O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Meje dopustnosti skupinskih tožb v potrošniških sporih

Zoran Skubic, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2016Razprave o (popolni?) uvedbi instituta skupinske tožbe v slovenski pravdni postopek trajajo že dalj časa. Še zlasti pa se razplamtijo vsakič, ko se javnosti razkrije kak nov primer nepoštenih poslovnih praks, ki se neposredno dotakne tudi denarnic slovenskih potrošnikov. Posameznik, zlasti če je prava neuk, se namreč težko odloči za sodno varstvo svoje pravice, če gre za razmeroma nizke zneske ali pa če ga na poti do dokončne sodbe čaka rešitev precej zahtevnih predhodnih - pogosto tehničnih - vprašanj. Na videz precej priročna rešitev skupinskega administriranja individualnih tožbenih zahtevkov pa v sebi skriva precej nevidnih procesnih pasti. Na slednje ni ostalo imuno niti pravo EU kot spiritus agens področja varstva potrošnikov. Sodišče EU je bilo tako v enem nedavnih primerov poklicano, da razjasni svoje videnje narave in medsebojnega razmerja med individualnimi in skupinskimi tožbami na področju procesnopravne ureditve potrošniških sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti je v postopku izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije, začetem na podlagi 2. točke prvega odstavka 427. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, dovoljen ugovor, določen v 21. točki obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Izterjava neplačil v rezervni sklad v primeru osebnega stečaja

dr. Anita Napotnik, 5.5.2016

Obligacije

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 18/2016Zoper etažnega lastnika je bil uveden osebni stečaj. Upravnik je priglasil terjatev iz naslova neplačanih prispevkov v rezervni sklad. Terjatev iz stečajne mase ni bila poplačana. Novi lastnik je v stečajnem postopku zelo ugodno kupil stanovanje v stavbi, ki je popolnoma prenovljena, stroški prenove pa so se pokrili iz sredstev rezervnega sklada.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Jubilejna nagrada v javnem sektorju

Miha Šercer, 5.5.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 18/2016Delavec bo letos dopolnil 20 let skupne delovne dobe, od tega v javnem sektorju 18 let. Zaposlen je od leta 2005 s krajšim delovnim časom, in sicer 80 odstotkov, 20 odstotkov delovnega časa pa je zaposlen v gospodarstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Postopek odmere sodne takse - pravna sredstva

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Glede na besedilo tretjega odstavka 1. člena ZST-1, ki napotuje na smiselno uporabo procesnih predpisov, ki pritožbo in (ob določenih pogojih) tudi druga (izredna) pravna sredstva večinoma dopuščajo, če niso z zakonom posebej izključena, bi moral zakonodajalec, če bi želel izključiti dodatna pravna sredstva v postopku odmere sodne takse, to v zakonu izrecno določiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 Ur. l. RS, št. 25/16 1. Predsednik Vrhovnega sodišča RS; - Sodni svet RS; rok je 6. maj. 2. Predsednik Okrožnega sodišča v Mariboru - Sodni svet RS; rok je 6. maj. 3. Predsednik Delovnega sodišča v Mariboru - Sodni svet RS; rok je 6. maj. 4. Predse
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Info hiša

Irena Vovk, 5.5.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016"Človekove pravice so kot mišice. Če jih ne uporabljaš, atrofirajo," je ob neki priložnosti dejal ruski borec za transparentnost Ivan Pavlov. V Info hiši se tako ukvarjajo z ozaveščanjem o dveh za demokracijo zelo pomembnih človekovih pravicah - dostopu do javnih informacij in varstvu osebnih podatkov. Pomagajo vsem, ki se v poplavi zakonov ne znajdejo, in se odzivajo, ko menijo, da je njihov odziv potreben.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Obdavčitev nepremičnin

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016FURS, 2. izdaja, april 2016 1. Prodaja nepremičnine Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in če pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po določbah Zakona o davku na promet ne
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Pravo in evropska industrijska renesansa

dr. Janja Hojnik, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 18/2016Minula gospodarska kriza je razvite države opozorila na slabosti prevelikega zanašanja na finančne storitve in vse širše je uveljavljeno stališče, da mora Evropa vnovič spodbuditi proizvodnjo. Z načrtovano industrijsko renesanso naj bi v Evropo vrnili delovna mesta in gospodarsko rast. A to je mogoče zgolj, če bo industrija postavljena na drugačnih temeljih kot tista v preteklem tisočletju. Ekonomisti tako trdijo, da bo lahko EU na proizvodnem področju konkurenčna državam z nizkimi cenami dela le, če bo povečala dodano vrednost proizvodov, pri čemer kot osrednjo metodo za to vidijo v servitizaciji. Gre za poslovni megatrend zadnjih let, ki je primerljiv z globalizacijo in zajema različne poslovne modele dodajanja storitev k proizvodom, s čimer se poveča vrednost slednjega za potrošnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Blagovna znamka Evropske unije nadomestila znamko Skupnosti

Gregor Maček, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Gregor Maček, Pravna praksa, 18/2016Dne 23. marca 2016 je začela veljati Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (v nadaljevanju Uredba o znamki EU), ki je del širše reforme Evropske unije na področju znamk, v katero spada tudi sprejem Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (v nadaljevanju nova Direktiva o znamkah). Poglejmo si novosti, ki jih prinaša Uredba o znamki EU, saj njene pravne posledice (razen nekaterih izjem) učinkujejo od dneva uveljavitve, praktične posledice nove Direktive o znamkah pa bomo čutili v Sloveniji šele čez nekaj let, ko bo njena vsebina prenesena v slovensko pravo (najverjetneje z dopolnitvami Zakona o industrijski lastnini - ZIL-1). Države članice morajo do 14. januarja 2019 uveljaviti večino vsebinskih določb nove Direktive o znamkah, za zahtevnejši premik pristojnosti za večino postopkov izpodbijanja znamk s sodišč na upravne organe po 45. členu nove Direktive o znamkah pa imajo čas celo do 14. januarja 2023.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Prislovi - pisanje skupaj in narazen

dr. Nataša Hribar, 5.5.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2016Ali jabolko prerežemo na pol ali napol? Kaj pa glasbo - jo poslušamo na glas ali naglas?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Nova zmaga ekipe PF Univerze v Ljubljani

Manja Hubman, 5.5.2016

Ostalo

Manja Hubman, Pravna praksa, 18/2016Ekipa PF Univerze v Ljubljani je zmagala na Mednarodnem tekmovanju iz poznavanja azilnega prava - International Asylum Law Moot Court Competition, ki je potekalo 25. in 26. aprila v Trnavi na Slovaškem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Prosti preudarek

Nataša Skubic, 5.5.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 18/2016Pojem prosti preudarek označuje pravico državnega organa, da v primerih, ko ni mogoče vnaprej predvideti vseh pravno pomembnih dejanskih okoliščin, presodi, katera rešitev najbolj ustreza pravno zavarovanemu javnemu interesu glede na značilnosti konkretnega primera. Odločanje po prostem preudarku je omejeno na najnujnejše primere, ki so najpogosteje v pristojnosti upravnih organov (Leksikon Cankarjeve založbe, Pravo, 2003). Pooblastilo za odločanje po prostem preudarku mora biti določeno v zakonu. Zakon o splošnem upravnem postopku odločanje po prostem preudarku ureja v okviru načela zakonitosti in v tej zvezi med drugim določa,da mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu z namenom, za katerega je bilo pooblastilo organu dano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-E (Ur. l. RS, št. 102/15) - velja od 8. januarja, uporabljati pa se začne uporabljati pa se začne 8. maja. 2. Zakon o spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Moralna obsodba za pravo učinkovitost

Kaja Batagelj, 5.5.2016

Človekove pravice

Kaja Batagelj, Pravna praksa, 18/2016"Širši javnosti pogosto ni jasno, kaj sovražni govor je in kakšno pravno varstvo imajo žrtve," je na okrogli mizi o svobodi izražanja in sovražnem govoru - ta je v organizaciji Inštituta za ustavno pravo potekala 21. aprila na PF Univerze v Ljubljani - povedala nekdanja ustavna sodnica dr. Dragica Wedam Lukić in še posebej poudarila težavo anonimnosti, ki jo omogoča splet, zaradi česar je sovražni govor tam še posebej prisoten. Izpostavila je sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Delfi AS proti Estoniji, v kateri je to zavzelo stališče, da mora upravljavec spletnega portala delovati preventivno in zagotoviti, da z objavami žaljivih komentarjev ne pride do kršitve ugleda tretjih. Ukrep odstranitve neprimernih oziroma nezakonitih vsebin na zahtevo prizadetega tako ne zadošča, je še poudarila dr. Wedam Lukićeva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 5. maj 1818 - Karl Marx Rodil se je nemški ekonomist, filozof, pisatelj in utemeljitelj historičnega materializma ter znanstvenega socializma, Karl Heinrich Marx. Študiral je pravo in filozofijo ter sodeloval v prvi revolucionarni organizaciji delavskega razreda, Zvezi kom
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 85. redni seji (20. april 2016): - Program stabilnosti 2016; - predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih; - predlog zakona o trošarinah;
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Partnerska zveza

Irena Vovk, 5.5.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016V Državnem zboru so poslanci (54 za, 15 proti) 21. aprila 2016 sprejeli Zakon o partnerski zvezi, ki izenačuje pravne posledice med partnerjema istega spola s pravnimi posledicami, kot jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola (zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost), a brez možnosti posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Od 19. aprila do 2. maja

Irena Vovk, 5.5.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016 Torek, 19. 4. Zvišanje taks. Poslanci so sprejeli novelo Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), ki med drugim zvišuje nekatere takse v upravnih postopkih, zneski nekaterih taks se zaokrožujejo, prinaša tudi nekatere nove oprostitve plačila takse, med drugim za odobritev statusa
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Navodilo glede izvajanja 10.a člena ZDIJZ

Irena Vovk, 5.5.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) ukinja obveznost samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, da morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Od 15. decembra 2015 ima lahko torej ta kategorija poslovnih subjektov za opravljanje svojih zasebnih in poslovnih transakcij zgolj en transakcijski račun (o tem se odloči vsak sam), kar pomeni, da se na enem transakcijskem računu evidentirajo zasebna in poslovna denarna sredstva imetnika računa. Ali bosta migracija poslovanja s poslovnih na "osebne" in ukinitev "osebnih" računov in uporaba samo poslovnih računov vplivala na izvajanje četrtega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ker Uprava RS za javna plačila (UJP) kot temeljno merilo za objavo podatkov upošteva poslovni račun, ki je javno objavljen v registru transakcijskih računov in Poslovnem registru Slovenije (PRS) pri AJPES?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Evropa

Irena Vovk, 5.5.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2016 Torek, 19. 4. Javno naročanje in koncesije. Države članice in njihovi javni organi morajo odslej upoštevati tri direktive o javnem naročanju in koncesijah (Direktivo 2014/24/EU, Direktivo 2014/25/EU in Direktivo 2014/23/EU), ki bodo še bolj poenostavile postopke javnega nar
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Varstvo pravic intelektualne lastnine ima prednost pred bančno tajnostjo

dr. Eneja Drobež, 5.5.2016

Intelektualna lastnina

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 18/2016Tožnica proizvaja in distribuira parfume ter je izključna imetnica licence za uporabo znamke Skupnosti Davidoff Hot Water, registrirane pod št. 968661 za parfume. Januarja 2011 je prek spletnega dražbenega portala kupila stekleničko parfuma znamke Davidoff Hot Water. Kupnino za ta izdelek je nakazala na bančni račun, odprt pri Stadtsparkasse, ki ji ga je navedel prodajalec. Ko je prejela kupljeni izdelek, je ugotovila, da gre za očiten ponaredek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.5.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2016 20. april - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - predlog zakona o trošarinah; - predlog zakona o spremembah in dopolnitv
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2016(39)
> Maj(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK LM N O P QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov