O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Storitev najema vagona - cisterne in obračunavanja DDV

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Kje je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) kraj opravljanja storitev najema vagona - cisterne za obdobje, daljše od 30 dni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Sodno varstvo zoper akt predsednika Državnega zbora

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Prvi odstavek 16.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Italiji

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Rezidenti Slovenije so v Sloveniji obdavčeni po svetovnem dohodku, kar pomeni, da obdavčitev temelji na obdavčevanju vseh dohodkov, ne glede na to kje so bili doseženi (v Sloveniji ali izven Slovenije).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Vprašanja glede novega 66.a člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Kako je z novo ureditvijo v sistemu plačane realizacije?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Področna gasilska zveza organizira izobraževanja, namenjena gasilcem, ki se prostovoljno usposabljajo za nepoklicno opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja. V skladu z načrtom usposabljanja in izobraževanja na gasilski zvezi izobraževanja izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki, člani gasilskih društev znotraj zveze, proti plačilu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Akontacija dohodnine od pokojninske rente

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Davčni zavezanec sprašuje, kakšna je stopnja akontacije dohodnine od pokojninske rente?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Pravna oseba je lani kupila napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije in jo vgradila v kotlovnico. Oprema (naprava) ni bila financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije, lokalne skupnosti ali proračuna Evropske unije (EU), je pa s to napravo proizvedena električna energija deležna podpore po Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju Uredba)
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Alternativni viri financiranja javne infrastrukture

Ferk Petra, Ferk Boštjan, 12.5.2011

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Boštjan Ferk, Pravna praksa, 18/2011Gospodarska kriza je temeljito spremenila pogled na investicije v javno infrastrukturo. V vseh državah članicah prihaja do težav v zvezi s takimi investicijami, pri njihovem premagovanju pa so nekatere države uspešnejše kot druge. Slovenija ni imuna za svetovno dogajanje, hkrati pa spada med države, pri katerih je mogoče zaznati izrazito konzervativen odnos, zlasti na državni ravni, glede uporabe alternativnih virov financiranja, ki jo pri investicijah v javno infrastrukturo spodbuja in promovira Evropska unija (EU). Namen tega prispevka je predstaviti vsebino in potencial alternativnih virov financiranja javne infrastrukture. Obravnavala bova sočasno uporabo sredstev EU in zasebnega kapitala pri financiranju javnih infrastrukturnih projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Menična prava in nekatere razlike

Miran Jus, 12.5.2011

Menica in ček

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 18/2011Menica je dobro poznan in tudi v mednarodni menjavi dokaj pogosto uporabljen pravni institut, ki pa je kljub dolgi zgodovini, neki stopnji harmonizacije in mednarodni ureditvi v nacionalnih pravnih redih še vedno različno urejen. Predvsem so za mednarodno poslovno prakso pomembne razlike med pravnimi redi, ki so prevzeli ureditev po Ženevskih meničnih konvencijah, in tistimi, ki izvirajo iz sistemov s tradicijo common law.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Razmerje med (evropskim, slovenskim) davčnim in civilnim pravom

Marko Ilešič, 12.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 18/2011Isti (civilno)pravni posel ima lahko poleg pravnih posledic, zaradi katerih je ena ali več oseb izrazilo svojo poslovno voljo, tudi druge, ki so javnopravne narave. Zelo pogosto ima nastanek ali spolnitev pravnega posla davčnopravne posledice. Mislim zlasti na davek na dodano vrednost, pa tudi na davek na dediščine in darila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Sprememba uredbe o evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Roman Lavtar, 12.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 18/2011Vlada je 10. februarja sprejela predlog uredbe o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). S tem je dopolnila uredbo, sprejeto 20. marca 2008, s katero je v slovenski pravni red implementirala Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi EZTS (v nadaljevanju Uredba 1082/2006/ES). Uredba slovenske vlade je bila v dveh točkah v neskladju z evropskim predpisom, pri opredeljevanju nalog EZTS in pri omejitvah statusa EZTS. Sprememba slovenske uredbe ti neskladji odpravlja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Povezanost poslovnih (sodnih) registrov v EU

Janja Hojnik, 12.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 18/2011Finančna kriza je institucije Evropske unije (EU) opozorila, kako pomembna je preglednost finančnih trgov, vključno z upravljanjem družb in poslovnimi dejavnostmi. Ministri EU za konkurenčnost so poudarili, da bi izboljšanje dostopa do najnovejših in verodostojnih informacij o družbah lahko spodbudilo večje zaupanje v trg ter pomagalo pri okrevanju in povečanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Poslovni registri imajo pri tem bistveno vlogo. V začetku tega leta je Evropska komisija sprejela predlog direktive, katerega cilj je povezati sodne/poslovne registre v EU, ki zagotavljajo informacije glede statusne oblike družbe, sedeža, kapitala in zakonitih zastopnikov in podobno, s čimer bi povečali pravno varnost - tako potrošnikov kot tudi gospodarskih subjektov. Prispevek prikazuje razloge, vsebino in posledice tega predloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Javno službo v visokem šolstvu bi moral urejati zakon

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Člen 43 Zakona o visokem šolstvu se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Razlikovanje med državnimi in civilnimi letali v okviru teritorialnega načela

Sabina Zgaga, 12.5.2011

Kazenski postopek

Sabina Zgaga, Pravna praksa, 18/2011Kazenski zakonik (KZ-1) je prinesel nekatere novosti tudi v okviru teritorialnega načela. Namesto dolgo časa poznanega razlikovanja med civilnimi in vojaškimi letali zdaj poznamo razlikovanje med civilnimi in državnimi letali. Zakaj sploh tako razlikovanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Učbeniški skladi

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Četrti odstavek 68. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Volontersko pripravništvo in usposabljanje bibliotekarjev

Nataša Belopavlovič, 12.5.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/2011V knjižnici želi delo opravljati, tudi brezplačno, veliko nezaposlenih, ki želijo narediti strokovni bibliotekarski izpit, za kar pa morajo predpisan čas delati v knjižnici. Člen 124 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) omogoča sicer volontersko pripravništvo, vendar le, če to možnost določa poseben zakon. Vendar pa Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) in drugi predpisi z našega področja tega ne omogočajo (šolniki imajo na primer to urejeno v Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, pa tudi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) to omogoča, a v 108. členu, ki ne velja za nas). Zato bi želeli z njimi skleniti pogodbo o prostovoljnem opravljanju dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Neznosna lahkost ubijanja

Nenad Mrdaković, 12.5.2011

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

Nenad Mrdaković, Pravna praksa, 18/2011V gorovju Pakistana raketa iz posebnega brezpilotnega in daljinsko vodenega letala ZDA švigne proti vozilu pripadnika Al Kaide, ki je bilo čisto blizu zasedanja plemenskega srečanja v pokrajini Severni Vaziristan. Prvi izstrelek ga že v nekaj trenutkih pokonča, druga in tretja raketa pa z neusmiljeno natančnostjo zdrvita proti skupini plemenskih predstavnikov, ki so skušali rešiti lokalni ozemeljski spor. Lahko bi šlo za akcijsko računalniško igro, v kateri so pravkar bili eliminirani tarča in drugi civilisti, toda praksa nekaterih držav (denimo ZDA, Rusije in Izraela) dokazuje, da je ta primer v različnih variacijah tudi dejansko del politične stvarnosti 21. stoletja. Piloti teh raket namreč sedijo za računalniki, prek katerih upravljajo z letalom nekaj tisoč kilometrov stran od dejanskega kraja napada.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011- v zvezi z ukrepi in aktivnostmi s ciljem zmanjšanja najhujših prometnih nesreč na slovenskih cestah (Ivan Gril); - v zvezi z neplačanimi socialnimi in zdravstvenimi prispevki (Bogdan Barovič); - v zvezi s problematiko priprav in zbiranja podatkov o slovensko-hrvaški meji pri postopku priprave me
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 12.5.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 18/201112. maj 1872 - Anton Korošec Rodil se je slovenski politik in teolog Anton Korošec. Dne 30. maja 1917 je kot predsednik Jugoslovanskega kluba prebral Majniško deklaracijo, ki je zahtevala združitev vseh Južnih Slovanov v eno državno enoto v okviru avstro-ogrske monarhije. 13. maj 19
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 133. seji (5. maj 2011): - predlog sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti; - mnenje k predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina posl
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Begunec.si

Irena Vovk, 12.5.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2011www.begunec.si Jezik: slovenščina in delno angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletni priročniki, profil na Facebooku, sledite jim lahko na Twitterju Povezava z uporabniki: splošni e-naslov Oglaševa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Še o priimkih in svojilnih pridevnikih

Nataša Hribar, 12.5.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2011V prejšnjem kotičku sem vam postavila vprašanje, ali bi znali iz priimkov Pirc in Živčec tvoriti svojilna pridevnika. Ste nalogo rešili? Ste svojo odločitev znali tudi argumentirati? Tokrat bomo torej vnovič spregovorili o tvorjenju svojilnih pridevnikov, dotaknili pa se bomo nekoliko težjih primerov. Da nam bo laže, si za začetek osvežimo spomin, kako svojilne pridevniki sploh tvorimo in na kaj moramo pri tem paziti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti - ZPFOLERD-1 (Ur. l. RS, št. 33/11) - veljati začne 18. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi -
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Obdavčenje prodaje dopisnic

Avtor ni naveden, 12.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2011Ali dopisnice sodijo med oproščene dejavnosti v skladu s 44. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2011(49)
> Maj(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H I J K L M NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov