O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu

Mojca M. Plesničar, 8.3.2012

Kazenski postopek

Mojca-M. Plesničar, Pravna praksa, 9/2012Varuhinja človekovih pravic je konec januarja na Ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o prekrških (ZP-1) v delih, ki se nanašajo na uklonilni zapor. Na ustavnosodno presojo tega prekrškovnega instrumenta stroka čaka že dolgo, saj so mnenja o njem pri nas vse prej kot soglasna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon

Zoran Skubic, 8.3.2012

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2012"Ne glede na to, da je sodba morda res pravična in nepristranska, mora biti to tudi navzven jasno razvidno" bi se lahko glasil prevod najpomembnejše misli nedavne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki jo je v marsičem moč šteti za vodilno glede ključnega elementa moderne pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - videza nepristranskosti sodišča. Tega po stališču ESČP ne sme omajati noben zunanji vpliv, še zlasti pa ne v primeru, ko ga spremlja mestoma brezobzirna kritika drugih nosilcev oblasti v demokratični družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Dolžina citata v članku? - Ne!

Nevenka Šorli, 8.3.2012

Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 9/2012Na moj članek Sodno varstvo - loterija? se je v zadnji številki PP odzvala Nada Mitrović, sodnica svetnica in vodja gospodarskega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani. Ker so njena stališča nepravilna in celo zavajajoča, jih moram v nadaljevanju zavrniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 2001-2010

Bogomil Brvar, 8.3.2012

Prekrški

Bogomil Brvar, Pravna praksa, 9/2012Vožnja pod vplivom alkohola na cestah Evropske unije terja najmanj 10.000 žrtev letno ali približno 20 žrtev na milijon prebivalcev. Za vsako tretjo žrtev je kriv alkohol. V Sloveniji so leta 2010 povzročitelji pod vplivom alkohola povzročili 38 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Ta številka je dvakrat manjša kot leta 2001, ker se je število vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom v teh letih skoraj prepolovilo. Toda delež mrtvih v prometnih nesrečah, pri katerih so bili povzročitelji pod vplivom alkohola, se je v letih 2002-2010 zmanjšal samo za sedem odstotnih točk, in sicer s 37,3 odstotka na 30,3 odstotka. V opazovanem obdobju se je delež prvič zmanjšal leta 2005 po uveljavitvi novega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), vendar se je povečal že naslednje leto, pomembno pa se je znižal po uveljavitvi novele tega zakona sredi leta 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Sporna etika in "rumena penologija"

dr. Dragan Petrovec, 8.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 9/2012Direktor zapora na Dobu Jože Podržaj se je v PP, št. 8/2012, odzval na moj prispevek o etiki v zaporu in verjame bralcem, da bodo po njegovem pisanju spoznali, da je moja etika tista, ki je sporna, penološke ideje, kot jih predstavljam, pa spadajo na področje, kot ga poimenuje, "rumene" penologije. Naj na kratko odgovorim najprej z argumenti formalne avtoritete, ki so sicer šibkejši kot vsebinski.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Sprejemanje občinskih prostorskih aktov

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Odločba št. U-I-130/11 z dne 16. februarja 2012 (Ur. l. RS, št. 60/11 in 16/12) Člen 47 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur, kolikor v določbah pod naslovom "Konkretne določbe" na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo as
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Mesečni prispevek za RTVS

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Sklep št. U-I-23/11 z dne 9. februarja 2012 Zakonodajalec je imel stvarno utemeljen razlog (preprečitev retroaktivnosti), da je mesečni prispevek uveljavil šele od uveljavitve izpodbijane določbe, hkrati pa le delen (le za del enega meseca) izpad sredstev enega od virov financiranja ni mogel pom
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije

Andreja Tratnik, 8.3.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 9/2012Dogodek je bil odmeven: italijanske oblasti so 6. maja 2009 prestregle tri plovila, na katerih je bilo približno 200 oseb, ki so v upanju na boljšo prihodnost zapustile Libijo. Ilegalne imigrante so premestili na italijanske vojaške ladje. Z lažnimi obljubami, da jih peljejo v Italijo, so jih po deseturnem potovanju prisilno izkrcali na obali države, od koder so pobegnili. Pri tem so jim vzeli vse osebne stvari, vključno z osebnimi dokumenti. Kljub ogorčenju velikega dela splošne in strokovne javnosti nad takim ravnanjem je italijanski notranji minister že naslednjega dne izjavil, da je bilo ravnanje Italije povsem zakonito - operacija prestrega plovil na odprtem morju in njihova vrnitev v Libijo je bila posledica dvostranske pogodbe, sklenjene med Libijo in Italijo, ki je pomenila pomemben korak v boju proti nezakonitim imigracijam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Banalno problematiziranje ZVEtL

Mateja Tamara Fajs, 8.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mateja-Tamara Fajs, Pravna praksa, 9/2012Udarne naslove, kot so "ZVEtL in njegov neuspeh v praksi", "ZVEtL povzroča absurdne situacije", in posplošene ocene, da ima zakon "veliko cvetk" in da prinaša številne "težave" in "zablode", dosledno spremlja vedno ista argumentacija, ki se po nekoliko podrobnejši analizi vselej izkaže bodisi za nezadovoljstvo nad tehnično-administrativnimi opravili bodisi za premalo poglobljen premislek o materialnopravnih in procesnopravnih vidikih življenjskih primerov, ki se obravnavajo v postopku po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Enako smo pred kratkim razbrali v PP, št. 5/2012, tudi iz poročila mag. Nane Weber s seminarja Uporaba e-zemljiške knjige in ZVEtL v praksi, ki je potekal 31. januarja 2012, v katerem so pretežno povzeti pomisleki, ki jih je izrazila vodja nepravdnega oddelka na Okrajnem sodišču v Ljubljani mag. Urška Klakočar Zupančič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Skrbništvo za poseben primer - sklenitev pravnega posla v imenu varovanca

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Skrbnik, ki naj bi pri opravljanju posla za varovanca prejel denar (kot najemnino iz naslova v najem danega varovankinega stanovanja), je dolžan varovanki izročiti prejeto gotovino oziroma ji (pre)nakazati prejeta denarna sredstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje

Bratina Tanja, Mitić Aleksandra, 8.3.2012

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 9/2012Priglasitev koncentracije Uradu RS za varstvo konkurence vsekakor ni zakonska dolžnost v koncentraciji udeleženih podjetij, ki bi se jo lahko lahkomiselno spregledalo. Razloga sta dva: zagrožene globe v višini do deset odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu ter dejstvo, da podjetje do odločitve Urada ne sme izvrševati pravic in obveznosti iz koncentracije. Za pravočasno in pravilno izpolnitev te zakonske dolžnosti je zato bistvena opredelitev dogodkov, od katerih teče rok za priglasitev koncentracije Uradu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Posredovanje osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu za namen izterjave

Irena Vovk, 8.3.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Posameznik je imel pri zavarovalnici od leta 2002 sklenjeno zavarovanje, ki ga je leta 2009 prekinil. Lani jeseni je od zavarovalnice prejel opomin pred izvršbo terjatve manjšega zneska, ki naj bi jim ga še dolgoval. Zavarovalni agent se na njegove klice ni odzval, decembra pa ga je poklical izterjevalec. Ko se je obrnil na zavarovalnico, so mu sporočili, naj se z izterjevalcem kar sama dogovorita. Niti mu niso želeli povedati, kateremu podjetju so posredovali njegove osebne podatke, saj naj bi v imenu zavarovalnice izterjave opravljalo več podjetij. Ali lahko zavarovalnica za namen izterjave osebne podatke posreduje drugemu podjetju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

dogodki - izjave

Irena Vovk, 8.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012od 28. februarja do 5. marca Torek, 28. 2. Slovesen podpis. V palači Združenih narodov v Ženevi je potekala slovesnost ob podpisu Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev, pri pripravi katerega je aktivno sodelovala Slovenija. Slovenija je tudi ena
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Razlika med "morem" in "moram"

Jure Mikuž, 8.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 9/2012Slovenija si je po dolgem zavlačevanju in zatiskanju oči pred dejstvi končno priznala, da se je znašla v globoki gospodarski krizi. Ta kriza pa se ni začela leta 2008 z zlomom na mednarodnih finančnih trgih, ki so povzročili zaostritev kreditiranja poslovnih bank in posledično zavoro za nekatere gospodarske panoge. Kriza se je začela z ekonomskimi anomalijami v procesu konjunkture, kot se je to v bližnji in daljni preteklosti že mnogokrat zgodilo v veliko državah tega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Vprašanje in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku - obveznosti nakazovanja plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune (19. januar 2012)

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Generalna obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). V skladu s tem členom morajo zaradi davčnih namenov pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samos
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

mag. Nataša Belopavlovič, 8.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2012• Ali ima delavec, ki bo letos dopolnil 40 let delovne dobe, pravico do jubilejne nagrade? Delavec se namerava upokojiti v naslednjem koledarskem letu. Ker smo javni zavod, ki deluje na področju socialnega varstva, smo podvrženi ostremu nadzoru Računskega sodišča. Zato ne bi radi storili kake na
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Evropa

Irena Vovk, 8.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Torek, 28. 2. Proti Acti. V Evropskem parlamentu so prejeli peticijo proti ratifikaciji mednarodnega trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (Acta), ki jo je podpisalo 2,5 milijona ljudi. "Prejem peticije, ki jo podpira več kot dva milijona ljudi, le še povečuje našo odgovornost, d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi - višja izobrazba od zahtevane

mag. Nataša Belopavlovič, 8.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2012• Kako je v primeru zaposlitve delavca, ki ima glede na razpisano delovno mesto in pogoje za njegovo zasedbo višjo izobrazbo od zahtevane? • Gre v primeru take zaposlitve za kršitev ZDR? V skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)1
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

globus

Dean Zagorac, 8.3.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2012Izrael: otrok ima lahko dve materi 4. 3. - V lezbični skupnosti sta obe partnerki lahko materi svojemu skupnemu otroku, je odločilo izraelsko družinsko sodišče Ramat Gan. Ministrstvo za zdravje je leta 2006 paru dovolilo umetno oploditev jajčeca ene od partnerk s spermo anonimnega darovalca in vsad
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Prižgimo luč, ljudje

dr. Matjaž Ambrož, 8.3.2012

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 9/2012Življenjska raven je bila v prvih letih po vojni - tako pripovedujejo starejši, izkušeni ljudje -precej nizka. Temu je sledilo postopno izboljšanje, sedemdeseta leta minulega stoletja je že mogoče označiti za leta relativne blaginje. Za obdobja blaginje je značilno, da ljudje, ki jih ne skrbi več golo preživetje, začnejo več pozornosti namenjati drugim stvarem, na primer urejanju svoje zunanjosti ali pa skrbi za udobje in estetski videz svojih bivališč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira

Žiga Dolhar, 8.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 9/2012Nedavno smo pisali o odločitvi Sodišča v zadevi Scarlet Extended, ki je temeljni kamen sodnemu razumevanju obveznosti ponudnikov internetnih storitev glede filtriranja oziroma blokiranja dejansko ali zgolj morebiti nezakonitih podatkov v svetovnem medmrežju. Prva odločitev se je nanašala na (ne)obveznosti ponudnikov izključnega prenosa podatkov, nedavna odločitev pa prepričljivo razlogovanje širi še na ponudnike spletnega gostiteljstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 8.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil - dodatno pojasnilo

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Pojasnilo DURS, št. 4234-140/2012-2, 3. februar 2012 Zavezanec se sklicuje na Pojasnilo DURS, št. 4234-2031/2011-1 z dne 11. novembra 2011, v katerem je pojasnjena pravica do odbitka DDV od nabave večnamenskih vozil. • Kdo je pristojen za uvrstitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Prijatelji in principi

dr. Vesna Bergant Rakočević, 8.3.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 9/2012Prijateljstvo je čudna reč. Prijatelj je beseda, ki ne prenese pridevnika. Nekdanji prijatelj je contradictio in adiecto, pravi prijatelj pa je denimo že pleonazem. Pravi namreč nikoli ne postane nekdanji. Če je nekdanji, potem ni bil zares pravi. Ali pač. Je bil to sicer le videz prijateljstva? Nekaj takega kot na primer neveljaven vpis v zemljiško knjigo, ki ga potem napadeš z izbrisno tožbo? Pravnomočno odčrtano prijateljstvo? Groza. Ali pravniki tudi prijateljstvo subsumiramo pod normo prijateljstva? Ali je prijateljstvo nekakšen standard? Morda generalna klavzula? Ali obstaja numerus clausus prijateljstev oziroma prijateljev (vsaj izven Facebooka)? Prijateljstvo je težka beseda. Kolega je pa lahka, dobra, fina, vedno na mestu, neobremenjujoča, nekompromitirajoča. Best buddy, cimer, alter ego? Dober kolega, nekdanji kolega, to je vse ok. Nekdo, s katerim dnevno brainstormaš primere in se updatiraš še glede vsega drugega, recimo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Zakon o javnih zbiranjih s komentarjem

Blaž Kovač, 8.3.2012

Kultura in umetnost

Blaž Kovač, Pravna praksa, 9/2012Konec preteklega leta je izšel Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) s komentarjem avtorja Mileta Nuniča (GV Založba, Ljubljana 2011, 150 strani). Vsakdo ima pravico do (mirnega) zbiranja in združevanja, tako organizacijsko (denimo društva, kar sicer ne spada v domet ZJZ) kot tudi fizično na javnih dogodkih. ZJZ ureja pravna pravila vsebine in postopkov javnih zbiranj in s tem izvrševanje te človekove pravice.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2012(42)
> Marec(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov