O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Odpoved avtorskemu honorarju

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 26/2008 V eni prejšnjih PP je Davčna uprava-RS na vprašanje, ali pride do kakšnih davčnih posledic, če se avtor odpove avtorskemu honorarju, zapisala, da v takem primeru ne pride do izplačila avtorskega honorarja in tako davčnih posledic ne more biti: "Če ni odhodka pri izplačevalcu, ne more biti prihodka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Poseg v zakonsko pravico do pritožbe

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Prvi odstavek 73. člena ter prvi in drugi odstavek 107. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 105/06) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Aktivna legitimacija Informacijskega pooblaščenca

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 47. člena, prve alineje 1. točke drugega odstavka 58. člena, 5. točke prvega odstavka 123. člena, 3. in 4. točke 165. člena, 2. točke drugega odstavka 247. člena, 3. točke prvega odstavka 334. člena, 3. točke prvega odstavka 432. člena in 1. točke prvega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

O problematiki osebnega stečaja in stečaja zapuščine

dr. Jorg Sladič, 3.7.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 26/2008Zaradi posledic postopkov prezadolženosti fizičnih oseb, med katere primerjalno gledano spada tudi novi slovenski osebni stečaj, se je v francoski pravni teoriji že leta 1936 oblikovala kritika, češ da taki postopki podeljujejo pravico, da se ne plača svojih dolgov (droit de ne pas payer ses dettes)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Še vedno lahko uveljavite vračilo plačanega DDV v tujini

mag. Mojca Kunšek, 3.7.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2008Še vedno lahko uveljavite vračilo plačanega DDV v tujini Vsi se prav dobro spominjamo časov, ko smo za nakupljeno blago v Avstriji in Italiji zahtevali vračilo plačanega prometnega davka. Pri tem ne smemo pozabiti, da je možnost vračila DDV še vedno omogočena tako fizičnim kot tudi pravnim osebam p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Določnost posegov v pravice obdolženca

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Člen 137 Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03, 116/03 - UPB, 43/04, 96/04 - UPB, 101/05, 8/06 - UPB, 14/07 in 32/07 - UPB) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa predloga upravičenega tožilca za odreditev ukrepa začasnega odvzema voznišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Razpisi

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije, d.d.; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 62/08 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Radovljici - MP; rok je 7. julij. 3. Trije okrajni sodniki (medokr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Povezane pogodbe

dr. Luigi Varanelli, 3.7.2008

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2008Po ducatu let od objave Grilčevega dela Moderni tipi pogodb, kjer so obširno obravnavane povezane pogodbe,1 je prišel čas, da to temo vnovič odpremo. Nova zakonodaja - Obligacijski zakonik (OZ)2 in Zakon o notariatu (ZN)3 -, nova sodna praksa, novi odmevni primeri (npr. zadeva Orion) in razširjenost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Nove plače in nov plačni sistem v javnem sektorju

mag. Mojca Kunšek, 3.7.2008

Uprava

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2008Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),1 ki je začel veljati 21. junija 2008 in se začne uporabljati s 1. avgustom 2008, je določil nov sistem plač javnih uslužbencev, ki se bo uporabil že pri obračunu plač za avgust, torej pri izplačilu plače v septembru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008 Je (ali bo) mino: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu - ZViS-F (Ur. l. RS, št. 64/08) - velja od 28. junija. 2. Direktiva Komisije 2008/65/ES z dne 27. junija 2008 o spremembi Direktive 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih (UL L 168)
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Vsebina PP št.26/2008

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008stran 3 UVODNIK mag. Matej Avbelj Evropski načrt C
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Kliping - uvedba nove zakonite licence v ZASP

Gregor Zalokar, 3.7.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

Gregor Zalokar, Gregor Zalokar, Pravna praksa, 26/2008Državni zbor je sprejel novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E), ki prinaša nekaj bistvenih novosti na področju klipinga. Sprejeti dokument ni tako radikalen, kot je bil izvirni predlog skupine poslancev, s prvopodpisano Majdo Širco, kljub temu pa uvaja novo omejitev v načelu absolutn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Poskus umora sodniškega erosa

Simona Skorpik, 3.7.2008

Uprava

Simona Skorpik, Simona Skorpik, Pravna praksa, 26/2008Da zamisel, da se lahko sodnik finančno nagradi po količini opravljenega dela, ni le slaba šala, ampak stvarnost, je nejevernim Tomažem postalo jasno šele takrat, ko so bili dogovori o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (22.f člen Zakona o sistemu p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

H kritiki ZKP-1

Janko Marinko, 3.7.2008

Kazenski postopek

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 26/2008ZKP-1 je bil predmet obravnave strokovnega posvetovanja na PF Univerze v Ljubljani 10. aprila letos. Uvodno predavanje, ki je bilo podano s posebnim žarom, je bilo uničujoče, sicer pa so bile ocene besedila različne in je bilo podanih veliko pripomb, ki se tičejo vsebinskih problemov. Večina razprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 3.7.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

, Pravna praksa, 26/2008 • Kaj je podlaga oz. kako se izračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana? • Je v različnih občinah to nadomestilo različno visoko? • Ali je mogoče, da je sosedoma, ki imata svoji stanovanjski hiši na enako velikih parcelah, v istem letu obračunano različn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Kaznivo dejanje financiranja terorizma: zlo preprečevanja zla

dr. Polona Mozetič, 3.7.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Polona Mozetič, dr. Polona Mozetič, Pravna praksa, 26/2008Financiranje terorističnih dejanj je inkriminirano v 388.a členu še veljavnega Kazenskega zakonika (KZ).1 Ta v prvem odstavku določa, da se kaznuje, kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev terorističnega kaznivega dejanja. V drugem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Odgovornost države in občin za ceste

Franci Ježek, 3.7.2008

Obligacije, Cestni promet

Franci Ježek, Franci Ježek, Pravna praksa, 26/2008V zadnjih letih smo na naših cestah priča vse več prometnim nesrečam. Te so vzrok za zakonodajne odločitve o vse večji policijski (in v zadnjem času celo redarski) represiji1 namesto resnega premisleka o preventivnih ukrepih. Le redko se namreč v javnosti pojavi stališče, da država, občina (in organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Zaveze Pošte Slovenije

Tanja Bratina, 3.7.2008

Varstvo konkurence, cene, Uprava

Tanja Bratina, Tanja Bratina, Pravna praksa, 26/2008Urad RS za varstvo konkurence je 22. junija 2006 proti Pošti Slovenije, d.o.o., s sklepom uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 82. člena Pogodbe o ES. Na podlagi zbranih dokumentov je namreč sklenil, da je podana verjetnost, da Pošta zlorablj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti

dr. Andraž Teršek, 3.7.2008

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

s tujih knjižnih polic

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008 Anne C. M. Meuwese
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Bela stavka sodnikov

Katarina Krapež, 3.7.2008

Uprava

Katarina Krapež, Katarina Krapež, Pravna praksa, 26/2008Sodniški stavkovni odbor je 20. junija predsedniku državnega zbora Francetu Cukjatiju in predsedniku vlade Janezu Janši napovedal nadaljevanje sodniške stavke s t. i. belo stavko. Od 1. julija bodo sodniki delali samo toliko, kolikor od njih zahteva predvideni obseg dela oz. sodniška norma in nujne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Načelo prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti

Nataša Skubic, 3.7.2008

Ostalo

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 26/2008V prejšnjem kotičku smo se ukvarjali s terminologijo, povezano z delitvijo pristojnosti med EU in državami članicami, tokrat pa bomo delitev pristojnosti obravnavali še z zornega kota treh temeljnih načel - načela prenosa pristojnosti in načel subsidiarnosti ter sorazmernosti. Temeljne pojme bomo t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

IT za otroke

mag. Katarina Krapež, 3.7.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 26/2008Spletišče Teachtoday (http://en.teachtoday.eu) je najnovejši rezultat skupnih prizadevanj Evropske komisije in novodobnih tehnoloških podjetij, med njimi Facebooka, Googla, MySpacea, Yahooja, AOL-a in drugih, da bi nove tehnologije varno in prijazno približali mladim. Namenjeno je tistim, ki delajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Minervina sova - eseji o človekovih pravicah

Anže Erbežnik, 3.7.2008

Kultura in umetnost

Anže Erbežnik, Anže Erbežnik, Pravna praksa, 26/2008Najnovejša knjiga dr. Boštjana M. Zupančiča The Owl of Minerva, Essays on Human Rights (Minervina sova, eseji o človekovih pravicah, Eleven International Publishing, 2008) nakazuje in razbija številne pravne mite, npr. vprašanje spora v kazenskem postopku, kjer spora v pravem pomenu besede sploh ni,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Mreža za evropsko okoljevarstveno zakonodajo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 3.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2008Evropska okoljevarstvena zakonodaja (direktive, uredbe, odločbe, priporočila na področju varstva okolja) od vsake države članice EU zahteva zelo resen pristop in ustrezno notranjo zakonodajo. Usklajeno, sistematično in dosledno uresničevanje te zakonodaje omogoča tudi posebna mreža IMPEL (Implementa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2008(44)
> Julij(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGH IJ K LM NOPQRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov