O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Borzni tobogan

Matej Tomažin, 3.3.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 9/2016Prva meseca letošnjega leta sta na borznih parketih povzročila kar nekaj obratov. Ne ravno najbolje je niso odnesli tisti vlagatelji, ki so pri vsakem negativnem premiku nemirni, zato pa so se lahko veselili tisti vlagatelji, katerih strategija investiranja sloni na izkoriščanju nihanj borznih tečajev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Z izvedenimi preiskovalnimi dejanji na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. novembra 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 1. decembra 2015 in odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. novembra 2015 so bile kršene pravice iz 35. člena, prvega odstavka 36. člena in prvega odstavka 37. člena Ustave ter pravici iz prvega odstavka 23. člena in iz 25. člena Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Expressa nocent, non expressa non nocent

Janez Kranjc, 3.3.2016

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/2016Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Kar je izrečeno, škoduje, kar ni izrečeno, ne škoduje," je Herenij Modestin (D. 50, 17, 195). Bil je zadnji veliki klasični pravnik. Opravljal je pomembne funkcije v Rimu, kjer je bil med letoma 226 in 244 praefectus vigilum, tj. poveljnik gasilcev, ki je imel tudi pomembna policijska pooblastila na področju vzdrževanja javnega reda. Že v antiki je užival velik ugled. Zakon o navajanju ga je uvrstil med t. i. navajalne juriste, katerih mnenja so služila sodnikom kot obvezna podlaga pri odločanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 3.3.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 European Citizenship at the Crossroads - The Role of the European Union on Loss and Acquisition of Nationality Sergio Carrera Nunez inGerard-René de Groot (ur.) (Wolf Legal Publishers, 2015, 602 strani) V
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Registracija istospolne partnerske skupnosti - kršeno načelo enakosti

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je v neskladju z Ustavo. Protiustavnost iz prejšnje točke mora Državni zbor odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke tega izreka se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih prostorih upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

1.866.104.634

dr. Ciril Ribičič, 3.3.2016

Ostalo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 9/2016Pred letom dni sem na tem mestu (Pravna praksa, št. 5/2015) v zvezi s stališčem Združenega kraljestva, da ne bo izvršilo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), zapisal, da "gre za izrazito negativen zgled za vedenje drugih držav do ESČP, Rusije na primer". In napoved ni bila slaba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno?

mag. Matevž Krivic, 3.3.2016

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 9/2016Je v gornjem naslovu skepsa ali upanje? Oboje. Že pred tremi meseci sem v PP objavil članek o nedopustnosti uporabe vojske za policijske namene, dokler tak zakon nima ustavne podlage - "da bi se vsi odločujoči zavedli pomena tega vprašanja - ali da bi morda ovrgli moje poglede kot zgrešene". Naivno upanje. Zelo pozitivno presenečenje pa je bilo, da je varuhinja človekovih pravic vendarle vložila zahtevo vsaj za presojo ustavnosti novega 37.a člena Zakona o obrambi (ZObr) - zaradi nezadostne opredeljenosti policijskih pooblastil, ki jih vojska s tem dobiva - in Ustavnemu sodišču celo predlagala, naj izvrševanje tega člena zadrži. Vlada pa se na to ne ozira in je prav te dni od Državnega zbora že dosegla aktiviranje teh pooblastil. Kaj bo zdaj naredilo Ustavno sodišče?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Razpisi

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 Ur. l. RS, št. 11/16 1. Predsednik Višjega sodišča v Kopru - Sodni svet RS; rok je 16. marec. 2. Podpredsednik Okrožnega sodišča v Celju - Sodni svet RS; rok je 16. marec. Ur. l. RS, št. 13/16 3. Ravnatelj - OŠ Valentina Vodnika, Ljub
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Nov državni organ

Irena Vovk, 3.3.2016

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki ga je Vlada sprejela na seji 17. februarja, je pripravljen z namenom ureditve statusa Zagovornika načela enakosti. V skladu z zakonskim predlogom se torej Zagovornik načela enakosti, ki zdaj deluje pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preoblikuje v samostojen državni organ po zgledu Informacijskega pooblaščenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi samohranilki

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Na Varuha se je obrnila pobudnica, samohranilka z dvema otrokoma, in prosila za posredovanje zaradi domnevno neutemeljenega odklopa vode. Upravljavec Vodovod-kanalizacija (VOKA) ji je namreč pojasnil, da ji je vodo odklopil zaradi neplačila oskrbe z vodo. Pobudnica dolga ni zanikala, upravljavcu pa očita, da ni prejela ustreznega obvestila o odklopu. Zaprosila je za vnovičen priklop in možnost odplačevanja dolgovanega zneska po obrokih, kar pa ji je upravljavec zavrnil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Vsebina PP št.9/2016

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/20163 UVODNIK mag. Matevž Krivic Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? 6-9 INSOLVENČNO PRAVO Dida Volk Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju 10-12 AVTORSKO PRAVO dr. Eneja Drobež Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Od 16. do 29. februarja

Irena Vovk, 3.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 Sreda, 17. 2. Tovarna sladkorja. Ministrstvo za pravosodje je v primeru prepozno oddane tožbe RS zoper odločitev Evropske komisije v zadevi Tovarna sladkorja Ormož od Državnega pravobranilstva pridobilo podatke o poteku postopka v tej zadevi in pojasnila generalnega državne
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 3. marec 1918 - Združitev narodov V Zagrebu so se predstavniki slovenskih in hrvaških političnih strank dogovorili, da se združijo vsi narodi, ki so za enotno in neodvisno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. 4. marec 1933 - New Deal Ameriški p
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih

Mlinarič Franjo, Zorko Nadja, Rogač Jure, 3.3.2016

Obligacije, Civilni sodni postopki

dr. Franjo Mlinarič, dr. Nadja Zorko, Jure Rogač, Pravna praksa, 9/2016Krepitev medsebojnega razumevanja med pravnimi in ekonomskimi strokovnjaki je zahteven proces, ki postaja v razvitih gospodarstvih čedalje pomembnejši. To še zlasti velja za področje insolvenčne zakonodaje in ocenjevanja škode, na katerem so ključne ocene bodočih ekonomskih razmer in presoja uspešnosti izvajanja preteklih poslovno-finančnih ukrepov. Vzajemno priznavanje in praktično razumevanje izrazja ter uveljavljenih analitičnih in napovednih metod lahko pripomore k standardizaciji analitičnih orodij, nujnih za presojo, in s tem k večji pravni varnosti strank v pravnih postopkih. V nekaterih primerih insolvenčne zakonodaje pa je bolje, da se pravna stroka izogne presoji ekonomskih problemov, ki jih znajo pravilno oceniti le neposredni nosilci tveganja poslovnega podjema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do kolektivnih organizacij z vidika aktualnih primerov v tujini in doma

dr. Eneja Drobež, 3.3.2016

Intelektualna lastnina

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 9/2016Sodišče EU je v zadevi C-572/13 (Hewlett-Packard Belgium SPRL proti Reprobel SCRL) z dne 12. novembra 2013 odločilo, da je v nasprotju s pravom EU belgijski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki določa, da so poleg avtorjev tudi založniki upravičeni do nadomestila za razmnoževanje avtorskih del, ne da bi ti morali avtorjem zagotoviti koristi v zameno za prikrajšani del nadomestila. Utemeljilo je, da je pravično nadomestilo, dolgovano iz naslova izjem za razmnoževanje in privatno reproduciranje, namenjeno povračilu škode, ki imetnikom pravic nastane zaradi reproduciranja njihovih del brez njihovega dovoljenja. Ker založniki niso imetniki izključne pravice reproduciranja v smislu 2. člena Direktive 2001/29/ES, naj njim ne bi nastala nobena škoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 Sodbe Sodišča 17. februar Vstavi izbrisano tabelo 18. februar Vstavi izbrisano tabelo 23. februar Vstavi i
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 76. redni seji (25. februar 2016): - Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J); - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Boljša zakonodaja

Irena Vovk, 3.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Na Ministrstvu za javno upravo so nadgradili spletno orodje Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje - v zavihku je po novem omogočeno spremljanje uresničevanja ukrepov za javnofinančne prihranke občin (do zdaj je bilo namreč mogoče spremljati le uresničevanje ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, ki vplivajo na gospodarstvo in državljane).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Ničnost sporazuma med sindikatom in vlado - uveljavljanje skupinskega interesa

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Obligacije, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Po sedanji ureditvi od delodajalca ni mogoče zahtevati, da kolektivno pogodbo sklene z vsemi sindikati, ki zastopajo delavce pri delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

"Prisilno" upokojevanje

Miha Šercer, 3.3.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 9/2016Smo javni zavod (osnovna šola) in imamo naslednja vprašanja, povezana z možnostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev:
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti tudi starši

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Konec leta 2014 je center za socialno delo Varuhu poslal pobudo za postavitev zagovornika dvema dečkoma, starima 10 in 11 let. Dečka sta živela le z mamo, saj sta se starša razšla že pred časom zaradi nasilja očeta nad mamo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju

Dida Volk, 3.3.2016

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 9/2016Postopek osebnega stečaja je bil pri nas uveden z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in se uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Pomenil je novost v naši ureditvi postopkov zaradi insolventnosti, saj prej veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 tega postopka ni poznal. Od uveljavitve postopka osebnega stečaja pa vse do danes je bilo začetih več kot enajst tisoč postopkov osebnega stečaja, največjo "priljubljenost" pa je ta postopek dosegel v preteklih dveh letih, saj predlagatelju - dolžniku ni treba založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Ob tolikšnem številu postopkov osebnega stečaja se je zato povečalo tudi število pravdnih postopkov, v katerih (v pretežni meri) upravitelji izpodbijajo pravna dejanja dolžnikov v osebnem stečaju. Ob tem se pojavljajo vprašanja, kako izpodbojna dejanja stečajnih dolžnikov sploh odkriti, saj zakon dolžniku ne nalaga, da v poročilu o stanju svojega premoženja navede, katere posle je izvedel v zadnjih treh letih. Poleg tega do zdaj uveljavljeni izpodbojni zahtevki za dolžnike niso imeli dodatnih posledic - predvsem glede njihovega odpusta obveznosti, kar pa se bo z naslednjo novelo ZFPPIPP spremenilo. Predlog novele ZFPPIPP-G, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dne 25. januarja 2016 vložilo v obravnavo, vsebuje največ sprememb in dopolnitev zakona prav na področju osebnega stečaja, nekatere spremembe in dopolnitve pa se nanašajo tudi na področje izpodbijanja pravnih dejanj v osebnem stečaju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 Akti iz zadnjih uradnih listov: 1. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (Ur. l. RS, št. 13/16) - velja od 20. februarja. 2. Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnim
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na podlagi anonimne telefonske prijave

mag. Janko Arah, 3.3.2016

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/2016Iz poslovnih poročil Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (TIRS) za posamezna leta je razvidno, da ta državni organ posega v društva na podlagi zakonov, ki mu stvarne pristojnosti za nadzor ne podeljujejo. Tako je na primer na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) v času od 1. januarja 2014 do 31. marca 2015 opravil kar 47 pregledov pri društvih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Pravni napovednik
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2016(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČD ĐEFGH IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov