O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Direktor odvisne družbe kot član nadzornega sveta obvladujoče družbe

mag. Saša Prelič, 24.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 18/1999Neka slovenska občina je ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo (javno podjetje). Občina je hkrati tudi eden izmed solastnikov objekta - čistilne naprave, drugi solastnik pa je neka druga družba z omejeno odgovornostjo (A d. o. o.). A d. o. o. z javnim po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravica odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov

Hinko Jenull, 24.6.1999

Odvetništvo in notariat, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/1999Odvetništvo je po Ustavi RS kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Gre torej za ustavno kategorijo, ki ima poseben pomen za pravno varnost in za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Republiki Sloveniji. Skladno s takim ustavnim položajem zakon o od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravica delničarja do svojega predstavnika v nadzornem svetu

Dagmar Komar-Jadek, 24.6.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 18/1999Veliko smo se že naučili o delovanju organov družb, pa vendarle se v praksi še vedno srečujemo z neštetimi dilemami tudi s področja delovanja nadzornih svetov. Izhajajoč iz zakonskih določb glede same pristojnosti nadzornega sveta, od katerega se zahteva ne le nadzor nad poslovanjem družbe, pač p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Nesuspenzivnost pritožbe

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18/1999Drugi odstavek 5. člena Pravilnika o načinu vodenja evidenc in ukrepih carinskega nadzora v prostih carinskih conah (Ur. l. RS, št. 56/95) in četrti odstavek 29. člena Uredbe o prostih carinskih conah (Ur. l. RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Javna razgrnitev in javna obravnava

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Ljubljana Vič - Rudnik (Ur. l. RS, št. 62/94) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravni temelji in meje javnega prava

dr. Marijan Pavčnik, 24.6.1999

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 18/19991. Pravni temelji in meje javnega prava so tesno povezani tudi z vprašanjem pravne (dis)kontinuitete. V novejši slovenski pravni zgodovini so bili pomembni trije pravni prehodi. Ob nastanku Države SHS in nato Kraljevine SHS je bilo sprejeto načelo pravne kontinuitete. Ob prehodu iz Kraljevine Jugosl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 24.6.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/199915. - 21. junija Torek DZ - volitve članov sodnega sveta. Poslanci so na tajnih volitvah za nove člane sodnega sveta izvolili dr. Vida Jakulina, dr. Marjana Pavčnika, dr. Marka Pavliho, Mitjo Stražarja, in Nevenko Šorli. Izmed predlganih šestih kandidatov torej ni bil izvoljen dr. Rafael Cijan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Dodatek za delovno dobo

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 18/1999Katera delovna doba se ne upošteva za določanje dodatka za delovno dobo in kaj je posebna delovna doba? Ali se za določanje dodatka za delovno dobo upošteva tudi čas, ko je delavec kot brezposelni prejemal na Zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo? Dodatek za delovno dobo urejajo kolektivne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Zgoščenka "Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča"

Irena Vovk, 24.6.1999

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/1999Na Ustavnem sodišču so 16. junija predstavili prvo zgoščenko, na kateri so objavljene odločbe in sklepi US, ki so doslej od leta 1992 izhajali dvakrat na leto v knjižni obliki. Pri nastajanju projekta je založba Pasadena sodelovala s Pravnim informacijskim centrom US, ki je pripravil besedila odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Deset let pozneje

Alenka Leskovic, 24.6.1999

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 18/1999Marko Šorli, dosedanji predsednik sodnega sveta je minuli teden v uvodniku razdelil petletno delo sodnega sveta v tri obdobja, ki so se ujemala z mandati njegovih treh predsednikov. Imena članov novega sodnega sveta so znana, s tem pa ni zaključeno le petletno delo dosedanjega sodnega sveta, temveč ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS se predstavlja

Irena Vovk, 24.6.1999

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/1999Pravni informacijski center, ki deluje kot posebna služba v okviru sekretariata Ustavnega sodišča, je v letos izdal knjigo, s katero želijo širši javnosti predstaviti vsebino, delovanje, sestavo in organizacijo, pa tudi pristojnosti Ustavnega sodišča. V njej je podrobneje predstavljen tudi Pravni in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Zunajzakonska skupnost - načelo enakosti pred zakonom

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 18/1999Četrta alinea prvega odstavka 11. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93, 1/95-odl. US, 7/95, 14/96-odl. US, 44/96, 68/96-odl. US in 82/97-odl. US) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Presoja predpisa, ki je med postopkom prenehal veljati

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18/1999Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 38/96 in 50/96) se ustavi. Ustavno sodišče postopek ustavilo, ker praviloma ni pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki so p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Registrske tablice - pravica do uporabe grba in zastave

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18/1999Določba 6. člena Pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 5/92 in 70/95) ter o registrskih tablicah ni v neskladju z Ustavo in Zakonom. Določbe Pravilnika, po katerih se v registrskih tablicah motornih vozil uporablja grb mesta, v katerem je sedež upravne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Brezplačna pravna pomoč: Ureditev v Nemčiji

mag. Bojan Kukec, 24.6.1999

Sodišča

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 18/1999Ministrstvo za pravosodje je 20. maja organiziralo predavanje o brezplačni pravni pomoči v državah članicah EU, s posebno natančno predstavitvijo ureditve v Nemčiji. Na predavanje je povabilo predstavnike zainteresirane strokovne javnosti, tako da smo zanimivemu 5-urnemu predavanju prisluhnili preds...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Vzgojiteljska renta v ZR Nemčiji

dr. Lev Svetek, 24.6.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 18/1999V času, ko se tudi v Sloveniji veliko razpravlja o tako imenovanih vdovskih pokojninah, naj prikažemo na kratko, kako so vprašanje dodatnih vdovskih rent rešili v rentnem sistemu Zvezne republike Nemčije v obliki tako imenovanih vzgojiteljskih rent (Erziehungsrenten). Ta vrsta nemške rente spada sic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Volitve v študentski parlament

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18/1999Pobuda za oceno ustavnosti Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 42/97) in Odloka o volitvah poslancev v Študentski parlament Študentske organizacije v Mariboru (Študentski Ur. l. z dne 16. 6. 1997) se zavrne. Ker zatrjevanje pobudnika, da je ureditev inštituta opazo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Razveza zakonske zveze

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 18/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 65. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/89-p. b. ) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravniško društvo Ljubljana: ZPP in SLO - IUS

Branka Neffat, 24.6.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Civilni sodni postopki

Branka Neffat, Pravna praksa, 18/19991. Pravniško društvo Ljubljana je okroglo mizo v mesecu maju 1999 posvetilo novostim zakona o pravdnem postopku. Velikemu številu udeležencev je prof. dr. Lojze UDE zanimivo obrazložil novosti zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Ustavno sodišče RS: Evidenca o nakupu in prodaji blaga in storitev

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18/1999Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ni v neskladju z Zakonom o trgovini.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Izračun nadomestila plač

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1999Kaj spada v osnovo za izračun nadomestila plače po Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije? Tretji odstavek 55. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije določa, da je osnova za izračun nadomestila plače za čas odsotnosti z dela plača delavc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Zahtevnejše delo - višina plače

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1999Delavka ima višjo izobrazbo pravne smeri. Razporejena je na delovno mesto strokovnega sodelavca I v občinski upravi. Delavka ima količnik za določitev osnovne plače 3,40, količnik delovnega mesta pa je 2,75. V občinski upravi je sistemizirano tudi delovno mesto pravnika, za katero se zahteva VII. st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Socialna varnost: Nov poseg US v pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 24.6.1999

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 18/1999V naših medijih je bilo v začetku junija t. l. objavljeno sporočilo o posegu Ustavnega sodišča RS v socialno varnost tistih slovenskih državljanov, ki so delali in tudi uveljavili pokojnino v eni od republik nekdanje Jugoslavije, potem pa so se s to pokojnino vrnili v matično Slovenijo. Spričo soraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Delo na praznični dan

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 18/1999Delodajalec ima določen 40-urni delovni teden. Nekateri delavci pa so zaradi potreb delovnega procesa razporejeni v sobotne izmene, tako da delajo eno ali dve soboti. S tem, ko delajo v soboto, prekoračijo tedenski fond delovnih ur, zato ta presežek koristijo kot proste ure v naslednjem tednu. Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Upokojitev - podatki o delu v tujini

Avtor ni naveden, 24.6.1999

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 18/1999Delavec je star 60 let in bo po podatkih delodajalca v juniju 1999 dopolnil pogoje za upokojitev, ker bo imel dopolnjene 40 let pokojninske dobe, od tega 25 let v Sloveniji in po navedbi delavca 15 let v tujini v državah, s katerimi je sklenjena konvencija o socialni varnosti. Ker se ne želi upokoji...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
1999(33)
> Junij(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJ K L MN OP QRS ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov