O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Svoboda dostopa do arhivov

Jernej Letnar-Černič, 10.3.2011

Pravoznanstvo

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 9/2011V zadnjem mesecu so slovenski javni prostor znova razburkala vprašanja svobode dostopa do arhivov nekdanjega nedemokratičnega sistema. Svoboda dostopa do arhivov je v marsičem neposredno povezana z delovanjem pravne in demokratične države, ki spoštuje in varuje človekove pravice. Čeprav je Nataša Pirc Musar že v PP, št. 8/2011, dobro osvetlila nekatera pereča vprašanja, pa je problematiko treba osvetliti še z nekaterih drugih zornih kotov. V tem prispevku tako analiziram vprašanje svobodnega dostopa do arhivov nedemokratičnih režimov s pomočjo temeljnih načel slovenskega ustavnopravnega reda in odločitev Ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement

Adrijana Viler-Kovačič, 10.3.2011

Varstvo okolja, Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 5/2011, je bil objavljen prispevek Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi?, v katerem je avtorica Anja Brglez navedla, da je bilo v postopku in odločbi Agencije RS za okolje (ARSO) pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za proizvodnjo cementa, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t. i. dovoljenje IPPC), mogoče najti številne pravne napake. V času pisanja prispevka je bila ta odločba sicer dokončna, ne pa tudi pravnomočna. Pred nedavnim je Upravno sodišče v upravnem sporu odločbo ARSO sicer odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek, toda v razlogih za tako odločitev ni najti napak ARSO.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Problem malomarnega sostorilstva

Matjaž Ambrož, 10.3.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 9/2011Prejšnji Kazenski zakonik (KZ) je imel določbo o tem, da sostorilec odgovarja "v mejah svojega naklepa ali malomarnosti" (prvi odstavek 29. člena KZ), s čimer je izrecno dopuščal malomarno sostorilstvo. Novi Kazenski zakonik (KZ-1) pa je s spremembami na področju storilstva in udeležbe sprožil različne razlage tega vprašanja, s čimer je razpravo o malomarnem sostorilstvu napravil (znova) aktualno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Delodajalski pogled na potrebne spremembe ZDR

Metka Penko-Natlačen, 10.3.2011

Delovna razmerja

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 9/2011V času dolgoletne, takrat več kot desetletne priprave zdaj veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) smo imeli na delodajalski strani v marsičem drugačno mnenje kot pripravljavec zakona in sindikalna stran. Strinjali smo se o tem, da je čas, da preidejo delovna razmerja iz asociativnih v sfero pogodbenih razmerij s civilistično koncepcijo. Pričakovali smo, da bodo s tem kolektivna delovna razmerja ohranila pomembno vlogo pri kolektivnem urejanju pravic delavcev vzporedno z ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico do zdravega življenjskega okolja

Ljubimski Janč, Murko Simona, 10.3.2011

Obligacije

Janč Ljubimski, Simona Murko, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 2/2011 je mag. Igor Strnad z vidika ugovora zastaranja analiziral konkretno zadevo, ki je ena od številnih podobnih zadev v aktualnem množičnem sporu zaradi čezmernega hrupa in drugih imisij na glavni cesti G1-3 (po navedbah tožnikov je bilo vloženih več kot dva tisoč tožb), ki jih Višje sodišče v Mariboru intenzivno obravnava. Avtor je v prispevku namenil pozornost zlasti procesnim vprašanjem pravočasnega substanciranega navajanja dejstev in dokazov. Toda v sodni praksi se je izkazala za posebno zapleteno tudi razlaga materialnopravnih določil, ki je ponudila neenotne rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Klavzula FOB Incoterms 2010

Marko Djinović, 10.3.2011

Obligacije

Marko Djinović, Pravna praksa, 9/2011Med trgovinske klavzule, ki so z revizijo Incoterms 2010 doživele precejšnje spremembe, nedvomno sodi klavzula FOB (named port of shipment) Incoterms 2010. Kljub njeni zgodovinski uveljavljenosti in široki uporabi v mednarodni trgovini pa klavzula FOB v praksi povzroča veliko težav, povezanih s prehodom nevarnosti in stroškov, ki so posledica njene pogosto nedomišljene oziroma napačne rabe, deloma pa tudi dejstva, da klavzula FOB v številnih primerih ne ustreza najbolje modernim transportnim tehnikam. V prvem delu prispevka bom obravnaval bistvene spremembe, ki jih pri klavzuli FOB prinaša revizija Incoterms 2010. V drugem delu pa bom opozoril na skrite pasti pri vključitvi klavzule FOB v prodajno pogodbo, pri čemer izhajam iz predpostavke, da je dejanska uporabnost klavzule FOB v moderni poslovni praksi razmeroma omejena, ustrezna alternativa pa je v večini primerov klavzula FCA (named place of delivery) Incoterms 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Ne bis in idem - postopek o prekršku

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011ZP-1 - 2. točka prvega odstavka 136. člena in 3. točka 156. člena Pravnomočno odločena stvar je tudi v postopku o prekršku procesna ovira za ponovno obravnavanje zadeve in zavezuje tako sodišče kot prekrškovni organ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Evropa

Irena Vovk, 10.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Torek, 1. 3. Projektne obveznice. Evropska komisija pripravlja pobudo, ki bi omogočila financiranje velikih infrastrukturnih projektov s pomočjo sredstev iz proračuna EU, t. i. projektne obveznice. Cilj pobude je pomagati zasebnim projektnim podjetjem, da pritegnejo kapitalske naložbe vlaga
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Nova agencija

Irena Vovk, 10.3.2011

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011"Agencija za javna naročila je bila ustanovljena predvsem z namenom izboljšanja postopkov v procesih javnega naročanja in zmanjšanja javne porabe," je na srečanju Pravniškega društva v Ljubljani 3. marca dejal direktor Javne agencije za javno naročanje RS Sašo Matos. Večina držav članic EU ima namreč osrednji nabavni organ, katerega poglavitna naloga je predvsem skrb za skupno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zakonodajni fuš

Hinko Jenull, 10.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Vlada

Hinko Jenull, Pravna praksa, 9/2011Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je Vladi postavila 93 zahtev za pospešitev razvoja malih podjetij, izboljšanje pogojev dela, odpravo plačilne nediscipline in sive ekonomije ter za večjo konkurenčnost in socialno enakost. Zahteve, ki jih o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

V Sloveniji (nepremičninski) sloni dejansko letijo

Jure Mikuž, 10.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 9/2011Pogosto ste imeli priložnost razglabljati o nepremičninskih posrednikih v Sloveniji in tujini, o katerih pišem v svojih prispevkih, in gotovo veste, da o nekaterih nimam prav visokega mnenja. V zadnjem času sem si znova vzel nekaj časa za raziskovanje tega dela gospodarstva v Sloveniji in priznati moram, da se mi zdi grožnja zdaj še veliko večja kot pred tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Govornikova samopodoba

Pavliha Marko, Herman Bogdana, 10.3.2011

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Bogdana Herman, Pravna praksa, 9/2011Kako ste se počutili nedavno, ko ste bili govornik, govornica? Nekaj možnih in pričakovanih odgovorov: bilo mi je v čast; že dolgo prej sem se govora veselil/-a; bilo mi je odveč; imel/-a sem težave; spomnil/-a sem se svojega prejšnjega govora (predavanja, sodelovanja v razpravi, nagovora itd.), ki po mojem mnenju ni bil dober; prej me je bilo strah; nerodno mi je bilo stati pred toliko ljudmi, ki so me poslušali, pa tudi opazovali; nič posebnega, komunikacija kot vsaka druga ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zaobjeti, zaobjemati in vzdolž

Nataša Hribar, 10.3.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2011V prejšnjem kotičku sem pojasnila razliko med pridevnikoma deloven in delaven ter samostalnikoma pogoj in razmera. Podoben kotiček sem pripravila tudi danes. Pogledali si bomo, kako je z uporabo glagolov zaobjeti/zaobjemati in predloga vzdolž.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prosti pretok blaga

Ana Vlahek, 10.3.2011

Kultura in umetnost

dr. Ana Vlahek, Pravna praksa, 9/2011Priznati moram, da me v zadnjem času jezijo knjige, katerih naslovi obetajo veliko, toda že po številu strani kažejo, da kaj več kot zgolj temeljnega prikaza posameznih institutov, ki jih zadevajo, ne morejo vsebovati. Kot pravnica, še bolj pa kot praktična uporabnica imam od njih bore malo. Zato me še zlasti veseli, da se je na knjižnih policah znašla knjiga dr. Janje Hojnik z naslovom Prosti pretok blaga v EU (GV Založba, 2010, 831 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.3.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011od 1. do 7. marca Torek, 1. 3. Detektivi. Novi Zakon o detektivski dejavnosti so na Ministrstvu za notranje zadeve pripravili zaradi številnih noveliranj in pomanjkljivosti starega zakona. Glavni cilj zakona, ki ga je sprejel Državni zbor, je torej določitev pogojev, upravičenj in obvezno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Proti trgovini z ljudmi

Irena Vovk, 10.3.2011

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011http://ec.europa.eu/anti-trafficking Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različne publikacije Povezava z uporabniki: naslovi nacionalnih centrov oziroma nevladnih organizacij za pomoč, e-naslovi nacionalnih koo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.3.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 10.3.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 9/201110. marec 1959 - Dalajlama v izgnanstvu Tibetanski voditelj dalajlama Tenzin Gyatso je 10. marca 1959 preko Himalaje pobegnil v Indijo, kjer je nadaljeval boj proti kitajski oblasti v Tibetu. 11. marec 1708 - Veto monarha Angleška kraljica Anne je dala kot zadnji angleški monarh
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

globus

Dean Zagorac, 10.3.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2011Indija: pasivna evtanazija je dopustna 7. 3. - Pasivna evtanazija pod nekaterimi pogoji je dopustna, aktivna pa ne, je odločilo indijsko vrhovno sodišče. To pomeni, da pacientu ni dopustno pomagati umreti z vbrizgavanjem smrtonosne injekcije, je pa dopustno, da se ga pusti umreti s prenehanjem hran
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Radio Slovenija, rsl 3, 11. marec ob 16.30 Podobe znanja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Odgovornost države za podvrženost čezmernemu onesnaževanju

Katarina Vatovec, 10.3.2011

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 9/2011Primanjkovanje pitne vode. Hiše na pogrezajočem in poplavljajočem terenu. Vdihavanje onesnaženega zraka. Tega si dve družini v času naselitve v vasici na severozahodu Ukrajine vsekakor nista predstavljali. Nekaj let po njuni naselitvi je država v bližini zgradila premogovnik in tovarno in od takrat do danes sta družini podvrženi onesnažujočim dejavnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje, življenje in znižujejo življenjski standard. Sedemčlanski senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je soglasno razsodil, da je Ukrajina s tem, ko ni zagotovila ustreznih ukrepov za zmanjšanje škodljivih učinkov onesnaževanja ali preselitev pritožnikov, kršila 8. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Objava naslovov IP komentatorjev

Irena Vovk, 10.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Časopis na svoji spletni strani objavlja tudi naslove IP komentatorjev (ter datum in uro objave). Ali s tem krši ZVOP-1?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zavarovalniške premije ne smejo diskriminirati po spolu

Janja Hojnik, 10.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 9/2011Dne 1. marca 2011 je Sodišče izdalo sodbo, v kateri je poudarilo, da upoštevanje posameznikovega spola kot dejavnika tveganja v zavarovalniških pogodbah pomeni diskriminacijo. Pravilo enakih premij in dajatev za oba spola se bo začelo uporabljati 21. decembra 2012 in bo nedvomno vodilo do znatnih sprememb pri izračunavanju premij in njihove višine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zajem in analiza e-podatkov v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora

Irena Vovk, 10.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Davčni inšpektorat zanima mnenje o predlogu novele Zakona o davčni službi (Ur. l. RS, št. 1/07 - UPB2 in 40/09; ZDS-1), ki naj bi opredelila nove pristojnosti inšpektorjev glede kopiranja in obdelave podatkov z e-sistemom davčnih zavezancev. Davčni inšpektorji naj bi tako imeli po novem še pristojnost:
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2011(48)
> Marec(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEFG H IJ K L M N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov