O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 2001-2010

Bogomil Brvar, 8.3.2012

Prekrški

Bogomil Brvar, Pravna praksa, 9/2012Vožnja pod vplivom alkohola na cestah Evropske unije terja najmanj 10.000 žrtev letno ali približno 20 žrtev na milijon prebivalcev. Za vsako tretjo žrtev je kriv alkohol. V Sloveniji so leta 2010 povzročitelji pod vplivom alkohola povzročili 38 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Ta številka je dvakrat manjša kot leta 2001, ker se je število vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom v teh letih skoraj prepolovilo. Toda delež mrtvih v prometnih nesrečah, pri katerih so bili povzročitelji pod vplivom alkohola, se je v letih 2002-2010 zmanjšal samo za sedem odstotnih točk, in sicer s 37,3 odstotka na 30,3 odstotka. V opazovanem obdobju se je delež prvič zmanjšal leta 2005 po uveljavitvi novega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), vendar se je povečal že naslednje leto, pomembno pa se je znižal po uveljavitvi novele tega zakona sredi leta 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Banalno problematiziranje ZVEtL

Mateja Tamara Fajs, 8.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Mateja-Tamara Fajs, Pravna praksa, 9/2012Udarne naslove, kot so "ZVEtL in njegov neuspeh v praksi", "ZVEtL povzroča absurdne situacije", in posplošene ocene, da ima zakon "veliko cvetk" in da prinaša številne "težave" in "zablode", dosledno spremlja vedno ista argumentacija, ki se po nekoliko podrobnejši analizi vselej izkaže bodisi za nezadovoljstvo nad tehnično-administrativnimi opravili bodisi za premalo poglobljen premislek o materialnopravnih in procesnopravnih vidikih življenjskih primerov, ki se obravnavajo v postopku po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Enako smo pred kratkim razbrali v PP, št. 5/2012, tudi iz poročila mag. Nane Weber s seminarja Uporaba e-zemljiške knjige in ZVEtL v praksi, ki je potekal 31. januarja 2012, v katerem so pretežno povzeti pomisleki, ki jih je izrazila vodja nepravdnega oddelka na Okrajnem sodišču v Ljubljani mag. Urška Klakočar Zupančič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu

Mojca M. Plesničar, 8.3.2012

Kazenski postopek

Mojca-M. Plesničar, Pravna praksa, 9/2012Varuhinja človekovih pravic je konec januarja na Ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o prekrških (ZP-1) v delih, ki se nanašajo na uklonilni zapor. Na ustavnosodno presojo tega prekrškovnega instrumenta stroka čaka že dolgo, saj so mnenja o njem pri nas vse prej kot soglasna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Sporna etika in "rumena penologija"

dr. Dragan Petrovec, 8.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 9/2012Direktor zapora na Dobu Jože Podržaj se je v PP, št. 8/2012, odzval na moj prispevek o etiki v zaporu in verjame bralcem, da bodo po njegovem pisanju spoznali, da je moja etika tista, ki je sporna, penološke ideje, kot jih predstavljam, pa spadajo na področje, kot ga poimenuje, "rumene" penologije. Naj na kratko odgovorim najprej z argumenti formalne avtoritete, ki so sicer šibkejši kot vsebinski.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Sprejemanje občinskih prostorskih aktov

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Odločba št. U-I-130/11 z dne 16. februarja 2012 (Ur. l. RS, št. 60/11 in 16/12) Člen 47 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur, kolikor v določbah pod naslovom "Konkretne določbe" na območju naselja Planinska vas (PI2) načrtuje legalizacijo as
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Mesečni prispevek za RTVS

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Sklep št. U-I-23/11 z dne 9. februarja 2012 Zakonodajalec je imel stvarno utemeljen razlog (preprečitev retroaktivnosti), da je mesečni prispevek uveljavil šele od uveljavitve izpodbijane določbe, hkrati pa le delen (le za del enega meseca) izpad sredstev enega od virov financiranja ni mogel pom
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Dolžina citata v članku? - Ne!

Nevenka Šorli, 8.3.2012

Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 9/2012Na moj članek Sodno varstvo - loterija? se je v zadnji številki PP odzvala Nada Mitrović, sodnica svetnica in vodja gospodarskega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani. Ker so njena stališča nepravilna in celo zavajajoča, jih moram v nadaljevanju zavrniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe

mag. Nataša Belopavlovič, 8.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2012• Ali ima delavec, ki bo letos dopolnil 40 let delovne dobe, pravico do jubilejne nagrade? Delavec se namerava upokojiti v naslednjem koledarskem letu. Ker smo javni zavod, ki deluje na področju socialnega varstva, smo podvrženi ostremu nadzoru Računskega sodišča. Zato ne bi radi storili kake na
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

dogodki - izjave

Irena Vovk, 8.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012od 28. februarja do 5. marca Torek, 28. 2. Slovesen podpis. V palači Združenih narodov v Ženevi je potekala slovesnost ob podpisu Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev, pri pripravi katerega je aktivno sodelovala Slovenija. Slovenija je tudi ena
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Prijatelji in principi

dr. Vesna Bergant Rakočević, 8.3.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 9/2012Prijateljstvo je čudna reč. Prijatelj je beseda, ki ne prenese pridevnika. Nekdanji prijatelj je contradictio in adiecto, pravi prijatelj pa je denimo že pleonazem. Pravi namreč nikoli ne postane nekdanji. Če je nekdanji, potem ni bil zares pravi. Ali pač. Je bil to sicer le videz prijateljstva? Nekaj takega kot na primer neveljaven vpis v zemljiško knjigo, ki ga potem napadeš z izbrisno tožbo? Pravnomočno odčrtano prijateljstvo? Groza. Ali pravniki tudi prijateljstvo subsumiramo pod normo prijateljstva? Ali je prijateljstvo nekakšen standard? Morda generalna klavzula? Ali obstaja numerus clausus prijateljstev oziroma prijateljev (vsaj izven Facebooka)? Prijateljstvo je težka beseda. Kolega je pa lahka, dobra, fina, vedno na mestu, neobremenjujoča, nekompromitirajoča. Best buddy, cimer, alter ego? Dober kolega, nekdanji kolega, to je vse ok. Nekdo, s katerim dnevno brainstormaš primere in se updatiraš še glede vsega drugega, recimo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Razlika med "morem" in "moram"

Jure Mikuž, 8.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 9/2012Slovenija si je po dolgem zavlačevanju in zatiskanju oči pred dejstvi končno priznala, da se je znašla v globoki gospodarski krizi. Ta kriza pa se ni začela leta 2008 z zlomom na mednarodnih finančnih trgih, ki so povzročili zaostritev kreditiranja poslovnih bank in posledično zavoro za nekatere gospodarske panoge. Kriza se je začela z ekonomskimi anomalijami v procesu konjunkture, kot se je to v bližnji in daljni preteklosti že mnogokrat zgodilo v veliko državah tega sveta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Pogled v integriteto

Irena Vovk, 8.3.2012

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Odkrite konkretne pomanjkljivosti v nacionalnem sistemu integritete in prevelik razkorak med zakonodajo in prakso odpirajo vse več možnosti za korupcijo, opozarja Društvo Integriteta/Transparency International Slovenia v raziskavi Nacionalni sistem integritete - ocena in analiza (potekala je od 1. aprila do 1. oktobra 2011), ki so jo javnosti predstavili 28. februarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Velelnik

dr. Nataša Hribar, 8.3.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2012Prejšnji teden sem šla mimo restavracije, kjer je bil na pročelju stavbe napis: Postrežite si sami. Verjetno ste ugotovili, kaj me je spodbudilo, da o tem napišem kotiček. Seveda, velelniška oblika glagola postreči si, ki mnogim dela težave, verjetno predvsem zato, ker v večini narečij in pogovornem jeziku uporabljamo neknjižno obliko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Evropa

Irena Vovk, 8.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Torek, 28. 2. Proti Acti. V Evropskem parlamentu so prejeli peticijo proti ratifikaciji mednarodnega trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (Acta), ki jo je podpisalo 2,5 milijona ljudi. "Prejem peticije, ki jo podpira več kot dva milijona ljudi, le še povečuje našo odgovornost, d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Očistimo Slovenijo 2012

Irena Vovk, 8.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012(www.ocistimo.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: prijava na čiste-e-novice, fotogalerija, register divjih odlagališč in možnost prijave divjih odlagališč in storilcev, sledite jim lahko na Facebook
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 8.3.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 9/20128. marec 1910 - Ženska enakopravnost Ameriške socialistke so prvič demonstrirale za žensko enakopravnost. To je spodbudilo Klaro Zetkin, nemško borko za pravice žensk, da je na drugi ženski konferenci v Köbenhavnu 8. marec predlagala za praznik žensk. Prvič so ga praznovali že leto po tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

globus

Dean Zagorac, 8.3.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2012Izrael: otrok ima lahko dve materi 4. 3. - V lezbični skupnosti sta obe partnerki lahko materi svojemu skupnemu otroku, je odločilo izraelsko družinsko sodišče Ramat Gan. Ministrstvo za zdravje je leta 2006 paru dovolilo umetno oploditev jajčeca ene od partnerk s spermo anonimnega darovalca in vsad
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 8.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

s tujih knjižnih polic

Avtor ni naveden, 8.3.2012

Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2012Donatella della Porta in Alberto VaAlberto Vannucci Order of Corruption - An Institutional Approach (Ashgate, 2012, 316 strani) Korupcija je zagotovo eden od problemov, s katerimi se soočajo vse države, naj so še tako demokratične. Ko se enkrat pojavi, jo je težko izkoreni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Prižgimo luč, ljudje

dr. Matjaž Ambrož, 8.3.2012

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 9/2012Življenjska raven je bila v prvih letih po vojni - tako pripovedujejo starejši, izkušeni ljudje -precej nizka. Temu je sledilo postopno izboljšanje, sedemdeseta leta minulega stoletja je že mogoče označiti za leta relativne blaginje. Za obdobja blaginje je značilno, da ljudje, ki jih ne skrbi več golo preživetje, začnejo več pozornosti namenjati drugim stvarem, na primer urejanju svoje zunanjosti ali pa skrbi za udobje in estetski videz svojih bivališč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira

Žiga Dolhar, 8.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 9/2012Nedavno smo pisali o odločitvi Sodišča v zadevi Scarlet Extended, ki je temeljni kamen sodnemu razumevanju obveznosti ponudnikov internetnih storitev glede filtriranja oziroma blokiranja dejansko ali zgolj morebiti nezakonitih podatkov v svetovnem medmrežju. Prva odločitev se je nanašala na (ne)obveznosti ponudnikov izključnega prenosa podatkov, nedavna odločitev pa prepričljivo razlogovanje širi še na ponudnike spletnega gostiteljstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon

Zoran Skubic, 8.3.2012

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2012"Ne glede na to, da je sodba morda res pravična in nepristranska, mora biti to tudi navzven jasno razvidno" bi se lahko glasil prevod najpomembnejše misli nedavne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki jo je v marsičem moč šteti za vodilno glede ključnega elementa moderne pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - videza nepristranskosti sodišča. Tega po stališču ESČP ne sme omajati noben zunanji vpliv, še zlasti pa ne v primeru, ko ga spremlja mestoma brezobzirna kritika drugih nosilcev oblasti v demokratični družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi - višja izobrazba od zahtevane

mag. Nataša Belopavlovič, 8.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2012• Kako je v primeru zaposlitve delavca, ki ima glede na razpisano delovno mesto in pogoje za njegovo zasedbo višjo izobrazbo od zahtevane? • Gre v primeru take zaposlitve za kršitev ZDR? V skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)1
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Obrezovanje otrok - verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic?

Tone Dolčič, 8.3.2012

Človekove pravice

Tone Dolčič, Pravna praksa, 9/2012Zelo redko izjava ali stališče Varuha človekovih pravic Republike Slovenije spodbudi tako množične in intenzivne odzive, kot se je to zgodilo po objavljenem stališču Varuha glede obrezovanja otrok. Poleg nekaterih verskih skupnosti so se odzvali tudi mnogi posamezniki, pri čemer pa so bili komentarji in kritike zelo različni - nekateri so hvalili Varuhov pogum in pritrjevali argumentom, drugi so zatrjevali, da je Varuh s svojim stališčem kršil pravico do veroizpovedi oziroma do svobodnega izpovedovanja vere. Nekatera pisma so bila tudi žaljiva in celo grozilna, spet druga so se ukvarjala z domnevnimi ozadji Varuhovega stališča in ga povezovala tudi s takšno ali drugačno politiko. Najhujše ocene so Varuhovemu stališču pripisovale nezakonitost ter kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin (konkretno verske svobode).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 8.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2012Članek iz revije Pravna praksa.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2012(42)
> Marec(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov