O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Darilna pogodba - preklic darila - odpadla pravna odlaga - ničnost - prenovljena zakonodajna struktura - pravna mnenja sodišč z območja nekdanje SFRJ

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018Sodišče druge stopnje je sicer tako kot pred njim sodišče prve stopnje svoje razloge naslonilo tudi na pravno mnenje Vrhovnega sodišča SRS z dne 21. in 22. decembra 1987. To mnenje je bilo sprejeto v času, ko je veljala še Ustava SRS in še ni veljal OZ. Vezano je torej na ustavnopravni in zakonski okvir, ki v času nastanka spornega razmerja ni več veljal. Ustava SRS iz leta 1974 zasebne lastnine ni niti omenjala, poudarjala je le družbeno lastnino kot eno od temeljev socialističnega družbenoekonomskega in političnega sistema (primerjaj njena Temeljna načela). Že ustavni amandma IX v Ustavi SRS pa je določil, da so družbena, zadružna in zasebna lastnina enakopravne (drugi odstavek 6. točke amandmaja IX, Ur. l. SRS, št. 32/89). Ustava RS (Ur. l. RS, št. 33/91-I) pa je v 33. členu določila, da je zagotovljena tudi pravica do zasebne lastnine. V času nastanka spornega razmerja (razveze zakonske zveze med tožnico in tožencem v letu 2010) je tako kot ultima ratio prevladal koncept zasebne lastnine iz 33. člena Ustave RS. Na ta način se je spremenil ustavni lastninsko pravni režim, ki je vplival tudi na razlagalno pravno prizmo zakonskega prava. Spremenilo pa se je tudi zakonsko pravo samo. Ni več veljal ZOR temveč OZ. ZOR darilne pogodbe ni uredil, pravno praznino pa je sodna praksa napolnjevala v skladu z merilom iz Zakona o razveljavljenju pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med sovražnikovo okupacijo, torej tudi z uporabo pravnih pravil ODZ, ki so poznala preklic darila. S tem, ko je zakonodajalec v OZ za razliko od ZOR uredil razloge za preklic darila ter mednje ni vključil tudi primera odpadlosti pogodbene podlage iz načelnega pravnega mnenja, je tako izkazan tudi položaj prenovljene zakonodajne strukture.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Kako ravnati pri zavrnitvi zahtevka za povračilo stroškov zdravljenja in rehabilitacije v tujini?

mag. Sanela Štadler, 5.7.2018

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Sanela Štadler, Pravna praksa, 26/2018Slovenski zdravstveni sistem je kot velik zavozlan klopčič. Kje so meje pacientovih pravic in pravic javnega zavoda pri uveljavljanju povračila stroškov zdravljenja v tujini? Postopek in način povračila stroškov sta odvisna od tega, v kateri državi je zavarovana oseba plačala stroške zdravstvenih storitev ter ali je šlo za nujne in nenačrtovane zdravstvene storitve ali pa za načrtovane zdravstvene storitve v tujini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin?

dr. Dejan Valentinčič, 5.7.2018

Človekove pravice

dr. Dejan Valentinčič, Pravna praksa, 26/2018Tik pred razpustom državnega zbora in tudi po njem je bil v zakonodajnem postopku predlog Zakona o uresničevanju (kolektivnih) kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKKPNS). Zakon kasneje ni bil sprejet zaradi nesklepčnosti državnega zbora, besedilo zakonskega predloga pa kljub temu sproža kar nekaj vsebinskih in širših načelnih vprašanj. V prispevku poskušam na kratko analizirati skoraj sprejeti predlog in tematiko predstaviti tudi širše, s sistemskega vidika manjšinskega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018 5. julij 1950 - Pravica Judov do priselitve v Izrael Izraelski kneset je sprejel zakon, po katerem imajo vsi Judje pravico do priselitve v Izrael (t. i. zakon vrnitve). 6. julij 1927 - Potrditev sklepov fašistične stranke V Rimu so potrdili sk
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 5.7.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 26/2018Imamo delavko, ki na podlagi dopolnilnega dela 4 ure na teden opravlja vzgojno-izobraževalna dela. Zaradi narave dela bi radi delovni proces uredili tako, da bi nekaj mesecev delala po 40 ur na teden, nato pa nekaj mesecev ne bi delala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) (Ur. l. RS, št. 22/18) - veljati začne 5. julija, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019, razen določb 5. do 13. člena, ki se uporabljajo od 5. julija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Še o l-ju in njegovem izgovoru

dr. Nataša Hribar, 5.7.2018

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 26/2018Ste vedeli, da imamo na slovenski tipkovnici tipke, ki se imenujejo vračalka, krmilka, dvigalka, izmenjalka, brisalka? In še eno, ki z l-jem nima nič skupnega, a omeniti jo vendarle velja - ubežnica. Za slednjo sem vedela že nekaj časa, na preostale pa sem pred časom naletela povsem po naključju. In ker sem v minulem kotičku pisala ravno o elkanju in o izglagolskih tvorjenkah na -lec oz. -vec, ne bo prav nič odveč, če se na kratko dotaknemo še zgledov, pri katerih z zapisom sicer načeloma nimamo težav, moramo pa biti pozorni na izgovor, saj je ta ključen za pomen besede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Od 19. junija do 2. julija

Patricij Maček, 5.7.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 26/2018 Torek, 19. 6. Slavnostne prisege. V prostorih Ministrstva za pravosodje so potekale slavnostne prisege sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Slovesno so zaprisegli trije sodni izvedenci in ena sodna izvedenka za strokovno področje medicine, sodna izved
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Sodni svet po Krivičevem okusu

dr. Marko Novak, 5.7.2018

Ostalo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 26/2018V tem prispevku se odzivam na prispevek mag. Matevža Krivica, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi. Tam Krivic komentira "zadevo Zobec". Zame je najbolj zanimiv zadnji del, v katerem predvsem graja "ponesrečen odziv" Sodnega sveta na omenjeno afero in moje pojasnjevanje tega odziva za TV Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Konflikti interesov pri izobraževanjih javnega sektorja

Igor Vuksanović, 5.7.2018

Ostalo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 26/2018Med 28. in 30. majem 2018 je potekala prva izvedba civilnopravne sodniške šole. Njen vodja je bil vrhovni sodnik Jan Zobec. Prvi dan šole - ki sem se ga udeležil - naj bi (po prvotno posredovanem programu) predaval tudi prof. dr. Damjan Možina s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki naj bi predstavil temo z naslovom Kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Predavanje je bilo odpovedano - kakor je razumeti - zaradi protesta Združenja Frank, ki zastopa interese posojilojemalcev v švicarskih frankih. Glede na številne odprte sodne spore med bankami in posojilojemalci v frankih je to združenje ocenilo, da je predavanje dr. Možine poskus nedopustnega vplivanja zasebnih podjetij na državne organe (v tem primeru na sodnike). Protest je obrodil sadove. Center za izobraževanje v pravosodju, ki skrbi za periodična izobraževanja sodnikov in je sestavni del Ministrstva za pravosodje, je predavanje dr. Možine umaknil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Pravica istospolnega zakonca do prebivanja

dr. Nana Weber, 5.7.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Človekove pravice

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 26/2018Dopustitev sklenitve zakonske zveze med istospolnima partnerjema je prosta odločitev vsake posamezne države članice, kar pa ne pomeni, da smejo države istospolnemu zakoncu državljana Evropske unije (EU) zavrniti pravico do prebivanja na svojem ozemlju kot izvedeno pravico do prostega prebivanja, je pred kratkim odločilo Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri organiziranem potovanju

mag. Matjaž Kovač, 5.7.2018

Obligacije

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 26/2018S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja zavezuje, da bo potniku priskrbel skupek storitev, ki jih sestavljajo prevoz, bivanje in druge storitve, ki so z njima povezane, potnik pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno (pavšalno) ceno. Organizirano potovanje ni le kompleksna in nova ekonomska, temveč tudi pravna kategorija. Njegova vsebina je predvsem v intelektualnih dejanjih, ki tvorijo novo harmonično celoto, ki jo predstavlja potovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Nejasna razlaga kolektivne pogodbe za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Avtor ni naveden, 5.7.2018

KOLEKTIVNE POGODBE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018Delodajalec pobudnici ni priznaval pravice do jubilejne nagrade za 30 let dela v javnem sektorju. Sporno je bilo obdobje med 13. majem 1985 in 8. septembrom 1996, ko je bila zaposlena v invalidski delavnici Solidarnost v enoti Varstveno-delovnega centra v Murski Soboti, saj delodajalec tega obdobja ni priznaval kot delo v javnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Evropa

Patricij Maček, 5.7.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 26/2018 Torek, 19. 6. Pot do odličnosti. Evropska komisija (EK) je sporočila, da bo obnovila pobudo "pot do odličnosti" za pomoč regijam, da postanejo bolj inovativne. Pobuda naj bi regijam pomagala zlasti pri tem, da razvijejo in izvedejo strategije pametne specializacije. Po
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Urejanje rezidentskega statusa dolgoletnih prebivalcev brez državljanstva

Luka Vlačić, 5.7.2018

Človekove pravice, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Luka Vlačić, Pravna praksa, 26/2018V nedavni zadevi Hoti proti Hrvaški je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) obravnavalo vprašanje pozitivnih obligacij držav članic Sveta Evrope (SE) glede možnosti apatridov, tj. posameznikov brez državljanstva katerekoli države, da uredijo svoj bivanjski oziroma rezidentski status (ang. regularise the residence status) v državi članici SE, v kateri so si ustvarili dejansko zasebno in/ali družinsko življenje v smislu 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 182. redni seji (21. junija 2018): - Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja, - Uredba o dejanskih rabah zemljišč, - Uredba o ratifikaciji Dogovora o spremembi Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi s
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018 28. junij - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Metodologija izdelave Pravnega terminološkega slovarja

dr. Tanja Fajfar, 5.7.2018

Kultura in umetnost

dr. Tanja Fajfar, Pravna praksa, 26/2018V tokratnem prispevku bo predstavljen pojmovni pristop k izdelavi Pravnega terminološkega slovarja, ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V središču pojmovnega pristopa je pojem kot miselna enota ali enota znanja, termin pa je njegovo poimenovanje. Gre za onomaziološki pristop v nasprotju s semaziološkim pristopom v leksikologiji, pri katerem je izhodišče izraz, ki se mu pripiše pomen. Pojmi so med seboj povezani in gradijo pojmovni sistem, termini pa tvorijo poimenovalni sistem, predstavljen v terminološkem slovarju. Pri nastajanju terminološkega slovarja, utemeljenega na pojmovnem pristopu, mora sodelovati strokovnjak, ki pozna pojmovni sistem stroke, katere terminologija bo uslovarjena. Terminograf, ki je jezikoslovec z znanjem o terminologiji in terminografiji, brez pomoči področnega strokovnjaka pojmovnega sistema ne more predstaviti, ker ga ne pozna, seveda pa k slovarju prispeva s svojim terminološkim in terminografskim znanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Vsebina PP št.26/2018

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/20183 UVODNIK Igor Vuksanović Konflikti interesov pri izobraževanjih javnega sektorja 6-8 DAVČNO PRAVO Luka Mišič Plačilo davka od dohodka iz zaposlitve napotenih delavcev 8-9 SOCIALNA VARNOST mag. Vinko Skale Perverznost prisilnih upokojitev v
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.7.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2018 Ur. l. RS, št. 39/18 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu - Ministrstvo za pravosodje; rok je 8. julij. Ur. l. RS, št. 43/18 2. Notarski pomočnik pri notarki Jožici Škrk - Notarska zbornica Slovenije; rok je 7. julij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Osebni podatki javnih uslužbencev

Matej Vošner, 5.7.2018

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 26/2018Ali je dopustna objava osebnih podatkov o smeri in stopnji izobrazbe javnih uslužbencev na oglasni deski?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Pokanje

Primož Cencelj, 5.7.2018

Ostalo

Primož Cencelj, Pravna praksa, 26/2018Zdi se mi, da je v poletnih mesecih prva asociacija z naslovom povezana z odhodom na letni dopust, in sicer z zadnjimi mukami pôkanja pred počitkom. Marsikatera nogometna reprezentanca bi lahko muko pôkanja povezala predvsem s travmo predčasnega izpada s prvenstva. A uvedba latinice nam je omogočila različne besedne igre. Namesto dolgega ô lahko recimo uporabimo kratki ó. A v tej kolumni nas ne bom prestavljal v novoletni čas in pókanje petard, ampak razmišljal o pókanju povezav med državami in inštitucijami, ki so se še nedavno zdele neločljive.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Vplivnostni marketing - poslovna praksa z elementi kaznivih dejanj?

Dženeta Schitton, 5.7.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dženeta Schitton, Pravna praksa, 26/2018Ko v enem stavku združimo besedi "kaznivo dejanje" in "Instagram", se nam za trenutek zdi to malo pretirano in neupravičeno, saj naj bi se na družbenih omrežjih zadrževali v prostem času in jih uporabljali za sprostitev, povezovanje s prijatelji ipd. Razen če ste ali želite postati vplivnež. Če v ozir vzamemo dejstvo, da je bila leta 2017 na podlagi sponzorskih pogodb vplivnežem izplačana približno ena milijarda dolarjev, do leta 2020 pa se pričakuje, da bo ta številka dosegla vrtoglavih od pet do deset milijard, postane potreba po bolj pozornem vpogledu v dejavnost kar logična.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Perverznost prisilnih upokojitev v javnem sektorju

mag. Vinko Skale, 5.7.2018

PRORAČUN, Delovna razmerja

mag. Vinko Skale, Pravna praksa, 26/2018Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) so bili v 188. členu določeni pogoji za prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Nadalje je tretji odstavek istega člena določil izjemo in med drugim omogočil, da se lahko delodajalec in javni uslužbenec dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja, ko gre za zagotovitev nemotenega delovnega procesa. Z dogovorom določita tudi trajanje delovnega razmerja. Navedena ureditev je de facto pomenila omejitev svobode javnih uslužbencev, da sami odločijo, kdaj gredo v pokoj, in v primerjavi z drugimi zaposlenimi uvedla dejansko diskriminacijo in neenakost na podlagi starosti. Ne bom navajal vseh predpisov, kolektivnih in drugih pogodb ter dokumentov, ki so bili s tem kršeni, ker bi to presegalo namen tega članka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo

Janja Aleksandra Koren, 5.7.2018

PRORAČUN

Janja-Aleksandra Koren, Pravna praksa, 26/2018Kogentna pravila o javnih naročilih omejujejo področje avtonomije volje strank oziroma načelo svobodnega urejanja medsebojnih pravnih razmerij zaradi zasledovanja ciljev prostega pretoka blaga kot poglavitnega elementa Skupnosti, preprečevanja omejevanja konkurence na področju urejanja temeljev svobodnega trga javnih naročil in zagotavljanja enakega obravnavanja ponudnikov. Uresničevanju načel javnosti in transparentnosti ter prepovedi diskriminacije so podrejeni tako nacionalna zakonodaja kot zakonodaja Evropske unije ter praksa Sodišča Evropske unije (Sodišča EU).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

< Vsi
2018(32)
> Julij(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF GH IJK L M N OP QR S Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov