višja. V pravilniku o delu in delovnem času je zapisana naslednja določba: "V času stalne pripravljenosti za delo mora biti javni uslužbenec v vsakem trenutku dosegljiv na poziv delodajalca, da opravi naročeno delo doma, na delovnem mestu ali na določenem kraju, v kolikor je to potrebno ..."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Gremo v tujino

Irena Vovk, 3.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Kolikšna je omejitev hitrosti na hrvaških avtocestah? Ali moram pri kolesarjenju po Danskem nositi zaščitno čelado? Katero varnostno opremo moram vedno imeti v avtomobilu, ko se vozim po Slovaškem? Odslej nam iskanje takih in podobnih informacij ne bo vzelo več veliko časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Obtožni akt II

Nataša Skubic, 3.7.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 26/2014V prejšnjem kotičku sem poskušala poiskati angleške ustreznice za pojme obtožba, obtožni akt in obtožnica. Ugotovila sem, da se obtožba v angleščino lahko prevaja kot an (criminal) accusation ali a (criminal) charge, obtožni akt kot a charging instrument, an accusatory instrument ali a (criminal) charging document in obtožnica kot an indictment. Prav tako sem ugotovila, da so vrste obtožnih aktov v različnih pravnih ureditvah zelo različne. V slovenskem pravnem redu sta obtožna akta v rednem kazenskem postopku obtožnica in zasebna tožba, v skrajšanem postopku pa obtožni predlog in zasebna tožba. V prejšnjem kotičku sem zapisala, da v angleških pravnih besedilih v zvezi z obtožnimi akti najpogosteje preberemo pojme an indictment, an information in a complaint. Zanimalo me je, ali lahko katerega od naštetih uporabimo za obtožnico, kot jo poznamo v slovenskem pravu. Enako me zanima za obtožni predlog, ki ga vloži neposredno upravičeni tožilec v skrajšanem kazenskem postopku za kazniva dejanja, za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let. Pojem an indictment sem že obravanavala, nadaljujem z drugima dvema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Piketty in neenakost sedanjosti in prihodnosti

dr. Maja Makovec Brenčič, 3.7.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 26/2014Nedolgo tega sem gostovala na Evropskem akademskem kongresu na področju trženja v Španiji in ena od središčnih tem letošnjega glavnega dobitnika nagrade distinguished marketing scholar award, ki jo podeljuje največje evropsko akademsko združenje za trženje EMAC, je bilo povezovanje znanstvenih disciplin in njihove odgovornosti glede ustvarjanja prispevkov znanja k reševanju ključnih problemov sveta: okoljskih, zdravstvenih, podjetniško-ekonomskih, medgeneracijskih, tehnoloških.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Zadeva Patria - (ne)pravo v kontekstu

dr. Matej Avbelj, 3.7.2014

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 26/2014Na svoji seji 11. junija 2014 je Ustavno sodišče s sklepom Up-373/14-22, za katerega je glasovalo šest od devetih sodnikov, zavrglo ustavno pritožbo, ki jo je vložil Janez Janša, prvoobtoženi in pravnomočno obsojeni v zadevi Patria. Sklep je naletel ne le na neprecedenčno ostra ločena mnenja treh sodnikov, ki so mu nasprotovali, temveč tudi na kritiko najuglednejših pravnikov v državi: nekdanjih sodnikov Ustavnega sodišča, ki jih javnost pozna tudi in predvsem po njihovi različni svetovnonazorski pripadnosti. Že zaradi dejstva hude notranje in zunanje kritike sklep sam na sebi zahteva podrobno analizo. Ta pa je potrebna še toliko bolj v luči celotnega konteksta procesa Patria, ki v medijsko-političnem in zato demokratičnem smislu bremeni slovenski javni prostor že skoraj osem let, v pravnem smislu pa le kakšno polovico manj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče

Sabina Kastelic, 3.7.2014

Civilni sodni postopki

Sabina Kastelic, Pravna praksa, 26/2014Vrhovno sodišče Republike Slovenije je nedavno obravnavalo vprašanje, ali je zastaralni rok varovan tudi z vložitvijo tožbe na nepristojno sodišče, čeprav tožba prispe na pristojno sodišče po poteku roka. Pri tem je moralo predvsem razrešiti nasprotje med 112. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki ureja pravočasnost vloge in velja tako za procesne kot tudi za materialne roke, ter 365., 366. in 367. členom Obligacijskega zakonika (OZ), ki določajo, kdaj vložitev tožbe pretrga zastaranje. Vrhovno sodišče je v dveh sodnih odločbah (II Ips 183/2013 z dne 22. maja 2014 in VIII Ips 1/2014 z dne 19. maja 2014) zavzelo stališče, da je zastaranje pretrgano tudi z vložitvijo tožbe na nepristojno sodišče, zato je tudi taka tožba pravočasna. Namen prispevka je predstaviti to stališče, pri tem pa prikazati tudi razlike med materialnimi in procesnimi roki na splošno in pri uporabi 112. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Obdelava osebnih podatkov študentov v laboratoriju

Irena Vovk, 3.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Študent, ki pri delodajalcu opravlja delo prek napotnic študentskega servisa, nosi kri z urgence v laboratorij. Zdravstveni dom je začel uvajati spremembe pri identifikaciji ob dostavi vzorcev v laboratorij. Identifikacijske izkaznice naj bi vsebovale podatke o imenu in priimku ter podatek o tem, da gre za študentsko delo. Ob dostavi vzorcev bodo tehniki in inženirji v laboratoriju študenta identificirali na podlagi vpogleda v enega od njegovih osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Ali je tako preverjanje identitete študenta v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 3.7.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Priročnik o poštenem sojenju, ki so ga pripravili pri Amnesty International, je praktičen in zanesljiv vodnik po mednarodnih in regionalnih standardih poštenega sojenja. Ti standardi določajo minimalna jamstva, namen katerih je varstvo pravice do poštenega sojenja v kazenskih postopkih. Priročnik razlaga, kako pošteno sojenje razlagajo mednarodna pogodbena telesa za človekove pravice in mednarodna sodišča. Zajema pa pravice pred in med sojenjem ter med pritožbenim postopkom. Vanj so vključeni tudi posebni primeri, kot denimo primeri na smrt obsojenih, primeri, sproženi proti otrokom, in pravica do poštenega sojenja v času oboroženih spopadov. Priročnik je tako obvezno branje za vsakogar, ki se zavzema za boj proti nepravičnosti. Prav tako pa lahko pomaga, da se razkrijejo politično motivirana sojenja. Druga izdaja (prva je bila objavljena daljnega leta 1998 in je bila prevedena v 15 jezikov) je na voljo v šestih jezikih na (www.amnesty.org/en/library/info/POL30/002/2014/en).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

dogodki - izjave

Irena Vovk, 3.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014od 17. do 30. junija Sreda, 18. 6. Izbrisani. Od 18. junija 2014 se lahko na katerikoli upravni enoti v Sloveniji vloži zahteva za določitev denarne odškodnine, ki se lahko določi v upravnem postopku, če oseba, ki je bila izbrisana iz registra stalnega prebivalstva, izpo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2014(36)
> Julij(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov