O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Vsebina PP št.18/2014

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014stran 3 UVODNIK dr. Luigi Varanelli Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI stran 6 KAZENSKO PROCESNO PRAVO mag. Andrej Ferlinc Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? stran 9 G
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo poteka dveh let od začetka uporabe objekta

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-78788/2014-2, 5. marec 2014 Družba A, d.o.o., družbi B, d.o.o., proda hotel, ki je bil prvič uporabljen septembra 2012 (hotel je v uporabi poldrugo leto). Davčni zavezanec meni, da se glede na zakonsko določilo 7. točke 44. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Obnova postopka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014ZPP - 8. točka drugega odstavka 339. člena, 10. točka prvega odstavka 394. člena, 398. člen Vsebinski preizkus novih dejstev in dokazov v smislu 10. točke 394. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) ni predmet predhodnega formalnega preizkusa predloga za obnovo. Ta preizkus sodišče opravi v drugi fazi po vročitvi predloga za obnovo nasprotni stranki in po neposrednem preizkusu obstoja in pomena zatrjevanih novih dejstev in dokazov na naroku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Rok za izdajo računa za opravljeno storitev

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-74900/2014-2, 4. marec 2014 Kot navaja davčni zavezanec, obveznost obračuna DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Meni, da je osnova za obračun DDV izdaja oziroma prejem računa, zato mora biti račun izdan najpozneje
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4212-1169/2014, 13. februar 2014 Katera je najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju? Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je znesek 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunan
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Dokazna vrednost fotokopije listin

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014ZPP ne postavlja zahteve, da bi morale biti vlogam priložene listine v originalu, saj je v 107. členu ZPP določeno, da so lahko predložene tudi kot fotokopije. ZPP tudi ne vsebuje formalnih dokaznih pravil, ki bi določala, da so fotokopije listin že same po sebi neverodostojne, temveč velja načelo proste presoje dokazov. To pomeni, da mora sodišče v vsakem posamičnem primeru glede na okoliščine oceniti, ali je stranka s fotokopijo in drugimi dokazi pravno pomembno dejstvo dokazala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Uprava, Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014Kot javni socialnovarstveni zavod imamo po aktu o ustanovitvi med organi zavoda tudi direktorja in strokovnega vodjo, ki ju imenuje svet zavoda. Svet zavoda je sprejel sklep, da se objavi razpis za delovno mesto strokovnega vodje. V skladu z 42. členom Zakona o zavodih se za imenovanje strokovnega vodje smiselno uporabljajo določbe 33. do 39. člena ZZ, kar pomeni, da je treba upoštevati tudi vse roke. V konkretnem primeru svet zavoda zaradi objektivnih razlogov strokovnega vodje še ni imenoval, čeprav je rok za izbiro, določen v 35. členu ZZ, že potekel. Kandidati so bili obveščeni, da postopek izbire zaradi objektivnih razlogov še ni končan in da bodo o nadaljnjem postopku obveščeni. • Ali je postopek izbire nezakonit, če je strokovni vodja imenovan po roku? • Ali morebitna pritožba zadrži postopek sklepanja pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom oziroma ali se lahko pogodba o zaposlitvi sklene in so drugi kandidati nato obveščeni o neizbiri, ti pa imajo možnost vložiti tožbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave

Igor Vuksanović, 8.5.2014

Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 18/2014V članku obravnavam oblastno delovanje suverene države v tujini z vidika vezanosti na človekove pravice. Oblastno delovanje v tujini lahko označujemo tudi kot "čezmejno", torej kot tako, ki se izvaja, učinkuje ali povzroča pravne posledice zunaj meja državnega ozemlja: opredeljeno ozemlje je po mednarodnem pravu eden od pogojev za obstoj države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4251-259/2014-2, 6. februar 2014 Zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi davčni zavezanec popraviti obrazec REK-1 za izplačilo plač za december 2013. Predloženi obrazec REK-1 je treba popraviti tudi zaradi pravilnosti podatkov v M4 ob
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Društvo, evropska sredstva

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5. marec 2014 Društvo opravlja tako nepridobitno kot pridobitno dejavnost. V okviru društva bo začel delovati muzej, zato bodo za oglede prodajali vstopnice (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV in od nabav za opremo muzeja so že odbijali
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Pravni napovednik

Irena Vovk, 8.5.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 0611-128/2014-2, 7. februar 2014 Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen decembra 2013, občine subvencije najemnine tržnega najemnega stanovanja izplačujejo lastniku stan
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane 10. 5. 2014 Zakon o Javnem skladu za ninanciranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz N
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku?

mag. Andrej Ferlinc, 8.5.2014

Kazenski postopek

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 18/2014Predlog novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ZKP-M prinaša več novosti, o katerih se je v strokovni in drugi širši javnosti sprožila živahna razprava, vendar pa poleg nekaterih pozitivnih sprememb, ki so bile vsaj deloma usklajene, največ pozornosti tožilcev vzbujajo prekluzivni roki za vložitev neposredne obtožnice in obtožnice po preiskavi, omejujoča določila predlaganih sprememb glede uresničevanja načela javnosti in pravice do obveščenosti, ki veljajo le za tožilca, ne pa tudi za udeležence postopka na nasprotni strani, ter dolžnost "posebno hitrega postopanja", če "teče postopek zoper funkcionarja" (8. člen predloga novele ZKP-M).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 56. seji (24. april 2014): - program stabilnosti - dopolnitev 2014; - poročilo o učinkovanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank; - operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 o evropski pomoči za najbolj o
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 (Ur. l. RS, št. 32/14) - veljati začne 20. maja, uporabljati pa se začne devetdeseti dan po njegovi uveljavitvi, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjeg
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/201422. april - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe. 25. april - predlog zakona o ratifika
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Delo na domu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014Delavec bi rad naslednjega pol leta opravljal delo na domu zaradi osebnih razlogov. • Ali smo mu zavezani ugoditi? • Ali so kakšne posebnosti, na katere bi morali biti pozorni? Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je posebna oblika pogodbe z zaposlitvi, pri kateri se kot delo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI

dr. Luigi Varanelli, 8.5.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 18/2014Dragi zakonodajalec, namenil sem se ti napisati te skromne vrstice, čeprav že zdaj dobro vem, da bodo besede naletele na gluha ušesa. Kot slikar začetnik, prepričan o svojih sposobnostih, nikoli nikogar ne poslušaš, čeprav se pogosto zavedaš, da barve, ki jih mešaš skupaj, prav nikomur niso všeč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Z novimi pravili do sodobne arbitraže (2)

Marko Djinović, 8.5.2014

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Djinović, Pravna praksa, 18/2014Nova Ljubljanska arbitražna pravila prinašajo sodobno ureditev imenovanja arbitrov, ki sledi ciljem, da se v tej ključni fazi arbitražnega postopka arbitražni senat oblikuje v čim krajšem času in da se ob široki avtonomiji strank zagotovi nepristranskost, neodvisnost, razpoložljivost ter kakovost izbranih arbitrov. V tem prispevku bom predstavil glavne značilnosti postopka imenovanja arbitrov po Ljubljanskih arbitražnih pravilih skozi vlogo, ki jo imajo v tem postopku stranke kot nosilke avtonomije, arbitri in Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Vpliv ugotovitve neustavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin na odmero dinamičnih premoženjskih davkov

dr. Jernej Podlipnik, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 18/2014Splošno znano je, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/13 z dne 21. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) in da morajo davčni zavezanci do nadaljnjega plačevati enake javne dajatve, kot so jih plačevali do 31. decembra 2013, razen davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Eden od razlogov za odločitev je neskladnost Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) z Ustavo RS, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Vrednost, ki izhaja iz evidenc Geodetske uprave RS (GURS), pa (lahko) vpliva tudi na odmerne postopke pri dveh drugih premoženjskih davkih, in sicer davku na dediščine in darila ter davku na promet nepremičnin. Zato si poglejmo vpliv in posledice citirane ustavne odločbe na postopke odmere davkov po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD) ter Zakonu o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Tudi po desetih letih slovenskega sodelovanja na notranjem trgu EU ovire ostajajo

dr. Janja Hojnik, 8.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 18/2014S 1. majem 2014 za Slovenijo in devet drugih držav članic mineva deset let, odkar so se pridružile notranjemu trgu EU. Praksa kaže, da so podjetja in državni organi pogosto slabo informirani o pravilih notranjega trga, zato nastajajo ovire, zoper katere nihče ne ukrepa. Takih primerov je veliko na vseh področjih delovanja notranjega trga in se pojavljajo tako pri slovenskih podjetjih in organih, ki se obstoja notranjega trga še ne zavedajo povsem, kot tudi pri organih drugih držav članic, ki Slovenije ne sprejemajo kot članice notranjega trga EU in nalagajo s pravom EU nezdružljive omejitve. Ob jubileju si oglejmo nekatere vidike slovenskega prilagajanja notranjemu trgu EU in prve zaplete po včlanitvi Hrvaške v EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

razpisi

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Ur. l. RS, št. 20/14 1. Trije kandidati za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu - Ministrstvo za pravosodje; rok je 20. maj. Ur. l. RS, št. 25/14 2. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

O decimalnih številih

dr. Nataša Hribar, 8.5.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 18/2014Na moj elektronski naslov je prispelo vprašanje: v katerem sklonu je poimenovanje merske enote, če je število sestavljeno iz celega števila in še nekaj desetink ali stotink nečesa, na primer 12,50 €, 28,4 mio., 20,03 %? Vprašanje lahko dopolnimo še s podvprašanjem, kako beremo vejico pri decimalnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 8.5.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2014Aileen McColgan Discrimination, Equality and the Law (Hart Publishing, Oxford, 298 strani) Monografija raziskuje nekaj konceptualnih vprašanj v srži pravnih sporov v zvezi z enakostjo in diskriminacijo. Med njimi so na primer vprašanja o smislu "enakosti" kot pravnem pojmu in njegov
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2014(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR S ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov