O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Vsebina PP št.18/2014

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014stran 3 UVODNIK dr. Luigi Varanelli Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI stran 6 KAZENSKO PROCESNO PRAVO mag. Andrej Ferlinc Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku? stran 9 G
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Različno določanje trenutka obdavčitve dohodka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Davki občanov in dohodnina, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini, že izpolnjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Obnova postopka ugotovitve očetovstva na podlagi novih dokazov

Aleš Velkaverh, 8.5.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 18/2014Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 8. členu vsakomur zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Iz te pravice izhaja obveznost držav, da posameznikom zagotovijo učinkovite pravne možnosti za vzpostavitev in odpravo pravnih vezi med starši in otroki. Pri tem mora pravna ureditev uskladiti različne interese, zlasti interes, da se ugotovi pravi (biološki) izvor posameznika na eni strani, in interes, da se zagotovi dokončnost ureditve družinskih razmerij na drugi strani. Z razvojem znanosti in novimi metodami raziskav bioloških razmerij postaja vse močnejša usmeritev, ki daje prednost ugotavljanju naravnih (bioloških) povezav. Tako stališče je zavzelo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), nazadnje v zadevi Ostace proti Romuniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Veljavnost kolektivne pogodbe samo za člane sindikata

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014V pobudi Varuhu je bil izpostavljen problem veljavnosti nekaterih določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 46/2013, Aneks) zgolj za člane sindikata. Aneks namreč predvideva, da pripada članom reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, 20 odstotkov višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč, ki se izplača iz javnih sredstev. Pobudniki so menili, da gre za kršenje pravic delavcev, saj taka ureditev nečlane sindikata postavlja v slabši položaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Krepitev integritete slovenskih sodnikov

Vita Habjan Barborič, 8.5.2014

Sodišča

Vita Habjan-Barborič, Pravna praksa, 18/2014V PP, št. 15/2014, je avtorica komentirala nedavno izvedeno raziskavo o moralno-etičnih dilemah sodnikov, ki bi s svojimi izsledki pripomogla k kodificiranju sodniške etike, in sicer da po eni strani na vprašanja ponujeni možni odgovori v raziskavi dajejo slutiti, da si moralno-etične dileme ter način njihovega razreševanja sodniki predstavljajo zelo različno, da je treba razjasniti, kaj je (ne)zakonito, in (p)o tem naj presojajo pristojne instance, hkrati pa se je ob po njenem mnenju že zaradi domneve nedolžnosti precej neposrečenem primeru sodnikovega prijateljevanja z osebo, ki se redno pojavlja v kazenskih postopkih, spraševala, zakaj bi se sodnik moral in smel odpovedati celo pravnomočno obsojenemu prijatelju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Posebna pravica uporabe javnega dobra

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Uprava, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 134/2009 z dne 9. decembra 2010 se zavrne. Sodba Upravnega sodišča št. U 750/2007 z dne 19. februarja 2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 66/2010 z dne 16. decembra 2010 in sklep Vrhovnega sodišča št. I U 508/2009 z dne 16. decembra 2010 se razveljavijo ter se zadeve vrnejo Upravnemu in Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o javnih cestah se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/201422. april - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe. 25. april - predlog zakona o ratifika
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Za drugačen pristop k pravu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Pravoznanstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014"V Sloveniji potrebujemo drugačen pristop k pravu. Trenutno stanje pravne države je slabo, skrb zbujajoče, tako pa je že dolgo in ne kaže, da se bo kaj kmalu spremenilo," je uvodoma na okrogli mizi, ki je na Svetovnem slovenskem kongresu v Ljubljani v organizaciji iniciative Mladopravnikov potekala 23. aprila, dejal njen moderator ter dekan in profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, dr. Matej Avbelj, in dodal: "Namen iniciative Mladopravnikov je kritično ustvarjalno opozoriti na napake v državi, predlagati sveže rešitve in pritegniti vse, ki bi želeli slabo stanje slovenske države popraviti."
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Napovedovanje sodb

dr. Ciril Ribičič, 8.5.2014

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 18/2014Vedno se najde kdo, ki pravnike sprašuje, kakšne možnosti ima za zmago v sodnem sporu. Mene še posebej sprašujejo, ali bi lahko uspeli pred Ustavnim sodiščem in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Malo zastanejo, ko slišijo, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

razpisi

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Ur. l. RS, št. 20/14 1. Trije kandidati za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu - Ministrstvo za pravosodje; rok je 20. maj. Ur. l. RS, št. 25/14 2. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 8.5.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 18/20148. maj 1828 - Jean Henri Dunant Rodil se je švicarski humanist in idejni tvorec Rdečega križa Jean Henri Dunant, ki je vse svoje življenje namenil uresničevanju humanitarnih zamisli. Leta 1901 je prejel Nobelovo nagrado za mir. 9. maj 1945 - Konec druge svetovne vojne Veljati je z
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Praeterita mutare non possumus

Janez Kranjc, 8.5.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2014Pred seboj imamo misel iz Ciceronovega govora proti Pizonu (In Pis. 25). Slovensko bi se glasila "Preteklega ne moremo spremeniti". Misel ni nova. Srečamo jo že v besedah Likonida v Plavtovi Komediji o loncu (Aulularia 741: Factum est illud: fieri infectum non potest - To se je zgodilo; ni mogoče na
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Ukinitev statusa naravnega habitata na območju Nature 2000 po pravu EU

Zoran Skubic, 8.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2014Države članice so se s sprejemom Direktive 92/43/EGS o habitatih zavezale k vzpostavitvi največjega transnacionalnega ekološkega omrežja posebnih ohranitvenih območij - Nature 2000. To je namenjeno ohranitvi, in če je to upravičeno, vnovični vzpostavitvi posebnih naravnih habitatnih tipov ter habitatov živalskih in rastlinskih vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti. Obravnavani italijanski primer se nanaša na vprašanje, pod katerimi pogoji se lahko status teh posebnih ohranitvenih območij ukine. Direktiva 92/43/EGS namreč predvideva možnost ukinitve statusa posebnih ohranitvenih območij v okviru omrežja Natura 2000, vendar je bilo do zdaj sporno, katere pravice imajo v zvezi s tem lastniki zemljišč na posebnih ohranitvenih območjih. Gre za pomembno praktično vprašanje prava varstva okolja v EU. Razlogovanje Sodišča (EU) v zadevi pa je ključno tudi za pravilno izvrševanje pooblastil in nalog nacionalnih upravnih organov pri izvajanju Direktive 92/43/EGS, zlasti glede pravilne in primerne uporabe splošnih pravnih načel EU, pri tem pa predvsem upoštevanja temeljnih pravic do lastnine in izjave v (upravnem) postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku?

mag. Andrej Ferlinc, 8.5.2014

Kazenski postopek

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 18/2014Predlog novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ZKP-M prinaša več novosti, o katerih se je v strokovni in drugi širši javnosti sprožila živahna razprava, vendar pa poleg nekaterih pozitivnih sprememb, ki so bile vsaj deloma usklajene, največ pozornosti tožilcev vzbujajo prekluzivni roki za vložitev neposredne obtožnice in obtožnice po preiskavi, omejujoča določila predlaganih sprememb glede uresničevanja načela javnosti in pravice do obveščenosti, ki veljajo le za tožilca, ne pa tudi za udeležence postopka na nasprotni strani, ter dolžnost "posebno hitrega postopanja", če "teče postopek zoper funkcionarja" (8. člen predloga novele ZKP-M).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo poteka dveh let od začetka uporabe objekta

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-78788/2014-2, 5. marec 2014 Družba A, d.o.o., družbi B, d.o.o., proda hotel, ki je bil prvič uporabljen septembra 2012 (hotel je v uporabi poldrugo leto). Davčni zavezanec meni, da se glede na zakonsko določilo 7. točke 44. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Davčna obravnava izplačane subvencije tržne najemnine

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 0611-128/2014-2, 7. februar 2014 Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen decembra 2013, občine subvencije najemnine tržnega najemnega stanovanja izplačujejo lastniku stan
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4251-259/2014-2, 6. februar 2014 Zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi davčni zavezanec popraviti obrazec REK-1 za izplačilo plač za december 2013. Predloženi obrazec REK-1 je treba popraviti tudi zaradi pravilnosti podatkov v M4 ob
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Čezmejno učinkovanje človekovih pravic z vidika nacionalne ustave

Igor Vuksanović, 8.5.2014

Človekove pravice

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 18/2014V članku obravnavam oblastno delovanje suverene države v tujini z vidika vezanosti na človekove pravice. Oblastno delovanje v tujini lahko označujemo tudi kot "čezmejno", torej kot tako, ki se izvaja, učinkuje ali povzroča pravne posledice zunaj meja državnega ozemlja: opredeljeno ozemlje je po mednarodnem pravu eden od pogojev za obstoj države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Društvo, evropska sredstva

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4200-295/2014-2, 5. marec 2014 Društvo opravlja tako nepridobitno kot pridobitno dejavnost. V okviru društva bo začel delovati muzej, zato bodo za oglede prodajali vstopnice (pridobitna dejavnost). Društvo je zavezanec za DDV in od nabav za opremo muzeja so že odbijali
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Ugotavljanje davčne osnove in določitev zavarovalne osnove - znesek delne oprostitve plačila prispevkov

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. februar 2014 Samostojni podjetnik - normiranec je začel dejavnost opravljati po 1. juliju 2013 in je prispevke plačeval od minimalne plače, hkrati pa je koristil delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jo omogoč
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Identifikacija storilca pri vdoru v Gmail

Irena Vovk, 8.5.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2014Posameznik v dopisu navaja sum, da nekdo tretji nepooblaščeno dostopa do njegovega e-poštnega nabiralnika (pri ponudniku Gmail) oziroma do njegovega prenosnika (nekatera e-poštna sporočila v nabiralniku so označena kot že prebrana, čeprav jih še ni pregledal, v vtičniku za klepet ne more nastaviti statusa "neviden", ker vtičnik javi, da naj bi bili v klepet hkrati prijavljen še od nekje drugje, prek klienta, ki ne podpira funkcije "nevidnosti", ipd.). Ko je znotraj Gmaila preverjal zgodovino aktivnosti na računu, je našel nepojasnjeni dostop z mobilne naprave (z določenim IP naslovom), med čiščenjem diska pa je na računalniku med nameščenimi programi našel tudi aplikacijo "Splashtop" za upravljanje računalnika na daljavo prek mobilne naprave. Ker razpolaga z IP naslovom domnevnega napadalca, sprašuje, na koga (policijo ipd.) se lahko obrne za pomoč?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Rok za izdajo računa za opravljeno storitev

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-74900/2014-2, 4. marec 2014 Kot navaja davčni zavezanec, obveznost obračuna DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Meni, da je osnova za obračun DDV izdaja oziroma prejem računa, zato mora biti račun izdan najpozneje
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Obnova postopka

Avtor ni naveden, 8.5.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2014ZPP - 8. točka drugega odstavka 339. člena, 10. točka prvega odstavka 394. člena, 398. člen Vsebinski preizkus novih dejstev in dokazov v smislu 10. točke 394. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) ni predmet predhodnega formalnega preizkusa predloga za obnovo. Ta preizkus sodišče opravi v drugi fazi po vročitvi predloga za obnovo nasprotni stranki in po neposrednem preizkusu obstoja in pomena zatrjevanih novih dejstev in dokazov na naroku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Imenovanje strokovnega vodje v javnem zavodu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Uprava, Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014Kot javni socialnovarstveni zavod imamo po aktu o ustanovitvi med organi zavoda tudi direktorja in strokovnega vodjo, ki ju imenuje svet zavoda. Svet zavoda je sprejel sklep, da se objavi razpis za delovno mesto strokovnega vodje. V skladu z 42. členom Zakona o zavodih se za imenovanje strokovnega vodje smiselno uporabljajo določbe 33. do 39. člena ZZ, kar pomeni, da je treba upoštevati tudi vse roke. V konkretnem primeru svet zavoda zaradi objektivnih razlogov strokovnega vodje še ni imenoval, čeprav je rok za izbiro, določen v 35. členu ZZ, že potekel. Kandidati so bili obveščeni, da postopek izbire zaradi objektivnih razlogov še ni končan in da bodo o nadaljnjem postopku obveščeni. • Ali je postopek izbire nezakonit, če je strokovni vodja imenovan po roku? • Ali morebitna pritožba zadrži postopek sklepanja pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom oziroma ali se lahko pogodba o zaposlitvi sklene in so drugi kandidati nato obveščeni o neizbiri, ti pa imajo možnost vložiti tožbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Delo na domu

dr. Nana Weber, 8.5.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 18/2014Delavec bi rad naslednjega pol leta opravljal delo na domu zaradi osebnih razlogov. • Ali smo mu zavezani ugoditi? • Ali so kakšne posebnosti, na katere bi morali biti pozorni? Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je posebna oblika pogodbe z zaposlitvi, pri kateri se kot delo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2014(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR S ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov