O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.5.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 18/201211. maj 483 - Justinijan I. Rodil se je bizantinski cesar Justinijan I., ki je najbolj znan po ureditvi splošnoveljavnega rimskega prava. Zbiranje in urejanje zakonov, ki so se skozi stoletja ohranili v različnih in pogosto pravnikom nedostopnih delih, je zaupal enemu najboljših pravnikov c
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zeleno javno naročanje

Ferk Boštjan, Kašnik Branko, Potočnik Maja, 10.5.2012

PRORAČUN

Boštjan Ferk, Branko Kašnik, mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 18/2012Zeleno javno naročanje je trend, tako v EU kot tudi v Sloveniji. Pri tem ne gre toliko za posledico spreminjanja normativnega okvirja in političnih smernic, ki poudarjajo trajnostni in okolju prijazen razvoj, ampak predvsem za vpliv splošnih trendov potrošništva na sistem javnega naročanja. Eko, bio, zeleno, reciklirano, energijsko varčno itd. so oznake izdelkov široke porabe, ki jih lahko uvrstimo v okvir tega, kar javni sektor pojmuje kot zeleno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Obdelava osebnih podatkov prejemnikov bona

Irena Vovk, 10.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Podjetje na svoji spletni strani ponuja nakup darilnih bonov. Da pa bon dostavi in storitev izvede, potrebuje osebne podatke obdarjenca (ime, priimek, naslov in kontakt), ki mu jih posreduje uporabnik spletne strani, ki podarja bon. Ali mora podjetje v izjavo o varstvu osebnih podatkov na svoji spletni strani vključiti kakšna pojasnila v zvezi s tem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del)

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pojasnilo DURS, št. 42153-569/2011-2, 14. december 2011 Delnice Davčna obravnava dohodkov, doseženih na podlagi delnic, z vidika ZDoh-2Dohodki, ki so doseženi na podlagi delnic, so najbolj pogosto dividende in dobički iz kapitala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Testna kamera za snemanje prekrškov

Irena Vovk, 10.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Posameznika je družba Iskra zaprosila za soglasje k postavitvi posebne kamere na križišču, na katerem je že več kot tri leta poizkusno nameščen sistem za zaznavo in beleženje prekrškov, t. i. RedSpeed (meri preveliko hitrost in prevoz rdeče luči na semaforju, postopki proti storilcem pa se ne izvajajo). Sistem, ki je postavljen s soglasjem Mestne občine Ljubljana (MOL), ima vgrajeno fotokamero, ki posname vozilo tako, da voznik ni viden, zato bi namestili še kamero, ki bi storilce prekrškov posnela tudi od spredaj. Ali je tako poskusno snemanje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev - poseg v pridobljene pravice

Avtor ni naveden, 10.5.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012V primeru, ko se delavca zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponovno prijavi v zavarovanje, ni zakonske podlage v določbah o postopku z rednimi pravnimi sredstvi, da bi Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (tožena stranka) za nazaj, od dneva, ko je bilo tožeči stranki nadomestilo plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev priznano, ustavil izplačilo tega nadomestila. Čeprav se izpodbijani odločbi glasita le na "ustavitev nadomestila plače" je formalni in dejanski učinek take ustavitve poseg v že pravnomočno priznano pravico - z zanikanjem te pravice vse od njenega priznanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem postopku, v pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pravdni postopek je po naravi drugačen od kazenskega, saj gre za spor med dvema enakovrednima strankama. Tako glede vprašanja nedopustnosti dokazov v pravdnem postopku ni mogoče enostavno povzemanje rešitev kazenskega postopka. V kazenskem postopku izločitev dokaza ne posega v pravico nobenega drugega (nasprotna stranka je država), v pravdnem postopku pa bi prepoved uporabe dokaza lahko posegla v pravico ene od strank do dokaza kot del pravice do izjave v postopku. Po ZPP so dopustna vsa dokazna sredstva, pod pogojem, da ne nasprotujejo pravnemu redu in osnovnim načelom postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo

Aleš Velkaverh, 10.5.2012

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 18/2012Pri pripravi Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) leta 1950 so se avtorji besedila določbe o prepovedi prisilnega dela (4. člen) očitno zgledovali po podobni predhodni prepovedi iz Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 29, ki je bila namenjena predvsem odpravi različnih oblik izkoriščanja delovne sile v kolonijah. Take oblike prisilnega dela v sodobni evropski družbi naj sicer ne bi več obstajale, se pa zato pojavljajo razne nove obveznosti, ki jih morajo posamezniki opraviti proti svoji volji. V zadevi Graziani-Weiss proti Avstriji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presojalo avstrijsko ureditev, ki odvetnikom nalaga, da morajo v nekaterih primerih prevzeti skrbništvo osebe brez plačila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Nelojalno oglaševanje na Googlu: kje tožiti?

Zoran Skubic, 10.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2012Sodišče EU je pred kratkim v luči Uredbe o sodni pristojnosti, Direktive o blagovnih znamkah ter doktrine, ki jo je dokončno razvilo in utrdilo v nedavni zadevi eDate, presojalo nov vidik problematike odgovornosti za objave na spletu. Obravnavalo je vprašanje, kje lahko lastnik blagovne znamke uveljavlja odgovornost spletnega oglaševalca za neupravičeno uporabo te znamke kot ključne besede pri iskanju s spletnim brskalnikom, če ima ta spletni oglaševalec sedež registriran v drugi državi članici. Ali povedano drugače, kje lahko tožim, če v domeno spletnega brskalnika vtipkam ključno besedo moje registrirane blagovne znamke, potem pa poleg povezave na mojo uradno spletno stran zagledam nelojalen oglas konkurenta iz druge države članice. Zaradi razlogov, ki morda na prvi pogled niso povsem očitni, bi bila lahko posledica odločitve Sodišča občutno povečanje zanimanja nosilcev blagovnih znamk za registracijo novih znamk Skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Četrto mesto na tekmovanju iz mednarodnega prava

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Od 25. do 28. marca 2012 se je na Univerzi v Cambridgeu odvijalo evropsko prvenstvo v tekmovanju študentov prava iz mednarodnega vesoljskega prava. Tekmovanje je potekalo pod okriljem Združenja za mednarodno letalsko in vesoljsko pravo (International Air and Space Law Association - IASLA). Slovenijo smo na tekmovanju zastopali Erazem Bohinc in Andrej Majce z Evropske pravne fakultete in Nina Matijašević s Fakultete za evropske in državne študije. Udeležbo na tekmovanju nam je omogočil pokrovitelj podjetje JK Group, d.o.o.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka

mag. Nana Weber, 10.5.2012

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2012Oglas z željo po druženju z osebo nasprotnega spola je vodil do tega, da je ženevska policija pritožnico v uradnih evidencah zaznamovala kot prostitutko. Še več, dobila je celo dvoletno prepoved bivanja v Švici in 20-dnevno pogojno zaporno kazen. Dolgoletna zatrjevanja pritožnice, da se nikoli ni ukvarjala s prostitucijo in da ni prostitutka, niso pomagala. Šele Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tej zgodbi dalo epilog: "ugotovljena" dejavnost nezakonite prostitucije kot podlaga za vpis v policijske evidence, ki temelji na oglasu, ne predstavlja jasnih in konkretnih razlogov za 13-letno ohranjanje zapisa o opravljanju poklica prostitutke v uradnih evidencah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Nagrajenci ob dnevu PF Univerze v Ljubljani

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Ob dnevu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bil 20. aprila, so študentom in diplomantom podelili nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija. Zlate listine za izjemen študijski uspeh je fakulteta podelila študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več (pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Izobraževanje v lastnem interesu

mag. Nataša Belopavlovič, 10.5.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/2012Javna uslužbenka je v šolskem letu 2011/12 sklenila delovno razmerje za določen čas za opravljanje del in nalog vzgojitelja predšolskih otrok. V javnem vrtcu je razporejena na delovno mesto vzgojitelja in ima za opravljanje dela tudi ustrezno stopnjo in smer strokovne izobrazbe (končano Pedagoško fakulteto - smer vzgojitelj predšolskih otrok - visoko strokovno izobrazbo), vendar še nima opravljenega strokovnega izpita. V šolskem letu 2011/12 se je vključila v izobraževanje - prvi letnik magistrskega študijskega programa Zgodnje učenje in poučevanje na Pedagoški fakulteti. Izobražuje se v lastnem interesu in z zavodom nima sklenjene pogodbe o izobraževanju. • Ali ji pripada študijski dopust glede na to, da ima za delo, ki ga opravlja, ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Sprememba obveznega prevzemnega praga - oživitev kapitalskega trga?

Boštjan Kavšek, 10.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavšek, Pravna praksa, 18/2012Vlada Republike Slovenije je 19. aprila 2012 na svoji 11. redni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih in ga po predlaganem nujnem postopku poslala v Državni zbor. V okviru predloga zakona je predlagana tudi sprememba prevzemnega praga po Zakonu o prevzemih (ZPre-1) za oddajo obvezne prevzemne ponudbe v ciljni delniški družbi s 25-odstotnega na tretjinski delež glasovalnih pravic v tej družbi. V okviru tega prispevka bom po predstavitvi funkcije obveznega prevzemnega praga in pravnega okvira EU obravnaval vprašanje oživitve kapitalskega trga, ki je po predlogu zakona glavni namen zvišanja obveznega prevzemnega praga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji

Weber Nana, Jenko Gregor, 10.5.2012

Pravoznanstvo

mag. Nana Weber, Gregor Jenko, Pravna praksa, 18/2012Na Višjem sodišču v Ljubljani od uvedbe leta 2009 statistično spremljajo izvajanje mediacijskih postopkov. To pomaga pri izboljšavah postopka mediacije, mediatorju pa omogoča razvijanje ustrezne občutljivosti in kompetentnosti ter večje prilagajanje pristopov pri izgradnji učinkovitejših strategi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vštevanje pripora in prejšnje kazni

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Tretji odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (KZ) v delu, ki se je nanašal na vštevanje sankcije za prekršek v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, ni bil v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 56. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

O stranpoteh justice - primer Kercher

mag. Tea Melart, 10.5.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Tea Melart, Pravna praksa, 18/2012Pred časom smo bili priča odkritju brutalnega umora angleške študentke Meredith Kercher, ki je pretresel italijansko in del svetovne javnosti. Dogodek je takoj pritegnil pozornost medijev, ki od tedaj pozorno spremljajo vsa dejanja organov odkrivanja, pregona in odločitve sodišč. Proces je sprožil številna vprašanja, ki se nanašajo na vrednotenje forenzičnih dokazov, pravice obrambe in na učinkovitost italijanskega pravosodnega sistema. Tematika pa je zaradi pravic obrambe in dokazovanja z izvedenci zanimiva tudi z vidika našega kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Problematika odločb Policije o vračanju tujcev

Kovač Polonca, Gradišnik Marjetka, 10.5.2012

Uprava

dr. polonca Kovač, Marjetka Gradišnik, Pravna praksa, 18/2012Prispevek nakazuje nekaj sistemskih vprašanj, povezanih z izbranim vidikom tujske problematike, tj. policijskim odločanjem o vračanju tujcev iz države. Policija kot upravni organ izdaja zadevne odločbe kot svojo novo pristojnost od konca oktobra 2011, v skladu z Zakonom o tujcih (ZTuj-2) po aktih EU in s podrejeno rabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). V prispevku opozarjava na nekaj dilem glede zakonitosti pravnih podlag in ravnanja Policije, kar podkrepljuje kratka statistična analiza izdanih odločb od 28. oktobra do 31. decembra 2011. Namen prispevka je spodbuditi pristojne k razpravi, pravilnemu ravnanju v teh občutljivih razmerjih z velikimi posledicami za posameznika in morebitni spremembi zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 12. seji (26. april 2012): - Program stabilnosti - dopolnitev 2012; - Sklep glede izplačila regresa javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2012; - Uredba o oblikovanju cen učbenikov; - Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Ur. l. RS, št. 21/12 1. Volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo, in volitve treh članov Sodnega sveta, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor, bodo 14. junija 2012 - za dan razpisa volitev, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012- v zvezi z analizo osnovnošolskega izobraževanja med šolskimi leti 2000/01 in 2011/12 (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/201226. april - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega sveta RS za leto 2012; - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Ustavnega sodišča Republike Slovenije za leto 2012. 3. maj - Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Državnega zbora Republike Sloven
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Ali kriza upravičuje suspenz prava?

dr. Rajko Pirnat, 10.5.2012

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2012Uravnoteženje javnih financ je danes prvi cilj vladne politike in vsega njenega ravnanja. Čeprav to prizadevanje načeloma podpiram, pa mislim, da je v marsičem napačno izvedeno in v mnogih elementih preveč drastično, da bi lahko bilo uspešno. Vendar obravnavam na tem mestu le pravni vidik tega ravnanja Vlade, ki je v marsikaterem pogledu neustavno in resno spodkopava načelo pravne države, za katero bi morala Vlada prva skrbeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2012Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> Maj(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K LM NOP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov