O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Gradiva, kij ih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/201229. junij - Sedemnajsto redno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2011; - Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2011. 28. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor; - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Odgovornost

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 5.7.2012

Varstvo človekovih pravic

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 26/2012Evropsko sodišče za človekove pravice je sprejelo pilotno sodbo, s katero je Sloveniji naložilo plačilo odškodnine petim pritožnikom in eni pritožnici, na sistemski ravni pa je državi zadalo nalogo, da vzpostavi shemo za popravo krivic. Čeprav z vsemi vidiki sodbe ne moremo biti zadovoljni (glejte predstavitev sodbe v tej številki), je rezultat postopka presegel pričakovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 19. seji (21. junij 2012): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja; - spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence; - p
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Vsebina PP št.26/2012

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012stran 3 UVODNIK dr. Neža Kogovšek Šalamon Odgovornost stran 6 IZOBRAŽEVANJE dr. Marijan Pavčnik Bolonjska setev stran 8 DELOVNO PRAVO dr. Katarina Kresal Šoltes Poseg ZUJF v pravico
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembi Zakona o medijih - ZMed-B (Ur. l. RS, št. 47/12) - veljati začne 6. julija. 2. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja - ZVO-1D (Ur. l. RS, št. 48/12) - veljati začne 11.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Bolonjska setev

dr. Marijan Pavčnik, 5.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 26/2012Osvežitev, dopolnjevanje, spreminjanje, nadaljnje razvijanje ipd. pravnega študija so nekaj tako naravnega, da nanje ni treba posebej opozarjati. Tega se zaveda vsakdo, ki skuša svoj poklic opravljati vestno in odgovorno. Bolonjska reforma je lahko korak v to smer, lahko pa je tudi kampanjska in vsiljena setev, ki se ne more končati kot dobra žetev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 5.7.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 26/20125. julij 1857 - Clara Zetkin Rodila se je Clara Zetkin, nemška političarka, učiteljica, pisateljica, borka za pravice žensk in gonilna sila v ženskem socialističnem gibanju. 6. julij 1835 - John Marshall Umrl je ameriški sodnik in politik John Marshall. Od leta 1801 pa vse do svoj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Evropa

Irena Vovk, 5.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012Torek, 19. 6. Digitalna agenda. Glavna ugotovitev pregleda digitalne agende za leto 2012 je, da evropski državljani, podjetja in inovatorji ustvarjajo dovolj povpraševanja po digitalni tehnologiji, da bi Evropa lahko krenila na pot trajnostne gospodarske rasti, vendar ta potencial spodkopava
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Proslava in evro

dr. Jože Mencinger, 5.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 26/2012V nenavadnem "koreferatu" k predsednikovemu govoru na proslavi dneva državnosti je govornik pohvalil nizko ceno proslave. Stala naj bi namreč zgolj 90.000 evrov, kar trikrat manj kot proslave pred njo. Da je šlo za poceni stvar, se je videlo in slišalo. Toda, ali je res šlo za varčevanje, ki bo tudi vnukom zmanjšalo breme dolga?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Zvočno snemanje

Irena Vovk, 5.7.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012Sistem za zvočno snemanje narokov in glavnih obravnav je Ministrstvo za pravosodje oktobra 2010 namestilo na vsa slovenska sodišča (v 352 razpravnih dvoran), junija letos pa je bila z novim sistemom nadgrajena zadnja razpravna dvorana na sodiščih, ki spadajo v območje Višjega sodišča v Kopru. Naslednja okrožja pa bodo nadgrajevali postopno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Neumnost - slovenski nacionalni šport

dr. Vesna Bergant Rakočević, 5.7.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26/2012Južnokorejska klima je očitno zelo ugodna za slovenske športne blamaže. Le kdo se ne spominja svetovnega nogometnega prvenstva leta 2002 in tamkajšnjega melodramatičnega konca vojne Zahović v. Katanec. Slišali smo trepet besed, videli nekaj solz, po nemarnem se je omenjala Šmarna gora, naš največji zvezdnik je šel predčasno domov, reprezentanca pa po klavrnih predstavah kmalu za njim.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

dogodki - izjave

Irena Vovk, 5.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012od 19. junija do 2. julija Sreda, 20. 6. Delo na črno. Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na seji podprl predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C), ki slovenski pravni red usklajuje z evropsko zakonodajo. Minister za d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Umanotera - izračunaj svoj ogljični odtis

Irena Vovk, 5.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2012(www.umanotera.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, Twitterju, Flickrju, YouTubu in SlideSharu, e-novice, e-publikacije Povezava z uporabniki: vsi kontaktni po
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur

Janez Kranjc, 5.7.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 26/2012Rek je navedek iz učbenika rimskega klasičnega pravnika Florentina, ohranjen v Justinijanovih Digestah (D. 1, 5, 4 pr.). Po naše bi se glasil: "Svoboda je naravna možnost storiti tisto, kar nekdo želi, če tega ne preprečujeta sila ali pravo". O Florentinu vemo le malo. Verjetno je živel konec 2. stoletja. V odlomku, iz katerega je vzet naš rek, razpravlja o svobodi in suženjstvu. Florentin ugotavlja, da je suženjstvo nekaj, kar nasprotuje naravi. Ukinja namreč svobodo, ki obstaja v tem, da lahko vsakdo počne, kar ga je volja. Svobodo kot naravno stanje lahko po njegovem omejujeta le pravo ali (protipravna) sila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Zavarovanje bodoče terjatve - izpraznjena hipoteka - zamenjava zavarovane terjatve

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012V našem pravu ni predvidena možnost prenosa že ustanovljene, vendar zaradi plačila ali drugega razloga izpraznjene hipoteke na novo terjatev oziroma možnost zamenjave zavarovane terjatve. Razlog je v učinkovanju načela akcesornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Pozitivna odločitev pri molku organa? Mogoče, a ne za okoljevarstvena soglasja

mag. Adrijana Viler Kovačič, 5.7.2012

Upravni postopek in upravne takse, Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2012V zakonodajnem postopku je sprejem novele Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Ta v cilju pospeševanja izvedbe investicij skrajšuje roke za izdajo soglasij, ki so pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj, hkrati pa dosledno izvršuje obljubo iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015, to je načelo pozitivne odločitve v primeru molka organa. Ne glede na dober namen predloga zakona za hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja pa velja poudariti, da se določila o skrajševanju rokov in uveljavitev instituta molka organa ne morejo (ne smejo) nanašati na okoljevarstvena soglasja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012Drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je bil, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prenehalo članstvo v gospodarski družbi, izbrisani iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Uspešen zaključek šolskega leta

Avtor ni naveden, 5.7.2012

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2012V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) mora vsaka osnovna šola oblikovati razvojni načrt. Na eni od osnovnih šol menijo, da bi si morali v javni šoli za cilj postaviti stoodstotno uspešen zaključek osnovnega šolanja. Ali je to sploh mogoče?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 5.7.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2012V PP, št. 24-25/2012, sem v odgovoru na vprašanje Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem zakonu, ki se je nanašalo na to, kako ravnati v primeru, ko ima javni socialnovarstveni zavod zagotovljeno prehrano, javni uslužbenec pa ima v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da se prehranjuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v stečaju

Tilen Tacol, 5.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Tilen Tacol, Pravna praksa, 26/2012V PP, št. 22/2012, je dr. Nina Plavšak predstavila svoj pogled na zastavno načelo akcesornosti in njegove učinke na prenehanje zastavne pravice, zlasti hipoteke, zastavitelja za tuj dolg v zvezi začetkom, tekom in zaključkom postopkov zaradi insolventnosti glavnega dolžnika. Prispevek, ki je pred vami, je namenjen predstavitvi drugačnega pogleda na ključne vidike obravnavane tematike in razlagi, zakaj menim, da s sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki tudi v okoliščinah, ko je zoper dolžnika, ki je pravna oseba, uveden stečajni postopek, dosledno upošteva načelo akcesornosti zastavnega prava, kot ga pozna slovenski pravni red, ni prav nič narobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Od pripravnika do odvetnika tudi brez enoletne odvetniške kandidature

mag. Andrej Kristan, 5.7.2012

Odvetništvo in notariat

mag. Andrej Kristan, Pravna praksa, 26/2012Po razlagalnem stališču Odvetniške zbornice Slovenije se je zadnjih nekaj let za pridobitev pravice opravljati odvetniško dejavnost uporabljal pogoj enoletne poizpitne prakse v pravosodju, odvetništvu ali notarstvu tudi za tiste, ki so bili pred državnim pravniškim izpitom vsaj eno leto že odvetniški pripravniki. Odvetniška zbornica je tako stališče zavzela kljub izrecni izjemi, ki jo v zvezi s 5. točko 25. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) postavlja za odvetniške pripravnike določilo 48. člena istega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust

dr. Katarina Kresal Šoltes, 5.7.2012

Delovna razmerja

dr. Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 26/2012Vsaka vlada ima kdaj skušnjave, da bi posegla v sklenjene kolektivne pogodbe, kadar oceni, da te ne sledijo ciljem njene ekonomske politike. Vendar pri tem nekatere bolj in druge manj upoštevajo opozorila stroke, da zakonski in drugi oblastni ukrepi, ki suspendirajo sklenjene kolektivne pogodbe in/ali retroaktivno posegajo v pridobljene pravice, lahko pomenijo kršitev mednarodno in ustavno varovane avtonomije kolektivnega pogajanja kot vidika sindikalne svobode in načela pravne države. Menim, da so s tega vidika lahko sporni tudi ukrepi za uravnoteženje javnih financ, med njimi tudi poseg v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust za leto 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Ko prost pretok blaga trči ob zid nacionalnega varstva intelektualnih pravic

Zoran Skubic, 5.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 26/2012Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v nedavni odločitvi v luči Direktive o avtorski in sorodnih pravicah obravnavalo zanimiv vidik odnosa med načelom prostega pretoka blaga po 34. in 36. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter izključujočo platjo nacionalnega prava varstva intelektualne lastnine. Tehtalo je namreč vprašanje, ali je znotraj EU mogoča prodaja in distribucija nekega izdelka, ki uživa avtorskopravno varstvo v državi članici kupca, v državi prodajalca pa ne, in - nekoliko presenetljivo - presodilo, da se mora v tem primeru prosti pretok blaga - sicer bistven temelj EU - umakniti nacionalnemu avtorskemu varstvu. Še več, država članica lahko po pravu EU celo kazenskopravno sankcionira prevoznika zaradi pomoči pri nedovoljenem distribuiranju primerkov del na nacionalnem ozemlju, pa čeprav v državi članici sedeža prodajalca ta dela sploh niso (posebej) avtorskopravno zaščitena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 5.7.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2012Pregled slovenske zakonodaje Uprava za javna plačila Novi Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP) poleg urada uprave določa še osem (prej dvanajst) območnih enot. Najpozneje do konca oktobra pre
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2012(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I JK L M NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov