O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Statusna stanja človeka in državljana v Republiki SLoveniji

mag. Mato Gostiša, 15.5.1997

Osebna stanja, državljanstvo, nastanitev in gibanje prebivalstva

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 9/1997Center Marketing International je pred nedavnim izdal pravcato zbirko, v kateri so obdelana statusna stanja človeka in državljana v Republiki Sloveniji. Avtor zbirke Vasilij Polič je v 4 knjige razporedil ustavne in zakonske določbe, mednarodne pogodbe, podzakonske predpise in primere iz sodne pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Kaj delajo...

Miloš Likar, 15.5.1997

Državni zbor in državni svet

Miloš Likar, Pravna praksa, 9/1997Milan Baškovič, sekretar Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve: Odpravljam se v pokoj. V kratkem bom imel že kar 48 let delovne dobe. Nedostojno je, da še delam, in to s polno paro. Naš Sekretariat se ukvarja predvsem z ustvarjanjem zakonodaje, poleg tega pa tudi z vsemi dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Industrijska demokracija - revija za zaposlene v sodobnem podjetju

mag. Mato Gostiša, 15.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 9/1997V začetku letošnjega leta je začel izhajati nov mesečnik "Industrijska demokracija - revija za zaposlene v sodobnem podjetju", katerega izdajatelj je Študijski center za industrijsko demokracijo "Studio participatis". Revija je namenjena tako menedžerjem kot tudi delavskim predstavnikom (sindikalnim...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Angleško-slovenski in slovensko-angleški terminološki slovar kriminologije in kaz. pravnih znanosti

Marija Milenković, 15.5.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Javno obveščanje

Marija Milenković, Pravna praksa, 9/1997Pri DZS je pred kratkim izšel Angleško-slovenski in slovensko-angleški terminološki slovar za področje kriminologije in kazenskopravnih znanosti, katerega avtorica je Ivanka Sket. Delo, ki je nastajalo v okviru raziskovalnega projekta za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter razvoja narodne i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Splošni akti delnške družbe

Avtor ni naveden, 15.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 9/1997Pri Inštitutu za delničarstvo je nedavno izšla zbirka modelov pravnih aktov, in sicer kot pomoč delniškim družbam pri njihovem delovanju. Namenjena je vsem delniškim družbam, tako tistim, ki delujejo kot javne delniške družbe, kakor tistim, ki se bodo uveljavile kot zaprte ali pa zaprto-odprte de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Stečajni postopek: Pravne posledice zamude roka za prijavo terjatev

Nada Mitrović, 15.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nada Mitrović, Pravna praksa, 9/1997Pripravlja se sprejem novele Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Mogoče je še čas opozoriti na pereče probleme v praksi, ki bi jih bilo mogoče z novelo urediti drugače. Eden izmed perečih problemov, ki ga občutijo upniki, so pravne posledice zamude roka za prijavo terjatev v stečajn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

O nas in med nami: Šale in ankete

Avtor ni naveden, 15.5.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 9/1997Odvetniški Odvetnik svoji stranki: -"No, zdaj boste dali nekaj na račun za moj odvetniški honorar!" - "Koliko pa želite?" - " Sto tisoč tolarčkov." - " Oh, to je pa veliko." - " Kaj? To je po odvetniški tarifi! Bodite zadovoljni, da sem eden redkih, ki se je striktno držim!" Zagovornik v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Odločanje o res iudicata

Franc Seljak, 15.5.1997

Civilni sodni postopki

Franc Seljak, Pravna praksa, 9/1997Običajno se zadeve zapletajo pri najbolj enostavnih stvareh. V nadaljevanju podajam pogled na eno od zanimivih sodnih odločb(*1), ki naj bi reševala povsem enostavno razmerje med strankama, dejansko pa odpira marsikatero vprašanje v različnih smereh. Zadeva se začne na zelo klasičen način. Upn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Ugotavljanje tujega prava v civilnem sodnem postopku

Miha Šipec, 15.5.1997

Civilni sodni postopki

Miha Šipec, Pravna praksa, 9/1997Število (in "specifična teža") pravd z mednarodnim elementom v zadnjem času močno narašča. Povečana mobilnost fizičnih in pravnih subjektov, blaga, storitev in kapitala se nujno odraža tudi v strukturi sodnih sporov. To še posebej velja za majhno državo, kjer je edino res relevantno gospodarsko doga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Identiteta tožbenega zahtevka

Andreja Veselič, 15.5.1997

Civilni sodni postopki

Andreja Veselič, Pravna praksa, 9/1997Za problematiko identitete tožbenega zahtevka je potrebno poznati njegovo vsebino, ki je osrednji del tožbe, v katerem tožnik postavi meje obravnavanja in odločanja. O vsebini in obsegu tožbenega zahtevka so se v glavnem oblikovale tri teorije: - materialnopravna, - procesnopravna in - ekvival...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju, d.d.

Maja Volk, 15.5.1997

Gospodarske javne službe (komunala)

Maja Volk, Pravna praksa, 9/1997Javno podjetje, katerega ustanovitelj je bila občina in je bilo ustanovljeno kot tako že na podlagi zakona o podjetjih, se je lastninsko preoblikovalo na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje

Adrijana Viler-Kovačič, 15.5.1997

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/1997S 1. januarjem 1997 je za investitorje, ki želijo pridobiti lokacijsko dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo za take posege, ki občutneje vplivajo na okolje, nastopila nova zahteva in sicer presoja vplivov na okolje in s tem v zvezi pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Ta zahteva pa se n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Društvo državnih tožilcev Slovenije: O avtorju in varstvu njegove stvaritve

Jaka Repanšek, 15.5.1997

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Intelektualna lastnina

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 9/1997V prijetnem okolju Moravskih toplic se je 9. in 10. aprila odvilo srečanje Društva slovenskih državnih tožilcev. Poleg rednega letnega občnega zbora društva je bil namen srečanja pobliže predstaviti slovenskim tožilcem problematiko avtorskopravnega varstva v Sloveniji. Srečanje je bilo dobro obis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Delovno razmerje za določen čas - sklep o prenehanju (II)

Adi Žunec, 15.5.1997

Delovna razmerja

Adi Žunec, Pravna praksa, 9/1997V PP, št. 7/97 je bil na strani 28 objavljen odgovor na vprašanje pod zgornjim naslovom, v katerem avtorica navaja, da je tudi v primeru, ko preneha delovno razmerje, ki je bilo sklenjeno le za določen čas, vnaprej znan čas, treba delavcu vročiti sklep oziroma odločbo o prenehanju delovnega razmerja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Obveščanje o registrskih podatkih

Saša Prelič, 15.5.1997

Sodni registri in sodne takse, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

Saša Prelič, Pravna praksa, 9/1997Na katerih sporočilih gospodarske družbe je potrebno poleg podatkov o firmi in sedežu družbe navajati tudi podatke o sodišču, pri katerem je družba vpisana, številko registrskega vpisa, ime in priimek predsednika nadzornega sveta, če je ta v družbi oblikovan, ter pri delniški družbi ter družbi z ome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Poslovanje z javnim sektorjem po sprejemu zakona o javnih naročilih

Aleš Kobal, 15.5.1997

Proračun

Aleš Kobal, Pravna praksa, 9/1997Državni zbor je 26. marca sprejel zakon o javnih naročilih, glede katerega pa je bil vložen odložilni (suspenzivni) veto. Zato je Državni zbor o zakonu ponovno odločal na seji konec meseca aprila, na kateri je omenjeni zakon sprejel s potrebno večino glasov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Internet za pravnike

Jaka Repanšek, 15.5.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 9/1997Seminar Internet za pravnike, organizirala sta ga Gospodarski vestnik in Pravniško društvo Ljubljana, je potekal 22. aprila v prostorih Svetovnega trgovinskega centra v Ljubljani. Namen seminarja je bil vsem tistim pravnikom, ki so že slišali o internetu, ali ga morda že uporabljajo, prikazati možno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Soglasja k pravilom šole

Ksenija Mihovar-Globokar, 15.5.1997

Zavodi, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Ksenija Mihovar-Globokar, Pravna praksa, 9/1997Prosimo za mnenje, ali je potrebno k pravilom šole pridobiti soglasje ustanovitelja šole, saj nam ustanovitelj naše šole Mestna občina Novo mesto ni dala tega soglasja z obrazložitvijo, da to ni potrebno. Po pogovorih na Okrožnem sodišču Novem mestu nam je bilo naročeno, da moramo k vlogi za spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Harmonogram

Lojze Janko, 15.5.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Lojze Janko, Pravna praksa, 9/1997Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je na podlagi prispevkov vseh petnajstih ministrstev marca letos pripravila v obliki preglednice prvi celoviti pregled usklajenosti zakonov Republike Slovenije s priporočili Bele knjige. Preglednica, t. i. "harmonogram" je pripravljena na podlagi vzo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Škoda zaradi trčenja divjadi z avtomobilom

Vesna Kotlušek, 15.5.1997

Cestni promet

Vesna Kotlušek, Pravna praksa, 9/1997V pp, št. 8/97 je sodnik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael Kersnik objavil članek pod naslovom Škoda zaradi trčenja divjadi z avtomobilom, ki naj bi bil deloma odziv na moja stališča v članku Izključitev odškodninske odgovornosti z objavami (Priloga PP, št. 15/96), hkrati pa naj bi de lege ferenda p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Dve zanimivi predavanji Sergia Seminara

Saša Fišer, 15.5.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Fišer, Pravna praksa, 9/1997Sredi aprila je na povabilo Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenje obiskal Ljubljano Sergio Seminara, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Pavii v Italiji, in imel dve zanimivi predavanji. Prof. Seminara, ki spada v mlajšo generacijo italijanskih penalistov, je bil rojen leta 1956...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Tožilci v deželi vikingov

Igor Lučovnik, 15.5.1997

Državno tožilstvo in javno pravobranilsto

Igor Lučovnik, Pravna praksa, 9/1997V organizaciji Društva državnih tožilcev Republike Slovenije je 43 državnih tožilcev v dneh od 2. do 6. aprila 1997 obiskalo državno tožilstvo v Oslu, da bi se pobliže seznanili z organizacijo državnega tožilstva na Norveškem, kazenskim postopkom in kazenskim zakonikom te države ter pristojnostmi in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Dr. Boris Strohsack, 1929 - 1997

Avtor ni naveden, 15.5.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 9/1997Na žalni seji 25. aprila so se v dvorani sodne stavbe v Ljubljani slovenski sodniki poslovili od svojega kolega, v počastitev spomina na doktorja pravnih znanosti, dolgoletnega sodnika in predsednika VS RS je govoril Janez Šlibar, vrhovni sodnik VS RS. Dr. Boris Strohsack se je rodil 12. 9. 1929 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Avstrijsko mladoletniško kazensko pravo

Katja Filipčič, 15.5.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Katja Filipčič, Pravna praksa, 9/1997Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za kriminologijo pri Univerzi v Ljubljani sta 10. aprila 1997 organizirala predavanja o mladoletniškem kazenskem pravu v Avstriji. Predavatelji so bili: - dr. Claudia Fenz, sodnica Sodišča za mladoletnike na Dunaju, - prof. dr. Udo Jesionek, predse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Varstvo zasebnosti v tisku in drugih medijih

dr. Janez Šinkovec, 15.5.1997

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 9/1997V zadnjem času je precej razprav o varstvu zasebnosti, kar je posledica nekaj obsodb novinarjev. Novinarji na ves glas zatrjujejo, da je s tem prizadeta svoboda tiska, pozabljajo pa pri tem, da je ustavno varovana tudi pravica do zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave) in tudi pravica do ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
1997(27)
> Maj(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJ K L M NOP QR S Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov