O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji

mag. Matija Žgur, 7.3.2013

Ustavno sodišče

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 9/2013V četrtek, 21. februarja, so na PF Univerze v Ljubljani predstavniki štirih najpomembnejših nadzornih institucij v državi razpravljali o položaju in delovanju organov, ki nadzorujejo delovanje nosilcev oblasti. Varuhinja človekovih pravic, predsednik Računskega sodišča, informacijska pooblaščenka in namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so na okrogli mizi, ki jo je organiziralo Društvo za ustavno pravo Slovenije, razpravljati tudi o izzivih, ki jih za njihovo delovanje predstavljajo aktualne politične razmere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Evropa

Irena Vovk, 7.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013Torek, 19. 2. Državne pomoči. Posodobljeni vodnik za razlago uporabe pravil EU pri storitvah splošnega gospodarskega pomena na področjih državne pomoči, javnih naročil in notranjega trga (sprejetih v letih 2011 in 2012) vsebuje preproste in razumljive odgovore na najpogostejša vprašanja javn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu

Sandra Pjanić, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sandra Pjanić, Pravna praksa, 9/2013• Ali je vrtec dolžan starše ostalih otrok obvestiti o tem, da je v njihovi skupini otrok s posebnimi potrebami? Odgovor vsebuje Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, ki na podlagi 51. člena Zakona o vrtcih (ZVrt)<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Sodba III Ips 119/2009, 22. januar 2013 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 1141/2007) ZPPSL - drugi odstavek 61. člena Glede na drugi odstavek 61. člena ZPPSL ni stečajni upravitelj tisti, ki bi moral navajati in dokazovati, da odobritve ali navodila stečajni senat ali stečajni s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013od 19. februarja do 4. marca Torek, 19. 2. Neformalno srečanje. Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik je lani prejela 3.353 pobud, kar je največ v posameznem letu od začetkov delovanja institucije. Spomnila je še, da je o revščini govorila že leta 2008 in da bi bil dan
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami

Andreja Tratnik, 7.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 9/2013Odločanje o t. i. internetnih zadevah se počasi prebija tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). To je moralo že nekajkrat odločiti, ali (ne)objava na spletu pomeni poseg v pravico do svobode izražanja iz 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Nedavno pa je ESČP moralo tehtati, ali lahko varovanje avtorske pravice poseže tudi v pravico do svobode izražanja. Zavzelo je zelo jasno stališče: da, varovanje avtorskih pravic lahko pomeni tudi poseg v pravico do svobode izražanja. Opredelilo je - kolikor so mu okoliščine konkretnega primera to dopuščale - tudi pogoje, pod katerimi je varovanje avtorske pravice v izjemnih primerih (iz drugega odstavka 10. člena EKČP) dopustno tudi na škodo pravice do svobode izražanja, oziroma obratno, kdaj bi lahko varovanje avtorske pravice že pomenilo poseg v svobodo izražanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Izvršbe na podlagi menice

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Menica in ček, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Odločba, št. U-I-79/12, 7. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 17/13) Člen 38 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju se razveljavi, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Ekskluzivne televizijske pravice in nadomestilo za kratke izseke

Petra Weingerl, 7.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Weingerl, Pravna praksa, 9/2013Šport je "velik biznis", zato so tudi vsote, ki se vrtijo okrog ekskluzivnih oziroma izključnih pravic prenašanja največjih športnih dogodkov, astronomske. Ker morajo televizijske družbe, ki prenašajo velike športne spektakle, za to globoko seči v žep, je razumljivo, da želijo konkurenčnim televizijam za predvajanje izsekov za potrebe kratkih poročil zaračunati mastno nadomestilo. Vendar pa to ni mogoče, saj je nadomestilo omejeno na dejanske stroške, ki nastanejo neposredno zaradi zagotovitve dostopa, kar je nedavno v sodbi Sky Österreich potrdilo Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Urejanje prostora, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Odločba, št. U-I-289/12, 24. januarja 2013 (Ur. l. RS, št. 16/13) Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Jurič-Topole", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1145/3 in 1144/17, obe k. o. Rifengozd, se
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Franc
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Javna etika in integriteta

dr. Matej Avbelj, 7.3.2013

Kultura in umetnost

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2013Pod uredniško taktirko mag. Bećirja Kečanovića in pod okriljem Komisije za preprečevanje korupcije je v drugi polovici preteklega leta izšel zbornik, posvečen javni etiki in integriteti, podčrtan z odgovornostjo za skupne vrednote (Komisija za preprečevanje korupcije, Ljubljana 2012, 330 strani). Kot ugotavlja že recenzent dr. Samo Uhan, je zbornik izšel v najprimernejšem času, ki pa se nekaj mesecev po njegovi izdaji zdi še primernejši. Naslovne teme, kot so integriteta, odgovornost in vladavina prava, so namreč ne le brezčasne, temveč tudi univerzalne. Pa ne le po sebi, temveč zaradi vseprisotnosti korupcije kot poglavitnega in akutnega razkrojevalca tistega, kar je prav, pa tudi (javnega) dobra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4230-429564/2012, 17. januar 2013 V Uradnem listu RS, št. 102/12 z dne 21. decembra 2012, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik). Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2013. To pojasn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Izjava o konkurenčni prepovedi

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013Delodajalec želi od zaposlenih v zasebnem sektorju pridobiti izjavo o spoštovanju konkurenčne klavzule oziroma konkurenčne prepovedi. Izjava se nanaša na prepoved opravljanja dejavnosti v konkurenčnih podjetjih, članstvo v drugem organu vodenja ali nadzora, nekaznovanost in pravnomočno obsodbo, članstvo v družbi v stečaju, opravljanje pridobitne dejavnosti, lastniške deleže v kakršnihkoli oblikah družb, ki jih dopušča Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in bi te oblike opravljale dejavnost, ki je lahko konkurenčna dejavnosti družbe, v kateri je delavec zaposlen, na obveščanje delodajalca v primeru spremenjenih okoliščin, prepoved opravljanja dejavnosti v konkurenčnih družbah tudi po prenehanju delovnega razmerja in na povrnitev nastale škode v primeru kršitve konkurenčne klavzule. Izjava pa se nanaša tudi na družinske člane zaposlenih (mož/žena, otroci), če družinski člani zaposlenega opravljajo dejavnost v konkurenčnem podjetju ali če je družinski član član organa vodenja ali nadzora družbe ali je prokurist konkurenčne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Pravica do dostopa

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013"Predlog zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (predlog ZMBN) popolnoma izključuje pravico javnosti do dostopa do dokumentov, ki nastanejo pri delu novoustanovljenega Odbora za finančno stabilnost, saj v celoti izključuje veljavnost določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)," meni informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Zato je Ministrstvu za finance 7. februarja poslala pripombe na ta zakonski predlog.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Varstvo volilne pravice

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Sklep Državnega sveta Republike Slovenije z dne 12. decembra 2012, da se ne potrdi mandat izvoljenega člana Državnega sveta Franca Kanglerja, se razveljavi. Mandat člana Državnega sveta Franca Kanglerja, izvoljenega na volitvah članov Državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov 21. novembra 2012 v volilni enoti št. 3 s sedežem v Mariboru, se potrdi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Padanje cen nepremičnin lahko ustavi le višja sila

mag. Sandi Kodrič, 7.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 9/2013V logiki poznamo miselni paradoks vsemogočnosti, ki si v eni od različic zastavlja naslednje vprašanje: "Kaj se zgodi, ko nepremagljiva sila deluje na nepremakljiv predmet?" Predpostavka seveda je, da taki dve stvari dejansko obstajata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Prenos upravnih nalog v zvezi z državnim tožilstvom

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Člena 34 in 37 Zakona o državni upravi nista v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti pete alineje drugega odstavka 4. člena in prve alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi

dr. Ciril Ribičič, 7.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 9/2013Tukaj sem že govoril o tem, da so upravičene ustavne spremembe, ki naj preprečijo referendumsko odločanje o za to neprimernih vprašanjih in omejevanju človekovih pravic ter zagotovijo legitimnost referendumskih odločitev. Seveda pa nihče razumen ne bo verjel praznemu leporečju, ki prikriva, da take spremembe krepijo moč izvršilne oblasti. Moč izvršilne oblasti ni toliko posledica ustavne ureditve, ki temelji na togem ravnotežju oblasti, ko zagotavlja stabilen položaj vladi (konstruktivna nezaupnica) in državnemu zboru (ni možnosti razpusta). Bolj je posledica neustavnega delovanja političnih strank.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji

mag. Sonja Ogriz, 7.3.2013

Delovna razmerja

mag. Sonja Ogriz, Pravna praksa, 9/2013Slovenska delovnopravna zakonodaja ne ureja, da bi se delavcem v zdravstvu opravljeno delo preko polnega delovnega časa namesto izplačila preneslo v presežek delovnih ur oziroma v t. i. proste ure (kompenzacija). Na področju zdravstva prihaja do presežkov delovnih ur zaradi narave dela in predvsem zaradi zagotavljanja 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Sredstva in obveznosti

dr. Nataša Hribar, 7.3.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 9/2013V uredništvo smo dobili vprašanje, katerega spola je deležnik v povedi Sredstva in obveznosti iz zavarovalnih pogodb niso diskontirani. Težava se je pojavila, ker imamo v osebku priredno zloženo besedno zvezo, v kateri je ena sestavina srednjega (sredstva), druga pa ženskega spola (obveznosti). Kot vemo, obliko pridevniku ali deležniku v vlogi povedkovega določila načeloma določa osebek. Če bi v osebku nastopal zgolj samostalnik sredstva, bi tudi deležnik v povedkovem določilu imel obliko za srednji spol (Sredstva niso diskontirana.); ob ženskem samostalniku obveznosti pa bi žensko obliko imel tudi deležnik (Obveznosti niso diskontirane.)
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Potovanja na račun podjetja

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013Podjetje, ki je pri potovalni agenciji naročalo potovalne storitve (letalske vozovnice, hotelske nastanitve, vizume itd.) za svojega direktorja, od nje zdaj zahteva opredelitev posameznih postavk v nekaterih računih, število oseb, ki so potovale, in podatke o tem, za koga so se storitve obračunavale (ime in priimek nosilca letalske karte, nočitev in drugih stroškov). Ali sme potovalna agencija podjetju posredovati podatke o tem, kdo so bili potniki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Homo, qui in homine calamitoso est misericors, meminit sui

Janez Kranjc, 7.3.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/2013Pred seboj imamo rek Publilija Sirca, ki bi se slovensko glasil "Človek, ki je usmiljen do nesrečnika, misli nase". Publilijeva misel se zdi nenavadna. Pomoč revežu pojmujemo kot nesebičnost v smislu odvračanja misli od sebe k sočloveku, ki je v stiski. Z njim smo pripravljeni deliti, kar imamo. To nujno pomeni, da bomo imeli sami manj. Zato se zdi mnenje, da mislimo nase, ko pomagamo drugemu, na prvi pogled nelogično. Bolj razumljivo postane, če upoštevamo značilnosti avtorja in časa, v katerem je nastalo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov - vzorec obrazca

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4200-58/2013 01-640-02, 21. januar 2013 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) vključen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Vsebina PP št.9/2013

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013stran 3 UVODNIK dr. Zvonko Fišer Dolgega dneva potovanje v nič? stran 6 USTAVNO PRAVO dr. Janez Pogorelec Izigrana konstruktivna nezaupnica stran 9 DEDNO PRAVO dr. Karel Zupančič Ne
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2013(39)
> Marec(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G H IJK LMNO P QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov