O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Veljavnost oporoke - obstoj oporoke - predhodno vprašanje - pasivna legitimacija

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Upravni postopek in upravne takse, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Za presojo veljavnosti oporoke se uporabljajo splošna pravila OZ o pogojih za veljavnost pravnih poslov samo tedaj, če glede konkretno zatrjevanega razloga za neveljavnost ZD nima posebnih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Občina ali občina?

dr. Nataša Hribar, 5.3.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2015Tokrat odgovarjam na vprašanje bralke, ki sprašuje, v katerih primerih poimenovanja, kot je občina, pisati z veliko in v katerih z malo začetnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

WTO ob jubileju - med megaregionalizmom in globalno agendo

dr. Irena Peterlin, 5.3.2015

Trgovina in carine

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 9/2015Leto 2015 bo po napovedi generalnega direktorja Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Roberta Azev?da pomemben mejnik v razvoju te stalne mednarodne organizacije. Na zadnji seji generalnega sveta WTO decembra 2014 - pred dvajsetletnico njenega delovanja 1. januarja 2015 - so sprejeli po njegovih besedah spodbudne odločitve, ki bodo olajševale trgovino in preprečevale zastoje v okviru multilateralne oziroma globalne trgovinske agende iz Dohe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Brez navideznosti in improvizacije

Branko Masleša, 5.3.2015

Pravoznanstvo

Branko Masleša, Pravna praksa, 9/2015Postaja že tradicija, da slovensko sodstvo ob otvoritvi sodnega leta opravi analizo poslovanja in si določi prioritetna področja delovanja v prihodnjem letu. S tem potrjuje, da se zaveda odgovornosti in da kot samostojna veja oblasti usmerja vse napore v trajno izboljševanje poslovanja in kakovosti svojega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem pričakovan

Ana Kastelec, 5.3.2015

Kaznovalno pravo

Ana Kastelec, Pravna praksa, 9/2015Meddržavno sodišče v Haagu je 3. februarja 2015 izdalo sodbo v primeru genocida med Hrvaško in Srbijo, s katero je zavrnilo tako zahtevek Hrvaške kot tudi nasprotni zahtevek Srbije. Sodišče je sicer ugotovilo, da sta državi storili več dejanj, ki pomenijo objektivne elemente (actus reus) genocida, vendar da v nobenem od primerov nista dokazali zahtevanega genocidnega naklepa (oziroma subjektivnih elementov - mens rea). Izid sodbe je bil povsem pričakovan, prav tako predvidljivi pa so bili tudi politični odzivi in izkrivljene razlage sodbe v obeh državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Preslepitve na meji in onkraj pregona

dr. Zoran Kanduč, 5.3.2015

Kultura in umetnost

dr. Zoran Kanduč, Pravna praksa, 9/2015Znanstvena monografija Preslepitve na meji in onkraj pregona - Analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi, ki jo je izdelal dr. Ciril Keršmanc (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2014, 412 strani), si nedvomno zasluži najvišjo oceno. In iskreno občudovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl hčerke

Matic Kumer, 5.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 9/2015Pritožnik, slovenski državljan, je šele po devetih letih, odkar sta se s partnerico razšla, dosegel (pravnomočno) odločitev slovenskih organov o stikih z njuno hčerko. Za izvršitev te odločitve pa si je zaman prizadeval nadaljnja štiri leta. Kljub dejstvu, da je dolgotrajnost deloma zakrivila tudi mati, ki se je preselila v Avstrijo in se postopkov ni udeleževala, je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razsodilo, da je nedopustno trajanje predvsem posledica ravnanja slovenskih organov, ki niso izrabili možnosti mednarodnega sodelovanja z avstrijskimi organi ali so jo uveljavili z odlašanjem. Ker je treba v postopkih odločanja o razmerjih med starši in otroki ravnati posebej skrbno, je ESČP Slovenijo obsodilo zaradi kršitve pritožnikove pravice do družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Četrti izbris in suverenost

dr. Jože Mencinger, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 9/2015Prvi trije, moralno sprijeni in pravno sporni izbrisi so namesto pričakovanih finančnih koristi prinesli izgube. S prvim smo se leta 1992 znebili "izkoriščevalskih južnjakov", z drugim smo leta 1995 hrvaškim varčevalcem v Ljubljanski banki vzeli 300 milijonov nemških mark, s tretjim naj bi leta 2012 tistim, ki so prispevke za pokojnine vplačevali v skupni državi, vzeli del pokojnin. Prvi je bil opravljen bolj na skrivaj, z varčevalci smo opravili z ustavnim obvodom, pokojnine smo vzeli z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Stvarni vložek in osnovni kapital

dr. Saša Prelič, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 9/2015Poslovna praksa je nedavno postregla s primerom, ki je pokazal, da nekaterih institutov korporacijskega prava, čeprav Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 skupaj s svojim predhodnikom, ZGD) velja že več kot dvajset let, še vedno ne razumemo povsem pravilno. Tako je večinski družbenik neke družbe z omejeno odgovornostjo sklenil povečati osnovni kapital družbe s stvarnim vložkom - v naravi gre za zemljišča (nepremičnine v lasti tega družbenika). V postopku izvedbe pa je notar izrazil pomislek glede navedbe zemljišč v družbeni pogodbi. Ocenil je, da naj zemljišč, če so ta "vpisana kot osnovni kapital", pozneje ne bi bilo mogoče prodati, saj "naj bi predstavljala osnovni kapital in so vključena v družbeno pogodbo".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Je sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa res neusklajena?

Samo Puppis, 5.3.2015

Delovna razmerja

Samo Puppis, Pravna praksa, 9/2015V PP, št. 7-8/2015, je odvetnica Vesna Fašink med drugim opozorila na neusklajeno sodno prakso Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) v zvezi z upravičenostjo delavca do celotnega ali le sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust za leto 2013 v primeru, ko je delavcu delovno razmerje prenehalo po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2013 (in s tem pravico do celotnega regresa za letni dopust za navedeno leto) pa je že pridobil na podlagi določb prej veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Pri tem je opozorila na sodbo VDSS v zadevi Pdp 721/2014 z dne 21. avgusta 2014 v primerjavi s sodbama VDSS v zadevah Pdp 530/2014 z dne 6. novembra 2014 in Pdp 485/2014 z dne 15. oktobra 2014. Menim, da avtoričine ugotovitve niso točne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Veš, študent, svoj dolg?

dr. Janja Hojnik, 5.3.2015

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 9/2015Pred nekaj dnevi sem predavala na Central European University v Budimpešti. Šlo je za tematiko s področja enotnega trga EU in študenti so pokazali izjemen interes zanjo. Drugače kot njihov premier Viktor Orban so pokazali veliko zavezanost načelom EU, zlasti zagovarjanju svobode posameznika in prepovedi vseh oblik diskriminacije. Med vožnjo po Donavi in prijetnimi postanki ob Blatnem jezeru sem razmišljala, da veliko premalo poznamo to našo severno sosedo in z njo premalo sodelujemo, čeprav imamo veliko podobnih težav in v okviru EU za sodelovanje veliko priložnosti na vseh področjih udejstvovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Od 17. februarja do 2. marca

Irena Vovk, 5.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015 Torek, 17. 2. ZBan-1. Okrožno sodišče v Ljubljani je na Ustavno sodišče podalo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o bančništvu (ZBan-1). ZBan-1 in njegovo novelo (ZBan-1L), ki je omogočila državno reševanje bančnega sistema ter v okviru tega razlastitev delničarjev in imetn
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Prenos letnega dopusta

dr. Nana Weber, 5.3.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 9/2015Delavka je bila od 1. januarja 2014 do 31. marca 2014 na bolniški, nato pa je od 1. aprila do 30. junija delala štiri ure, štiri ure pa je bila na bolniški. Razlog za bolniško odsotnost je bila operacija. Ostalo ji je 15 dni dopusta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Ugodnosti pri zaposlovanju mater kot posebni ukrep

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Na Varuha se je obrnil oče samohranilec, ki meni, da je določba 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), na podlagi katere lahko delodajalci uveljavljajo delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca le za matere, ne pa tudi očete, ki sami skrbijo za otroke, diskriminatorna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Pisno izdelana sodba po več mesecih od njene razglasitve

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015Pobudnica se je obrnila na Varuha, ker je bila v njeni zadevi, ki jo je vodilo okrožno sodišče, 6. maja 2014 razglašena sodba, vendar ji do 18. avgusta 2014, kljub njenim pisnim prošnjam in nadzorstveni pritožbi, še vedno ni bil vročen pisni odpravek sodbe. Razglašena sodba mora biti namreč pisno izdelana v petnajstih dneh po razglasitvi, če je obtoženec v priporu, v vseh drugih primerih pa v tridesetih dneh (prvi odstavek 363. člena Zakona o kazenskem postopku - ZKP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo

Anja Topolovec, 5.3.2015

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Anja Topolovec, Pravna praksa, 9/2015V praksi sem naletela na primer, ko je eno zemljiškoknjižno sodišče dovolilo vpis stvarne služnosti v zemljiško knjigo na podlagi enostranske izjave o ustanovitvi stvarne služnosti, drugo zemljiškoknjižno sodišče pa je na podlagi iste izjave zavrnilo vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo, ker niso bili izpolnjeni formalni pogoji za vpis. Vprašala sem se, ali so morebiti zakonske določbe Stvarnopravnega zakonika in Zakona o zemljiški knjigi nejasne, da povzročajo tako nekonsistentno prakso sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Žvižganje rakom

dr. Matej Avbelj, 5.3.2015

Ustavno sodišče

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2015V zadevi, ki je nekoč medijsko burila duhove, danes pa skoraj ne obstaja več, je prišlo do novega vznemirljivega razvoja dogodkov. Po poročanju nekaterih medijev se je pojavil t. i. žvižgač, ki že ve, kakšna bo končna odločitev Ustavnega sodišča. To naj bi v zadevi Patria, o kateri bo govor v nadaljevanju, našlo salomonsko rešitev. Ustavni pritožbi prvoobsojenega naj bi ugodilo tako, da bi iz razloga pristranskosti predsednika Vrhovnega sodišča razveljavilo njegovo odločitev o zahtevi za varstvo zakonitosti, druge akte, vključno s pravnomočno sodbo, pa naj bi pustilo nedotaknjene ter zadevo poslalo v ponovno odločanje Vrhovnemu sodišču. Ker me anonimno žvižganje ni nikdar zanimalo, kot učitelja prava pa me po naravi stvari skrbi, da naša pravna država ne bi šla dokončno rakom žvižgat, bom v tem prispevku analiziral, ali Ustavno sodišče v skladu s svojo ustaljeno sodno prakso in minimalnimi standardi varstva človekovih pravic napovedano salomonsko rešitev sploh sme sprejeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 19. februar - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o bančništvu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Banki Slovenije. 24. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do skupinske tožbe

Zoran Skubic, 5.3.2015

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2015Pojav napotenih delavcev je pomemben, v nekaterih segmentih celo bistven element prostega pretoka delovne sile na skupnem trgu EU. Seveda pa tudi zaradi inherentne garantistične narave delovnega prava pogosto prihaja do temeljnih razlik med nacionalnimi ureditvami, saj nekatere bolj poudarjajo prožnost trga delovne sile, druge pač bolj socialno varnost. Pri tem pa tudi že preambula Pogodbe o delovanju EU (PDEU) določa, da je eden temeljnih ciljev EU kot mednarodne organizacije sui generis nenehno izboljševanje delovnih pogojev vseh njenih državljanov. Trk nacionalnih pravil in nadnacionalnega delovnega prava je pri tem pravzaprav neizbežen. Tako je bila poljska družba, ki je napotila svoje delavce na delo na gradbišče finske jedrske elektrarne, pred kratkim postavljena pred dilemo, ali glede na Direktivo 96/71/ES o napotitvi delavcev in Uredbo Rim I glede določitve urnih postavk in procesnih pravic delavcev velja ugodnejše finsko ali bolj omejevalno poljsko delovno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja

Irena Vovk, 5.3.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015"Leto 2014 je bilo katastrofalno za milijone, ki so bili ujeti v nasilje. Globalni odziv na konflikte in zlorabe držav in oboroženih skupin je bil sramoten in neučinkovit. Mednarodna skupnost je razočarala, ko so ljudje trpeli porast barbarskih napadov in represije," je 25. februarja ob objavi letnega poročila Amnesty International (AI) za leto 2014 dejal generalni sekretar AI Salil Shetty. Sicer pa letno poročilo obravnava 160 držav, med njimi Slovenijo zaradi kršitev pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja zaradi kazenskega pregona Delove novinarke Anuške Delić.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Pojem in pomen uzakonitve pravila podjetniške presoje - več kot le kozmetična sprememba

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 9/2015Svetovna gospodarska in finančna kriza je tudi v Sloveniji zaostrila odnose med člani organov vodenja in nadzora ter družbeniki v gospodarskih družbah, kar se kaže predvsem v vse večjem številu vloženih utemeljenih in tudi neutemeljenih odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora. To je med člani organov vodenja in nadzora zasejalo strah pred podjetniškim odločanjem, predvsem v luči poznejše odškodninske odgovornosti za nekaj, kar je bilo v času odločanja običajen in tudi donosen posel. Da bi se izognili pravni in poslovni negotovosti, je zato potreben poseg zakonodajalca de lege ferenda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 5.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2015 5. marec 1717 - François de Calli?res V Parizu je umrl francoski diplomat François de Calli?res, čigar knjiga De la mani?re de négocier avec les souverains iz leta 1716 je dolga leta veljala za nepogrešljiv uvod v umetnost diplomacije. 1953
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb

Irena Vovk, 5.3.2015

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015"Rezultati - ki so ugodni, kljub neugodnemu okolju - kažejo, da smo na svoje dosežke lahko ponosni," je 18. februarja na novinarski konferenci po že četrti otvoritvi sodnega leta dejal predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Sodišča prvič po dvajsetih letih niso več soočena z neposrednim bremenom števila nerešenih zadev, vendar Masleša s trenutnim stanjem še ni zadovoljen. Slovensko sodstvo že več let obvladuje pripad zadev in jih reši več kot prejme, standardi sojenja v razumnem roku pa so na večini področij že doseženi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2015Luksemburška kronika
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2015(38)
> Marec(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov