O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Ureditev statusa vojaških diplomatskih predstavnikov RS

Vasilka Sancin, 7.5.2009

Obramba

Andrej Kavar, Vasilka Sancin, Vasilka Sancin, Pravna praksa, 18/2009Za uspešno slovensko diplomacijo si v diplomatskih predstavništvih prizadevajo tudi vojaški diplomatski predstavniki Republike Slovenije. Njihov status urejajo Zakon o obrambi (ZObr), Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ), Pravilnik o vojaških diplomatskih predstavnikih, ki ga je izdalo Ministrstvo za obra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Pravno varstvo staršev v postopku odvzema in shranjevanja matičnih celic iz popkovnične krvi novorojenčka

mag. Nataša Barlič, 7.5.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Nataša Barlič, mag. Nataša Barlič, Pravna praksa, 18/2009Sodobna medicinska dognanja, ki nas pogosto spominjajo na znanstveno fantastiko, postopoma postajajo del vsakdanjega življenja. Še pred kakšnimi petimi leti o matičnih celicah iz popkovnične krvi1 v slovenski javnosti ni bilo dosti govora in nas večina medicinskih laikov zanje skorajda še ni slišala...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Sprememba naslova ustanovitelja

dr. Peter Podgorelec, 7.5.2009

Sodni registri in sodne takse

dr. Peter Podgorelec, dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 18/2009Ustanovitelj - pravna oseba in hkrati tudi lastnik družbe, ki je ustanovljena po slovenskem pravu in registrirana v Sloveniji, je na Nizozemskem spremenil poslovni naslov (znotraj istega kraja). V slovenskem sodnem registru bi radi spremenili naslov tega ustanovitelja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Plače poslancev Evropskega parlamenta

mag. Marko Kirn, 7.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Marko Kirn, mag. Marko Kirn, Pravna praksa, 18/2009V nedeljo, 15. marca, dan pred dnevom razpisa volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament,1 je Slovenska tiskovna agencija (STA) objavila novico z naslovom Evropski poslanci zaslužijo 7000 evrov.2 V njej je bilo med drugim navedeno, da so "vse do lanskega leta evropski poslanci sic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Denarna kazen in skoraj minimalna plača

Miha Šercer, 7.5.2009

Delovna razmerja

Miha Šercer, Miha Šercer, Pravna praksa, 18/2009V družbi sprejemamo Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev. Približno 70 odstotkov delavcev je zaposlenih na nekvalificiranih delovnih mestih, kar pomeni, da jih precejšen delež prejema minimalno plačo oz. plačo malo nad minimalno. Pravilnik predvideva disciplinski ukrep denarne kazni v viši...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Vpis v zemljiško knjigo brez kupoprodajne pogodbe

Slađana Mrkonjić, 7.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Slađana Mrkonjić, Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 18/2009Stanovanje je bilo odkupljeno v skladu z določili Stanovanjskega zakona, vendar še ni bilo vpisano v zemljiško knjigo. Na podlagi izvršbe je bilo prodano na javni dražbi. Kupec je vložil predlog za vpis v zemljiško knjigo ter priložil sklepa o domiku in izročitvi, ne pa tudi kupoprodajne pogodbe po ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

mag. Nataša Belopavlovič, 7.5.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/2009 ? Kolikšna odpravnina mi pripada ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga? Pri sedanjem delodajalcu imam 33 let delovne dobe. ? Ali zame prav tako velja odpovedni rok, čeprav sem že eno leto na čakanju na delo doma? Višina odpravnine je v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR)1 določena o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009Odločba US RS, št. U-I-281/08, z dne 16. aprila 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb CSD pri urejanju izvrševanja roditeljske pravice in otrokovih pravic

Mojca Beliš, 7.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 18/2009Ravnanje uradnih oseb centrov za socialno delo, ki pri opravljanju strokovnih nalog za ureditev izvrševanja roditeljske pravice in stikov z otroki s pristransko obravnavo enemu od staršev omogočijo neupravičeno prednost v nadaljnjih postopkih, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Uredba javnim uslužbencem in funkcionarjem ni zožila zakonske pravice do povračila stroškov prevoza

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009Prvi in drugi odstavek 2. člena, 3., 7., 9. in 10. člen Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Ur. l. RS, št. 95/06 in 16/07) niso v neskladju z Ustavo in zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Stvarno upravičen oz. razumen razlog, za dodatno neenakost med reprezentativnimi zbornicami ni razviden

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009Odločba US RS, št. U-I-120/08, z dne 9. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/09 Šesti odstavek 29. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Ur. l. RS, št. 60/06) je v neskladju z Ustavo. Drugi stavek prvega odstavka 4. člena, drugi odstavek 4. člena, prvi odstavek 29. člena ter 30. člen Zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Omejitve avtorske pravice - citiranje glasbenega avtorskega dela

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009Sodba II Ips 213/2008, 26. februarja 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2350/2007) ZASP - 46. in 51. člen Za citiranje glasbenih avtorskih del ne veljajo posebnosti. Že na podlagi gramatikalne razlage besedila prvega odstavka 51. člena ZASP je moč dognati, da ZASP dopušča citi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Ali imamo močnejšega regulatorja na trgu električne energije?

Andrej Seršen, 7.5.2009

Industrija in energetika

Andrej Seršen, Andrej Seršen, Pravna praksa, 18/2009Upravno sodišče RS je z nedavno izdanima sodbama1 odločilo, da ima Javna agencija RS za energijo (kot regulator na trgu z električno energijo) pravno podlago, da določi ceno sistemskih storitev z upoštevanjem tudi drugih prihodkov izvajalca, ki jih ta pridobi v zvezi z upravljanjem obvezne republišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009- v zvezi z nadzorom prevoznikov (dr. Peter Verlič); - v zvezi z umeščanjem tras v prostor (dr. Peter Verlič); - v zvezi z razpisom za elektronsko cestninjenje (dr. Peter Verlič); - v zvezi z javnim potniškim prometom (dr. Peter Verlič); - v zvezi z razpisi za investicije in tehnološko opremo (M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Vsebina PP št.18/2009

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009stran 3 UVODNIK dr. Marko Pavliha Naslov
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Novo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi - uredba GHS

Tatjana Humar-Jurič, 7.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Semira Hajrlahović-Mehić, Tatjana Humar-Jurič, Tatjana Humar-Jurič, Pravna praksa, 18/2009V EU se lahko za razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih kemikalij uporabljajo določbe "stare" zakonodaje, ki je utemeljena na direktivah 67/548/EGS1 (DSD) in 1999/45/EC2 (DPD), pa tudi nove, tj. uredbe GHS3 (Globally Harmonised System). Slednja je namreč začela veljati z 20. januarjem 2009. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu - ZLet-B (Ur. l. RS, št. 33/09) - veljati začne 15. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane ZSŠP-B (Ur. l. RS, št. 33/09) - veljati začne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 7.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2009 Številka 49 (21. april 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H) - nujni postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1E) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Evropa

mag. Katarina Krapež, 7.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 18/2009 Sreda, 22. 4. Cenejši SMS-i znotraj EU. Evropski parlament je z veliko večino potrdil kompromisni dogovor s Svetom EU, s katerim se bodo s 1. julijem cene za pošiljanje kratkih sporočil SMS iz tujih mobilnih omrežij znotraj Unije omejile na 11 centov, še dodatno pa se bodo znižale tudi zgornje ome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Prava pot prava

dr. Matjaž Ambrož, 7.5.2009

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 18/2009Prava pot prava je naslov knjige, ki so jo pri GV Založbi namenili mladim pravnikom, še zlasti pravnikom "v nastajanju". V njej je zbranih deset razmišljanj izkušenih pravnikov o pravniškem poklicu, pa tudi o njihovi lastni poklicni poti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Tarife se ne bodo zviševale

mag. Katarina Krapež, 7.5.2009

Odvetništvo in notariat

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 18/2009"Javno izjavljam in se javno zavezujem, da dokler bom sam minister za pravosodje, ne bom dal soglasja k nikakršnemu neupravičenemu zvišanju odvetniških tarif, še posebej Š...] v času trajanja gospodarske krize," se je javno zavezal minister za pravosodje Aleš Zalar na novinarski konferenci 22. april...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Žrebeta še ni

Alenka Leskovic, 7.5.2009

Uprava

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 18/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Novi lastnik, nova energija

Matej Tomažin, 7.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 18/2009Ljubljanska borza vrednostnih papirjev ima že nekaj časa novega lastnika. Spremembe, ki so prišle z njim, so že vidne, glavnina pa nas še čaka. To je jasno pokazal predsednik uprave Dunajske borze Heinrich Schaller, ki se je konec aprila pogovarjal s slovenskimi udeleženci kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere

Janez Kranjc, 7.5.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2009Rek Publilija Sirca "Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere" bi se v slovenskem jeziku glasil "Kdor izgubi verodostojnost, ne more ničesar več izgubiti", izhaja pa iz značilno rimskega gledanja na fides kot verodostojnost oz. spoštovanje dane besede. Beseda fides, ki je pomenila zaupanje, pošten...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄18

E-imena in e-poimenovanja (1)

mag. Tina Verovnik, 7.5.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 18/2009V zvezi z malo črko e iz naslova tokratnega kotička obstaja več pravopisnih in širšejezikoslovnih problemov. Za začetek: kako jo opredeliti, kam jo uvrstiti? Nekateri ji - v skladu z neposrednim prevodom iz angleščine, kjer jo označujejo s "prefix" - pravijo kar predpona. V slovenščini so predpone m...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2009(47)
> Maj(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov