O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pridržanje tunizijskih migrantov v južni Italiji

Lena Šutanovac, 9.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 9/2017Zadeva Khalaifia in drugi proti Italiji se nanaša na pridržanje številnih tunizijskih migrantov v sprejemnem centru na otoku Lampedusa ter na ladjah v pristanišču v Palermu. Gre za množico migrantov, ki so se iz Tunizije čez Sredozemsko morje zatekli v Italijo v času t. i. arabske pomladi leta 2011. Zaradi neustreznega in nedostopnega sodnega varstva v Italiji so se pritožniki naslednjega leta obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pred katerim so zatrjevali obsežne kršitve človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pravni napovednik

Patricij Maček, 9.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 9. marec 1841 - Oprostitev sužnjev Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da so bili afriški sužnji, ki so prevzeli nadzor na ladji Amistad, nezakonito prisiljeni v suženjstvo, zato jih je oprostilo odgovornosti za upor. S tem se je zgodba o sužnjih, ki so jih prek Kube tihotapi
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Razkritje davčne tajnosti osebam, ki so udeležene v upravnih postopkih ali postopkih pred sodiščem

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Drugi odstavek 19. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, da lahko davčni organ osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali postopku pred sodiščem, razkrije določene podatke. To so nekateri identifikacijski podatki o zavezancu za davek (davčna številka, ime, sedež, prebivališče, ID za DDV...), poleg teh pa tudi podatki o znesku neplačanih davkov, preveč plačanih davkov, odloženem in obročnem plačilu, o predloženem davčnem obračunu ali napovedi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Evropa

Patricij Maček, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2017 Torek, 21. 2. Pravičnejše obdavčenje. Evropska unija (EU) je storila nov korak k pravičnejšemu obdavčenju podjetij. Gospodarski in finančni ministri držav članic EU so se namreč dogovorili o novih pravilih o preprečevanju izogibanja davkom v nečlanicah EU. Nova zakonoda
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Delna upokojitev - slovenski in avstrijski model

mag. Andreja Hojnik Šlamberger, 9.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Andreja Hojnik-Šlamberger, Pravna praksa, 9/2017V Sloveniji je v zadnjem času veliko razprav na temo fleksibilnih oblik zaposlovanja, zadrževanja starejših delavcev na trgu dela in dviga stopnje zaposlenosti nasploh. Tako je že od leta 2016 v veljavi ukrep za začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, dopolnjuje se možnost delne upokojitve, ki sicer ni novost, in še bi lahko naštevali. Vse te aktivnosti so v skladu s sprejeto krovno strategijo za rast in delovna mesta "Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast", ki jo je Evropska komisija sprejela marca 2010. Med usmeritvami in cilji strategije, ki se v Sloveniji uresničuje z nacionalnimi reformnimi programi, je dvig stopnje zaposlenosti starejših, tj. tistih med 55. in 64. letom starosti, ter izvajanje učinkovitih in prilagojenih ukrepov za dolgotrajno brezposelne s poudarkom na starejših delavcih. Da pri tem ne gre zgolj za vprašanje, ki se je pojavilo v Sloveniji, pač pa so oblike zadrževanja starejših delavcev na trgu dela aktualne tudi drugod, priča živahna razprava o delni upokojitvi v Avstriji. Namen tega prispevka je predstaviti slovenski institut delne upokojitve in izkušnje s primerljivim institutom v Avstriji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pokrivanje davčne izgube

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Na podlagi določbe 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje, se davčna izguba lahko pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih neomejeno (razen v primerih, ki jih zakon drugače ureja) in po prehodni določbi 84. člena tega zakona velja tudi za izgube iz davčnih obdobij od leta 2000 do leta 2006 (razen pri izgubah iz leta 2006, ki se niso pokrile v skladu s petim odstavkom 29. člena ZDDPO-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Izkaz nege za dopust

Toni Tovornik, 9.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2017Otrok je bil obravnavan v bolnišnici in mora po navodilih zdravnika ostati doma. Njegovega starša, ki ne želi uveljavljati bolniške odsotnosti zaradi nege otroka, temveč koristiti dopust, zanima, ali sme delodajalec za odobritev dopusta zahtevati potrdilo bolnišnice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 23. februar - predlog zakona o spremembi Zakona o vrtcih, - predlog zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 24. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ, - predlog zakona o s
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Zavajajoča prodaja televizijskih paketov po pravu Unije

Zoran Skubic, 9.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2017Klasični televizijski paketi so v digitalni dobi, ko se vse bolj poudarja (z)možnost ogleda avdiovizualnih vsebin kadarkoli "na zahtevo", ogrožena vrsta. Da ostajajo v koraku s časom, morajo vključevati vse več vsebin "na zahtevo", vključno z ogledom že predvajanih programskih vsebin "nazaj". Vseeno pa ponudnike tovrstnih paketov pri njihovem trženju precej strogo zavezuje pravo Unije - zlasti direktiva o nepoštenih poslovnih praksah. Med slednjimi posebno mesto zavzemajo zavajajoča dejanja in opustitve. Tako se v skladu s 6. členom direktive poslovna praksa šteje za zavajajoče dejanje, če vsebuje napačne informacije - tj. širi neresnice - ali če na kakršen koli način, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali utegne zavajati povprečnega potrošnika ter povzroči ali utegne povzročiti, da ta sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Od 21. februarja do 6. marca

Patricij Maček, 9.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 9/2017 Torek, 21. 2. Znižanje prispevne stopnje. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je sestala s predstavniki sindikatov glede novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki je med drugim za prehodno obdobje dveh let znižal višino prispevne stopnje poklicnega zavarovanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Rok za izpodbijanje izjave o priznanju očetovstva

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Za pravnega očeta, ki je to postal z izjavo o pripoznanju očetovstva, mora veljati enak rok za izpodbijanje, kot za pravnega očeta, ki je to postal na podlagi zakonske domneve; dolžina roka za oba je dolžina enoletnega subjektivnega roka iz 96. člena ZZZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 123. redni seji (23. februar 2017): - predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, - Akcijski načrt - Simulacija EPREV 2016, - seznanitev s Poročilom o izvedbi ukrepov iz Dvoletnega akcijskega načrta izvedbe Strategije razvoja javne uprave 20
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Kako brez zapletov izbrati generalnega direktorja RTVS?

Igor Kadunc, 9.3.2017

Uprava, Delovna razmerja

Igor Kadunc, Pravna praksa, 9/2017Nedavni razpis za generalnega direktorja RTVS (Radiotelevizija Slovenija) se bo verjetno po dolgem času končal sicer brez izpodbijanja na sodišču, vendar neuspešno, ker noben kandidat ni dobil zadosti glasov. Kljub temu bi dva kandidata (med njimi je tudi moja malenkost), katerih vlogo je Programski svet RTVS ocenil kot nepopolno, lahko odločitev izpodbijala na sodišču z zelo dobrim izgledi za "zmago".
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Poslovanje sodstva - sodna statistika Vrhovnega sodišča RS

Gregor Zagozda, 9.3.2017

Ostalo

Gregor Zagozda, Pravna praksa, 9/2017Pred kratkim je bil v Pravni praksi št. 5/2017 objavljen prispevek o spletni strani Ministrstva za pravosodje, ki prikazuje sodno statistiko (SoStat). Tako kot SoStat tudi Poslovanje sodstva na spletnih straneh Vrhovnega sodišča prikazuje statistiko poslovanja sodišč. Prikazani podatki se nanašajo pretežno na čas reševanja zadev na sodiščih, gibanje števila zadev in strukturo zaposlenih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G) (Ur. l. RS, št. 9/17) - veljati začne 11. marca. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A) (Ur. l. RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017 Ur. l. RS, št. 9/17 1. Vrhovni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje; rok je 11. marec. 2. Notarsko mesto s sedežem v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 11. marec. Ur. l. RS, št. 11/17 3. Direktor - Zdravstveni dom I
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Mnenje komisije ni odločba in je dokončno

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017V Pravni praksi št. 3-4 je bil objavljen članek mag. Nine Scortegagna Kavčnik, vodje Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, nadaljevanju ministrstvo) ter na Komisijo za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi obrača vse več posameznikov in institucij. V članku avtorica med drugim ugotavlja, da je "mnogo delodajalcev zmotno prepričanih, da zaradi negativnega mnenja komisije nimajo podlage za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi", s čimer se na ministrstvu ne moremo strinjati, zato želimo v nadaljevanju predstaviti tudi naše stališče v povezavi s tematiko, ki jo obravnava članek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Nezgoda pri delu

Miha Šercer, 9.3.2017

Delovna razmerja, Obligacije

Miha Šercer, Pravna praksa, 9/2017Zaposleni, ki dela na terenu, nam je sporočil, da se je poškodoval pri delu. Sumimo, da do njegove poškodbe dejansko ni prišlo pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Vsebina PP št.9/2017

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/20173 UVODNIK dr. Matej Avbelj Seks, golf in Evropska zveza 6-8 PRAVNA IN SOCIALNA DRŽAVA dr. Andraž Teršek Ali res vedo, da "morajo" delati v korist in dobrobit ljudi? 8-9 UPRAVNI POSTOPEK Igor Kadunc Kako brez zapletov izbrati generalnega di
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pobudnik ni prejel pojasnila sodišča

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Pobudnik je Varuhu človekovih pravic (Varuh) posredoval pobudo o nepravilnostih, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL 95021/2008. V tem postopku je sodišče na javni dražbi prodalo pobudnikovo nepremičnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Pomen izraza "delavec" v 22. poglavju KZ-1

dr. Boštjan Polegek, 9.3.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Boštjan Polegek, Pravna praksa, 9/2017Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. Ob tem, ko druga izvršitvena oblika istega kaznivega dejanja po prvem odstavku 199. člena KZ-1 inkriminira zaposlitev z opustitvijo prijave za ustrezno zavarovanje tudi dveh delavcev, se zastavlja vprašanje razmejitve pojmov "delavec" in "tujec" za celotno poglavje KZ-1, ki predpisuje kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄9

Ali res vedo, da "morajo" delati v korist in dobrobit ljudi?

dr. Andraž Teršek, 9.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2017Odprto pismo ministrici dr. Anji Kopač Mrak
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H I JK LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov