O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Pomorski privilegiji in terjatve

dr. Marko Pavliha, 14.5.1998

Obligacije, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 9/1998Profesor Tetley s Pravne fakultete McGill v Montrealu je ponovno potrdil svojo svetovno slavo z drugo izdajo knjige z naslovom "Maritime Liens and Claims" ("Pomorski privilegiji in terjatve"),(*1) ki je pred kratkim izšla preko luže. Če bi knjigo poskusili uvrstiti v naše pomorsko pravo, potem bi nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Odškodninska odgovornost organov d.d. in d.o.o. (I.)

Marko Brus, 14.5.1998

Obligacije

Marko Brus, Pravna praksa, 9/1998Določbe ZGD o kapitalskih družbah so nastale pod močnim vplivom nemškega prava, natančneje povedano, pod vplivom Aktiengesetza iz leta 1965 (v nadaljevanju: AktG) in GmbH-Gesetza. Za veliko večino norm ZGD se lahko najde vzporedna norma v obeh navedenih nemških zakonih. Pravnoprimerjalna metoda se i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Nedomišljene spremembe ZGD - z odlokom?

mag. Janko Arah, 14.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/1998Zakon o gospodarskih družbah določa v 11. členu, da lahko Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske v določenih členih, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Vlada RS - Urad za priseljevanje in begunce

Miloš Likar, 14.5.1998

Vlada, Tujci

Miloš Likar, Pravna praksa, 9/1998O dejavnosti urada govori Dominika Marolt, dipl. pravnica, pomočnica direktorja: "Urad je bil ustanovljen v juliju 1992, dejansko pa je začel delovati tri mesece kasneje, to je oktobra. Ustanovitev je narekoval nenaden prihod beguncev iz Bosne in Hercegovine oziroma s Hrvaške. Urad opravlja za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Usklajevanje podatkov iz zemljiškega katastra in zemljiške knjige

Tomaž Kocuvan, 14.5.1998

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Kocuvan, Pravna praksa, 9/1998Zemljiški kataster in zemljiška knjiga sta ločeni uradni evidenci, ki izkazujeta podatke o stanju nepremičnin, zato morajo biti podatki zaradi njihovega statusa medsebojno usklajeni. Obe evidenci izkazujeta uradne podatke, ki veljajo za pravilne toliko časa, dokler ni dokazana njihova nepravilnost. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Izvršba na skupno premoženje zakoncev

Dida Volk, 14.5.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 9/1998Upnik ima izvršilni naslov zoper enega izmed zakoncev. Kasneje drugi zakonec na podlagi pogodbe postane solidarni zavezanec za plačilo terjatve, ki izvira iz izvršilnega naslova. Ali je mogoče predlog za izvršbo vložiti zoper oba zakonca in voditi izvršbo na celotnem skupnem premoženju? Izvršilni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Zastaralni rok za uveljavljanje denarnih terjatev iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Obligacije, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 9/19981. V zadrugi so delavcem glede na veljavno kolektivno pogodbo izplačevali premalo regresa za malico. Za koliko let se lahko uveljavlja izplačilo razlike regresa do višine, določene v kolektivni pogodbi? 2. Ali lahko delavec uveljavlja zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade za stalnost 10 let? V l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Mirovanje pravic in prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 9/1998Delavka je po končanem porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka v soglasju z delodajalcem ostala doma do 3 leta otrokove starosti. Izdan ji je bil sklep o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja brez nadomestila plače od 6. 8. 1996 do datuma, ko bo njen otrok dopolnil tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Gostota pokojninske dobe v nemškem zavarovanju

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 9/1998Nemški socialni zakonik (Sozialgesetzbuch) v redakciji reformnega zakona (Rentenreformgesetz) iz leta 1992 vpeljuje - podobno kakor že precej let nazaj slovensko invalidsko zavarovanje - t. j. "gostoto" zavarovalne dobe za uveljavitev pravic iz naslova invalidnosti. Kako je pogoj gostote zavarovalne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Prisilni mobiliziranec v nemško vojsko - pokojninska doba

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Obramba, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 9/1998Ženi bivšega prisilnega mobiliziranca v nemško vojsko med drugo svetovno vojno je umrl mož, ki je moral od leta 1942 do konca druge svetovne vojne prisilno služiti v nemški vojski. Tam je bil težje ranjen in je zato prejemal odškodnino po nemškem zakonu, ki mu jo je izplačeval nemški zavod v Fuldi. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Amerika - obljubljena dežela

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 9/1998Strokovna ekskurzija študentov 4. letnika ljubljanske pravne fakultete Da bo šlo zares, nam je postalo jasno nekje v oktobru lanskega leta. Takrat smo se študentje Mednarodnih ekonomskih odnosov (izbirnega predmeta v 4. letniku) odločili, da bomo marca 1998 - že osmo leto zapored - organizirali s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 9/1998Dne 31. 8. 1998 je bila podaljšana veljavnost kolektivne pogodbe za lesarstvo, ki kot kriterij za pridobitev pravice do jubilejne nagrada določa skupno delovno dobo, medtem ko Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti pri pravici do jubilejne nagrade upošteva le delovno dobo pri zadnjem d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Vpliv odločitve US

Boštjan Penko, 14.5.1998

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 9/1998Ali odločitev US glede določbe zakona o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije lahko vpliva na razlago (in uporabo) 416. Člena ZKP Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je na Vlado Republike Slovenije naslovil vprašanje, ali je že v pripravi predlog in sprememb dopolnitev 416....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Tujci in privatizacija stanovanj

Janez Tekavc, 14.5.1998

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Janez Tekavc, Pravna praksa, 9/1998Pred kratkim sem naletel na nekaj odločb Vrhovnega sodišče RS, v katerih se to ukvarja s problemi privatizacije stanovanj po stanovanjskem zakonu. Problemi, ki jih rešujejo sodne odločbe, so zanimivi predvsem zaradi tega, ker se večinoma ukvarjajo s pravico tujcev ali njihovih družinskih članov do o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Za večjo učinkovitost vzgojnih ukrepov zoper mladoletne storilce prekrškov

mag. Janez Kramarič, 14.5.1998

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 9/1998Osnovni cilj vzgojnih ukrepov je, da se mladoletnim storilcem odklonskih dejanj(*1) z dajanjem varstva in pomoči, nadziranjem, strokovnim usposabljanjem in razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovi njihova vzgoja in pravilen razvoj. Če naj bodo vzgojni ukrepi adekvatna reakcija na odklonskost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Družinske pokojnine (II): Primerjava z avstrijsko ureditvijo

dr. Lev Svetek, 14.5.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 9/1998Potem ko smo zadnjič opisali vdovske pokojnine v Sloveniji in Avstriji, se bomo danes seznanili z vprašanjem ureditve otroških ali sirotinskih družinskih pokojnin tako v Sloveniji, kakor v avstrijskem zakonu o socialnem zavarovanju (ASVG). Pri tem ne bo odveč pripomba, da je bil med drugimi tudi avs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Zaradi kršitve delovne zakonodaje - v stečaj?

Mitja Radoševič, 14.5.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 9/1998Zakon o inšpekciji dela Nekako neopazno je pred slabim letom, 20. junija 1997, začela veljati novela Zakona o inšpekciji dela (Ur. list RS, št. 38/96 in 32/97, v nadaljevanju: ZID), čeprav bi najbrž zaslužila vsaj tolikšno pozornost kakor enajst dni pozneje uveljavljena novela Zakona o prisilni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Pravica do jubilejne nagrade nekdanjemu poslancu

Avtor ni naveden, 14.5.1998

Državni zbor in državni svet, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 9/1998Delavec je dne 28. 10. 1997 sklenil delovno razmerje. Pred tem je bil poslanec Državnega zbora, s tem, da je od dne 28. 11. 1996 do 27. 10. 1997 uveljavljal pravice poslanca po prenehanju mandata. V času uveljavljanja pravic po prenehanju mandata, to je dne 7. 10. 1997 je izpolnil 30 let delovne dob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Predlog novega zakona o delovnih razmerjih (IX.)

dr. Drago Mežnar, 14.5.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 9/1998Posebne določbe: delo v tujini, delo otrok, pogodba o zaposlitvi pomorščakov, delovna knjižica Posebne določbe Opravljanje dela v tujini V skladu s pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v tujino. Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opraviče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Začasna odredba brez realizacije ali upnikov placebo

Tajka Golob, 14.5.1998

Obligacije

Tajka Golob, Pravna praksa, 9/1998Začasna odredba je sredstvo za zavarovanje terjatev, katere vsebino določa zakon o izvršilnem postopku (v nadaljevanju ZIP). Smiselna je le, če je izdana in realizirana takoj. Stvarno pristojno dovolilno sodišče, to je sodišče, ki izda sklep o izvršbi (smiselno začasno odredbo), je odvisno od tega, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

"Devizne" obresti

Hinko Jenull, 14.5.1998

Obligacije

Hinko Jenull, Pravna praksa, 9/1998Obširneje je o problematiki obrestne mere zamudnih obresti pri obveznostih, valoriziranih z devizno klavzulo, nazadnje pisal dr. Miha Juhart (PP, št. 25/96). Soglašal je z novejšo sodno prakso, kolikor za obveznosti z devizno klavzulo utemeljeno zavrača uporabo veljavnih predpisov o obrestni meri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Mnenje k "Zaščitena kmetija - dileme o izvršbi"

Stanislava Rozenstein-Žnidar, 14.5.1998

Civilni sodni postopki, Kmetijstvo

Stanislava Rozenstein-Žnidar, Pravna praksa, 9/1998Avtor Peter Prodanovič je v zapisu, objavljenem v pp, št. 7/98, odprl vprašanje, kako ravnati in kakšne posledice doletijo dejanskega prevzemnika kmetije v odnosu do ostalih dedičev, ki se bodo ob taki strogosti zakona, da bo kmetijo praviloma dedoval le en dedič, lahko dogovarjali le o tem, kako bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Javno naročilo - veljavna in popolna ponudba

Alenka Mordej, 14.5.1998

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 9/1998Pri javnem odpiranju ponudb sta bili predloženi dve veljavni ponudbi. Po odprtju ponudb pa se je izkazalo, da je popolna samo ena ponudba. Ali je takšen javni razpis uspel in ali lahko razpisovalec sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika? Uvodoma je potrebno opozoriti na razliko med ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

Nekatera pravna videnja uvedbe enotne (skupne) valute evro

Saša Hrovatin-Ribaš, 14.5.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Saša Hrovatin-Ribaš, Pravna praksa, 9/1998Osnovo za vzpostavitev pravnega sistema v zvezi z uvajanjem enotne evropske valute predstavlja Maastrichtska pogodba iz leta 1992 (ratificirana s strani vseh članic Evropske unije in je začela veljati 1. novembra 1993), ki je predvidela ustanovitev denarne unije do konca tega stoletja. Ta pogodba je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

400 x PP = ?

Dušan Skok, 14.5.1998

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 9/1998Nobene zagonetke ni pod gornjim naslovom, z njim pač ugotavljamo, da je pred Vami 400. številka našega časopisa, z vprašujočim ločilom pa (se) vendar vabimo (ponovno) k razmisleku: ali in kako je PP doslej opravljala in opravičila "ustanovitveno poslanstvo", kako je izpopolnila vrzeli v naši pravni ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
1998(28)
> Maj(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJ K L M NOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov