O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Za čim učinkovitejši dostop do kakovostnega sodnega varstva

Anton Panjan, 10.3.2011

Sodišča

Anton Panjan, Pravna praksa, 9/2011Čeprav imajo vsa sodišča v svojih okvirih in pristojnostih pomembno vlogo pri oblikovanju pravne države, je Okrožno sodišče v Ljubljani, katerega predsednik sem nedavno postal, zagotovo eno od zahtevnejših in pomembnejših sodišč v slovenskem prostoru. Okrožno sodišče v Ljubljani je največje od 11 okrožnih sodišč v Sloveniji tako po številu zaposlenih kot tudi po številu obravnavanih zadev ter deležno tudi največ medijske in politične pozornosti. Trenutno ima 427 zaposlenih, od tega 97 sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zakonodajni fuš

Hinko Jenull, 10.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Vlada

Hinko Jenull, Pravna praksa, 9/2011Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je Vladi postavila 93 zahtev za pospešitev razvoja malih podjetij, izboljšanje pogojev dela, odpravo plačilne nediscipline in sive ekonomije ter za večjo konkurenčnost in socialno enakost. Zahteve, ki jih o
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih naročil

Potočnik Maja, Karin Julij, 10.3.2011

PRORAČUN, Obligacije

Maja Potočnik, Julij Karin, Pravna praksa, 9/2011Z novelo Zakona o javnih naročilih (ZJN-2B) so začele veljati poostrene določbe, ki se nanašajo na neposredna plačila podizvajalcem na projektih, pridobljenih z izvedbo javnih naročil, hkrati pa Vlada še ni sprejela nove Uredbe, s katero bi natančneje določila pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem, kot to določa isti zakon. Tako v vmesnem času velja stara Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (v nadaljevanju Uredba), ki pa ne le drugače kot ZJN-2 opredeljuje pojem podizvajalca, temveč je tudi v neskladju z drugimi kogentnimi določbami ZJN-2. S tem je na številna odprta vprašanja v zvezi z neposrednim plačevanjem podizvajalcem mogoče odgovoriti zgolj na teoretični ravni in za uporabo v vsakem konkretnem primeru posebej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

V Sloveniji (nepremičninski) sloni dejansko letijo

Jure Mikuž, 10.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 9/2011Pogosto ste imeli priložnost razglabljati o nepremičninskih posrednikih v Sloveniji in tujini, o katerih pišem v svojih prispevkih, in gotovo veste, da o nekaterih nimam prav visokega mnenja. V zadnjem času sem si znova vzel nekaj časa za raziskovanje tega dela gospodarstva v Sloveniji in priznati moram, da se mi zdi grožnja zdaj še veliko večja kot pred tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Evropa

Irena Vovk, 10.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Torek, 1. 3. Projektne obveznice. Evropska komisija pripravlja pobudo, ki bi omogočila financiranje velikih infrastrukturnih projektov s pomočjo sredstev iz proračuna EU, t. i. projektne obveznice. Cilj pobude je pomagati zasebnim projektnim podjetjem, da pritegnejo kapitalske naložbe vlaga
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Informacijski pooblaščenec: nosilec javnih pooblastil?

Zoran Skubic, 10.3.2011

Uprava

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2011 Status Informacijskega pooblaščenca kot organa v slovenskem pravnem prostoru buri duhove vse od njegove ustanovitve konec leta 2005, ko sta se združila takratni Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja in (še neustanovljen, a že normativno urejen) državni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Od njegove statusnopravne umestitve v upravnopravni sistem Republike Slovenije je namreč odvisnih več odprtih vprašanj - med drugim tudi način zadostitve pravici do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Predvsem pa gre tu za vprašanje, ki bo v bližnji prihodnosti nedvomno doseglo ustavnosodno presojo, in sicer, ali odločitve Informacijskega pooblaščenca trpijo upravni nadzor ali zgolj sodno presojo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Vsebina PP št.9/2011

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011stran 3 UVODNIK Anton Panjan Za čim učinkovitejši dostop do kakovostnega sodnega varstva stran 6 UPRAVNO PRAVO Zoran Skubic Informacijski pooblaščenec: nosilec javnih pooblastil? stran 9 JAVNA NAROČILA
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Govornikova samopodoba

Pavliha Marko, Herman Bogdana, 10.3.2011

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Bogdana Herman, Pravna praksa, 9/2011Kako ste se počutili nedavno, ko ste bili govornik, govornica? Nekaj možnih in pričakovanih odgovorov: bilo mi je v čast; že dolgo prej sem se govora veselil/-a; bilo mi je odveč; imel/-a sem težave; spomnil/-a sem se svojega prejšnjega govora (predavanja, sodelovanja v razpravi, nagovora itd.), ki po mojem mnenju ni bil dober; prej me je bilo strah; nerodno mi je bilo stati pred toliko ljudmi, ki so me poslušali, pa tudi opazovali; nič posebnega, komunikacija kot vsaka druga ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Zaobjeti, zaobjemati in vzdolž

Nataša Hribar, 10.3.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2011V prejšnjem kotičku sem pojasnila razliko med pridevnikoma deloven in delaven ter samostalnikoma pogoj in razmera. Podoben kotiček sem pripravila tudi danes. Pogledali si bomo, kako je z uporabo glagolov zaobjeti/zaobjemati in predloga vzdolž.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.3.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Mashood Baderin in Manisuil Ssenyonjo International Human Rights Law - Six Decades after the UDHR and Beyond (Ashgate, 2010, 588 strani) Avtorja v tej skorajda brezčasni knjigi, kot sta jo poimenovala, raziskujeta razvoj in napredek na področju mednarodnega prava človekovih prav
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prosti pretok blaga

Ana Vlahek, 10.3.2011

Kultura in umetnost

dr. Ana Vlahek, Pravna praksa, 9/2011Priznati moram, da me v zadnjem času jezijo knjige, katerih naslovi obetajo veliko, toda že po številu strani kažejo, da kaj več kot zgolj temeljnega prikaza posameznih institutov, ki jih zadevajo, ne morejo vsebovati. Kot pravnica, še bolj pa kot praktična uporabnica imam od njih bore malo. Zato me še zlasti veseli, da se je na knjižnih policah znašla knjiga dr. Janje Hojnik z naslovom Prosti pretok blaga v EU (GV Založba, 2010, 831 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Nova agencija

Irena Vovk, 10.3.2011

PRORAČUN

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011"Agencija za javna naročila je bila ustanovljena predvsem z namenom izboljšanja postopkov v procesih javnega naročanja in zmanjšanja javne porabe," je na srečanju Pravniškega društva v Ljubljani 3. marca dejal direktor Javne agencije za javno naročanje RS Sašo Matos. Večina držav članic EU ima namreč osrednji nabavni organ, katerega poglavitna naloga je predvsem skrb za skupno javno naročanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Prožnost in varnost

Vera Samardžija, 10.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Vera Samardžija, Pravna praksa, 9/2011Koncept prožne varnosti je odgovor na spremembe, s katerimi se soočajo države EU (tehnološki razvoj, staranje prebivalstva, globalizacija), in hkrati model, na podlagi katerega bi se uresničila Lizbonska strategija, je na srečanju Pravniškega društva Maribor 3. marca v prostorih PF Univerze v Mariboru poudarila dr. Darja Senčur Peček, docentka z iste fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij - MPEKČS (Ur. l. RS, št. 16/11) - velj
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Ur. l. RS, št. 97/10 1. Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencije za zaposlitev diplomantov/absolventov - aktiviraj in zaposli se II - Zavod RS za zaposlovanje; tretji rok je 31. marec 2011. Ur. l. RS, št. 100/10 2. Štipendije za doktorski študij na EUI - European Univ
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/20117. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E) - prva obravnava; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B) - prva obravnava. 4. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški slu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 10.3.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2011Radio Slovenija, rsl 3, 11. marec ob 16.30 Podobe znanja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.3.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011od 1. do 7. marca Torek, 1. 3. Detektivi. Novi Zakon o detektivski dejavnosti so na Ministrstvu za notranje zadeve pripravili zaradi številnih noveliranj in pomanjkljivosti starega zakona. Glavni cilj zakona, ki ga je sprejel Državni zbor, je torej določitev pogojev, upravičenj in obvezno
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 10.3.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 9/201110. marec 1959 - Dalajlama v izgnanstvu Tibetanski voditelj dalajlama Tenzin Gyatso je 10. marca 1959 preko Himalaje pobegnil v Indijo, kjer je nadaljeval boj proti kitajski oblasti v Tibetu. 11. marec 1708 - Veto monarha Angleška kraljica Anne je dala kot zadnji angleški monarh
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

globus

Dean Zagorac, 10.3.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2011Indija: pasivna evtanazija je dopustna 7. 3. - Pasivna evtanazija pod nekaterimi pogoji je dopustna, aktivna pa ne, je odločilo indijsko vrhovno sodišče. To pomeni, da pacientu ni dopustno pomagati umreti z vbrizgavanjem smrtonosne injekcije, je pa dopustno, da se ga pusti umreti s prenehanjem hran
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Proti trgovini z ljudmi

Irena Vovk, 10.3.2011

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011http://ec.europa.eu/anti-trafficking Jezik: angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različne publikacije Povezava z uporabniki: naslovi nacionalnih centrov oziroma nevladnih organizacij za pomoč, e-naslovi nacionalnih koo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.3.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Še o zastaranju odškodninskih terjatev zaradi posega v pravico do zdravega življenjskega okolja

Ljubimski Janč, Murko Simona, 10.3.2011

Obligacije

Janč Ljubimski, Simona Murko, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 2/2011 je mag. Igor Strnad z vidika ugovora zastaranja analiziral konkretno zadevo, ki je ena od številnih podobnih zadev v aktualnem množičnem sporu zaradi čezmernega hrupa in drugih imisij na glavni cesti G1-3 (po navedbah tožnikov je bilo vloženih več kot dva tisoč tožb), ki jih Višje sodišče v Mariboru intenzivno obravnava. Avtor je v prispevku namenil pozornost zlasti procesnim vprašanjem pravočasnega substanciranega navajanja dejstev in dokazov. Toda v sodni praksi se je izkazala za posebno zapleteno tudi razlaga materialnopravnih določil, ki je ponudila neenotne rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Izplačila članom skupščine javnega podjetja

Luigi Varanelli, 10.3.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 9/2011Smo javno podjetje (d.o.o.) v 100-odstotni lasti občin. Eden od organov javnega podjetja je tudi skupščina. Vsaka občina ima enega člana skupščine z različnim številom glasov. Člani skupščine so vprašali, ali jim za udeležbo na skupščini pripada plačilo (sejnina, nagrada, povračilo drugih stroškov ipd.). Pri svojem poslovanju upoštevamo ZGD-1-UPB3, v katerem pa za udeležbo na skupščini za predstavnike občin (zastopnike družbenikov) plačila niso predvidena. Prav tako to ni določeno ne v našem odloku o ustanovitvi javnega podjetja ne v našem statutu. Na skupščini pa so člani skupščine izrazili zahtevo, da se jim izplača sejnina, ker naj bi to bilo določeno v zakonu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2011(48)
> Marec(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEFG H IJ K L M N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov