O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Udeležba delavcev pri dobičku

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011• Ali lahko davčne olajšave po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) uveljavlja hranilnica, ki vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, in udeležbo delavcev pri dobičku evidentira kot strošek plač v skladu z MRS 19?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prožnost in varnost

Vera Samardžija, 10.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vera Samardžija, Pravna praksa, 9/2011Koncept prožne varnosti je odgovor na spremembe, s katerimi se soočajo države EU (tehnološki razvoj, staranje prebivalstva, globalizacija), in hkrati model, na podlagi katerega bi se uresničila Lizbonska strategija, je na srečanju Pravniškega društva Maribor 3. marca v prostorih PF Univerze v Mariboru poudarila dr. Darja Senčur Peček, docentka z iste fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement

Adrijana Viler-Kovačič, 10.3.2011

Varstvo okolja, Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 5/2011, je bil objavljen prispevek Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi?, v katerem je avtorica Anja Brglez navedla, da je bilo v postopku in odločbi Agencije RS za okolje (ARSO) pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za proizvodnjo cementa, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t. i. dovoljenje IPPC), mogoče najti številne pravne napake. V času pisanja prispevka je bila ta odločba sicer dokončna, ne pa tudi pravnomočna. Pred nedavnim je Upravno sodišče v upravnem sporu odločbo ARSO sicer odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek, toda v razlogih za tako odločitev ni najti napak ARSO.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prekoračitev meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava

Maja Smrkolj, 10.3.2011

Pravoznanstvo, Sodišča

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 9/2011Konec januarja je nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) odločilo, da se je metoda izračunavanja višine preživnine, do katere je upravičen nekdanji zakonec, kot je to s svojo sodno prakso določilo Zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof - BGH), tako močno oddaljila od zakonske ureditve, da je BGH z njo preseglo meje dopustnega sodniškega ustvarjanja prava. S tem je bila pritožnici, upravičenki do preživnine, kršena pravica splošne svobode ravnanja (allgemeine Handlungsfreiheit) iz prvega odstavka 2. člena nemške ustave (Grundgesetz - GG) v povezavi z načelom pravne države iz tretjega odstavka 20. člena ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prvo slovensko tekmovanje v pogajanjih

Janja Hojnik, 10.3.2011

Ostalo

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 9/2011Dne 4. marca 2011 je na PF Univerze v Mariboru potekalo prvo slovensko tekmovanje v pogajanjih za študente prava. Udeležili so se ga študenti z vseh treh pravnih fakultet v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Causa Guttenberg

Maja Smrkolj, 10.3.2011

Lastnina in druge stvarne pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 9/2011Zgodba o politični karieri Karla-Theodorja zu Guttenberga se bere kot roman. Mladega ambicioznega barona, od leta 2002 poslanca nemškega parlamenta, doktorja pravnih znanosti, njegova stranka bavarska Krščansko-socialna unija (CSU) februarja 2009 potegne iz rokava kot novo mlado upanje konzervativnega dela nemške politike in ga med finančno krizo predlaga za novega zveznega ministra za gospodarstvo in tehnologijo. S 37 leti zu Guttenberg postane najmlajši zvezni minister za gospodarstvo vseh časov. Mediji mu zaradi njegove mladosti, a hkrati odločnosti, njegovega sicer plemiškega naziva, a hkrati pripadnosti intelektualni (meščanski) eliti, ki naj bi jo izkazal s svojim doctor iuris, njegovega javnega nastopanja, njegove všečnosti tudi bolj nekonzervativnim delom ljudstva kmalu zatem začnejo napovedovati strmo politično kariero in ga omenjati tudi kot bodočega nemškega kanclerja. Jeseni istega leta po novih volitvah v nemški parlament zu Guttenberg v drugi vladi Angele Merkel dobi mesto obrambnega ministra, vnovič najmlajšega v zgodovini zvezne republike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Problem malomarnega sostorilstva

Matjaž Ambrož, 10.3.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 9/2011Prejšnji Kazenski zakonik (KZ) je imel določbo o tem, da sostorilec odgovarja "v mejah svojega naklepa ali malomarnosti" (prvi odstavek 29. člena KZ), s čimer je izrecno dopuščal malomarno sostorilstvo. Novi Kazenski zakonik (KZ-1) pa je s spremembami na področju storilstva in udeležbe sprožil različne razlage tega vprašanja, s čimer je razpravo o malomarnem sostorilstvu napravil (znova) aktualno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Svoboda dostopa do arhivov

Jernej Letnar-Černič, 10.3.2011

Pravoznanstvo

dr. Jernej Letnar-Černič, Pravna praksa, 9/2011V zadnjem mesecu so slovenski javni prostor znova razburkala vprašanja svobode dostopa do arhivov nekdanjega nedemokratičnega sistema. Svoboda dostopa do arhivov je v marsičem neposredno povezana z delovanjem pravne in demokratične države, ki spoštuje in varuje človekove pravice. Čeprav je Nataša Pirc Musar že v PP, št. 8/2011, dobro osvetlila nekatera pereča vprašanja, pa je problematiko treba osvetliti še z nekaterih drugih zornih kotov. V tem prispevku tako analiziram vprašanje svobodnega dostopa do arhivov nedemokratičnih režimov s pomočjo temeljnih načel slovenskega ustavnopravnega reda in odločitev Ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Izplačila članom skupščine javnega podjetja

Luigi Varanelli, 10.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 9/2011Smo javno podjetje (d.o.o.) v 100-odstotni lasti občin. Eden od organov javnega podjetja je tudi skupščina. Vsaka občina ima enega člana skupščine z različnim številom glasov. Člani skupščine so vprašali, ali jim za udeležbo na skupščini pripada plačilo (sejnina, nagrada, povračilo drugih stroškov ipd.). Pri svojem poslovanju upoštevamo ZGD-1-UPB3, v katerem pa za udeležbo na skupščini za predstavnike občin (zastopnike družbenikov) plačila niso predvidena. Prav tako to ni določeno ne v našem odloku o ustanovitvi javnega podjetja ne v našem statutu. Na skupščini pa so člani skupščine izrazili zahtevo, da se jim izplača sejnina, ker naj bi to bilo določeno v zakonu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.3.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Mashood Baderin in Manisuil Ssenyonjo International Human Rights Law - Six Decades after the UDHR and Beyond (Ashgate, 2010, 588 strani) Avtorja v tej skorajda brezčasni knjigi, kot sta jo poimenovala, raziskujeta razvoj in napredek na področju mednarodnega prava človekovih prav
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Delodajalski pogled na potrebne spremembe ZDR

Metka Penko-Natlačen, 10.3.2011

Delovna razmerja

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 9/2011V času dolgoletne, takrat več kot desetletne priprave zdaj veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) smo imeli na delodajalski strani v marsičem drugačno mnenje kot pripravljavec zakona in sindikalna stran. Strinjali smo se o tem, da je čas, da preidejo delovna razmerja iz asociativnih v sfero pogodbenih razmerij s civilistično koncepcijo. Pričakovali smo, da bodo s tem kolektivna delovna razmerja ohranila pomembno vlogo pri kolektivnem urejanju pravic delavcev vzporedno z ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zaobjeti, zaobjemati in vzdolž

Nataša Hribar, 10.3.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2011V prejšnjem kotičku sem pojasnila razliko med pridevnikoma deloven in delaven ter samostalnikoma pogoj in razmera. Podoben kotiček sem pripravila tudi danes. Pogledali si bomo, kako je z uporabo glagolov zaobjeti/zaobjemati in predloga vzdolž.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Nova agencija

Irena Vovk, 10.3.2011

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011"Agencija za javna naročila je bila ustanovljena predvsem z namenom izboljšanja postopkov v procesih javnega naročanja in zmanjšanja javne porabe," je na srečanju Pravniškega društva v Ljubljani 3. marca dejal direktor Javne agencije za javno naročanje RS Sašo Matos. Večina držav članic EU ima namreč osrednji nabavni organ, katerega poglavitna naloga je predvsem skrb za skupno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Klavzula FOB Incoterms 2010

Marko Djinović, 10.3.2011

Obligacije

Marko Djinović, Pravna praksa, 9/2011Med trgovinske klavzule, ki so z revizijo Incoterms 2010 doživele precejšnje spremembe, nedvomno sodi klavzula FOB (named port of shipment) Incoterms 2010. Kljub njeni zgodovinski uveljavljenosti in široki uporabi v mednarodni trgovini pa klavzula FOB v praksi povzroča veliko težav, povezanih s prehodom nevarnosti in stroškov, ki so posledica njene pogosto nedomišljene oziroma napačne rabe, deloma pa tudi dejstva, da klavzula FOB v številnih primerih ne ustreza najbolje modernim transportnim tehnikam. V prvem delu prispevka bom obravnaval bistvene spremembe, ki jih pri klavzuli FOB prinaša revizija Incoterms 2010. V drugem delu pa bom opozoril na skrite pasti pri vključitvi klavzule FOB v prodajno pogodbo, pri čemer izhajam iz predpostavke, da je dejanska uporabnost klavzule FOB v moderni poslovni praksi razmeroma omejena, ustrezna alternativa pa je v večini primerov klavzula FCA (named place of delivery) Incoterms 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prosti pretok blaga

Ana Vlahek, 10.3.2011

Kultura in umetnost

dr. Ana Vlahek, Pravna praksa, 9/2011Priznati moram, da me v zadnjem času jezijo knjige, katerih naslovi obetajo veliko, toda že po številu strani kažejo, da kaj več kot zgolj temeljnega prikaza posameznih institutov, ki jih zadevajo, ne morejo vsebovati. Kot pravnica, še bolj pa kot praktična uporabnica imam od njih bore malo. Zato me še zlasti veseli, da se je na knjižnih policah znašla knjiga dr. Janje Hojnik z naslovom Prosti pretok blaga v EU (GV Založba, 2010, 831 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Govornikova samopodoba

Pavliha Marko, Herman Bogdana, 10.3.2011

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Bogdana Herman, Pravna praksa, 9/2011Kako ste se počutili nedavno, ko ste bili govornik, govornica? Nekaj možnih in pričakovanih odgovorov: bilo mi je v čast; že dolgo prej sem se govora veselil/-a; bilo mi je odveč; imel/-a sem težave; spomnil/-a sem se svojega prejšnjega govora (predavanja, sodelovanja v razpravi, nagovora itd.), ki po mojem mnenju ni bil dober; prej me je bilo strah; nerodno mi je bilo stati pred toliko ljudmi, ki so me poslušali, pa tudi opazovali; nič posebnega, komunikacija kot vsaka druga ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Izpolnjevanje obrazca DDV-VP in vračilo DDV

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011• Ali mora biti kupec v trgovini pri izpolnjevanju zahtevka za vračilo DDV prisoten ali zadošča, da podatke pošlje po elektronski pošti oziroma po faksu in mu nato prodajalec blago pošlje z računom in obrazcem po pošti na naslov v Sloveniji (prodajalec ima "fizično" trgovino)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Avtonomnost oblasti kot odgovornost - določanje in odločanje v habilitacijskih postopkih na univerzi

Polonca Kovač, 10.3.2011

Višje in visoko šolstvo

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 9/2011Na področju visokega šolstva je za razvoj znanosti, področnih ved in dejavnosti pedagogike in raziskovanja, s tem pa za razvoj družbe kot celote, zelo pomembno ustavno načelo univerzitetne avtonomije. Toda nekateri razumejo avtonomijo kot neomejeno oblast upravljavcev visokošolskih zavodov v razmerju do (pravic in pravnih interesov) zaposlenih in študentov. To se neredko kaže tudi v nespoštovanju temeljnih procesnih kavtel za varstvo podrejenih udeležencev v javnopravnih razmerjih kot ključne razsežnosti demokratične države in formalne zakonitosti. Tipičen primer je izvajanje habilitacijskih postopkov na univerzi, v katerih se v praksi na različne načine skuša obiti temeljna načela zoper arbitrarno odločanje, celo na ravni statuta univerze, denimo tako, da bi lahko ista oseba odločala o pritožbi zoper odločitev prve stopnje, čeprav je že sodelovala v predhodnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prva vselitev oziroma uporaba objekta ali posameznih delov objekta

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Kdaj začne teči dveletni rok iz 7. točke 44. člena ZDDV-1 (prodaja posameznih enot novozgrajenega objekta namreč lahko traja več let)? Ali začne teči z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt kot celoto ali z dnem začetka dejanske uporabe posameznega poslovnega prostora (tj. posamezne etažne enote)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Pravočasna vložitev vloge po pošti v luči varstva pravic strank

Mateja Grmek, 10.3.2011

Civilni sodni postopki

Mateja Grmek, Pravna praksa, 9/2011Stranke najpogosteje komunicirajo z organi prek vlog, pri čemer pogosto lovijo zadnji dan roka. V tem prispevku želim predstaviti razumevanje oddajne teorije v primeru, ko je vloga poslana po pošti zadnji dan roka, zlasti v luči varstva pravic strank kot temeljnega načela Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prenos lastninske pravice na funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na etažne lastnike

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Investitor je v 70. letih prejšnjega stoletja zgradil večstanovanjsko stavbo in prodajal posamezna stanovanja s klasičnim pogodbenim določilom, da je predmet prodaje stanovanje s funkcionalnim zemljiščem, pri čemer funkcionalno zemljišče v pogodbah ni bilo določeno. Pozneje so lastniki stanovanj oblikovali etažno lastnino, pri čemer je bilo odmerjeno zemljišče pod stavbo, o kakršnemkoli funkcionalnem zemljišču pa ni bilo govora. Solastniki zemljišča pod stavbo so postali etažni lastniki, lastnik zemlje okoli bloka je ostal investitor. Zato so se etažni lastniki odločili, da bodo uredili lastništvo tudi na zemlji okoli bloka. Z investitorjem so dosegli sporazumni dogovor, kaj naj bi bilo funkcionalno zemljišče in ga geodetsko odmerili (funkcionalno zemljišče je zdaj lahko predmet pravnega prometa). Dogovorili pa so se tudi o primernem neodplačnem pravnem poslu za prenos lastninske pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Soglasje staršev za piercing

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Ali ima petnajstletno dekle pravico, da se samostojno odloči za piercing, oziroma ali lahko na njeno odločitev vplivajo starši?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov namestitve iz sredstev EU

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011V okviru nekaterih evropskih projektov je mogoče obračunati stroške službene poti, ki se nanašajo na te projekte, in sicer s pavšalnimi zneski za dnevnice in namestitev. Take dnevnice za tujino so višje kot dnevnice po slovenski zakonodaji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Ne bis in idem - postopek o prekršku

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011ZP-1 - 2. točka prvega odstavka 136. člena in 3. točka 156. člena Pravnomočno odločena stvar je tudi v postopku o prekršku procesna ovira za ponovno obravnavanje zadeve in zavezuje tako sodišče kot prekrškovni organ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zajem in analiza e-podatkov v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora

Irena Vovk, 10.3.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Davčni inšpektorat zanima mnenje o predlogu novele Zakona o davčni službi (Ur. l. RS, št. 1/07 - UPB2 in 40/09; ZDS-1), ki naj bi opredelila nove pristojnosti inšpektorjev glede kopiranja in obdelave podatkov z e-sistemom davčnih zavezancev. Davčni inšpektorji naj bi tako imeli po novem še pristojnost:
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2011(48)
> Marec(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEFG H IJ K L M N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov