O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

DOGODKI – IZJAVE

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006od 9. maja do 15. maja Torek, 9. 5. Sojenje v razumnem roku. Vlada je pripravila predlog ustavnega zakona o spremembi četrtega poglavja ustave. Predlagana sprememba omogoča imenovanje sodnikov za določen čas petih let z namenom zagotavljanja z ustavo zagotovljene pravice do sojenja brez nepotreb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Spletni smerokaz

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006Na dan Evrope, 9. maja, je začel veljati novi imenik evropskih spletnih strani. Spletišča evropskih institucij so začela delovati pod vrhnjo domeno ».eu«, kar pomeni, da so dobili spletni naslovi evropskih institucij novo končnico ».eu«. Poleg tega so nekateri najpomembnejši naslovi še dodatno sprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/200622.–23. 5. Organizacija državne oblasti Udeleženci seminarja bodo obravnavali predvsem organe, ki sestavljajo veje oblasti, razmerja med njimi in postopke, ki jih vodijo pri izvrševanju njihove funkcije. Veris; www.veris.si. 23. 5., 9.00 Uvedba evra Predavatelji bodo obravnavali aktualne doku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vloga islama v mednarodnem javnem pravu

Beti Hohler, 18.5.2006

Verske skupnosti, Pravoznanstvo

Beti Hohler, Pravna praksa, 18/2006As-Siyar1 ali islamsko mednarodno pravo je že več kot tisoč let disciplina in sestavni del islamskega prava – šeriata. Njegova vloga pri urejanju odnosov v mednarodni skupnosti, kjer prevladuje zahodna pravna misel, je komaj zaznavna. V zadnjih letih se mu sicer posveča nekoliko več pozornosti, zlas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vpliv nacionalizacije naftnih črpališč v Južni Ameriki na ceno bencina v Sloveniji

Jure Mikuž, 18.5.2006

Industrija in energetika

Jure Mikuž, Pravna praksa, 18/2006Devetega maja so začele veljati nove cene naftnih derivatov, ki so bile bistveno višje od dotedanjih. Razlog za podražitev je rekordna cena surove nafte na blagovnih borzah, med drugim na Mediteranski borzi. Cena nafte na njej je poleg tečaja ameriškega dolarja v razmerju do evra tudi podlaga za dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Zapisnik II

dr. Marko Novak, 18.5.2006

Ostalo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 18/2006O izrazu zapisnik sem razpravljal že v terminološkem kotičku št. 129. Tedaj sem navedel nekatere splošne značilnosti tega izraza v angleškem pravnem izrazoslovju, pisal pa sem tudi o njegovih domnevnih sinonimih. Toda kljub temu se mi je zdelo potrebno, da zgodbo o zapisniku nadaljujem, saj je omenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Kdo lahko vozi šolske otroke?

Rafael Viltužnik, 18.5.2006

Cestni promet

Rafael Viltužnik, Pravna praksa, 18/2006Prevozniška družba se je lani prijavila na razpis za šolske prevoze in tudi zmagala. Za prevoz uporabljajo vozilo, ki je registrirano za osem oseb in ima še en dodaten sedež. Ima varnostne pasove ter vso opremo, ki se zahteva za prevoz, prav tako tudi napravo za zapisovanje gibanja vozila. Isto vozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Globus

Dean Zagorac, 18.5.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 18/2006Izvoljena prva sestava Sveta ZN za človekove pravice 9. 5. – Generalna skupščina Združenih narodov je izvolila 47 članic novoustanovljenega Sveta za človekove pravice. Med njimi so Rusija, Kitajska, Kuba, Savdska Arabija in Azerbajdžan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 18.5.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/20061. Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) – velja od 4. maja; – spremembe drugih predpisov: (1) v 3. točki prvega odstavka 41.a člena zakona o sodnem registru (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB) se na koncu stavka pred vejico doda besedilo »ali na predpisanem obrazcu«; (2) v za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Nadurno delo in neenakomerno razporejen delovni čas v policiji

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/2006Zakon o policiji (ZPol), ki govori o pripravljenosti za delo kot posebnem pogoju dela, v četrtem odstavku 82. člena določa, da se, ko število opravljenih delovnih ur delavca policije presega število ur njegove mesečne oziroma letne delovne obveznosti, razlika ur šteje kot delo preko polnega delovneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Regionalni ELMC prvič tudi v Ljubljani

Ana Vlahek, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Ana Vlahek, Pravna praksa, 18/2006Hkrati kot v Dublinu je eden od štirih regionalnih final 15. letnega svetovnega ELMC tekmovanja iz prava EU prvič v zgodovini potekal tudi v Sloveniji, in sicer od 2. do 5. februarja. Ideja o organiziranju regionalnega finala v Ljubljani je nastala v Luksemburgu pred dvema letoma. Po pridobitvi dovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in pravnomočnostjo

mag. Matej Avbelj, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Civilni sodni postopki

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 18/2006C-234/04, Rosmarie Kapferer proti Schlank & Schick GmbH Kakšen je položaj instituta pravnomočnosti v pravu Evropske skupnosti (ES)? Ali pravnomočne odločbe nacionalnih sodišč, za katere se kasneje, to je po njihovi pravnomočnosti, izkaže, da temeljijo na nepravilni uporabi prava ES, še imajo svoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Različen način povrnitve stroškov

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Upravni spor, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/2006Odločba US RS, št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 45/06 V prvem stavku tretjega odstavka 23. člena zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00) se razveljavi del besedila, ki se glasi: »le o zakonitosti upravnega akta in«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

V znanju prava EU drugi na svetu

Ana Mušič, 18.5.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Ana Mušič, Pravna praksa, 18/2006V letošnjem šolskem letu so organizatorji uglednega tekmovanja iz prava EU, European Law Moot Court Competition, pripravili že 15. tekmovanje, ki se ga je četrtič zapored udeležila tudi ekipa ljubljanske pravne fakultete. Letos so regionalna tekmovanja potekala v Ljubljani, Dublinu, Bostonu in Brati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Dopolnilni izpit

Avtor ni naveden, 18.5.2006

Ustavno sodišče, Gradbeništvo

, Pravna praksa, 18/2006Sklep US RS, št. U-I-274/05 z dne 6. 4. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 228. člena in drugega odstavka 230. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04 in 102/04 – UPB) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje pri izdajanju soglasja za gradnjo

Jasmina Cigrovski, 18.5.2006

Gradbeništvo, Varstvo okolja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 18/2006The Queen proti London Borough Bromley (C-290/03 z dne 4. 5. 2006) Podjetje London & Regional Properties Ltd (L&R) je leta 1997 vložilo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za ureditev zabaviščnega središča v soseski Crystal Palace Park. Po pregledu je bila zahteva odobrena, presoja vplivov na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Temelji prava in pravne ureditve

dr. Tomaž Keresteš, 18.5.2006

Pravoznanstvo

dr. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 18/2006Pred kratkim je pri GV Založbi izšla knjiga avtorjev dr. Rada Bohinca, dr. Mira Cerarja in dr. Barbare Rajgelj Temelji prava in pravne ureditve (za nepravnike). Čeprav to ni prva takšna knjiga na slovenskem trgu pravne literature, ki meri na nepravniško srenjo, pa se od drugih gotovo razlikuje po si...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe

Katarina Zidar, 18.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 18/2006I. H. in drugi proti Avstriji, št. 42780/98, 20. aprila 2006 Pélissier in Sassi proti Franciji št. 25444/94, 25. marca 1999 Mattoccia proti Italiji, št. 23969/94, 25. julija 2000 Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlena. Iz so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

So vrata odškodninski odgovornosti EU malo manj priprta?

mag. Martina Bukovec, 18.5.2006

Obligacije

mag. Martina Bukovec, Pravna praksa, 18/2006Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. 12. 2005, T-69/00, FIAMM proti Svetu EU in Komisiji ES Čeprav se zdi, da so od slavne sodbe v zadevi Francovich vrata odškodninski odgovornosti institucij EU (in držav članic) povsem odprta, natančnejši pregled nadaljnje judikature Sodišča ES tega ne dokazuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Ves svet ali cel svet? (2)

mag. Nataša Logar, 18.5.2006

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 18/2006V prejšnjem kotičku ste lahko prebrali, da sta zaimka ves in cel v določenih položajih zamenljiva: rečemo lahko bodisi obhodil je ves svet bodisi obhodil je cel svet, le da imamo – če smo zares natančni – pri prvem primeru (ves) pred očmi bolj vsoto vseh delov, pri drugem (cel) pa polnost obsega dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Intelektualna lastnina

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006»Sistem, ki (v ZDA) ščiti intelektualno lastnino, je potreben reform in ni idealen, a vendarle ga je treba zaščititi,« je v predbožični izdaji zapisal komentator Economista. Govor je bil o takrat že skoraj pet let trajajočem sporu med kanadskim Research in Motion (RIM) in podjetjem iz ZDA NTP. Pred ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Alternativno reševanje sporov med potrošniki in finančnimi institucijami v EU

Miha Šlamberger, 18.5.2006

Civilni sodni postopki

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 18/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Z vključitvijo Slovenije v EU se tudi za slovenske državljane kažejo možnosti uporabe prednosti pri reševanju nesoglasij in sporov s finančnimi institucijami v drugi državi članici Unije....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Delna razveljavitev odločitve Komisije ES o individualni izjemi

Jasmina Cigrovski, 18.5.2006

Varstvo konkurence, cene

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 18/2006O2 proti Evropski komisiji (T-328/03 z dne 2. 5. 2006) Leta 2001 sta se nemška ponudnika mobilne telefonije in storitev O2 in T-Mobile s sporazumom dogovorila o delitvi infrastrukture in nacionalnega rominga mobilne telefonije tretje generacije (3G). Potem ko sta o svoji nameri obvestila Komisijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Nova konvencija Sveta Evrope o protipravni premoženjski koristi

dr. Vid Jakulin, 18.5.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 18/2006Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki združuje 46 držav članic v evropski regiji. Organizacija pri uresničevanju svojih ciljev sega na različna področja človekovega življenja in delovanja. Med problemi in vprašanji, s katerimi se ukvarja, je precejšnje število takih, ki sodijo k kazenskem pravu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri

mag. Jure Levovnik, 18.5.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Intelektualna lastnina

mag. Jure Levovnik, Pravna praksa, 18/2006Izdelovalci nekaterih zvrsti video- oziroma računalniških iger, zlasti športih simulacij, v želji po ustvaritvi kar najbolj realističnega igralnega ozračja v igrah pogosto uporabijo imena in podobe posameznikov, ki se ukvarjajo s posamezno dejavnostjo (npr. športom), ki jo igra simulira. Ustvarjanje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2006(36)
> Maj(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFGH IJ K L M N OPQR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov