O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Ekskluzivne televizijske pravice in nadomestilo za kratke izseke

Petra Weingerl, 7.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Weingerl, Pravna praksa, 9/2013Šport je "velik biznis", zato so tudi vsote, ki se vrtijo okrog ekskluzivnih oziroma izključnih pravic prenašanja največjih športnih dogodkov, astronomske. Ker morajo televizijske družbe, ki prenašajo velike športne spektakle, za to globoko seči v žep, je razumljivo, da želijo konkurenčnim televizijam za predvajanje izsekov za potrebe kratkih poročil zaračunati mastno nadomestilo. Vendar pa to ni mogoče, saj je nadomestilo omejeno na dejanske stroške, ki nastanejo neposredno zaradi zagotovitve dostopa, kar je nedavno v sodbi Sky Österreich potrdilo Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov - vzorec obrazca

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4200-58/2013 01-640-02, 21. januar 2013 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) vključen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek

Dežman Zlatko, Erbežnik Anže, 7.3.2013

Kazenski postopek

dr. Zlatko Dežman, dr. Anže Erbežnik, Pravna praksa, 9/2013Že od osamosvojitve potekajo razprave o temeljiti prenovi Zakona o kazenskem postopku (ZKP) z namenom, da postane hitrejši in zato tudi učinkovitejši. Tak namen naj bi se dosegel z odpravo instituta preiskovalnega sodnika in z uvedbo tožilske preiskave, kar pomeni, da bi se pomembno spremenila celotna struktura predhodnega kazenskega postopka. Da prehod na tako korenito spremenjen procesni sistem ni preprost, dokazujeta dva osnutka novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1), ki ju je objavilo Ministrstvo za pravosodje, z enakimi dilemami pa se soočamo tudi pri oblikovanju nadaljnjega osnutka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Nepošteni pogoji potrošniških pogodb - dolžnosti nacionalnih sodišč po pravu EU

Zoran Skubic, 7.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 9/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je s sodelovanjem našega nacionalnega sodnika v eni nedavnih odločitev obravnavalo dileme, s katerimi se v praksi soočajo nacionalna sodišča držav članic pri uporabi določb Direktive o nedovoljenih pogojih (Direktiva). Tokrat je bilo na vrsti vprašanje, ali je v skladu s pravom EU madžarska procesna ureditev, ki od nacionalnega sodišča, ki je v postopku glede veljavnosti potrošniške pogodbe po uradni dolžnosti ugotovilo nedovoljenost (ničnost) nekega konkretnega pogodbenega pogoja, zahteva, da o tem obvesti stranki postopka in ju hkrati pozove, da se o tem izrečeta. Ob tem pa je Sodišče jasno poudarilo tudi, da morajo nacionalna sodišča, kadar v luči Direktive presojajo veljavnost potrošniških pogodb, po uradni dolžnosti preveriti tudi morebitno nedovoljenost prav vseh pogodbenih pogojev posamezne potrošniške pogodbe, in ne le tistih, ki so neposreden predmet spora med strankama.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Sodba III Ips 119/2009, 22. januar 2013 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 1141/2007) ZPPSL - drugi odstavek 61. člena Glede na drugi odstavek 61. člena ZPPSL ni stečajni upravitelj tisti, ki bi moral navajati in dokazovati, da odobritve ali navodila stečajni senat ali stečajni s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4230-429564/2012, 17. januar 2013 V Uradnem listu RS, št. 102/12 z dne 21. decembra 2012, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik). Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2013. To pojasn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami

Andreja Tratnik, 7.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 9/2013Odločanje o t. i. internetnih zadevah se počasi prebija tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). To je moralo že nekajkrat odločiti, ali (ne)objava na spletu pomeni poseg v pravico do svobode izražanja iz 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Nedavno pa je ESČP moralo tehtati, ali lahko varovanje avtorske pravice poseže tudi v pravico do svobode izražanja. Zavzelo je zelo jasno stališče: da, varovanje avtorskih pravic lahko pomeni tudi poseg v pravico do svobode izražanja. Opredelilo je - kolikor so mu okoliščine konkretnega primera to dopuščale - tudi pogoje, pod katerimi je varovanje avtorske pravice v izjemnih primerih (iz drugega odstavka 10. člena EKČP) dopustno tudi na škodo pravice do svobode izražanja, oziroma obratno, kdaj bi lahko varovanje avtorske pravice že pomenilo poseg v svobodo izražanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji

mag. Matija Žgur, 7.3.2013

Ustavno sodišče

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 9/2013V četrtek, 21. februarja, so na PF Univerze v Ljubljani predstavniki štirih najpomembnejših nadzornih institucij v državi razpravljali o položaju in delovanju organov, ki nadzorujejo delovanje nosilcev oblasti. Varuhinja človekovih pravic, predsednik Računskega sodišča, informacijska pooblaščenka in namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so na okrogli mizi, ki jo je organiziralo Društvo za ustavno pravo Slovenije, razpravljati tudi o izzivih, ki jih za njihovo delovanje predstavljajo aktualne politične razmere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Javna etika in integriteta

dr. Matej Avbelj, 7.3.2013

Kultura in umetnost

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2013Pod uredniško taktirko mag. Bećirja Kečanovića in pod okriljem Komisije za preprečevanje korupcije je v drugi polovici preteklega leta izšel zbornik, posvečen javni etiki in integriteti, podčrtan z odgovornostjo za skupne vrednote (Komisija za preprečevanje korupcije, Ljubljana 2012, 330 strani). Kot ugotavlja že recenzent dr. Samo Uhan, je zbornik izšel v najprimernejšem času, ki pa se nekaj mesecev po njegovi izdaji zdi še primernejši. Naslovne teme, kot so integriteta, odgovornost in vladavina prava, so namreč ne le brezčasne, temveč tudi univerzalne. Pa ne le po sebi, temveč zaradi vseprisotnosti korupcije kot poglavitnega in akutnega razkrojevalca tistega, kar je prav, pa tudi (javnega) dobra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Izvršbe na podlagi menice

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Menica in ček, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Odločba, št. U-I-79/12, 7. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 17/13) Člen 38 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju se razveljavi, kolikor določa, da v ustreznem delu veljajo določbe 45., 46. in 138. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Urejanje prostora, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Odločba, št. U-I-289/12, 24. januarja 2013 (Ur. l. RS, št. 16/13) Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Jurič-Topole", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1145/3 in 1144/17, obe k. o. Rifengozd, se
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Prenos upravnih nalog v zvezi z državnim tožilstvom

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Člena 34 in 37 Zakona o državni upravi nista v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti pete alineje drugega odstavka 4. člena in prve alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji

mag. Sonja Ogriz, 7.3.2013

Delovna razmerja

mag. Sonja Ogriz, Pravna praksa, 9/2013Slovenska delovnopravna zakonodaja ne ureja, da bi se delavcem v zdravstvu opravljeno delo preko polnega delovnega časa namesto izplačila preneslo v presežek delovnih ur oziroma v t. i. proste ure (kompenzacija). Na področju zdravstva prihaja do presežkov delovnih ur zaradi narave dela in predvsem zaradi zagotavljanja 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu

Sandra Pjanić, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sandra Pjanić, Pravna praksa, 9/2013• Ali je vrtec dolžan starše ostalih otrok obvestiti o tem, da je v njihovi skupini otrok s posebnimi potrebami? Odgovor vsebuje Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, ki na podlagi 51. člena Zakona o vrtcih (ZVrt)<
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Sirote Jerice v avtorskem pravu

mag. Eneja Drobež, 7.3.2013

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 9/2013Osirotela dela so avtorskopravno varovana dela, pri katerih imetnikov pravic ni mogoče ugotoviti oziroma najti. Med njimi se večkrat znajdejo pisna in avdiovizualna dela z vsebinami, ki so dragocene za kulturno dediščino, kar pomeni, da obstaja upravičen interes javnosti do dostopa do teh del. Ker pa so dela v kleteh in arhivih, dostop do njih ni omogočen širši javnosti, kot bi bil, če bi bila objavljena na spletnih platformah v digitalni obliki. Po raziskavah Bodleian Library na Univerzi v Oxfordu naj bi bilo v Združenem kraljestvu 600.000 različnih izdanih knjig osirotelih, kar je 13 odstotkov vseh knjižnih izdaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Varstvo volilne pravice

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Sklep Državnega sveta Republike Slovenije z dne 12. decembra 2012, da se ne potrdi mandat izvoljenega člana Državnega sveta Franca Kanglerja, se razveljavi. Mandat člana Državnega sveta Franca Kanglerja, izvoljenega na volitvah članov Državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov 21. novembra 2012 v volilni enoti št. 3 s sedežem v Mariboru, se potrdi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Potovanja na račun podjetja

Irena Vovk, 7.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013Podjetje, ki je pri potovalni agenciji naročalo potovalne storitve (letalske vozovnice, hotelske nastanitve, vizume itd.) za svojega direktorja, od nje zdaj zahteva opredelitev posameznih postavk v nekaterih računih, število oseb, ki so potovale, in podatke o tem, za koga so se storitve obračunavale (ime in priimek nosilca letalske karte, nočitev in drugih stroškov). Ali sme potovalna agencija podjetju posredovati podatke o tem, kdo so bili potniki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi

dr. Ciril Ribičič, 7.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 9/2013Tukaj sem že govoril o tem, da so upravičene ustavne spremembe, ki naj preprečijo referendumsko odločanje o za to neprimernih vprašanjih in omejevanju človekovih pravic ter zagotovijo legitimnost referendumskih odločitev. Seveda pa nihče razumen ne bo verjel praznemu leporečju, ki prikriva, da take spremembe krepijo moč izvršilne oblasti. Moč izvršilne oblasti ni toliko posledica ustavne ureditve, ki temelji na togem ravnotežju oblasti, ko zagotavlja stabilen položaj vladi (konstruktivna nezaupnica) in državnemu zboru (ni možnosti razpusta). Bolj je posledica neustavnega delovanja političnih strank.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 7.3.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 9/20137. marec 322 pr. n. št. - Aristotel Umrl je grški filozof Aristotel. Zelo znana je njegova razdelitev filozofije na teoretsko, praktično in poietično. 8. marec 1910 - Ženska enakopravnost Ameriške socialistke so prvič demonstrirale za žensko enakopravnost. To je spod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

razpisi

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Ur. l. RS, št. 106/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča - Predsednik Republike Slovenije; rok je 13. marec. Ur. l. RS, št. 12/13 2. Javni razpis "Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Dolgega dneva potovanje v nič?

dr. Zvonko Fišer, 7.3.2013

Uprava

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 9/2013Pred dobrim letom dni je dobršen del slovenske splošne in politične ter praktično vso strokovno javnost vznemirila odločitev o prenosu državnega tožilstva iz pristojnosti Ministrstva za pravosodje na Ministrstvo za notranje zadeve. Vsa opozorila, pomisleki in ugovori so bili bob ob steno. Kot sem tedaj zapisal, se je tožilstvu zgodila politika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/201321. februar - predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti; - Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2011 z oceno stanja. 22. februar - predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 51. seji (21. februar 2013): - predlog resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020; - Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodn
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2013(39)
> Marec(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G H IJK LMNO P QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov