O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Snemanje javnih površin

Andreja Mrak, 5.7.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 26/2007Neobvezno, načelno mnenje, št. 0712-589/2007, 20. junij 2007 Ali je v Republiki Sloveniji dovoljeno snemanje javnih površin, kot je na primer Google Street View, oziroma ali pri nas za tak prenos slike z javnih površin obstaja pravna podlaga in kaj glede tega določa Zakon o varovanju osebnih poda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Varstvo upnikov družb, izbrisanih po ZFPPod

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 26/2007Odločba US RS, št. U-I-117/07 z dne 21. junija 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 58/07 Varstvo upnikov družb, izbrisanih po ZFPPod Člena 1 in 3 Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Dodeljevanje državnih pomoči poslovnim subjektom

Katja Eman, 5.7.2007

Uprava

Katja Eman, Pravna praksa, 26/2007Načelno mnenje št. 89, 21. junij 2007 Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20 odstotkov, je upravičen do sredstev državne pomoči iz državnega proračuna ali proračuna občin, razen občine, v kateri o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - odgovornost lastnika ali pooblaščenega upravljavca plovnega objekta

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 26/2007II Ips 426/2005 z dne 16. maja 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2065/2004) ZOR - 99 in 100. člen Če zavarovanje odškodninske odgovornosti lastnika ali pooblaščenega upravljavca plovnega objekta ne krije škode, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Izračun pokojnine

Jasmina Cigrovski, 5.7.2007

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2007Izračun pokojnine E. Jonkman in drugi proti Office national des pensions (združene zadeve C-231/06 do C-233/06 z dne 21. junija 2007) E. Jonkman, H. Vercheval in N. Permesaen so - potem ko so bile zaposlene kot stevardese pri belgijski letalski družbi - vsaka zase vložile zahtevo za starostn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Vpogled v tožbo delavca

Andreja Mrak, 5.7.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 26/2007Neobvezno, načelno mnenje, št. 0712-580/2007, 14. junij 2007 Ali ravnateljica, ko zbornici da na vpogled tožbo delavca z vsemi pripravljalnimi vlogami, krši varstvo osebnih podatkov? Za ravnateljičino posredovanje delavčeve tožbe z vsemi pripravljalnimi vlogami zbornici ni ustrezne zakonske ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Stečaj zapuščine in fizične osebe

Simona Toplak, 5.7.2007

Dedovanje

Simona Toplak, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. ekonomistka, univ. dipl. pravnica, državnotožilska pripravnica Najpomembnejše novosti ureditve osebnega stečaja in stečaja zapuščine v predlogu novega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPZIPP) je na junijskem srečanju Pravnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Javna naročila blaga

Jasmina Cigrovski, 5.7.2007

Proračun

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2007Medipac-Kazantzidis AE proti Venizeleio-Pananeio (C-6/05 z dne 14. junija 2007) Družba Venizeleio-Pananeio je decembra 2003 objavila javni razpis za dobavo različnih kirurških šivalnih materialov, ki morajo biti potrjeni v skladu z Evropsko farmakopejo in imeti oznako CE.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Učinkovitost ugotavljanja odgovornosti za smrt pacienta

Peter Lipoglavšek, 5.7.2007

Varstvo človekovih pravic

Peter Lipoglavšek, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. pravnik, pravni sodelavec na ESČP Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Maja 1993 je po obisku slovenjgraške bolnišnice, kjer je poiskal pomoč zaradi alergije, 20-letni Gregor Šilih umrl. Ta dogodek je kot nekateri podobni v za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

S Tujih Knjižnih Polic

Sara Pernuš, 5.7.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 26/2007Peter Stone EU Private International Law (Edward Elgar Publishing, 2006, 480 strani) Mednarodno zasebno pravo, conflict of laws, kot se to področje imenuje v anglosaških sistemih, se je v zadnjih letih zelo razvilo, delno kot posledica sklepanja mednarodnih pogodb, ki so uskladile pravila v zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Pogodbeni (pre)boj na evropskem vrhu

mag. Matej Avbelj, 5.7.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 26/2007mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorski raziskovalec, European University Institute, Firence Čas premisleka je za nami. Prišel je čas dejanj. Tako bi lahko na kratko povzeli sklepe evropskega vrha, ki se je vendarle srečno končal, potem ko je že kazalo, da je poljski veto pravzaprav neizbežen,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Overitev mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu

Nina Scortegagna, 5.7.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica Pri overitvi mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu in pri pravnih poslih, pri katerih kot sopogodbenik nastopa mladoletnik, je praksa različna, vendar jo je predvsem zaradi varovanja mladoletnikovih koristi treba poenotiti. Zakon o za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Obvestilo o odvzemu prostosti

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Prekrški

, Pravna praksa, 26/2007Odločba US RS, št. U-I-34/05 z dne 21. junija 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 58/07 Obvestilo o odvzemu prostosti Tretji stavek tretjega odstavka 110. člena Zakona o prekrških (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic osumljenca v predkazenskem postopku

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, 5.7.2007

Kazenski postopek

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, Pravna praksa, 26/2007dr. pravnih znanosti, odvetnik v Odvetniški družbi Čeferin Pred kratkim sta mi v roke prišli dve zanimivi sodbi Vrhovnega sodišča, ki se nanašata na vprašanje zakonitosti hišne preiskave oziroma preiskave skritih prostorov vozila. V obeh primerih je namreč Vrhovno sodišče odločilo, da kljub te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Regres in zaposlitev za določen čas

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Delovna razmerja

Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 26/2007 • Koliko regresa za letni dopust je dolžan izplačati delodajalec delavcu, ki je pri njem zaposlen za določen čas? Za primer je delavec, ki je zaposlitev začel 1. marca tekočega leta, pogodba o zaposlitvi pa določa, da zaposlitev preneha 28. februarja naslednjega leta. Glede na to, da ZDR d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Vodne pravice

dr. Luigi Varanelli, 5.7.2007

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2007odvetnik v Ljubljani Prepričan sem, da je ravnanje Republike Slovenije (Agencije za okolje in prostor (AOP) ter Ministrstva za okolje in prostor) neustavno, ker v praksi ne spoštujeta pridobljenih vodnih pravic lastnikov vodnih mlinov in žag. Pridobljene vodne pravice so zdaj v praksi poniknile...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Koga kandidirati z ustavnega sodnika/sodnico?

dr. Alenka Šelih, 5.7.2007

Ustavno sodišče

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 26/2007dr. pravnih znanosti, zaslužna prof. na PF Univerze v Ljubljani, podpredsednica SAZU O vprašanju, kakšne lastnosti naj bi imel sodnik oziroma sodnica najvišjega sodišča v državi, bi rada spregovorila le na abstraktni ravni - neodvisno od tega, za kateri pravni sistem bi pri tem šlo in za kate...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Neuspešna vročitev v izvršilnem postopku

mag. Miha Šlamberger, 5.7.2007

Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 26/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. S sprejemom zadnje novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in javno predstavitvijo tez novega izvršilnega zakona je očitno, da bi zakonodajalec rad pospešil izvršbo, predvsem pa zmanjšal sodne zaostanke, pri katerih ima izvršba levji delež.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 26/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 126. seji (20. junija 2007): - predlog Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000); - soglasje k tarifi za nadomestila za storitve v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Vsebina 'Pravna Praksa' 26/2006

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 26/2007pp 26 vsebina Vsebina stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger Kje so meje uspešnosti? stran 6 CIVILNO PRAVO Jernej Veberič OZ-A je prinesel samo še večjo zmedo stran 7 IZVRŠILNI POSTOPEK mag. Miha Šlambeger Neuspešna vročitev v izvršilnem postopku stran 9 UPRAVNO PRAVO - OD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

OZ-A je prinesel samo še večjo zmedo

Jernej Veberič, 5.7.2007

Obligacije

Jernej Veberič, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. pravnik, direktor službe za zavarovalno pravo, Zavarovalnica Triglav, d.d. Dne 22. maja 2007 je začela veljati novela Obligacijskega zakonika (OZ-A), ki za zakonske zamudne obresti odpravlja prepoved obrestovanja čez višino glavnice. Novela naj bi po več letih vendarle uredila kar ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Kje so meje uspešnosti?

dr. Jože Mencinger, 5.7.2007

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 26/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Ekonomisti razpravljajo o mejah gospodarske rasti; večina jih meni, da je moderna gospodarska rast neskončna, ker naj bi temeljila na znanju in stalnem povečevanju deleža storitev v bruto domačem proizvodu. Znanje naj bi ne imelo meja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 26/20071. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju -ZSPJS-G (Ur. l. RS, št. 57/07) - velja od 30. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi - ZSS-H (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.7.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 26/2007r: Razpisi Ur. l. RS, št. 51/07 1. Javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet; rok je 8. julij. 2. Javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo

mag. Janez Tekavc, 5.7.2007

Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 26/2007mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Naslov, da se bo z novelo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) naposled uredilo nekaj najbolj žgočih vprašanj in zastojev v postopkih, ki jih povzroča t. i. okoljska zakonodaja, verjetno ne velja več, saj se vse bolj kaže, da s to nomotehnično rešitvij...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2007(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov