O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Prva pozitivna sodna presoja Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja

Peter Pavlin, 10.5.2007

Človekove pravice, Sodišča

Peter Pavlin, Pravna praksa, 18/2007univ. dipl. pravnik, Ministrstvo za pravosodje RS Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Grzinčič proti Sloveniji, št. 26867/02, 3. maja 2007 Tretjega maja 2007 je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) razglasilo sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Prenova študijskega programa na Pravni fakulteti v Mariboru

Simona Toplak, 10.5.2007

Višje in visoko šolstvo

Simona Toplak, Pravna praksa, 18/2007toplak p univ. dipl. pravnica, univ. dipl. ekonomistka, pripravnica na Državnem tožilstvu Študijski program prava se spreminja povsod v Evropi, tudi na Pravni fakulteti v Mariboru. Temu je bilo posvečeno aprilsko srečanje Društva pravnikov iz Maribora. Prenovo študijskega programa na PF ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Zakon o javnem naročanju s komentarjem

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Proračun, Splošno

, Pravna praksa, 18/2007mag. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani Založba Uradni list Republike Slovenije je marca letos izdala Zakon o javnem naročanju s komentarjem, ki so ga pripravili priznani strokovnjaki za javno naročanje, mag. Margit Čampa, mag. Franci Kodela, Sašo Matas, Igor Šoltes in Tadej Štular (364 s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Posvojitev

Nataša Skubic, 10.5.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 18/2007Posvojitev je eden od temeljnih institutov družinskega prava, ki je enotno urejen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Black"s Law Dictionary opredeljuje družinsko pravo oziroma family law kot posebno pravno področje, ki ureja zakonsko zvezo (marriage), razvezo zakonske zveze (divorce)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Ostali ali drugi členi zakona?

mag. Nataša Logar, 10.5.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 18/2007Ostali ali drugi členi zakona? Vas je kdo že kdaj prepričeval, da morate ostali zamenjati z drugi ali celo obratno, ker da imata različna pomena? Danes si bomo ogledali, ali je res kaj na tem. Naslednje primere sem vzela iz korpusa FidaPLUS: OSTALI 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

S Tujih Knjižnih Polic

Sara Pernuš, 10.5.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 18/2007Jack L. Goldsmith; Eric A. Posner The Limits of International Law (Oxford University Press, 2006, 272 strani) Avtorja zatrjujeta, da je mednarodno pravo sicer pomembno, a še vedno manj vplivno in pomembno, kot mislijo nekateri pravni strokovnjaki in javna občila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah

dr. Liljana Selinšek, 10.5.2007

Kazenski postopek

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Dne 18. aprila 2007 je v Mariboru v organizaciji Fakultete za varnostne vede in Pravne fakultete Univerze v Mariboru potekal posvet Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah. Fakulteti že četrto leto zapored vsako pomlad pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Ali potrebujemo evropsko pogodbeno pravo?

Boštjan Koritnik, 10.5.2007

Obligacije, NAČELA IN POGOJI

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2007S pozivom k intenzivni vseevropski razpravi o pravnih vprašanjih Evropske unije in preizkus nujnosti nadaljnjih harmonizacij so se v soboto končali 4. dnevi evropskih pravnikov, ki so potekali na Dunaju med 3. in 5. majem.ŠO]1 Pred več kot tisoč pravniki je v sklepnem govoru predsednik Sodišča Evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Subsumpcijska zmota

dr. Matjaž Ambrož, 10.5.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Zmote v kazenskem pravu so nekaj takega kot štiriperesne deteljice v botaniki: izrazito zanimiv pojav, ki pa je v praksi sorazmerno redek - če pa že je, ga pogosto prezremo. S to primerjavo nikakor nočem reči, da je vprašanje zmot v kazen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Črtan 376. člen OZ

mag. Miha Šlamberger, 10.5.2007

Obligacije, Obresti in obrestna mera

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 18/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Državni zbor RS je na 27. redni seji 24. aprila (vnovič) sprejel Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika. Zakon, ki obsega vsega tri člene, od tega zgolj dva vsebinska, bo korenito spremenil dosedanjo prakso obračunavanja zamudnih obresti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 18/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 119. seji (26. april 2007): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja; - predlog Zakona o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.; - predlog Zakona o spremembah in do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Vsebina 'Pravna Praksa' 18/2006

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 18/2007stran 3 UVODNIK dr. Vesna Bergant Rakočević Sodišče ni igrišče stran 6 CIVILNO PRAVO mag. Miha Šlamberger Črtan 376. člen OZ stran 7 DAVČNO PRAVO Boris Jagodič DDV in storitve javnega podjetja pri izgradnji sredstev v upravljanju stran 10 MEDICINA IN PRAVO Iztok Starc Prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Vsebina izdanih dobropisov

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-16/2007, 21. 2. 2007 Davčni zavezanec sprašuje, ali je treba na izdanih dobropisih navajati podatke o davčni osnovi pred popravkom, vrednost DDV pred popravkom, davčno osnovo po zmanjšanju, znesek DDV po zmanjšanju, ali je dovolj, če se na izdan dobropis napiše: »veza rač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 18/20071. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence - ZPOmK-B (Ur. l. RS, št. 40/07) - velja od 8. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu - ZDT-E (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 18/2007Ur. l. RS, št. 38/07 1. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Novem mestu - MP; rok je 11. maj. 2. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču na Ptuju - MP; rok je 11. maj. 3. Okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Šentjurju - MP; rok je 11. maj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Zagotovitev dodatnega obroka prehrane v skladu s kolektivno pogodbo

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-1206/2006, 2. 2. 2007 Vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo zneska povračila stroškov prehrane v primeru: Po nekaterih kolektivnih pogodbah dejavnosti so delodajalci dolžni delavcem za delo nad dogovorjenim številom delovnih ur v enem dnevu (najpogosteje je to nad ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

DDV in storitve javnega podjetja pri izgradnji sredstev v upravljanju

Boris Jagodič, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine, Računovodstvo

Boris Jagodič, Pravna praksa, 18/2007univ. dipl. pravnik, davčni svetovalec, LM Veritas, d.o.o. V davčni in na splošno v poslovni praksi javnih podjetij se je skozi leta njegove uporabe kot zelo zapleten pravni institut izkazal institut sredstev v upravljanju, ki je sicer v določeni meri javnim podjetjem generalno omogočil uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Popravek odbitka DDV

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18/2007Davek na dodano vrednost Pojasnilo DURS, št. 4230-65/2007, 13. 2. 2007 Davčni zavezanec navaja, da si ob nabavi osnovnih sredstev in nepremičnin odbija vstopni DDV v deležu. Zanima ga, ali naj: - popravlja odbitek vstopnega DDV pri spremembi pogojev, torej pri prehodu iz obdavčljive v oproš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Davčna olajšava za zaposlitev pripravnikov

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18/2007Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 4210-21/2007, 2. 2. 2007 V zvezi s pogoji za uveljavljanje davčne olajšave po prvem odstavku 50. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)ŠO]7 zavezanec sprašuje, ali lahko za DDPO uveljavi davčno olajšavo za zaposlitev pripr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Zavarovalne transakcije in povezane storitve

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-15/2007, 14. 2. 2007 Davčni zavezanec - zavarovalnica navaja, da bi z lizing hišo sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju. Lizing hiša bi svoje stranke pri najemu oziroma nakupu avtomobilov obveščala o možnostih zavarovanja pri tej zavarovalnici (stranke bi seznanila z z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Obračunavanje davkov in prispevkov od dohodkov profesorja, ki je nerezident

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18/2007Dohodnina Pojasnilo DURS, št. 42105-39/2007, 28. 2. 2007 Davčni zavezanec - slovenske gimnazije sprašuje, kako je z obračunavanjem davkov in prispevkov od dohodkov profesorja, ki je rezident Nemčije, s katerim je gimnazija v letu 2006 sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma delovno razmerje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje zastaranja kazenskega pregona?

dr. Zlatko Dežman, 10.5.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Mariboru, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru V naši sodni praksi se kot sporno postavlja vprašanje, ali se določbe Kazenskega zakonika (KZ) o absolutnem zastaranju kazenskega pregona upoštevajo tudi v postopku po razveljavitvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Neupravičen promet z mamili - opis znakov kaznivega dejanja v izreku sodbe

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 18/2007Sodba I Ips 37/2006 z dne 18. 1. 2007 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu K 63/2004 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 288/2005) KZ - prvi odstavek 196. člena Kadar so v opis kaznivega dejanja v izreku sodbe prevzeti zakonski znaki določenega kaznivega dejanja, ki jih n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 10.5.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2007od 24. aprila do 7. maja Torek, 24. 4. Sovino perje neomadeževano. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) je v odzivu na izjavo podpredsednika parlamentarne komisije za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami Dušana Kumra vnovič zagotovila, da z vstopom v tajno lokacijo S...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 10.5.2007

Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 18/2007Smo javni zavod na področju socialnega varstva. Na vas se obračamo glede odsotnosti zaradi bolezni otrok naše delavke, ki je lani na pristojnem centru za socialno delo vložila vlogo za naknadno uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo otroka (za otroka, ki potrebujeta posebno nego in varstv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2007(44)
> Maj(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEFGHIJ K L M NOP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov