O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 9.5.2013

Obligacije, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 18/2013Pri pravnoposlovni pridobitvi stvarnih pravic (predvsem lastninske pravice) se udeleženci pravnega prometa nedvomno zavedajo pomena vpisa te pravice v zemljiško knjigo in lahko rečemo, da je skrb za njihovo vknjižbo že utečena praksa. Drugače je z vpisovanjem obligacijskih pravic, čeprav so tudi zanje predpisani smiselno enaki postopki, vključno z vlogo notarja ob sestavljanju notarskega zapisa ali overitvi podpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih "kvotah" (koalicijske pogodbe)

Blaž Mrva, 9.5.2013

Pravoznanstvo

Blaž Mrva, Pravna praksa, 18/2013Ali politične stranke ravnajo zakonito pri sklepanju koalicijskih pogodb, ko si med seboj razdeljujejo ministrska mesta in ministrstva, ta pa postanejo "domena" oziroma "kvota" posamezne stranke? Menim, da ravnajo očitno nezakonito in v škodo javnega interesa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

mag. Nataša Belopavlovič, 9.5.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/2013Delavka, ki je zaposlena za nedoločen čas s polnim delovnim časom, je od 8. aprila 2013 razvrščena (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - ZPIZ je postala 27. aprila 2013 pravnomočna) v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji prizna pravica do dela s krajšim delovnim časom (tj. štiri ure na dan) na delovnem mestu, na katerem dela že zdaj. • Ali delavki lahko izdamo novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom od polnega, ker gre za spremembo delovnega časa in daljše, trajno obdobje (kontrolni pregled ima aprila 2018)? • Ali bi v tem primeru lahko uporabili četrti odstavek 49. člena ZDR-1 - da delavcu v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas? Vemo, da nobeden od zakonov (ZDR-1, ZOFVI, ZPIZ-1 ali ZZRZI) zaradi vnaprej določenega kontrolnega pregleda ne predvideva, da je to razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Če bi pa sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v polovičnem obsegu, ne bi mirovale pravice, obveznosti in odgovornosti iz njene sedanje (preden je postala invalidka) pogodbe o zaposlitvi. Če se bo delavka leta 2018 (po kontrolnem pregledu) vrnila na delo s polnim delovnim časom, ji na osnovi te pogodbe (sklenjene po nastanku invalidnosti za nedoločen čas s krajšim delovnim časom - 50 odstotkov) delodajalec ni več dolžan zagotavljati dela s polnim delovnim časom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Namesto praznine: vsebinski liberalizem

dr. Matej Avbelj, 9.5.2013

Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 18/2013Pred kratkim smo se bralci Pravne prakse lahko seznanili z zanimivo izmenjavo mnenj, ki jo je sprožilo še bolj zanimivo predavanje prof. Weilerja na PF Univerze v Ljubljani o stanju in statusu svobode vere in vesti v Evropi. V svojem prispevku želim pojasniti, zakaj je bila zadeva Lautsi proti Italiji, ki tiči v jedru omenjene izmenjave mnenj, z evropskega vidika t. i. lahek primer in kakšne filozofske ter ustavnopravne sklepe lahko na njeni osnovi potegnemo v kontekstu urejanja podobnih vprašanj v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Območja Natura 2000

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Varstvo okolja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) se v delu, ki določa obveznost izvedbe presoje sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov oziroma presoje sprejemljivosti posegov v naravo na območjih, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa niso bila določena kot območja Natura 2000, razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 15. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Preiskava poslovnih prostorov

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Prvi stavek prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je v neskladju z Ustavo. Državni zbor RS mora protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se uporablja prvi stavek prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Členi 54, 56, 57, 59 in 61 Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - uporaba jezika narodnosti - rok za odpoved pogodbe

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Sodni red - 61. in 62. člen ter drugi odstavek 66. člena Toženka - občina o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku ni odločala v okviru opravljanja javne službe, temveč kot tožnikov delodajalec. Glede na to in ker tožnik kot pripadnik avtohtone madžarske narodne skupnosti obvlada tudi slovenski jezik, je sodišče utemeljeno štelo, da odpoved zato, ker je bila podana v slovenskem jeziku, ni bila nezakonita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

razpisi

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Ur. l. RS, št. 32/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev - Vlada RS; rok je 18. maj. Ur. l. RS, št. 35/13 2. Okrožni sodnik na Gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru - Ministrstvo za pravosodje; rok je 13. maj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 7. seji (25. april 2013): - predlog zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF); - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih kongl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/201326. april - predlog zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu; -
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti - ZZDej-J (Ur. l. RS, št. 14/13) - veljati začne 16. maja. 2. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokum
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Vsebina PP št.18/2013

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013stran 3 UVODNIK dr. Konrad Plauštajner Komu zvoni? Samo odvetnikom? stran 6 ARS Aleš Zalar Novela ZFPPIPP-E in mediacija stran 9 JAVNA UPRAVA Mateja Prešern Odpiranje podatkov javne
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Komu zvoni? Samo odvetnikom?

dr. Konrad Plauštajner, 9.5.2013

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 18/2013Grčija, Portugalska, Španija, Irska, Ciper ... bo Slovenija naslednja žrtev pohlepnih finančnih trgov, lačnih finančne krvi, beri denarja? Ne, kaj takega se nam ne more zgoditi, še vedno sami odločamo o svoji usodi, nas prepričujejo predsednik države in politiki vseh barv. Optimizem je dobra stvar, a mora imeti realno podlago, drugače je samo une frime, navadno slepilo, uporabno za vsakdanje zavajanje državljanov, dokler se mu ne izteče rok trajanja. Dejstvo je, da se zbirajo črni oblaki nad Slovenijo, vprašanje je le, kaj bodo prinesli. Vsakdanji dogodki v uvodoma naštetih državah nam kažejo, da EU skupaj z nemško kanclerko na čelu razen uničevalnega varčevalnega diktata ne nudi nobene spodbudne alternative, ki bi vnesla optimizem in bila luč na koncu predora. Predstavljajo le pot v popolno socialno opustošenje, kajti izraz obubožanje je premil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 9.5.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 18/20139. maj 1945 - Konec druge svetovne vojne Veljati je začela brezpogojna kapitulacija nacistične Nemčije, ki je bila podpisana dva dni prej v francoskem mestu Reims. S tem se je v Evropi uradno končala druga svetovna vojna. 1950 - Rojstvo Evropske unije Francoski zunanji minister Ro
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Varnost na dlani

Irena Vovk, 9.5.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2013(www.ihelp.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: mobilna aplikacija iHelp, sledite jim lahko na Facebooku in Twitterju, video Povezava z uporabniki: splošni e-naslov Oglaševanje: z oglasi V Slo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Evropa

Irena Vovk, 9.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2013Torek, 23. 4. Javnofinančni primanjkljaj. Po podatkih Eurostata se je lani javnofinančni primanjkljaj zmanjšal tako v evrskem območju (s 4,2 odstotka BDP leta 2011 na 3,7 odstotka leta 2012) kot tudi v vsej EU (s 4,4 odstotka BDP leta 2011 na štiri odstotke leta 2012). Obseg državnega dolga
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Novela ZFPPIPP-E in mediacija

Aleš Zalar, 9.5.2013

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 18/2013Vlada RS je v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E). Ta med drugim prinaša pomembne novosti na področje sprejemanja poslovnih odločitev v okviru uvedenega postopka zaradi insolventnosti in na področje reševanja interesnih nasprotij, posameznih spornih vprašanj in sporov, ki izvirajo iz postopka zaradi insolventnosti ali so v zvezi z njim. Predlog novele namreč razširja možnosti za uporabo mediacije na omenjenih področjih in nekatera vprašanja ureja precej drugače, kot so urejena v Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), Zakonu o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) in Zakonu o pravdnem postopku (ZPP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Odpiranje podatkov javnega sektorja

Mateja Prešern, 9.5.2013

Uprava

Mateja Prešern, Pravna praksa, 18/2013V začetku aprila je Odbor stalnih predstavnikov držav članic Sveta EU potrdil kompromisno besedilo predloga sprememb Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega značaja.1 Za vse, ki smo zadnje leto sodelovali v postopku sprejemanja, je bila to dobra novica. Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je pozdravila doseženi dogovor, ki po njenem prinaša spremembo celotne kulture javnega sektorja. Hkrati je poudarila, da odpiranje podatkov pomeni nove poslovne priložnosti in ustvarjanje delovnih mest.2 Doseženi dogovor je na svojem blogu pozdravil tudi glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije Aleš Špetič, ki meni, da pomeni sprejem pravil za objavo odprtih javnih podatkov "velik premik za našo digitalno prihodnost".3 Pravila mora zdaj formalno potrditi še Evropski parlament,4 potem sledi implementacija v nacionalne zakonodaje držav članic.5
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti - splošno pojasnilo (velja od 1. 1. 2013 dalje)

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Dohodki, ki jih fizične osebe dosegajo v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, so po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni kot:
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Vztrajanje pri hrambi prstnih odtisov - prekomeren poseg v zasebnost

dr. Andreja Tratnik, 9.5.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 18/2013Pritožnik je bil dvakrat v kazenskem postopku. Obakrat zaradi kraje knjig. In obakrat so mu vzeli prstne odtise. Prvi kazenski postopek se je končal z oprostilno sodbo, v drugem pa je državni tožilec odstopil od pregona. Toda prstni odtisi so ostali v avtomatizirani zbirki prstnih odtisov (fr. le fichier automatisé des empreintes digitales). Pritožnik je neuspešno zahteval njihov izbris. Ali so francoske oblasti s tem že kršile njegovo pravico do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

(Ne)zakonitost obračuna zamudnih obresti terjatev, nastalih zaradi kršitev prava EU

Zoran Skubic, 9.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2013Romunske oblasti so se pred kratkim zaradi iste kršitve prava EU kar dvakrat znašle pod drobnogledom Sodišča (EU). Najprej je bila v nedavni zadevi Tatu v luči 110. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) obravnavana in za nezakonito razglašena romunska nacionalna ureditev iz leta 2008 o posebni okoljski dajatvi za rabljena vozila, ki pa je učinkovala samo za taka vozila, uvožena iz drugih držav članic, enako stara in (ob)rabljena vozila na domačem trgu pa so bila od dajatve de facto izvzeta. Nato pa se je pod drobnogled Justice na podlagi istega dejanskega stanja vzelo vprašanje, ali je v skladu s pravom EU (romunska) nacionalna ureditev, ki pri vračilu dajatev, zaračunanih s kršitvijo taistega prava (EU), višino pripadajočih obresti omejuje na način, da so te priznane (tj. začnejo teči) šele s prvim dnem, ki sledi dnevu vložitve zahtevka za povračilo te dajatve. Končna odločitev Sodišča ne preseneča in je svojevrstno svarilo vsem državam članicam pred sprejemanjem samovoljnih in nedomišljenih ukrepov davčne politike. Države članice, kršiteljice prava EU, se namreč lahko, zlasti v primerih davčnih kršitev, enako kot Romunija hitro znajdejo v situaciji, ko zanje de facto ne velja načelo ne bis in idem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Prepoved oglaševanja organizacije za varstvo živali

Nika Skvarča, 9.5.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 18/2013Manjša živalska kletka. V njej je v okove vklenjena deklica, ki zaradi svojih gest spominja na mladega šimpanza. Ko se deklica približa ograji, kamera ujame njen prestrašeni obraz. Pojavi se napis, da so šimpanzove intelektualne in čustvene sposobnosti na ravni štiriletnega otoka. V naslednjem kadru se pokaže enako prestrašen obraz šimpanza, pod njim pa se izpiše telefonska številka, na kateri se sprejemajo donacije za preprečevanje trpinčenja šimpanzov. Ta oglas je bil predmet razprave velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je presojal, ali prepoved njegovega televizijskega predvajanja krši pravico do svobodnega izražanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 9.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Korupcija vs. etika v Sloveniji

Tadej Petejan, 9.5.2013

Pravoznanstvo

Tadej Petejan, Pravna praksa, 18/2013V organizaciji novoustanovljenega društva ELSA Nova Gorica je v sredo, 24. aprila 2013, na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici (EPF) potekala okrogla miza Korupcija vs. etika v Sloveniji. Ideja okrogle mize je nastala iz opažanja, da se v zdajšnjih družbenih razmerah med študenti vse bolj oblikuje kritična masa, ki je v javnem in političnem diskurzu pri lastni interpretaciji teoretičnega znanja in njegovi aplikaciji na aktualno raven v veliki meri prepuščena zgolj sama sebi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Maj(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJK LM NO P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov