O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Vsebina PP št./2016

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20163 UVODNIK dr. Janja Hojnik Pravo in evropska industrijska renesansa 6-8 PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE Gregor Maček Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko Skupnosti 8-10 DAVČNO PRAVO dr. Katja Triller Vrtovec Obdavčenje izplačil iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno tajnostjo

dr. Eneja Drobež, 5.5.2016

Intelektualna lastnina

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 18/2016Tožnica proizvaja in distribuira parfume ter je izključna imetnica licence za uporabo znamke Skupnosti Davidoff Hot Water, registrirane pod št. 968661 za parfume. Januarja 2011 je prek spletnega dražbenega portala kupila stekleničko parfuma znamke Davidoff Hot Water. Kupnino za ta izdelek je nakazala na bančni račun, odprt pri Stadtsparkasse, ki ji ga je navedel prodajalec. Ko je prejela kupljeni izdelek, je ugotovila, da gre za očiten ponaredek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev

Koritnik Boštjan, Pirnat Rajko, 5.5.2016

PRORAČUN

Boštjan Koritnik, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2016"Postopek dodeljevanja javnih sredstev na podlagi predpisov o izvrševanju proračuna v razpisnih postopkih za dodelitev javnih sredstev ni ustrezno urejen." S tem je dr. Mitja Blaganje potrdil tezo svoje doktorske disertacije Procesnopravna analiza dodeljevanja javnih sredstev, ki jo je - takrat še kot magister pravnih znanosti - sredi januarja uspešno zagovarjal na PF Univerze v Ljubljani. Soavtor tega prikaza sem bil dr. Rajko Pirnat, somentorica pa je bila profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani dr. Polonce Kovač. Doktorska disertacija obsega 225 strani in 338 sprotnih opomb, razdeljena pa je na devet zaključenih poglavij. V njej je neposredno uporabljenih več kot sto relevantnih enot literature in virov, od tega približno dve tretjini enot relevantne literature, preostalo pa so pravni viri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti je v postopku izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije, začetem na podlagi 2. točke prvega odstavka 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, dovoljen ugovor, določen v 21. točki obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Pravni napovednik

Irena Vovk, 5.5.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Regres za letni dopust

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 5.5.2016

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2016Bliža se čas, ko morajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust, zato ne bo odveč nekaj pojasnil na pogosta vprašanja delodajalcev, ki pa jih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, ne najdemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Evropa

Irena Vovk, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016 Torek, 19. 4. Javno naročanje in koncesije. Države članice in njihovi javni organi morajo odslej upoštevati tri direktive o javnem naročanju in koncesijah (Direktivo 2014/24/EU, Direktivo 2014/25/EU in Direktivo 2014/23/EU), ki bodo še bolj poenostavile postopke javnega nar
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Razumem

Cene Grčar, 5.5.2016

Pravoznanstvo

Cene Grčar, Pravna praksa, 18/2016V PP, št. 16-17, je prof. dr. Ambrož razmišljal o domnevnih nabreklih mladih pravnih strokovnjakih, ki jih menda ne razume. Očita jim napetost, neomikano jezo in zdi se mu celo, da kričijo, ko govorijo ali pišejo; denimo o tem, da je treba spremeniti način pravniškega izobraževanja, pravnega učenja in javnega razmišljanja o pravu, tudi skozi pravo, filozofijo, politiko in prakso sprejemanja in uveljavljanja odgovornosti, dvigniti stopnjo moralnega razvoja, empatije in socialnega čuta ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Žalitev prava in zdravega razuma

mag. Matevž Krivic, 5.5.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 18/2016Sodba Vrhovnega sodišča, s katero je bil dr. Boštjan M. Turk oproščen obtožbe, da je v članku Referenti in renegati v reviji Reporter 13. junija 2011 storil kaznivo dejanje razžalitve dr. Jožeta Pirjevca, je zame šolski primer, kakšna sodba, še zlasti pa sodba vrhovnega sodišča, ne bi smela biti. Šolski primer z zdravim razumom skreganega "obračanja besed", ki iz črnega skušajo narediti belo in zaradi katerih so pravniki pri večini ljudi tako na slabem glasu. In zaradi njih potem žal še pravo, kadar njegovi služabniki pri tem obračanju besed spretno ustvarijo vtis, da gre za veliko učenost in za laikom težko doumljive pravne finese, zaradi česar, ker se to prepogosto ponavlja, potem vse več ljudi pri nas za take, zdravemu razumu nedoumljive nesmisle krivi pravo, in ne slabih pravnikov ali njihovih slabih sodb, v katerih ga niso znali korektno uporabiti. Tako to vidim. Če kdo misli drugače in zna to prepričljivo utemeljiti, naj to naredi. Bom pazljivo prebral in razmislil, najbrž tudi odgovoril. Pritrdilno ali odklonilno. Toda to vprašanje je preveč pomembno, da bi razmišljajoči pravniki smeli molče mimo njega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 20. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - predlog zakona o trošarinah; - predlog zakona o spremembah in dopolnitv
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja

dr. Anita Napotnik, 5.5.2016

Obligacije

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 18/2016Zoper etažnega lastnika je bil uveden osebni stečaj. Upravnik je priglasil terjatev iz naslova neplačanih prispevkov v rezervni sklad. Terjatev iz stečajne mase ni bila poplačana. Novi lastnik je v stečajnem postopku zelo ugodno kupil stanovanje v stavbi, ki je popolnoma prenovljena, stroški prenove pa so se pokrili iz sredstev rezervnega sklada.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Postopek odmere sodne takse - pravna sredstva

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Glede na besedilo tretjega odstavka 1. člena ZST-1, ki napotuje na smiselno uporabo procesnih predpisov, ki pritožbo in (ob določenih pogojih) tudi druga (izredna) pravna sredstva večinoma dopuščajo, če niso z zakonom posebej izključena, bi moral zakonodajalec, če bi želel izključiti dodatna pravna sredstva v postopku odmere sodne takse, to v zakonu izrecno določiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Slepota ne sme biti ovira za izobraževanje

Lena Šutanovac, 5.5.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 18/2016Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je v sodbi Çam proti Turčiji soočilo z zapletenim vprašanjem o diskriminaciji, in sicer, ali je dopustno diskriminirati kandidata na podlagi fizičnih (ne)zmožnosti, ki niso neposredna predpostavka za opravljanje obveznosti. Pritožnica je bila nadarjena kandidatka turške državne akademije za glasbo, ki je bila zavrnjena zaradi slepote.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Meje dopustnosti skupinskih tožb v potrošniških sporih

Zoran Skubic, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2016Razprave o (popolni?) uvedbi instituta skupinske tožbe v slovenski pravdni postopek trajajo že dalj časa. Še zlasti pa se razplamtijo vsakič, ko se javnosti razkrije kak nov primer nepoštenih poslovnih praks, ki se neposredno dotakne tudi denarnic slovenskih potrošnikov. Posameznik, zlasti če je prava neuk, se namreč težko odloči za sodno varstvo svoje pravice, če gre za razmeroma nizke zneske ali pa če ga na poti do dokončne sodbe čaka rešitev precej zahtevnih predhodnih - pogosto tehničnih - vprašanj. Na videz precej priročna rešitev skupinskega administriranja individualnih tožbenih zahtevkov pa v sebi skriva precej nevidnih procesnih pasti. Na slednje ni ostalo imuno niti pravo EU kot spiritus agens področja varstva potrošnikov. Sodišče EU je bilo tako v enem nedavnih primerov poklicano, da razjasni svoje videnje narave in medsebojnega razmerja med individualnimi in skupinskimi tožbami na področju procesnopravne ureditve potrošniških sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Dolgotrajna oskrba - zakonodajni in drugi izzivi sodobne družbe

mag. Alenka Oven, 5.5.2016

Pravoznanstvo

mag. Alenka Oven, Pravna praksa, 18/2016V Sloveniji se že več let (zgolj) pogovarjamo o zakonskih rešitvah, ki bi jih potrebovali na področju socialne varnosti. Demografskim spremembam, družbenim spremembam, spremembam na trgu dela in migracijskim tokovom ne bomo mogli ubežati, saj nas ti bolj kot kdajkoli prej silijo, da o socialnih storitvah ne samo govorimo, ampak jih tudi spreminjamo in prilagajamo. Slovenija je na področju dolgotrajne oskrbe v preteklosti navidezno zagotavljala ustrezno pravno varnost številnim upravičencem, odvisnim od oskrbe drugega. Vendar pa podrobna analiza pokaže, da so prenormirana zakonodaja, pravno neznanje in nezadostna informiranost upravičencev ter njihovih družinskih članov kazalniki slabe urejenosti tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Od 19. aprila do 2. maja

Irena Vovk, 5.5.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016 Torek, 19. 4. Zvišanje taks. Poslanci so sprejeli novelo Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), ki med drugim zvišuje nekatere takse v upravnih postopkih, zneski nekaterih taks se zaokrožujejo, prinaša tudi nekatere nove oprostitve plačila takse, med drugim za odobritev statusa
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 Ur. l. RS, št. 25/16 1. Predsednik Vrhovnega sodišča RS; - Sodni svet RS; rok je 6. maj. 2. Predsednik Okrožnega sodišča v Mariboru - Sodni svet RS; rok je 6. maj. 3. Predsednik Delovnega sodišča v Mariboru - Sodni svet RS; rok je 6. maj. 4. Predse
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Diskriminatorna določba statuta društva

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Starša slepega sina z Downovim sindromom, ki jima je bila na podlagi sklepa sodišča podaljšana roditeljska pravica, sta se obrnila za Varuha v zvezi z osnutkom spremembe določbe statuta medobčinskega društva slepih in slabovidnih, ki določa, da imajo aktivno in pasivno volilno pravico v organe društva le poslovno sposobni redni člani društva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Formalno enaka obravnava neenakih položajev je dejansko kršitev načela enakosti

Igor Vuksanović, 5.5.2016

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 18/2016Tokratna sodba senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je razveselila borce za pravice invalidov po vsej Evropi. ESČP namreč že tako ali tako ne posega preveč rado v davčno suverenost držav, 14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) pa je tudi sam po sebi določba, z uporabo katere so kljub navidezni enostavnosti vedno težave in dvomi o pravilni razlagi obsega v njej vsebovanih jamstev. Joško Guberina je Zagrebčan, ki je leta 2013 vložil proti Republiki Hrvaški pritožbo, v kateri je zatrjeval, da je utrpel kršitve človekovih pravic zaradi nepoštene in diskriminatorne uporabe domače davčne zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Info hiša

Irena Vovk, 5.5.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016"Človekove pravice so kot mišice. Če jih ne uporabljaš, atrofirajo," je ob neki priložnosti dejal ruski borec za transparentnost Ivan Pavlov. V Info hiši se tako ukvarjajo z ozaveščanjem o dveh za demokracijo zelo pomembnih človekovih pravicah - dostopu do javnih informacij in varstvu osebnih podatkov. Pomagajo vsem, ki se v poplavi zakonov ne znajdejo, in se odzivajo, ko menijo, da je njihov odziv potreben.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Problemi formalizma

Tomaž Pavčnik, 5.5.2016

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 18/2016Naslov se sliši učeno kot kakšna razprava, kar pa kolumna ni. Skoraj kot Problem vožnje po vesolju. A sami temi nista brez podobnosti: kakor je formalizem nujno zlo prava, je gravitacija osrednje mesto vožnje po vesolju. Željo po vožnji po vesolju sicer poganja ena od treh najbolj bistvenih človeških lastnosti. Poleg želje po iskanju bistva (smisla) in, drugič, gona po obstoju je to namreč, tretjič, prav ta (tudi erotična in zato samouničujoča) želja po odhajanju v neznano. Vendar pri razčlenjevanju problema vožnje po vesolju je ta človekova opredelilna lastnost samo gon in navdih. Gravitacija vesoljskih teles pa je tista konstanta, ki se ji reševanje problemov vožnje po vesolju ne more ogniti in je še manj zanikati. Z njo se ukvarja v želji po odkrivanju novih svetov. Na njej sloni in pade. Na tla ali pa v nenadzorovan prostor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ

Irena Vovk, 5.5.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) ukinja obveznost samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, da morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Od 15. decembra 2015 ima lahko torej ta kategorija poslovnih subjektov za opravljanje svojih zasebnih in poslovnih transakcij zgolj en transakcijski račun (o tem se odloči vsak sam), kar pomeni, da se na enem transakcijskem računu evidentirajo zasebna in poslovna denarna sredstva imetnika računa. Ali bosta migracija poslovanja s poslovnih na "osebne" in ukinitev "osebnih" računov in uporaba samo poslovnih računov vplivala na izvajanje četrtega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ker Uprava RS za javna plačila (UJP) kot temeljno merilo za objavo podatkov upošteva poslovni račun, ki je javno objavljen v registru transakcijskih računov in Poslovnem registru Slovenije (PRS) pri AJPES?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-E (Ur. l. RS, št. 102/15) - velja od 8. januarja, uporabljati pa se začne uporabljati pa se začne 8. maja. 2. Zakon o spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna

mag. Sandi Kodrič, 5.5.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 18/2016"Pretvarjanje individualnih sredstev v kolektivna" je zanimiv evfemizem, ki ga je pred kratkim uvedel profesor Maks Tajnikar z ljubljanske ekonomske fakultete in v resnici pomeni obdavčitev. Tajnikar je v članku naštel in "popravil" enajst ekonomskih zmot, ki jim je po njegovih besedah podlegla vsa Evropa. Med drugim je stopil v bran javnemu sektorju: ta po njegovem mnenju ne obremenjuje gospodarstva, ampak kapitaliste, ker jim dviguje ceno dela. Ti pa so zanj nebodijihtreba, saj bralcem zastavi pomenljivo retorično vprašanje: "Koliko več bi lahko delavci odnesli domov v plačnih kuvertah, če kapitalistov ne bi bilo?"
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2016(39)
> Maj(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK LM N O P QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov