O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014 Sodbe Sodišča 19. junij C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd proti Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd Področje: splošne in končne določbe Sodišče (drugi senat) je razsodilo, da je treba člen 6 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Plačnik davka je navsezadnje "le" posrednik

mag. Dominik Kuzma, 3.7.2014

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Dominik Kuzma, Pravna praksa, 26/2014Ustavno sodišče je v odločbi številka Up-879/12-16 in U-I-234/12-10 z dne 24. marca 2014 prek razlage pravic in obveznosti davčnega zavezanca in plačnika davka v davčnem postopku, s ciljem zavarovati ustavno pravico do pravnega sredstva davčnega zavezanca, premešalo vloge posameznih udeležencev davčnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Priimki, tvorjeni iz pridevnikov

dr. Nataša Hribar, 3.7.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2014S kolegico s fakultete sva razpravljali o tem, kako se sklanjajo priimki na -ski, kadar stojijo ob ženskem imenu. Težava se je pojavila ob imenu srbske tenisačice z imenom Bojana Jovanovski. V besedilu, s katerim se je kolegica ukvarjala, je bilo namreč zapisano z Bojano Jovanovsko - avtor besedila je priimek sklanjal po ženski sklanjatvi, ker stoji ob ženskem imenu. Pa je tako prav?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane - ZSŠP-C (Ur. l. RS, št. 46/14) - veljati začne 8. julija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektron
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Ko kozarec pitne vode določi meje notranjega trga EU

Nina Pekolj, 3.7.2014

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Pekolj, Pravna praksa, 26/2014Konec decembra 2011 je Evropska komisija v okviru reforme evropskih javnih naročil prvič predstavila predlog direktive o koncesijah, katere namen je bil predvsem spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest tako, da se vsem evropskim podjetjem (zlasti pa malim in srednje velikim zasebnim podjetjem) omogoči dostop do koncesijskih trgov in v zvezi s tem izboljša pravna varnost. Področje podeljevanja koncesij do tedaj na ravni EU namreč ni bilo pravno urejeno (z izjemo splošnih načel Pogodbe o delovanju EU - PDEU in posameznih določb sekundarne zakonodaje, ki so urejale postopek podelitve koncesije gradenj). Po prvotnem predlogu direktive o koncesijah bi se moral domet njene uporabe nanašati na vodni, energetski, prometni in poštni sektor, kar bi, kot je dejal evropski komisar Michel Barnier, pomenilo dokončno oblikovanje notranjega trga javnih naročil in izboljšanje njihove učinkovitosti. V postopku do sprejema nove Direktive 2014/23/EU o koncesijah v Evropskem parlamentu in Svetu 26. februarja 2014 je bilo področje vodnega sektorja izvzeto iz direktive. Glas državljanov EU, izražen v obliki evropske državljanske pobude "Right2water", je bil s tem prvič uslišan, Evropska komisija pa je naredila pomemben korak naprej in utrdila zaupanje v evropske demokratične procese.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Veš, da moraš biti iskren

Tomaž Pavčnik, 3.7.2014

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 26/2014Spominjam se izjav, ki sta ju ob eni od okroglih obletnic 57. številke Nove revije dala Spomenka Hribar in Ivan Urbančič, oba akterja tistega intelektualno lepega časa v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. Hribarjeva je dejala, da je bilo tedaj osvobajajoče to, da so stvari končno poimenovali s pravimi besedami. Urbančič pa, da pomeni biti svoboden že to, da se za svobodo začneš boriti, in da se je tedaj zgodilo prav to.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Izobraževanje sodnikov in tožilcev o uporabi prava EU v postopkih pred nacionalnimi sodišči

Nika Hudej, 3.7.2014

Sodišča

Nika Hudej, Pravna praksa, 26/2014Na Upravnem sodišču RS v Ljubljani je 16. in 17. junija 2014 potekalo mednarodno izobraževanje, ki ga je organizirala Evropska mreža centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Seminarja se je udeležilo 39 sodnikov, tožilcev in pravosodnih svetovalcev iz 18 držav članic Evropske unije (EU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Kaznovanje lastnika vozila za prekršek, storjen z njegovim vozilom

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014Pobudnik je navajal, da mu je prekrškovni organ medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja vročil plačilni nalog za prekršek, ki je bil ugotovljen s samodejno merilno napravo za nadzor prometa (radarjem), in da na kraju prekrška voznik ni bil ustavljen. Plačilni nalog je bil izdan njemu kot lastniku vozila, ne da bi se pred tem ugotavljalo, kdo je v času domnevnega prekrška vozilo sploh vozil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

razpisi

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014 Ur. l. RS, št 41/14 1. Vodja okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 6. julij. 2. Javni poziv kolektivnim organizacijam za predlaganje člana Sveta za avtorsko pravo - Urad RS za intelektualno lastnino; rok je 6. september.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Vlada RS

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 63. seji (19. junij 2014): - Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva; - Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (omogočena bo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Država mora zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo zapornikom

Aleš Velkaverh, 3.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 26/2014Evropska konvencija za človekove pravice (EKČP) v 3. členu prepoveduje nečlovečno in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje. Na podlagi te prepovedi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnava pritožbe posameznikov, ki trdijo, da način izvrševanja kazni odvzema prostosti ni v skladu z minimalnimi standardi, ki jih zahteva konvencija. V zadevi G. C. proti Italiji je ESČP ob obravnavanju take pritožbe presojalo, ali je bil pritožnik v zavodu za prestajanje kazni ustrezno obravnavan glede na zdravstveno stanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

In claris non fit interpretatio

dr. Marijan Pavčnik, 3.7.2014

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 26/2014Jasnega se ne razlaga (In claris non fit interpretatio). To je bila moja prva reakcija, ko sem prebral sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije (U-I-136/14-8), s katerim je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Odziv se ne nanaša neposredno na predsednikov odlok, ampak zadeva način, kako je Ustavno sodišče svojo odločitev utemeljilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov

mag. Nataša Belopavlovič, 3.7.2014

Šport in organizacije

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2014Državni zbor je na eni svojih zadnjih sej v tem mandatu sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, s katerim se poklicnim in vrhunskim športnikom in športnicam zagotavlja socialna varnost v začetnem obdobju po končanju aktivne športne kariere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Evropa

Irena Vovk, 3.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014 Torek, 17. 6. Obdavčitve. Osmo letno poročilo Trendi obdavčitve v EU, ki ga je pripravil Eurostat, celovito opisuje strukturo, raven in trende obdavčitve v državah članicah EU ter na Islandiji in Norveškem. Evropska komisija je v priporočilih državam članicam poudarila potr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Ali ima polnoletna in razsodna samska ženska pravico do izbire?

Katarina Rajgelj, 3.7.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 26/2014V Sloveniji postopke umetne oploditve ureja Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB). Zakon, predvsem njegova novela, po kateri bi imele pravico do postopkov tudi samske ženske, je bil leta 2001 predmet številnih polemik. Glavni argument nasprotnikov je bil, da bi tako lahko dobile otroke tudi istospolno usmerjene ženske. Volivci so na referendumu predvideno novelo zavrnili. Marca lani je skupina 38 poslancev na Ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona v delu, ki določa, da so do postopkov upravičeni samo pari v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, samske ženske pa ne. Ustavno sodišče o zahtevi še ni odločilo, je pa že januarja lani zgolj iz formalnih razlogov zavrglo podobno pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in torej vsebinsko zakona sploh ni presojalo. V EU je na tem področju mogoče zaznati usmeritev k razširitvi tako upravičencev do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo kot tudi pravno priznanih oblik izvrševanja pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. To kažejo tudi najnovejše odločitve ustavnih sodišč posameznih držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2014 18. junij - poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2013, Letnega poročila Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013 in Finančnega načrta Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2014. 19. julij - predlog zakona o rati
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Odvetnik

dr. Vesna Bergant Rakočević, 3.7.2014

Kultura in umetnost

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26/2014Radi pravimo, kako majhen je svet in še zlasti Slovenija, pa vendar sem pred kratkim odkrila nekaj čisto novega: knjigo Odvetnik (Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2014, 348 strani) kolega mag. Igorja Karlovška. Ni šlo sicer za naključje, pač pa mi jo je (domnevam, da naklepno) poslal v branje kolega dr. Matjaž Ambrož. Če pride kaj od njega, človek najprej pomisli na skrito kamero, ampak izkazalo se je, da je mag. Karlovšek še eden tistih pravnikov, ki poleg Ambroža, Pavlihe in še nekaterih eminentnih imen rad vihti pero ne le v strogo znanstvenih oziroma pravni(ški)h zadevah. Wikipedija razkrije, da je to reci in piši že dvanajsti roman kolega Karlovška. Taista spletna enciklopedija Karlovška celo primarno definira kot pisatelja, šele terciarno kot odvetnika (sekundarno pa kot scenarista).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Pravica do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust delavcu ostane tudi v primeru smrti

dr. Janja Hojnik, 3.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 26/2014Nacionalno pravo, ki v primeru smrti delavca onemogoča izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust, krši pravo EU, je v zadevi Gülay Bollacke proti K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG odločilo Sodišče EU. S tem je po pred nekaj leti odmevnih sodbah v zadevah Schultz-Hoff nadalje razširilo razlago pravice do denarnega nadomestila za letni dopust, kar bo pomembno vplivalo na razlago te pravice tudi v slovenski sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Piketty in neenakost sedanjosti in prihodnosti

dr. Maja Makovec Brenčič, 3.7.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 26/2014Nedolgo tega sem gostovala na Evropskem akademskem kongresu na področju trženja v Španiji in ena od središčnih tem letošnjega glavnega dobitnika nagrade distinguished marketing scholar award, ki jo podeljuje največje evropsko akademsko združenje za trženje EMAC, je bilo povezovanje znanstvenih disciplin in njihove odgovornosti glede ustvarjanja prispevkov znanja k reševanju ključnih problemov sveta: okoljskih, zdravstvenih, podjetniško-ekonomskih, medgeneracijskih, tehnoloških.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Obdelava osebnih podatkov študentov v laboratoriju

Irena Vovk, 3.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Študent, ki pri delodajalcu opravlja delo prek napotnic študentskega servisa, nosi kri z urgence v laboratorij. Zdravstveni dom je začel uvajati spremembe pri identifikaciji ob dostavi vzorcev v laboratorij. Identifikacijske izkaznice naj bi vsebovale podatke o imenu in priimku ter podatek o tem, da gre za študentsko delo. Ob dostavi vzorcev bodo tehniki in inženirji v laboratoriju študenta identificirali na podlagi vpogleda v enega od njegovih osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Ali je tako preverjanje identitete študenta v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 3.7.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014Priročnik o poštenem sojenju, ki so ga pripravili pri Amnesty International, je praktičen in zanesljiv vodnik po mednarodnih in regionalnih standardih poštenega sojenja. Ti standardi določajo minimalna jamstva, namen katerih je varstvo pravice do poštenega sojenja v kazenskih postopkih. Priročnik razlaga, kako pošteno sojenje razlagajo mednarodna pogodbena telesa za človekove pravice in mednarodna sodišča. Zajema pa pravice pred in med sojenjem ter med pritožbenim postopkom. Vanj so vključeni tudi posebni primeri, kot denimo primeri na smrt obsojenih, primeri, sproženi proti otrokom, in pravica do poštenega sojenja v času oboroženih spopadov. Priročnik je tako obvezno branje za vsakogar, ki se zavzema za boj proti nepravičnosti. Prav tako pa lahko pomaga, da se razkrijejo politično motivirana sojenja. Druga izdaja (prva je bila objavljena daljnega leta 1998 in je bila prevedena v 15 jezikov) je na voljo v šestih jezikih na (www.amnesty.org/en/library/info/POL30/002/2014/en).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Vsebina PP št.26/2014

Avtor ni naveden, 3.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/20143 UVODNIK dr. Marijan Pavčnik In claris non fit interpretatio 6 PRAVDNI POSTOPEK Sabina Kastelic Pravočasnost tožbe, vložene na nepristojno sodišče 8 DAVČNO PRAVO mag. Dominik Kuzma Plačnik davka je navsezadnje "le" posrednik 11
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 3.7.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 26/2014 4. julij 1776 - Razglasitev neodvisnosti Ameriški kongres je sprejel Deklaracijo o neodvisnosti, s katero se je 13 dotedanjih britanskih kolonij odcepilo od Velike Britanije. Glavni avtor deklaracije je bil Thomas Jefferson, 4. julij pa je v ZDA zvezni praznik neodvisnosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

dogodki - izjave

Irena Vovk, 3.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014od 17. do 30. junija Sreda, 18. 6. Izbrisani. Od 18. junija 2014 se lahko na katerikoli upravni enoti v Sloveniji vloži zahteva za določitev denarne odškodnine, ki se lahko določi v upravnem postopku, če oseba, ki je bila izbrisana iz registra stalnega prebivalstva, izpo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2014(36)
> Julij(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov