O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Ničnost uredbe o začasnih odstopanjih v korist Slovenije

Maja Smrkolj, 8.3.2007

ELEKTRIKA, Drugi sektorji, kjer je potrebno usklajevanje zakonodaje

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 9/2007univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na Inštitutu za primerjalno javno pravo in mednarodno javno pravo Max Planck, Heidelberg Evropski parlament proti Svetu Evropske unije, C-414/04, 28. novembra 2006 Sodišče ES je zaradi napačne pravne podlage za nično razglasilo Uredbo Sveta št. 1223/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Politični zločin, ne »administrativna napaka«

mag. Matevž Krivic, 8.3.2007

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča RS Nekoč: Philosophia ancilla theologiae. Danes: pravo - služkinja politike. O čem naj bi ob 15-letnici nezakonitega izbrisa 18.305 »južnjakov« iz registra stalnega prebivalstva pisal za Pravno prakso, če ne o sramotni vlogi pravniko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Letni dopust

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 9/2007V kolektivni pogodbi za lesarstvo je zapisano, da traja letni dopust skupaj do največ 33 delovnih dni. Pri izračunu letnega dopusta pa smo imeli takle primer: Delavec spada med starejše delavce, torej mu po zakonu pripadajo trije dodatni dnevi letnega dopusta, je invalid in je tudi upravičen do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi

mag. Luka Tičar, 8.3.2007

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Instituta spremenjenih okoliščin kot povoda za spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi delovna zakonodaja pred novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR)1 ni poznala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Sprememba sistemizacije in ukinitev delovnih mest

Andreja Toš-Zajšek, 8.3.2007

Delovna razmerja

Andreja Toš-Zajšek, Pravna praksa, 9/2007V okviru d.d. bomo v eni organizacijski enoti ukinili posamezna delovna mesta zaradi ukinitve dejavnosti, ker se bo dejavnost opravljala pogodbeno po zunanjem izvajalcu. V tej zvezi bomo speljali postopek spremembe sistemizacije delovnih mest, s katero bomo ukinili navedena delovna mesta. * Glede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2007Radio Slovenija, A 1, 13. 3., 10.10: Intelekta O politični kulturi se je v zadnjih letih veliko pisalo, še več pa govorilo, vendar praksa kaže, da gre pogosto za nereflektirano sprejemanje pojma. In če politična kultura na prvi pogled združuje politiko in kulturo, mora pojem politične kulture pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Vsebina

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2007stran 3 UVODNIK dr. Ciril Ribičič Majhen korak v pravo smer stran 6 STVARNO PRAVO - ODMEVI Ian Kain Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti stran 9 IZVRŠILNI POSTOPEK - ODMEVI mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2007Številka 13 (26. 2. 2007): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-B) - skrajšani postopek. Številka 12 (24. 2. 2007): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/20071. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 16/07 - Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP-UPB3 - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-UPB5 - Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo

dr. Marko Novak, 8.3.2007

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 9/2007dr. pravnih znanosti, pomočnik predstojnika SAMS US RS, docent na Evro-PF v Novi Gorici Stališča avtorja kažejo njegove osebne poglede in ne nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlen.pomočnik predstojnika SAMS US RS, docent na Evro-PF v Novi Gorici Zaradi preobremenjenosti Ustavnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 111. seji (1. marec): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence; - spremembe in dopolnitve Poslovnika vlade; - Uredba o spremembi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Razpisi

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/2007Ur. l. RS, št. 16/07 1. Trije kandidati za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. - MP; rok je 10. marec. 2. Generalni direktor direktorata za notranji trg v Ministrstvu za gospodarstvo - Ministrstvo za gospodarstvo; rok je 10. marec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti

Ian Kain, 8.3.2007

Človekove pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Ian Kain, Pravna praksa, 9/2007univ. dipl. pravnik, strokovni sodelavec Regionalne pisarne mednarodne zveze najemnikov IUT za centralno in vzhodno Evropo in Združenja najemnikov Slovenije V PP št. 6/2007 smo lahko prebrali članek spoštovanega avtorja dr. Renata Vrenčurja (Ne)profitna najemnina. Avtor predstavlja tezo, da ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Malo denarja, malo muzike

Gregor Klun, 8.3.2007

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gregor Klun, Pravna praksa, 9/2007univ. dipl. pravnik, sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Ljubljani Ureditev nadomestil za dovoljeno reproduciranje avtorskih del, kot smo jih poznali do zdaj, je Vlada RS pred nedavnim prenovila in razširila. Od 21. oktobra 2006 so natančneje določene naprave za snemanje, od kateri h se n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

(Ne)odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe

mag. Janez Tekavc, 8.3.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani V zakonodajnem postopku je predlog Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B), ki utegne ustvariti podobne nekontrolirane posledice, kot jih je prinesel Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) ob uveljavitvi. Predlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Predlog ZPOmK in varstvo podatkov

Tanja Bratina, 8.3.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 9/2007univ. dipl. pravnica, svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča urada, kjer je avtorica zaposlena Zaradi narave postopkov pred Uradom RS za varstvo konkurence in Evropsko komisijo pogosto naletimo na vprašanji varovanja poslo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Obrestni del zahtevka po uvedbi evra

mag. Miha Šlamberger, 8.3.2007

Obligacije, Obresti in obrestna mera

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Stališča, izražena v tem prispevku, niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Spet se moram zgolj malenkostno obregniti ob članek Dide Volk z naslovom »Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra«, ki je bil objavljen v letošnji tre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Nekreativna pravna stroka

Šime Ivanjko, 8.3.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Pravna praksa, 9/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru V zadnjih dneh se je razvnela razprava v zvezi s predlogom Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod),1 s katerim naj bi se ustavili vsi pravdni, izvršilni in upravni postopki, ki so utemeljeni na domn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

O »skrivnostni« obrazložitvi Ustavnega sodišča

mag. Andraž Teršek, 8.3.2007

Človekove pravice, Javno obveščanje

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2007V zadevi Up-124/05-10 je Ustavno sodišče (US) zavrnilo ustavno pritožbo zoper odločitev sodišča, ki je v pravdnem postopku zavrnilo pritožničin zahtevek za objavo popravka. Ta je zadeval predhodno objavljen prispevek dveh novinarjev v enem izmed slovenskih tednikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Štiri slovnične

mag. Nataša Logar, 8.3.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 9/2007Tokrat je na vrsti slovnica. Zakaj? Ker me je zmotil naslednji stavek: Posebna ureditev glede disciplinske odgovornosti in možnosti prenehanja delovnega razmerja zaposlenemu v državnemu organu na podlagi izrečenega disciplinskega ukrepa je veljala /…/. V državnemu organu? Ne bo šlo! Pravilno je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Latinizmi v angleških pravnih besedilih (I.)

Nataša Skubic, 8.3.2007

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 9/2007Pred kratkim sem pri prevajanju naletela na stavek, ki se je glasil: »… in se nanašata na predlagano vrnitev v prejšnje stanje.« Možnosti sta bili dve: da za institut vrnitve v prejšnje stanje uporabim pravnikom dobro znani latinizem restitutio in integrum ali pa ga prevedem v angleščino kot restora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Izvršba in zavarovanje po novem

Boštjan Koritnik, 8.3.2007

Civilni sodni postopki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 9/2007Prvi dan marca je Pravniško društvo Ljubljana v okviru svojega članskega sestanka gostilo sodnico na Okrožnem sodišču v Ljubljani in strokovnjakinjo za izvršbo Dido Volk. To dejstvo in pa mnogotera vprašanja, ki zadevajo »izvršbo in zavarovanje po novem«, so skoraj do zadnjega kotička napolnili dvor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Basni iz sodnih logov

mag. Bojan Kukec, 8.3.2007

Kultura in umetnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 9/2007mag. pravnih znanosti, dr. kadrovskega menedžmenta, odvetnik na Vrhniki Odvetnica dr. Ljuba Prener je nekoč rekla: »Odvetnik je v svojem življenju trikratni pisatelj (ali pesnik), če upoštevamo koliko življenjskih usod opiše v svojih (sodnih) vlogah.« Zato menim, da si zaslužijo avtorska dela,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 8.3.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 9/20079. 3., 9.00 Spremembe pri pripravi dokumentacije za transferne cene za leto 2006 Poslovna akademija Finance; (www.finance-akademija.si). 9. 3., 9.00 Nova pravna ureditev javno-zasebnega partnerstva, priložnosti za občine Nebra; (www.nebra.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Jasmina Cigrovski, 8.3.2007

Civilni sodni postopki, PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH (ČLEN 65 ES POGODBE)

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 9/2007Eirini Lechouritou in drugi proti Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias (C-292/05 z dne 15. 2. 2007) V sporu med tožniki - grškimi državljani s stalnim prebivališčem v Grčiji - in Nemčijo so prvi zahtevali povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki so jo imeli zaradi dejanj ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2007(40)
> Marec(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGHI JK L M N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov