O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Dopolnilni izpit

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Ustavno sodišče, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/2006Sklep US RS, št. U-I-274/05 z dne 6. 4. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 228. člena in drugega odstavka 230. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04 in 102/04 – UPB) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in pravnomočnostjo

mag. Matej Avbelj, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 18/2006C-234/04, Rosmarie Kapferer proti Schlank & Schick GmbH Kakšen je položaj instituta pravnomočnosti v pravu Evropske skupnosti (ES)? Ali pravnomočne odločbe nacionalnih sodišč, za katere se kasneje, to je po njihovi pravnomočnosti, izkaže, da temeljijo na nepravilni uporabi prava ES, še imajo svoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe

Katarina Zidar, 18.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 18/2006I. H. in drugi proti Avstriji, št. 42780/98, 20. aprila 2006 Pélissier in Sassi proti Franciji št. 25444/94, 25. marca 1999 Mattoccia proti Italiji, št. 23969/94, 25. julija 2000 Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlena. Iz so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje pri izdajanju soglasja za gradnjo

Jasmina Cigrovski, 18.5.2006

Gradbeništvo, Varstvo okolja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 18/2006The Queen proti London Borough Bromley (C-290/03 z dne 4. 5. 2006) Podjetje London & Regional Properties Ltd (L&R) je leta 1997 vložilo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za ureditev zabaviščnega središča v soseski Crystal Palace Park. Po pregledu je bila zahteva odobrena, presoja vplivov na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Zastaranje kazenskega pregona – nadaljevano kaznivo dejanje

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/2006Sodba I Ips 274/2004 z dne 9.2.2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru Kp 763/2002 in sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru K 63/99) ZKP – 3. točka prvega odstavka in drugi odstavek 111. člena KZ – prvi in drugi odstavek 217. člena Čas zastaranja kazenskega pregona za kazniva dejanja, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Različen način povrnitve stroškov

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Upravni spor, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/2006Odločba US RS, št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 45/06 V prvem stavku tretjega odstavka 23. člena zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00) se razveljavi del besedila, ki se glasi: »le o zakonitosti upravnega akta in«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Regionalni ELMC prvič tudi v Ljubljani

Ana Vlahek, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Ana Vlahek, Pravna praksa, 18/2006Hkrati kot v Dublinu je eden od štirih regionalnih final 15. letnega svetovnega ELMC tekmovanja iz prava EU prvič v zgodovini potekal tudi v Sloveniji, in sicer od 2. do 5. februarja. Ideja o organiziranju regionalnega finala v Ljubljani je nastala v Luksemburgu pred dvema letoma. Po pridobitvi dovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Intelektualna lastnina

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006»Sistem, ki (v ZDA) ščiti intelektualno lastnino, je potreben reform in ni idealen, a vendarle ga je treba zaščititi,« je v predbožični izdaji zapisal komentator Economista. Govor je bil o takrat že skoraj pet let trajajočem sporu med kanadskim Research in Motion (RIM) in podjetjem iz ZDA NTP. Pred ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

V znanju prava EU drugi na svetu

Ana Mušič, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Ana Mušič, Pravna praksa, 18/2006V letošnjem šolskem letu so organizatorji uglednega tekmovanja iz prava EU, European Law Moot Court Competition, pripravili že 15. tekmovanje, ki se ga je četrtič zapored udeležila tudi ekipa ljubljanske pravne fakultete. Letos so regionalna tekmovanja potekala v Ljubljani, Dublinu, Bostonu in Brati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Ves svet ali cel svet? (2)

mag. Nataša Logar, 18.5.2006

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 18/2006V prejšnjem kotičku ste lahko prebrali, da sta zaimka ves in cel v določenih položajih zamenljiva: rečemo lahko bodisi obhodil je ves svet bodisi obhodil je cel svet, le da imamo – če smo zares natančni – pri prvem primeru (ves) pred očmi bolj vsoto vseh delov, pri drugem (cel) pa polnost obsega dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Nadurno delo in neenakomerno razporejen delovni čas v policiji

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/2006Zakon o policiji (ZPol), ki govori o pripravljenosti za delo kot posebnem pogoju dela, v četrtem odstavku 82. člena določa, da se, ko število opravljenih delovnih ur delavca policije presega število ur njegove mesečne oziroma letne delovne obveznosti, razlika ur šteje kot delo preko polnega delovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vloga islama v mednarodnem javnem pravu

Beti Hohler, 18.5.2006

Verske skupnosti, Pravoznanstvo

Beti Hohler, Pravna praksa, 18/2006As-Siyar1 ali islamsko mednarodno pravo je že več kot tisoč let disciplina in sestavni del islamskega prava – šeriata. Njegova vloga pri urejanju odnosov v mednarodni skupnosti, kjer prevladuje zahodna pravna misel, je komaj zaznavna. V zadnjih letih se mu sicer posveča nekoliko več pozornosti, zlas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Kdo lahko vozi šolske otroke?

Rafael Viltužnik, 18.5.2006

Cestni promet

Rafael Viltužnik, Pravna praksa, 18/2006Prevozniška družba se je lani prijavila na razpis za šolske prevoze in tudi zmagala. Za prevoz uporabljajo vozilo, ki je registrirano za osem oseb in ima še en dodaten sedež. Ima varnostne pasove ter vso opremo, ki se zahteva za prevoz, prav tako tudi napravo za zapisovanje gibanja vozila. Isto vozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

So vrata odškodninski odgovornosti EU malo manj priprta?

mag. Martina Bukovec, 18.5.2006

Obligacije

mag. Martina Bukovec, Pravna praksa, 18/2006Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. 12. 2005, T-69/00, FIAMM proti Svetu EU in Komisiji ES Čeprav se zdi, da so od slavne sodbe v zadevi Francovich vrata odškodninski odgovornosti institucij EU (in držav članic) povsem odprta, natančnejši pregled nadaljnje judikature Sodišča ES tega ne dokazuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravnomočnost sodbe

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/2006Sodba I Ips 304/2004 z dne 9. 2. 2006 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah K 188/2000 in sodbo Višjega sodišča v Celju Kp 238/2004) ZKP – 15., 129., 376. in 3. točka 372. člena Sodni red – prvi odstavek 159. člena in 230. člen Sodba postane pravnomočna, če sodišče dokončno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Investicijski skladi v Luksemburgu

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006Luksemburg je, čeprav majhna država, velikan na svetovnem trgu investicijskih skladov. Po premoženju v upravljanju so namreč kolektivni naložbeni podjemi s sedežem v Luksemburgu na drugem mestu, takoj za ZDA.1 Je pa ob tem treba poudariti dejstvo – morda je to vzrok morda posledica razvoja – da ima ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Kadri pod kozolcem

Hinko Jenull, 18.5.2006

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2006Prvotni namen, da bi zgolj spodbujal sodstvo pri doseganju večje učinkovitosti, je dr. Lovro Šturm moral opustiti zaradi posegov strasburškega sodišča za človekove pravice. Zajetne pošiljke v prejšnjih mandatih zapadlih evropskih računov za nepravočasno sojenje so mu narekovale takojšnjo pripravo ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Preprečevanje pranja denarja

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006Na podlagi prijav pooblaščenih prijaviteljev je urad za preprečevanje pranja denarja lani začel obravnavo 116 zadev in jo končal v 104 zadevah. V 46 zadevah je ugotovil nekatere razloge za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja ali drugih kaznivih dejanj in jih posredoval v nadaljnjo obravnav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Film Evropske komisije in Starševstvo v stiski

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/2006Ministrstvo za pravosodje je aprila gostilo snemalno ekipo Evropske komisije, ki je posnela mnenja slovenskih strokovnjakov o izvajanju t. i. uredbe Bruselj II bis (Uredba Sveta št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in spor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Alternativno reševanje sporov med potrošniki in finančnimi institucijami v EU

Miha Šlamberger, 18.5.2006

Civilni sodni postopki

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 18/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Z vključitvijo Slovenije v EU se tudi za slovenske državljane kažejo možnosti uporabe prednosti pri reševanju nesoglasij in sporov s finančnimi institucijami v drugi državi članici Unije....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Sodobni izzivi za gospodarsko kazensko pravo

dr. Liljana Selinšek, 18.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 18/2006Gospodarsko kazensko pravo v ožjem pomenu opredeljujemo kot skupnost pravnih pravil, ki določajo gospodarska kazniva dejanja, sankcije za ta dejanja ter pogoje, pod katerimi so za gospodarska kazniva dejanja lahko odgovorne pravne in fizične osebe; v širšem pomenu pa ta panoga zajema tudi gospodarsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb

dr. Luigi Varanelli, 18.5.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 18/2006Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se v primeru neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja (prim. prvi odstavek 128. člena SPZ). V ekonomskem in pravnem smislu imajo delnice in poslovni deleži go...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri

mag. Jure Levovnik, 18.5.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Intelektualna lastnina

mag. Jure Levovnik, Pravna praksa, 18/2006Izdelovalci nekaterih zvrsti video- oziroma računalniških iger, zlasti športih simulacij, v želji po ustvaritvi kar najbolj realističnega igralnega ozračja v igrah pogosto uporabijo imena in podobe posameznikov, ki se ukvarjajo s posamezno dejavnostjo (npr. športom), ki jo igra simulira. Ustvarjanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vsebina »Pravna praksa« 18/2006

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 18/2006stran 3 UVODNIK Janja Roblek Neznosna lahkost spreminjanja ustave stran 6 GOSPODARSKE DRUŽBE dr. Luigi Varanelli Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb stran 9 AVTORSKO PRAVO mag. Jure Levovnik Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri stran 11 VARSTVO POTROŠ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Neznosna lahkost spreminjanja ustave

Janja Roblek, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Janja Roblek, Pravna praksa, 18/2006Vlada RS je na seji 11. maja 2006 sprejela predlog pravosodnega ministrstva za spremembo ustave, po katerem naj bi za odpravo sodnih zaostankov spremenili ustavo in za pet let zaposlili 125 sodnikov. Ti naj bi v času svojega omejenega mandata odpravili sodne zaostanke. Vsak pravni red potrebuje s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2006(36)
> Maj(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFGH IJ K L M N OPQR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov