O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Vsebina PP št.9/2016

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/20163 UVODNIK mag. Matevž Krivic Bodo Ustavo vsaj ustavni sodniki vzeli resno? 6-9 INSOLVENČNO PRAVO Dida Volk Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju 10-12 AVTORSKO PRAVO dr. Eneja Drobež Uveljavljanje avtorjevih zahtevkov do
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Posredovanje izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu

Irena Vovk, 3.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Ali je dopustno, da izvajalec medicine dela delodajalcu posreduje rezultate testiranj vsebnosti alkohola, psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog? Do teh rezultatov izvajalec medicine dela pride v okviru preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Kaj pa če delavec v to privoli?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih

mag. Nataša Cankar, 3.3.2016

Kultura in umetnost

mag. Nataša Cankar, Pravna praksa, 9/2016Delo dr. Neže Pogorelčnik Vogrinc Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih (IUS SOFTWARE - GV Založba, Ljubljana 2015, 337 strani) celovito predstavi institut začasne odredbe in njegovo uporabo. Strokovno poglobljeno znanstveno delo je namenjeno vsem, ki se pogosto srečujejo s predstavljenim institutom. Za razumevanje knjige je nujno predznanje o civilnem materialnem in procesnem pravu. Prednost predstavljenega dela, ki jo bralec opazi že na prvi pogled, je zelo logična razporeditev vsebine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 Sodbe Sodišča 17. februar Vstavi izbrisano tabelo 18. februar Vstavi izbrisano tabelo 23. februar Vstavi i
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Enotna identifikacijska kartica z osebnimi podatki

Irena Vovk, 3.3.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016V družbi so se odločili, da bodo vse zaposlene fotografirali in njihove fotografije posredovali po e-pošti vsem zaposlenim, uporabili pa jih bodo tudi za identifikacijske kartice. Ali je to z vidika Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Razlikovalni učinek znaka, pozicioniranega na izdelku

dr. Klemen Pohar, 3.3.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 9/2016Pri oblačilih in obutvi je potrošnikom pogosto pomembna identiteta izdelka, pomembno je, od katerega proizvajalca izdelek izvira oziroma pod katero blagovno znamko se trži. Skušnjave za izrabo ugleda drugega proizvajalca so lahko velike, zato se proizvajalci oblačil in obutve trudijo znake, ki nakazujejo identiteto in izvor njihovih izdelkov, pravno zaščititi v čim več oblikah. V predstavljeni zadevi je želel proizvajalec športnih copat K-Swiss, ki ima sicer registrirane že številne blagovne znamke, pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu EU (UUNT) registrirati tudi znamko petih vzporednih črt na strani športnih copat in druge obutve za prosti čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Prenos pristojnosti in pravica do naravnega sodnika

Igor Vuksanović, 3.3.2016

Varstvo človekovih pravic

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 9/2016Pravica do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) vsakomur jamči, da bo o njegovih civilnih pravicah in obveznostih pravično in javno ter v razumnem roku odločilo neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Odločitve o tem, katero sodišče je v neki pravdni zadevi pristojno, torej niso le tehnična in vsebinsko nepomembna materija, ampak zadevajo bistvo konvencijskega jamstva "z zakonom ustanovljenega sodišča", ki vsebinsko ustreza pravici iz drugega odstavka 23. člena Ustave RS do sojenja po sodniku, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom ("naravni sodnik").
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Osebne žalitve sodnikov v pisnih vlogah

Lena Šutanovac, 3.3.2016

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 9/2016Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Rodriguez Ravelo proti Španiji odločalo o zanimivi dilemi, ali bi bila omejitev svobode izražanja zaradi obrekovanja, ki je inkriminirano dejanje, prevelik poseg v naravo odvetniške službe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Boljša zakonodaja

Irena Vovk, 3.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Na Ministrstvu za javno upravo so nadgradili spletno orodje Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje - v zavihku je po novem omogočeno spremljanje uresničevanja ukrepov za javnofinančne prihranke občin (do zdaj je bilo namreč mogoče spremljati le uresničevanje ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, ki vplivajo na gospodarstvo in državljane).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Bliskovita nezakonita uvedba nadzora tržnega inšpektorata na podlagi anonimne telefonske prijave

mag. Janko Arah, 3.3.2016

Uprava

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 9/2016Iz poslovnih poročil Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (TIRS) za posamezna leta je razvidno, da ta državni organ posega v društva na podlagi zakonov, ki mu stvarne pristojnosti za nadzor ne podeljujejo. Tako je na primer na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) v času od 1. januarja 2014 do 31. marca 2015 opravil kar 47 pregledov pri društvih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Od 16. do 29. februarja

Irena Vovk, 3.3.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016 Sreda, 17. 2. Tovarna sladkorja. Ministrstvo za pravosodje je v primeru prepozno oddane tožbe RS zoper odločitev Evropske komisije v zadevi Tovarna sladkorja Ormož od Državnega pravobranilstva pridobilo podatke o poteku postopka v tej zadevi in pojasnila generalnega državne
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Zagovorništvo otrok je uspešnejše, če so se pripravljeni spremeniti tudi starši

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Konec leta 2014 je center za socialno delo Varuhu poslal pobudo za postavitev zagovornika dvema dečkoma, starima 10 in 11 let. Dečka sta živela le z mamo, saj sta se starša razšla že pred časom zaradi nasilja očeta nad mamo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

VOKA po predlogu Varuha znova priklopila vodo materi samohranilki

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Na Varuha se je obrnila pobudnica, samohranilka z dvema otrokoma, in prosila za posredovanje zaradi domnevno neutemeljenega odklopa vode. Upravljavec Vodovod-kanalizacija (VOKA) ji je namreč pojasnil, da ji je vodo odklopil zaradi neplačila oskrbe z vodo. Pobudnica dolga ni zanikala, upravljavcu pa očita, da ni prejela ustreznega obvestila o odklopu. Zaprosila je za vnovičen priklop in možnost odplačevanja dolgovanega zneska po obrokih, kar pa ji je upravljavec zavrnil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Prepovedujejo se nadaljnji posegi v odvetniško zasebnost

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Z izvedenimi preiskovalnimi dejanji na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. novembra 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 1. decembra 2015 in odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju št. I Kpd 39959/2015 z dne 25. novembra 2015 so bile kršene pravice iz 35. člena, prvega odstavka 36. člena in prvega odstavka 37. člena Ustave ter pravici iz prvega odstavka 23. člena in iz 25. člena Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 16. februar - predlog zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 18. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika; - predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo - predlog zakona o ratifikaciji Sprememb S
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Vlada RS

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 76. redni seji (25. februar 2016): - Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J); - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

"Prisilno" upokojevanje

Miha Šercer, 3.3.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 9/2016Smo javni zavod (osnovna šola) in imamo naslednja vprašanja, povezana z možnostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev:
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Registracija istospolne partnerske skupnosti - kršeno načelo enakosti

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je v neskladju z Ustavo. Protiustavnost iz prejšnje točke mora Državni zbor odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke tega izreka se postopek registracije skupnosti opravi v uradnih prostorih upravne enote, pri kateri želita bodoča partnerja registrirati skupnost, sme pa se opraviti tudi na drugem mestu, če to zahtevata bodoča partnerja in za to navedeta pomembne razloge.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 3.3.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2016 Akti iz zadnjih uradnih listov: 1. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (Ur. l. RS, št. 13/16) - velja od 20. februarja. 2. Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnim
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju

Dida Volk, 3.3.2016

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 9/2016Postopek osebnega stečaja je bil pri nas uveden z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in se uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Pomenil je novost v naši ureditvi postopkov zaradi insolventnosti, saj prej veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 tega postopka ni poznal. Od uveljavitve postopka osebnega stečaja pa vse do danes je bilo začetih več kot enajst tisoč postopkov osebnega stečaja, največjo "priljubljenost" pa je ta postopek dosegel v preteklih dveh letih, saj predlagatelju - dolžniku ni treba založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Ob tolikšnem številu postopkov osebnega stečaja se je zato povečalo tudi število pravdnih postopkov, v katerih (v pretežni meri) upravitelji izpodbijajo pravna dejanja dolžnikov v osebnem stečaju. Ob tem se pojavljajo vprašanja, kako izpodbojna dejanja stečajnih dolžnikov sploh odkriti, saj zakon dolžniku ne nalaga, da v poročilu o stanju svojega premoženja navede, katere posle je izvedel v zadnjih treh letih. Poleg tega do zdaj uveljavljeni izpodbojni zahtevki za dolžnike niso imeli dodatnih posledic - predvsem glede njihovega odpusta obveznosti, kar pa se bo z naslednjo novelo ZFPPIPP spremenilo. Predlog novele ZFPPIPP-G, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dne 25. januarja 2016 vložilo v obravnavo, vsebuje največ sprememb in dopolnitev zakona prav na področju osebnega stečaja, nekatere spremembe in dopolnitve pa se nanašajo tudi na področje izpodbijanja pravnih dejanj v osebnem stečaju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Nov državni organ

Irena Vovk, 3.3.2016

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2016Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki ga je Vlada sprejela na seji 17. februarja, je pripravljen z namenom ureditve statusa Zagovornika načela enakosti. V skladu z zakonskim predlogom se torej Zagovornik načela enakosti, ki zdaj deluje pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preoblikuje v samostojen državni organ po zgledu Informacijskega pooblaščenca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Novo hibridno sodišče: posebni senati za Kosovo

mag. Beti Hohler, 3.3.2016

Kaznovalno pravo

mag. Beti Hohler, Pravna praksa, 9/2016Letos bodo v Haagu začeli delovati posebni mednarodni senati za Kosovo, pristojni za kazniva dejanja, ki naj bi jih med vojno na Kosovu in neposredno po njej zagrešili pripadniki Osvobodilne vojske Kosova (OVK) in na katera je januarja 2011 v zloglasnem poročilu Sveta Evrope opozoril Dick Marty. Poglejmo si na kratko organizacijo in pristojnosti senatov - te najnovejše dvoživke na zemljevidu mednarodnega kazenskega pravosodja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄9

Expressa nocent, non expressa non nocent

Janez Kranjc, 3.3.2016

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/2016Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Kar je izrečeno, škoduje, kar ni izrečeno, ne škoduje," je Herenij Modestin (D. 50, 17, 195). Bil je zadnji veliki klasični pravnik. Opravljal je pomembne funkcije v Rimu, kjer je bil med letoma 226 in 244 praefectus vigilum, tj. poveljnik gasilcev, ki je imel tudi pomembna policijska pooblastila na področju vzdrževanja javnega reda. Že v antiki je užival velik ugled. Zakon o navajanju ga je uvrstil med t. i. navajalne juriste, katerih mnenja so služila sodnikom kot obvezna podlaga pri odločanju.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2016(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČD ĐEFGH IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov