O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Pravica do združitve družine

Jasmina Cigrovski, 6.7.2006

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2006Evropski parlament proti Svetu EU (C-540/03 z dne 27. 6. 2006) Evropski parlament je s tožbo predlagal razglasitev ničnosti zadnjega pododstavka 4. člena ter 8. člen direktive Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve družine. Direktiva določa pogoje za uveljavljanje pravice do združitve družine za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Ustava ZDA

Tadej Dubrovnik, 6.7.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tadej Dubrovnik, Pravna praksa, 26/2006Najstarejšo veljavno pisano ustavo na svetu lahko zdaj beremo tudi v slovenskem jeziku, saj je založba Nova obzorja izdala prvi prevod ameriške ustave s pojasnili. Avtorja prevoda in pojasnil sta mag. Klemen Jaklič, doktorand Univerze v Harvardu, in mag. Jurij Toplak s PF Univerze v Mariboru. Knjiga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Že tretjič o mednarodni pristojnost

Jerca Kramberger, 6.7.2006

Civilni sodni postopki, Civilni kolizijski predpisi

Jerca Kramberger, Pravna praksa, 26/2006Konec maja je v Piranu že tretje leto zapored potekala mednarodna delavnica o mednarodnem civilnem procesnem pravu, na kateri so sodelovali študenti PF iz Ljubljane in Züricha (Švica). Pobudnika in vsakoletni vodji delavnice sta specialista za obravnavano področje, dr. Aleš Galič z ljubljanske PF in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

ZLV-F in odločba ustavnega sodišča št. U-I-49/06

mag. Miroslav Mozetič, 6.7.2006

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 26/2006Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-F)1 je predpisal (postrožil) pogoje za določanje kandidatov za člane občinskih svetov in za župana s podpisovanjem skupine volivcev. Kot je znano, lahko določijo kandidate za člane občinskih svetov in za župana politične stranke v obč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo

dr. Renato Vrenčur, 6.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 26/2006V obligacijskem pravu ne velja pravilo zaprtega kroga obligacijskih pravic. Načeli avtonomije in dispozitivnosti (2. in 3. člen OZ) dopuščata prosto oblikovanje obligacijskih razmerij, ki je lahko tudi drugačno od dispozitivnih norm zakona. Glede na pestrost v obligacijskem pravu zemljiškoknjižni si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Jamčevalni zahtevki potrošnika

Urška Češnjevar, 6.7.2006

Obligacije, Trgovina

Urška Češnjevar, Pravna praksa, 26/2006V PP št. 22/2006 (15. 6. 2006) je bil objavljen članek Boruta Požuna z naslovom Omejenost jamčevalnih zahtevkov. V njem avtor zagovarja stališče, da je pravica potrošnika do izbire jamčevalnih zahtevkov omejena in da je prodajalec tisti, ki ima pravico odločiti, kaj lahko potrošnik zahteva zaradi st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vpisi predznamb in zaznamb v zemljiško knjigo – posebnosti in dileme

mag. Zala Lešnik, 6.7.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Zala Lešnik, Pravna praksa, 26/2006Za zavarovanje interesov strank pri poslovanju z nepremičninami je pomembno poznavanje institutov zemljiškoknjižnega prava. V zemljiškoknjižnem postopku velja načelo dispozitivnosti, kar pomeni, da zemljiškoknjižno sodišče odloča o vpisih na podlagi zemljiškoknjižnega predloga stranke. Po uradni dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Avtor ni naveden, 6.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 26/2006Primer: Družba je v letu 2000 na podlagi sklepa skupščine pridobila lastne delnice (v skupščinskem sklepu je določen namen, in sicer za namene v skladu z 240. členom ZGD) v višini petih odstotkov osnovnega kapitala. Na letošnji skupščini bi družba rada zmanjšanje osnovnega kapitala izvedla z umikom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Onesnaževanje okolja in človekove pravice

Katarina Zidar, 6.7.2006

Človekove pravice, Varstvo okolja

Katarina Zidar, Pravna praksa, 26/2006Fadeyeva proti Rusiji, št. 55723/00, 9. junija 2005 Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlena. Intenzivno onesnaževanje v neposredni bližini doma je lahko za življenje posameznika prav tako pogubno kot kateri od »klasičnih« posegov v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Spreminjanje ZDR

Miha Šercer, 6.7.2006

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 26/2006Vlada je v maju na seji ekonomsko-socialnega sveta tudi uradno predstavila t. i. teze sprememb zakona o delovnih razmerjih. Predstavitvi sta sledila burna razprava in oster odziv pri delodajalcih in tudi sindikatih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Spremenjene okoliščine – odpoved pogodbe o zaposlitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 6.7.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2006Delodajalec in delavec sta v pogodbi o zaposlitvi med drugim izrecno opredelila naslov, na katerega delavec prejema delodajalčevo pošto ter s katerega redno prihaja na delo. Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi pa se je delavec preselil v drug kraj, ki je neprimerno bolj oddaljen od kraja, kjer opravl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo

dr. Matjaž Tratnik, 6.7.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 26/2006Stavbna pravica je omejena stvarna pravica na nepremičninah, v naše pravo pa jo je vnesel šele stvarnopravni zakonik (SPZ),1 ki je začel veljati 1. januarja 2003. Novi institut je zelo hitro začela uporabljati tudi naša praksa. Stavbna pravica je omejena stvarna pravica, ki daje upravičencu pravico,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Izvršljivost notarskega zapisa – zapadlost terjatve

Avtor ni naveden, 6.7.2006

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 26/2006Sklep II Ips 469/2005 z dne 18. 4. 2006 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 434/2005 in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani In 2003/01490 ZIZ - 17. in 20. člen ZN - 3. in 68. člen Po določbi 68. člena Zakona o notariatu (ZN - Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Ne (le) sprememba ZUS, ampak (tudi) opustitev dogem!

mag. Andraž Teršek, 6.7.2006

Upravni spor

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2006Leta 2001 se mi je zdelo primerno, v določenih ozirih pa celo nujno pripraviti okroglo mizo na temo reforme zakonske ureditve ustavnega sodstva. Dogodek je bil javno odmeven in zdelo se je, da je tudi v smislu utemeljenega pričakovanja o skorajšnjih spremembah na tem področju dobro uspel. In vendarl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Sporazumna prekinitev delovnega razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, 6.7.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2006Delavec je 9. 5. 2006 napisal prošnjo za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi, v kateri je napisal, da želi prekinitev najkasneje do 8. 6. 2006. Z vodjem služb se nista mogla sporazumeti glede koriščenja prostih ur. Delavec je zagrozil, da bo šel v bolniško in to še isti dan storil. Kljub pozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Globus

Dean Zagorac, 6.7.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 26/2006ZDA: nižja kazenskoprocesna jamstva za tujce 28. 6. - Izločitev izjav obdolžencev - tujcev, ki so jih ti podali policiji, ni primeren odgovor na umanjkanje obvestila o pravicah, do katerih so ti upravičeni po dunajski konvenciji o konzularnih odnosih in o katerih bi jih morala poučiti policija, j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine

Anton Grilc, 6.7.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Anton Grilc, Pravna praksa, 26/2006Zakon o zemljiški knjigi1 je eden od temeljev prenovljenega stvarnega prava, ki je na nepremičninskem področju utemeljen na zemljiški knjigi kot javni evidenci nepremičnin in pravic pri nepremičninah. Zemljiška knjiga in predvsem subjekti stvarnopravnih razmerij glede nepremičnin še danes plačujejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

E(nostavni) davki

Boštjan Koritnik, 6.7.2006

Davčne službe

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2006»Prek spletnih strani bi radi predpise in pojasnila z davčnega področja davčnim zavezancem še bolj približali.« Tako je zapisano na spletnih straneh Davčne uprave RS (DURS) www.durs.gov.si). Zapisanemu glede na vsebino in ažurnost njihovih spletnih strani ne gre ugovarjati, sami pa priznavajo, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 6.7.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2006od 27. junija do 3. julija Sreda, 28. 6. Novi notarji. Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je z odločbami z dne 16. junija imenoval notarje na notarska mesta s sedežem v Ljubljani, Mariboru in Kranju. V Ljubljani so imenovani: Uroš Kos, Milan Dolgan, Ivan Žetko, Magda Polšak Derganc, Dragic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 6.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 26/200611. 7., 9.00 Izplačilo potnih stroškov - za javni sektor Potni nalogi so v praksi velikokrat površno izpolnjeni in brez popolnih prilog. Prav zato davčni inšpektorji radi preverjajo upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic za zaposlene. Po pravilu take potne naloge uvrstijo med davčno neprizn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Nadzor delovanja trgov vrednostnih papirjev pri mednarodnih poslih

Jure Mikuž, 6.7.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 26/2006V članku izražena osebna stališča avtorja niso nujno stališča družbe, v kateri je zaposlen. Mnenja v članku nikakor ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin. Temelj vsakega organiziranega trga vrednostnih papirjev in zau...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Začetni znaki pri citiranju II

dr. Marko Novak, 6.7.2006

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 26/2006V prejšnjem terminološkem kotičku sem že pisal o začetnih znakih, ki jih uporabljamo pri (argumentacijskem) citiranju virov v pravnih besedilih tako, da v opombi najprej zapišemo tak začetni znak, ki (poleg glavnega besedila) nakazuje, v kakšen namen citiramo kak (pravni) vir. V prejšnjem kotičku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Prenehanje mandata članov nadzornega sveta d.d.

dr. Saša Prelič, 6.7.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 26/2006Primer: V obravnavanem primeru sta glavni vprašanji, kdaj mandatna doba posameznega člana nadzornega sveta začne teči in kdaj se ta konča, ob upoštevanju določb ZGD-1 in statuta družbe X, d.d. Ta presoja je podlaga za konkretne pravne sklepe v zadevi X, d.d.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 6.7.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 26/20061. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Ur. l. RS, št. 66/06) - na podlagi petega odstavka 177. člena stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št. 87/02) in šestega odstavka 81. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Svetovno prvenstvo v nogometu in kabelska retransmisija v Sloveniji

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 6.7.2006

Intelektualna lastnina, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26/2006Letošnje svetovno prvenstvo je bilo v Sloveniji zanimivo tudi s prav specifičnega zornega kota: strokovnjaki za televizijske pravice in pravo intelektualne lastnine so se iz anonimnosti pojavili v izjemnem številu in marsikdo od njih je našel bolj ali manj množičen in relevanten medij za razlaganje ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2006(31)
> Julij(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG HIJK L M N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov