O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Gradbeno in uporabno dovoljenje

dr. Matjaž Tratnik, 10.5.2012

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 18/2012Knjiga Gradbeno in uporabno dovoljenje (Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012, 536 strani) bralcu že na prvi pogled ponuja precej več, saj avtorji (urednika mag. Nina Koselj in mag. Luka Štravs ter Saša Galonja, Luka Ivanič, mag. Sabina Jereb, mag. Peter Lovšin in Sonja Ristanović) obe dovoljenji obravnavajo v šestem, sedmem in osmem poglavju oziroma v drugi polovici knjige (vanjo je vključeno tudi besedilo Zakona o graditvi objektov - ZGO-1, in izbrani podzakonski predpisi). V prvi polovici knjige pa avtorji obravnavajo drugo - z obema dovoljenjema povezano tematiko, tako da je končni rezultat vsebinsko sklenjena celota.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.5.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Trevor Redmond People, States and Hope - Cosmopolitanism and the Future of International Law (Wolf Legal Publisher, 2012, 475 strani) Avtor s preučevanjem povezave med mednarodnim pravom in globalno neenakostjo postavi tezo, da čeprav se zavedamo, da živimo v nepravičnem svetu, pra
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.5.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 18/201211. maj 483 - Justinijan I. Rodil se je bizantinski cesar Justinijan I., ki je najbolj znan po ureditvi splošnoveljavnega rimskega prava. Zbiranje in urejanje zakonov, ki so se skozi stoletja ohranili v različnih in pogosto pravnikom nedostopnih delih, je zaupal enemu najboljših pravnikov c
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

globus

Dean Zagorac, 10.5.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 18/2012Velika Britanija: udarec spletnim piratom 30. 4. - Ponudniki internetnih storitev morajo odslej blokirati dostop do spletne strani The Pirate Bay, ki uporabnikom omogoča medsebojno deljenje in širjenje datotek z različno vsebino, najpogosteje avtorskopravno zaščiteno. Tako je odločilo britansko viš
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Mednarodne delovne prakse

Irena Vovk, 10.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012(http://we-mean-business.europa.eu) Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Twitterju, e-novice, video, e-dokumenti Povezava z uporabniki: spletni obrazec za kontakt po e-pošti Oglaševanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Šola - kasarna - tovarna - zapor

dr. Matjaž Ambrož, 10.5.2012

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 18/2012Francoski mislec M. Foucault (izg. Fukó) je v svojem obsežnem opusu med drugim opozoril na strukturne podobnosti javnih zavodov, kot so šola, kasarna, zapor in norišnica. Tem je treba dodati še bodisi javno bodisi zasebno organizirano tovarno. Skupno naj bi jim bilo zlasti to, da če si v njih, potem drugi bdijo nad tabo in ti govorijo, kaj moraš in česa ne smeš, zato postaneš nesrečen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Ur. l. RS, št. 21/12 1. Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor, bodo 14. junija 2012 - za dan razpisa volitev, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012- v zvezi z analizo osnovnošolskega izobraževanja med šolskimi leti 2000/01 in 2011/12 (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - KZ-1B (Ur. l. RS, št. 91/11) - veljati začne 15. maja 2012. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1F (Ur. l. RS, št. 32/
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 12. seji (26. april 2012): - Program stabilnosti - dopolnitev 2012; - Sklep glede izplačila regresa javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2012; - Uredba o oblikovanju cen učbenikov; - Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/201226. april - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega sveta RS za leto 2012; - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije za leto 2012. 3. maj - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega zbora Republike Sloven
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Ali kriza upravičuje suspenz prava?

dr. Rajko Pirnat, 10.5.2012

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2012Uravnoteženje javnih financ je danes prvi cilj vladne politike in vsega njenega ravnanja. Čeprav to prizadevanje načeloma podpiram, pa mislim, da je v marsičem napačno izvedeno in v mnogih elementih preveč drastično, da bi lahko bilo uspešno. Vendar obravnavam na tem mestu le pravni vidik tega ravnanja Vlade, ki je v marsikaterem pogledu neustavno in resno spodkopava načelo pravne države, za katero bi morala Vlada prva skrbeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vsebina PP št.18/2012

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012stran 3 UVODNIK dr. Rajko Pirnat Ali kriza upravičuje suspenz prava? stran 6 DENACIONALIZACIJA mag. Polona Kukovec Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem postopku stran 9 GOSP
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo

Aleš Velkaverh, 10.5.2012

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 18/2012Pri pripravi Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) leta 1950 so se avtorji besedila določbe o prepovedi prisilnega dela (4. člen) očitno zgledovali po podobni predhodni prepovedi iz Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 29, ki je bila namenjena predvsem odpravi različnih oblik izkoriščanja delovne sile v kolonijah. Take oblike prisilnega dela v sodobni evropski družbi naj sicer ne bi več obstajale, se pa zato pojavljajo razne nove obveznosti, ki jih morajo posamezniki opraviti proti svoji volji. V zadevi Graziani-Weiss proti Avstriji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presojalo avstrijsko ureditev, ki odvetnikom nalaga, da morajo v nekaterih primerih prevzeti skrbništvo osebe brez plačila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem postopku, v pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pravdni postopek je po naravi drugačen od kazenskega, saj gre za spor med dvema enakovrednima strankama. Tako glede vprašanja nedopustnosti dokazov v pravdnem postopku ni mogoče enostavno povzemanje rešitev kazenskega postopka. V kazenskem postopku izločitev dokaza ne posega v pravico nobenega drugega (nasprotna stranka je država), v pravdnem postopku pa bi prepoved uporabe dokaza lahko posegla v pravico ene od strank do dokaza kot del pravice do izjave v postopku. Po ZPP so dopustna vsa dokazna sredstva, pod pogojem, da ne nasprotujejo pravnemu redu in osnovnim načelom postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del)

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Delnice Davčna obravnava dohodkov, doseženih na podlagi delnic, z vidika ZDoh-2Dohodki, ki so doseženi na podlagi delnic, so najbolj pogosto dividende in dobički iz kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zeleno javno naročanje

Ferk Boštjan, Kašnik Branko, Potočnik Maja, 10.5.2012

PRORAČUN

Boštjan Ferk, Branko Kašnik, mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 18/2012Zeleno javno naročanje je trend, tako v EU kot tudi v Sloveniji. Pri tem ne gre toliko za posledico spreminjanja normativnega okvirja in političnih smernic, ki poudarjajo trajnostni in okolju prijazen razvoj, ampak predvsem za vpliv splošnih trendov potrošništva na sistem javnega naročanja. Eko, bio, zeleno, reciklirano, energijsko varčno itd. so oznake izdelkov široke porabe, ki jih lahko uvrstimo v okvir tega, kar javni sektor pojmuje kot zeleno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Testna kamera za snemanje prekrškov

Irena Vovk, 10.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Posameznika je družba Iskra zaprosila za soglasje k postavitvi posebne kamere na križišču, na katerem je že več kot tri leta poizkusno nameščen sistem za zaznavo in beleženje prekrškov, t. i. RedSpeed (meri preveliko hitrost in prevoz rdeče luči na semaforju, postopki proti storilcem pa se ne izvajajo). Sistem, ki je postavljen s soglasjem Mestne občine Ljubljana (MOL), ima vgrajeno fotokamero, ki posname vozilo tako, da voznik ni viden, zato bi namestili še kamero, ki bi storilce prekrškov posnela tudi od spredaj. Ali je tako poskusno snemanje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Obdelava osebnih podatkov prejemnikov bona

Irena Vovk, 10.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Podjetje na svoji spletni strani ponuja nakup darilnih bonov. Da pa bon dostavi in storitev izvede, potrebuje osebne podatke obdarjenca (ime, priimek, naslov in kontakt), ki mu jih posreduje uporabnik spletne strani, ki podarja bon. Ali mora podjetje v izjavo o varstvu osebnih podatkov na svoji spletni strani vključiti kakšna pojasnila v zvezi s tem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012od 24. aprila do 7. maja Torek, 24. 4. Fiskalno pravilo. "Ta trenutek ne obstaja realno dvotretjinsko soglasje za vpis fiskalnega pravila v Ustavo," je po posvetu vodstev parlamentarnih strank povedal predsednik Vlade Janez Janša. Poleg tega, kot je še dejal, opozicija ni naklonjena sodel
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka

mag. Nana Weber, 10.5.2012

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2012Oglas z željo po druženju z osebo nasprotnega spola je vodil do tega, da je ženevska policija pritožnico v uradnih evidencah zaznamovala kot prostitutko. Še več, dobila je celo dvoletno prepoved bivanja v Švici in 20-dnevno pogojno zaporno kazen. Dolgoletna zatrjevanja pritožnice, da se nikoli ni ukvarjala s prostitucijo in da ni prostitutka, niso pomagala. Šele Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tej zgodbi dalo epilog: "ugotovljena" dejavnost nezakonite prostitucije kot podlaga za vpis v policijske evidence, ki temelji na oglasu, ne predstavlja jasnih in konkretnih razlogov za 13-letno ohranjanje zapisa o opravljanju poklica prostitutke v uradnih evidencah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Nagrajenci ob dnevu PF Univerze v Ljubljani

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Ob dnevu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bil 20. aprila, so študentom in diplomantom podelili nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija. Zlate listine za izjemen študijski uspeh je fakulteta podelila študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več (pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Evropa

Irena Vovk, 10.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Torek, 24. 4. Javnofinančni primanjkljaj in javni dolg. Tako v evrskem območju kot tudi v EU se je lani v primerjavi z letom 2010 javnofinančni primanjkljaj zmanjšal, javni dolg pa je v obeh območjih narasel, je objavil Eurostat. Razmerje javnofinančnega primanjkljaja do bruto domačega pro
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> Maj(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov