O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.7.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Avdio- in videonadzor

Irena Vovk, 7.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2011Naročnik je od enega od ponudnikov sistemov avdio- in videosnemanja prejel ponudbo za sistem videonadzora, ki poleg prenosa slike na oddaljeno lokacijo (na primer na nadzorni center) omogoča tudi avdiokomunikacijo med nadzornim centrom in lokacijo, na kateri se vrši videonadzor (in obratno). Razlog za uvedbo videonadzora v naročnikove objekte je varovanje ljudi in premoženja pri izvajanju gotovinskega poslovanja. Ali je izvajanje avdio- in videosnemanja sploh dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Fotografiranje stanovanja s strani izvršitelja

Irena Vovk, 7.7.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2011Ali lahko sodni izvršitelj fotografira bivalne prostore, v katerih poteka izvršba, in ali je dovoljeno te fotografije hraniti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Sprememba sodbe sodišča prve stopnje - drugačna presoja ugotovljenih dejstev na seji pritožbenega senata

Avtor ni naveden, 7.7.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2011ZKP - peti odstavek 392. člena, prvi odstavek 394. člena KZ - 201. člen Sodišče druge stopnje sme dejstva, ki jih je ugotovilo sodišče prve stopnje na sojenju, spremeniti samo, če jih lahko drugače presodi brez izvajanja dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Še o varnostnem ukrepu zadržanja po preteku kazni

Maja Smrkolj, 7.7.2011

Varstvo človekovih pravic

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 26/2011Potem ko je v začetku maja nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) ob upoštevanju predhodnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ugotovilo neustavnost zakonske ureditve varnostnega ukrepa zadržanja nevarnih storilcev kaznivih dejanj iz razlogov varnosti v priporu po preteku zaporne kazni oziroma preventivnega pripora (nem. Sicherheitsverwahrung), je o spornem ukrepu vnovič odločalo ESČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Vloga čustev v delovanju kazenskopravnega sistema v postmodernem kontekstu

Ciril Keršmanc, 7.7.2011

Kazenski postopek

mag. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 26/2011Zgodilo se je! Dne 6. junija 2011 na PF Univerze v Ljubljani smo bili priča zadnji fazi metamorfoze, po novem doktorja pravnih znanosti, Saše Kmeta. Zadnja faza se je začela ob 12.01 in končala ob 14.25. Kot zapisnikar sem popisal prav vse tistega dne, kot sodelavec pa sem spremljal to preobrazbo že dalj časa: opazoval sem namreč črvička Kmeta, kako požira gore knjig, in bil tam tudi, ko se je doktorand zabubil v svojo pisarno in se prilepil pred računalnik. O tem, čemu vse smo bili priča v vmesnem obdobju, morda več kdaj drugič, danes pa bi vam rad na kratko predstavil, kaj je dr. Kmet pustil za sabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Plus enim mali pravitas voluntatis adfert quam fortuna cuiquam boni

Janez Kranjc, 7.7.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 26/2011Rek je vzet iz izgubljenega Ciceronovega filozofskega spisa Hortensius sive de philosophia (26). Navaja ga Avrelij Avguštin v svoji razpravi o srečnem življenju (De beata vita 10). Po naše bi se glasil: Izprijena volja povzroči več slabega kot sreča prinese dobrega. Cicero je ta spis napisal leta 45 pr. Kr. Z njim je želel med Rimljani spodbuditi zanimanje za filozofijo. V obliki namišljene razprave med Hortenzijem, ki je zagovarjal retoriko, ter Katulom, Lukulom in seboj kot zagovorniki filozofije je razpravljal o temeljnih vprašanjih človeškega življenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Kaznivo dejanje opravljanja

Avtor ni naveden, 7.7.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2011Pri kaznivem dejanju opravljanja ni nujno, da je inkriminirana trditev postavljena le kot nesporna trditev v obliki trdilnega stavka, saj zadošča že oblika vprašanja ali nakazovanje oziroma namigovanje na določeno dejstvo iz osebnega in družinskega življenja, ki bi lahko škodilo dobremu imenu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 7.7.2011

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2011Splošna odškodninska odgovornost prevoznika in uporaba določil CMR Tožeča stranka je podala tožbeni zahtevek, v katerem je od toženca zahtevala plačilo zneska, ki ga je plačala svojemu zavarovancu, ki pa - kot je bilo ugotovljeno - ni bil udeležen v tristranem razmerju iz prevozne pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.7.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2011Bob Reinalda (ur.) The Ashgate Research Companion to Non-State Actors (Ashgate, 2011, 578 strani) Kakšna je pravzaprav vloga nedržavnih akterjev v mednarodnih odnosih? Ali govorimo le o poskusih vplivanja ali pa tudi o dejanskem vplivu na različne politične odločitve? V knjigi so
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Za večjo varnost

Irena Vovk, 7.7.2011

Cestni promet

Irena Vovk, Pravna praksa, 26/2011Minister za pravosodje Aleš Zalar, minister za promet dr. Patrick Vlačič, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in minister za zdravje Dorjan Marušič so 24. junija na skupni novinarski konferenci predstavili novo zakonodajo s področja varnosti v prometu, in sicer novelo Zakona o prekrških (ZP-1G), predlog novele Kazenskega zakonika (KZ-1B), Zakon o voznikih (ZVoz) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Spremembe namreč veljajo od 1. julija 2011.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Večjedrni osebek in število glagola v povedku

Nataša Hribar, 7.7.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2011Tokratni kotiček začenjam z nalogo: glagole (in en pridevnik) postavite v ustrezno obliko. Sadje in zelenjava ________________ (imeti) veliko vitaminov. Ekonomska in finančna kriza ____ _________________ (prizadeti, preteklik) celotno slovensko gospodarstvo. Varnost in zdravje delavcev pri delu _
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

200 let ODZ (6)

Katja Škrubej, 7.7.2011

Ostalo

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 26/2011Dne 2. februarja 1849, v porevolucionarnem času, ko je bila prva konstituanta, v kateri so kdaj aktivno sodelovali tudi Slovenci, tik pred razpustom, svoje ustave pa mladi cesar Franc Jožef I. narodom še ni vsilil, je Anton Mažgon (1812-1849) v prvem slovenskem političnem listu Slovenija objavil prevod začetnih sedmih členov ODZ v slovenščino. Naslov zakonika je poslovenil v Knjigo splošnih deržavljanskih postav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 7.7.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 26/2011Pregled slovenske zakonodaje Paket prometnih zakonov Dne 1. julija so se začeli uporabljati Zakon o motornih vozilih (ZMV), Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)3
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Laž

Tomaž Pavčnik, 7.7.2011

Civilni sodni postopki

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 26/2011Kar sem videl, ni bilo ne prvič ne zadnjič. Na zaprta vrata razpravne dvorane se je z ušesom prislanjal moški in prisluškoval - domnevam - dokaznemu postopku. Bil je prepričan, da je sam s sabo, s svojim ušesom in lažnivo namero. Prav tako ni redek primer, ko ta ali oni odvetnik za omizjem odkrito razlaga, kako je pred obravnavo kot kak komponist usklajeval priče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Ali za izdajo plačilnega naloga v hitrem prekrškovnem postopku ne veljajo nobeni roki!?

Slobodan Rakočević, 7.7.2011

Prekrški

mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 26/2011Organi Mestne občine Ljubljana (MOL) so pred letom dni in več z mobilnimi radarji zaznali in "ugotovili" številne kršitelje zapovedanih omejitev hitrosti na ljubljanskih cestah. Toda njihova sodobna tehnika ugotavljanja teh prekrškov naj bi zaradi pomanjkljive programske opreme zatajila pri izdaji in vročanju plačilnih nalogov domnevnim kršiteljem tako ugotovljenih prekrškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

ZVEtL in njegov (ne)uspeh v praksi

Urška Klakočar-Zupančič, 7.7.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 26/2011V dosedanji praksi se je pokazalo, da Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), ki je bil sprejet 9. maja 2008, veljati pa je začel 24. maja 2008, ni doživel večjega uspeha. Vloženih je bilo sicer precej predlogov - na Okrajnem sodišču v Ljubljani do zdaj približno 317 - rešenih pa je bilo le 20, od tega samo eden vsebinsko, torej z vzpostavitvijo etažne lastnine. Kaj se je zgodilo, da zakon, katerega namen je bil zagotoviti pravno podlago za hitro in učinkovito vzpostavitev etažne lastnine na večstanovanjskih stavbah, ureditev zemljiškoknjižnega stanja in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi, v praksi ni zaživel oziroma je povzročil le zastoje, ki bi jih moral pravzaprav preprečevati? Kako se lotiti predlogov po ZVEtL in kako postopek, ki odpira mnoga vprašanja v praksi, sploh "pripeljati do konca"?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Študentske organizacije so osebe javnega prava

Maja Potočnik, 7.7.2011

Uprava

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 26/2011Kocka je padla: Upravno sodišče je odločilo, da so študentske organizacije pravne osebe javnega prava. Čeprav boste številni bralci ob tej novici začutili olajšanje, v smislu "saj je bil že čas", pooblaščenci študentskih organizacij kljub temu opozarjamo na nevarnost načina razmišljanja, ki ga je ubral Informacijski pooblaščenec in povzelo Upravno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem zakoniku

Bojana Zadravec, 7.7.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 26/2011Državni zbor je 16. junija 2011 sprejel Družinski zakonik (DZ). V delu, ki se nanaša na zakonske zveze in partnerske skupnosti, je zakonik slab. Namesto sodobnega in naprednega predpisa smo dobili zakon, ki ne ureja razmerij odraslih oseb nič manj diskriminatorno kot veljavna Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ter Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

K vladnemu osnutku Zveznega zakona o spremembah Zakona o narodnih skupnostih

Avtor ni naveden, 7.7.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2011PF Univerze v Ljubljani in PF Univerze na Dunaju sta v sodelovanju s Pravnim forumom za manjšine Zveze društev pravnikov Slovenije in Centrom avstrijskih narodnosti 28. maja in 27. junija 2011 organizirali okrogli mizi Izpolnjevanje obveznosti Republike Avstrije iz 7. člena Avstrijske državne pogodb
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Učinkovitost parlamentarne preiskave

Avtor ni naveden, 7.7.2011

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2011Zakon o parlamentarni preiskavi in Poslovnik o parlamentarni preiskavi sta v neskladju z Ustavo. Ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke izreka mora Državni zbor RS odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Obdavčitev prejemkov poslovodij, prokuristov in nadzornih svetov

Mojca Kunšek, 7.7.2011

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 26/2011V praksi je nemalo primerov, ko se pojavi dilema, kako obravnavati dohodke poslovodnih in nadzornih organov. Glede obdavčitve dohodkov poslovodnih organov, ki so v delovnem razmerju v družbi, je zadeva dokaj jasna, precej bolj pa se zaplete pri obdavčitvi dohodkov za vodenje družbe s strani poslovodje ali prokurista, ki z družbo nista v delovnem razmerju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Odpravnina ob upokojitvi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Nataša Belopavlovič, 7.7.2011

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2011V družbi imamo delavca, ki je pri nas zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas in ki se bo po izteku te pogodbe upokojil. • Ali smo delavcu ob prenehanju delovnega razmerja dolžni izplačati odpravnino ob upokojitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Poklicno tipična ravnanja kot kazniva pomoč?

Matjaž Ambrož, 7.7.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 26/2011Tema, ki je v novejši kazenskopravni literaturi pridobila precejšnjo pozornost, je vprašanje, ali ravnanja, ki pomenijo običajno, vsakdanje opravljanje poklica, lahko pomenijo kaznivo pomoč. Primerov, ki to dilemo ponazarjajo, je na desetine. Taksist med službo odpelje požigalca skupaj s kanistrom bencina na kraj kaznivega dejanja in mu to storitev normalno zaračuna "po taksimetru" (pri tem pa pozna storilčeve načrte). Osebni bančnik na željo komitenta nakaže večji znesek na neki anonimni bančni račun, pri čemer ve, da sodeluje pri utaji davkov. Trgovec z živili s hrano in pijačo zalaga bordel, pri čemer ve, da se lastnik ukvarja z izkoriščevalsko prostitucijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije

Neža Kogovšek-Šalamon, 7.7.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 26/2011Predstavljajmo si, da je referendumska nedelja. Poteka glasovanje o uveljavitvi Družinskega zakonika (DZ). Zbiranje podpisov je potekalo gladko, referendumska kampanja pa je bila burna; podnevi so potekale manifestacije pobudnikov za referendum, ponoči je tu in tam prišlo do napada na geje in lezbijke. Storilci so bili opogumljeni z razvnetim političnim diskurzom. Razbrali so, da opravljajo dobro delo. Javnomnenjske raziskave so spodbudne, saj kažejo, da bodo pobudniki na referendumu nedvomno uspeli. Seveda. V Sloveniji ima vendar oblast ljudstvo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> Julij(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG H IJK LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov