O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Slovenistika in pravo ob Uvodu v pravno pisanje

mag. Nataša Logar, 9.3.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 9/2006Leta 2005 je pri založbi GV Izobraževanje izšla knjiga Marka Novaka Uvod v pravno pisanje. Od takrat so bili nanjo v PP objavljeni trije odmevi: Nine Novak (15. 12. 2005: 25), avtorja (22. 12. 2005: 40–41) in Zorana Pevca (2. 2. 2006: 26). (Če sem kak odmev nehote izpustila, se opravičujem, vendar m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Čista teorija prava

dr. Aleš Novak, 9.3.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 9/2006V zbirki Pravna obzorja in založbi Pravne fakultete ter Cankarjeve založbe je izšla nova knjiga: prevod Čiste teorije prava Hansa Kelsna (164 strani). Prevedla jo je Amalija Maček Mergole. Ob izidu prve izdaje Čiste teorije prava je Hans Kelsen že dobri dve desetletji oblikoval teorijo, ki bo pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Dodatek za delovno dobo

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 9/2006Podjetje delavcem, ki v podjetju sklenejo pogodbo o zaposliti po uveljavitvi ZDR, torej po 1. 1. 2003, ne prizna dodatka za delovno dobo, ki jo je delavec pridobil pri drugem delodajalcu. Delodajalec priznava dodatek za delovno dobo pred 1. 1. 2003 le tistim delavcem, ki so bili na dan uveljavitve n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Novo vodstvo Zveze

Dean Zagorac, 9.3.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2006Dr. Lojze Ude, profesor na PF Univerze v Ljubljani in nekdanji ustavni sodnik, je bil na letošnji redni skupščini Zveze društev pravnikov Slovenije, ki je potekala 2. marca v Ljubljani, izvoljen za njenega predsednika in tako na tem položaju zamenjal dr. Marka Ilešiča, sodnika Sodišča ES. Za podpred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Rekordno leto

Irena Vovk, 9.3.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2006O projektu Lukenda, odpravi sodnih zaostankov do leta 2010, je na tiskovni konferenci Okrožnega sodišča v Ljubljani 28. februarja podpredsednik tega sodišča Marjan Pogačnik povedal, da zastavljenih ciljev sodišče z lastnimi viri ni sposobno doseči. »Le če bosta izvršna in zakonodajna oblast uresniči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja ES

Jasmina Cigrovski, 9.3.2006

Sodišča, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 9/2006Amy Rockler proti Försäkringskassann (C-137/04, 16. 2. 2006) Švedska državljanka Amy Rockler je od oktobra 1996 do 31. decembra 1997 delala kot tajnica pri Komisiji ES, nato pa se je 1. 1. 1998 zaposlila kot stevardesa. Julija 1998 je rodila hčerko in – skladno s švedsko zakonodajo – zahtevala st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Odločbe US RS

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 9/2006Dokončanje inšpekcijskih postopkov v teku Odločba US RS, št. U-I-150/04 z dne 1. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 111/05 Prvi odstavek 200. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04, 102/04 – ur. p. b. in 14/05 – popr.), kolikor za gradnje iz tretjega odstavka 3. člena te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Skepsa – tudi do samega sebe

Tomaž Pavčnik, 9.3.2006

Človekove pravice, Javno obveščanje

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 9/2006Zadnje dni, ko ni razločnega odgovora, do kod v globalnem svetu seže svoboda zahodnega tiska, se večkrat spomnim svojega ravnanja, na katero nisem ponosen in bi me ga bilo danes sram ponoviti. Bilo je v Džajpurju, deset let nazaj. S Tatjano sva imela na potovanjih navado, da sva si pod težo vročine ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Sklep III Ips 105/2005 z dne 14. 11. 2005

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Sodišča

, Pravna praksa, 9/2006ZNVP – 6. člen in prvi odstavek 16. člena, ZUS – prvi odstavek 4. člena, prvi odstavek 18. člena in 4. točka prvega odstavka 34. člena, ZTVP-1 – od 324. do 332. člena Pravilna določitev presečnega dne Vprašanje pravilne določitve presečnega dneva pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Varstvo potrošnikov – odgovornost hčerinske družbe

Jasmina Cigrovski, 9.3.2006

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 9/2006Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja

dr. Polonca Končar, 9.3.2006

Kultura in umetnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Polonca Končar, Pravna praksa, 9/2006Zbirka Scientia iustitia, ki izhaja pri Cankarjevi založi, je bogatejša za pravno delo dr. Grega Strbana z naslovom Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja. Knjiga je prirejena doktorska disertacija, ki jo je avtor leta 2004 zagovarjal na PF univerze v Ljubljani. Razprave o reformi sistema ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Disciplinski postopek zoper javnega uslužbenca

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 9/2006Smo lokalna samoupravna skupnost. Že nekaj časa opažamo, da je javni uslužbenec v času službe pod vplivom alkohola. Javni uslužbenec je na uradniškem delovnem mestu. Opravlja tudi terensko delo. Imamo pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, ki določa postopek ugotavljanja alkoholiziranosti delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Beseda urednika

Dean Zagorac, 9.3.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2006Raziskava zadovoljstva naročnikov na Pravno prakso iz septembra 2005 je pokazala, da vam je kar 90 odstotkom revija na splošno všeč ali zelo všeč, da vas je 77,5 odstotka zadovoljnih s prispevki z vašega delovnega področja in da vam je 85 odstotkom všeč raven strokovnosti prispevkov v reviji. Ti rez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Služnosti v javno korist

dr. Matjaž Tratnik, 9.3.2006

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 9/2006Služnosti v javno korist so služnosti, ki so ustanovljene v korist države, lokalne skupnosti in nosilcev različnih infrastrukturnih dejavnosti. Gre za posebno obliko služnosti, glede katerih veljata dve posebnosti. Prva je namen služnosti. Drugače kot »navadne« služnosti stvarnega prava, ki se ustan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Načelo varstva zaupanja v pravo in ZDoh-1D

mag. Aleš Ferčič, 9.3.2006

Davki občanov in dohodnina

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 9/2006Načelo varstva zaupanja v pravo sodi v okvir ustavnega načela pravne države. V domači teoriji in praksi je to pogosto spregledano. V prispevku bo najprej obravnavan teoretični vidik načela varstva zaupanja v pravo, nato pa še praktični – presoja prehodnega režima ZDoh-1D1 na področju obdavčitve dobi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Vsebina »Pravna praksa« 9/2006

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2006UVODNIK dr. Vesna Bergant Rakočevič Le vkup, uboga gmajna 3 BESEDA UREDNIKA Dean Zagorac 4 DAVČNO PRAVO mag. Aleš Ferčič Načelo varstvo zaupanja v pravo in ZDoh-lD 6 ČLOVEKOVE PRAVICE Aleš Završnik Karikatura: od svobode izražanja do žaljivosti 9 IZVRŠBA mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Karikatura: od svobode izražanja do žaljivosti

Aleš Završnik, 9.3.2006

Človekove pravice

Aleš Završnik, Pravna praksa, 9/2006Poglabljanje socialnih in ekonomskih razlik med »zahodnim razvitim« svetom in preostalimi deli sveta vse bolj narašča,1 z njim pa tudi vse večje prisile po preseljevanju. Proces preseljevanja iz nerazvitih v bolj razvite dežele in države je nasproten procesu globalizacije – prenosu kapitalistično-po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Investicijski skladi v Estoniji

Boštjan Koritnik, 9.3.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 9/2006Prvi investicijski skladi na estonskem trgu so bili zaprti privatizacijski skladi na začetku 90. let (delovati so nehali v letih 1998–2000).1 V istem obdobju so se pojavili tudi prvi »pravi« skladi, a ker ni ustrezne regulative, jih je težko natančneje opredeliti. K njihovemu koncu so zaradi pomanjk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Le vkup, uboga gmajna

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.3.2006

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 9/2006Ko sem pred dobrima dvema letoma na tem mestu pisala o absurdnosti prepričanja, da je sodnikov materialni položaj relativno oziroma nesorazmerno dober, sem menila, da stvari še slabše res ne morejo biti, in so se mi take izjave zdele bolj smešne kot žaljive. Pozabila sem na enega od pomembnejših Mur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Globus

Dean Zagorac, 9.3.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2006MOD: nova konvencija za mornarje 23. 2. – Mednarodna organizacija dela (MOD) je sprejela konvencijo, ki postavlja nove delovnopravne standarde za mornarje tovornih ladij. Nova konvencija združuje in nadgrajuje določbe iz kar vrste veljavnih konvencij in priporočil MOD od leta 1920. Če je države ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Začasno zadržanje

dr. Marko Novak, 9.3.2006

Upravni postopek in upravne takse, Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 9/2006Začasno zadržanje akta je navadno procesno dejanje sodišča, zadrži pa lahko izvrševanje posamičnega akta (na primer upravnega akta v upravnem sporu) ali izvrševanje splošnega akta (v ustavnem sporu). V teh primerih mora iti vedno za škodljive posledice delovanja takšnega akta oziroma za določeno nev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 9.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2006od 22. februarja do 7. marca Sreda. 22. 2. Sodišče ES in Sodišče prve stopnje v letu 2005. Sodišče ES in Sodišče prve stopnje v Luksemburgu sta lani rešili več zadev kot v prejšnjih letih. To je mogoče pripisati predvsem ukrepom, kot je denimo možnost sojenja v zadevi brez sklepnih predlogov gen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 9/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi – ZSS-F (Ur. l. RS, št. 17/06) - veljati začne 18. februarja, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev (velja od 15. februarja, uporablja pa se od 1. marca, objavljen v Ur. l. RS, št. 14/06 – OdPF); -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Plačna reforma je nesprejemljiva

Avtor ni naveden, 9.3.2006

Sodišča, Plače v negospodarstvu

, Pravna praksa, 9/2006Uveljavljena plačna reforma v sodstvu je za sodnike »popolnoma nesprejemljiva«, saj se je s 1. marcem bruto plača vrhovnega sodnika v povprečju znižala za dobrih šest odstotkov, je na novinarski konferenci prejšnji četrtek ocenil predsednik vrhovnega sodišča Franc Testen. Hkrati je izrazil bojazen, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Veljavna delovna zakonodaja in vodenje stečajnih postopkov

Luka Tičar, 9.3.2006

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2006Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) je v veljavi že četrto leto, a bi kljub temu lahko postavili hipotezo, da se pri vodenju stečajnih postopkov ne upošteva, vsaj ne v predvidenem smislu. V zakonu uveljavljeni koncept utemeljene odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi v stečajnem postopku se v praksi pogost...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2006(32)
> Marec(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHIJ K L M N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov