O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Zavrnitev habeas corpusa za Američana v Iraku, a potrditev pristojnosti

Božič Kristina, 3.7.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Božič Kristina, Božič Kristina, Pravna praksa, 26/2008Odločitev Vrhovnega sodišča ZDA o primerih Mohammada Munafa in Shawqija Omarja o pristojnosti ameriških sodišč glede odločanja o zakonitosti odvzema prostosti ameriškima državljanoma, ki sta v priporu ameriške vojske v Iraku in čakata na izročitev iraškim oblastem, je nadaljevanje dosedanje ameriške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Time-out zaradi preveč dogovorov o zaupnosti

Beti Hohler, 3.7.2008

Kaznovalno pravo

Beti Hohler, Beti Hohler, Pravna praksa, 26/2008Obravnavni senat Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) je 13. junija1 v zadevi Tožilec proti Lubangi zadržal postopek in za nedoločen čas odložil začetek glavne obravnave, sicer napovedane za 23. junij. Senat se je za ta izredni ukrep odločil, ker tožilec zaradi dogovorov o zaupnosti obrambi in sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Strah viša standard vestnosti in poštenja

Boštjan Koritnik, 3.7.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2008 "Mene pri korporacijskem pravu moti to, ker nikoli povsem dobro ne veš, kaj teoretični koncept za seboj nosi. Ker vedno nosi željo po moči neke skupine," je na okrogli mizi Izzivi slovenske sodobne korporacijske zakonodaje - 20. junija jo je ob predstavitvi knjige profesorja na FDV Univerze v Ljub...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Mreža za evropsko okoljevarstveno zakonodajo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 3.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2008Evropska okoljevarstvena zakonodaja (direktive, uredbe, odločbe, priporočila na področju varstva okolja) od vsake države članice EU zahteva zelo resen pristop in ustrezno notranjo zakonodajo. Usklajeno, sistematično in dosledno uresničevanje te zakonodaje omogoča tudi posebna mreža IMPEL (Implementa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Stvarna pristojnost - odpoklic člana uprave

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Sklep VIII Ips 396/2007, 11. marec 2008 (v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1014/2006) ZGD-1 - drugi odstavek 268. člena ZDSS-1 - prvi odstavek 5. člena ZPP - 4. točka drugega odstavka 339. člena, 1. točka prvega odstavka 482. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 3.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 26/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Gospodarno ravnanje s premoženjem občine

Mojca Beliš, 3.7.2008

Uprava, LOKALNA SAMOUPRAVA

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 26/2008Ravnanje uradne osebe občine, ki s premoženjem občine upravlja v nasprotju z načelom gospodarnosti in enakopravnosti, zaradi česar drugemu nastane neupravičena korist, ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Uporaba evropskega naloga za prijetje in pridržanje - begosumnost

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Sodba I Ips 174/2008, 15. maj 2008 (v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem Ks 117/2008) ZKP - 1. točka prvega odstavka 201. člena Možnost uporabe evropskega naloga za prijetje in predajo pride v poštev, ko begosumnega obdolženca - državljana Evropske unije ni mogoče prijeti v naši državi, ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Predložitev pogodbe o zaposlitvi ZZZS

Irena Vovk, 3.7.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2008Ali lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ob prijavi delavca v obvezno zdravstveno zavarovanje od delodajalca zahteva predložitev pogodbe o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Udeležba javnega partnerja na ogledih objektov, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu

Mojca Beliš, 3.7.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 26/2008Udeležba predstavnikov občine kot javnega partnerja na ogledih objektov in naprav, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu in jih financira zasebni partner na podlagi pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, ne ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Minervina sova - eseji o človekovih pravicah

Anže Erbežnik, 3.7.2008

Kultura in umetnost

Anže Erbežnik, Anže Erbežnik, Pravna praksa, 26/2008Najnovejša knjiga dr. Boštjana M. Zupančiča The Owl of Minerva, Essays on Human Rights (Minervina sova, eseji o človekovih pravicah, Eleven International Publishing, 2008) nakazuje in razbija številne pravne mite, npr. vprašanje spora v kazenskem postopku, kjer spora v pravem pomenu besede sploh ni,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Odpoved avtorskemu honorarju

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 26/2008 V eni prejšnjih PP je Davčna uprava-RS na vprašanje, ali pride do kakšnih davčnih posledic, če se avtor odpove avtorskemu honorarju, zapisala, da v takem primeru ne pride do izplačila avtorskega honorarja in tako davčnih posledic ne more biti: "Če ni odhodka pri izplačevalcu, ne more biti prihodka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Poskus umora sodniškega erosa

Simona Skorpik, 3.7.2008

Uprava

Simona Skorpik, Simona Skorpik, Pravna praksa, 26/2008Da zamisel, da se lahko sodnik finančno nagradi po količini opravljenega dela, ni le slaba šala, ampak stvarnost, je nejevernim Tomažem postalo jasno šele takrat, ko so bili dogovori o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (22.f člen Zakona o sistemu p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

H kritiki ZKP-1

Janko Marinko, 3.7.2008

Kazenski postopek

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 26/2008ZKP-1 je bil predmet obravnave strokovnega posvetovanja na PF Univerze v Ljubljani 10. aprila letos. Uvodno predavanje, ki je bilo podano s posebnim žarom, je bilo uničujoče, sicer pa so bile ocene besedila različne in je bilo podanih veliko pripomb, ki se tičejo vsebinskih problemov. Večina razprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor ni naveden, 3.7.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

, Pravna praksa, 26/2008 • Kaj je podlaga oz. kako se izračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana? • Je v različnih občinah to nadomestilo različno visoko? • Ali je mogoče, da je sosedoma, ki imata svoji stanovanjski hiši na enako velikih parcelah, v istem letu obračunano različn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Kaznivo dejanje financiranja terorizma: zlo preprečevanja zla

dr. Polona Mozetič, 3.7.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Polona Mozetič, dr. Polona Mozetič, Pravna praksa, 26/2008Financiranje terorističnih dejanj je inkriminirano v 388.a členu še veljavnega Kazenskega zakonika (KZ).1 Ta v prvem odstavku določa, da se kaznuje, kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev terorističnega kaznivega dejanja. V drugem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Odgovornost države in občin za ceste

Franci Ježek, 3.7.2008

Obligacije, Cestni promet

Franci Ježek, Franci Ježek, Pravna praksa, 26/2008V zadnjih letih smo na naših cestah priča vse več prometnim nesrečam. Te so vzrok za zakonodajne odločitve o vse večji policijski (in v zadnjem času celo redarski) represiji1 namesto resnega premisleka o preventivnih ukrepih. Le redko se namreč v javnosti pojavi stališče, da država, občina (in organ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Povezane pogodbe

dr. Luigi Varanelli, 3.7.2008

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2008Po ducatu let od objave Grilčevega dela Moderni tipi pogodb, kjer so obširno obravnavane povezane pogodbe,1 je prišel čas, da to temo vnovič odpremo. Nova zakonodaja - Obligacijski zakonik (OZ)2 in Zakon o notariatu (ZN)3 -, nova sodna praksa, novi odmevni primeri (npr. zadeva Orion) in razširjenost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Zaveze Pošte Slovenije

Tanja Bratina, 3.7.2008

Varstvo konkurence, cene, Uprava

Tanja Bratina, Tanja Bratina, Pravna praksa, 26/2008Urad RS za varstvo konkurence je 22. junija 2006 proti Pošti Slovenije, d.o.o., s sklepom uvedel postopek ugotavljanja kršitve 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 82. člena Pogodbe o ES. Na podlagi zbranih dokumentov je namreč sklenil, da je podana verjetnost, da Pošta zlorablj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Poseg v zakonsko pravico do pritožbe

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Prvi odstavek 73. člena ter prvi in drugi odstavek 107. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 105/06) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Določnost posegov v pravice obdolženca

Avtor ni naveden, 3.7.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2008Člen 137 Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03, 116/03 - UPB, 43/04, 96/04 - UPB, 101/05, 8/06 - UPB, 14/07 in 32/07 - UPB) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa predloga upravičenega tožilca za odreditev ukrepa začasnega odvzema voznišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Še vedno lahko uveljavite vračilo plačanega DDV v tujini

mag. Mojca Kunšek, 3.7.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2008Še vedno lahko uveljavite vračilo plačanega DDV v tujini Vsi se prav dobro spominjamo časov, ko smo za nakupljeno blago v Avstriji in Italiji zahtevali vračilo plačanega prometnega davka. Pri tem ne smemo pozabiti, da je možnost vračila DDV še vedno omogočena tako fizičnim kot tudi pravnim osebam p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 3.7.2008

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2008Pogodbeni stranki sta sklenili pogodbo za najem poslovnih prostorov in ob tem trajanje pogodbe uredili s klavzulo, ki se je glasila: "Pogodba je sklenjena za določen čas do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji." Najemodajalec je po določenem času pogodbo odpovedal in od najemojemalke zahteval ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 3.7.2008

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2008Vpogled v zakonodajo Kolektivne pogodbe v javni upravi V prvi polovici junija so bile podpisane skoraj vse kolektivne pogodbe za javni sektor na ravni dejavnosti in težko pričakovana Kolektivna pogodba za javni sektor, ki nadomešča Splošno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Kolekti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

O problematiki osebnega stečaja in stečaja zapuščine

dr. Jorg Sladič, 3.7.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 26/2008Zaradi posledic postopkov prezadolženosti fizičnih oseb, med katere primerjalno gledano spada tudi novi slovenski osebni stečaj, se je v francoski pravni teoriji že leta 1936 oblikovala kritika, češ da taki postopki podeljujejo pravico, da se ne plača svojih dolgov (droit de ne pas payer ses dettes)...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2008(44)
> Julij(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FGH IJ K LM NOPQRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov