O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Nagradne igre in davčna številka

Irena Vovk, 6.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-129/2008/2, 28. februar 2007 Na spletu je objavljena nagradna igra, pri kateri organizator že vnaprej zahteva posredovanje davčne številke posameznika, ki želi sodelovati v nagradni igri. Ali je taka obdelava osebnih podatkov dovoljena? Sodelovanje v nagradni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Vrednost "naročil male vrednosti"

Mojca Beliš, 6.3.2008

Uprava

Mojca Beliš, Pravna praksa, 9/2008Načelno mnenje št. 120, 19. februarja 2008 Najvišja vrednost "naročil male vrednosti" iz prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ustreza vrednostim javnih naročil, pri katerih je treba po drugem odstavku 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Pritožbene novote v pravdnem postopku

Jan Zobec, 6.3.2008

Pravoznanstvo

Jan Zobec, Pravna praksa, 9/2008univ. dipl. pravnik, sodnik Vrhovnega sodišča RS Z vidika funkcije pritožbe in pooblastil pritožbenega sodišča so lahko pritožbeni postopki kontrolni ali kreativni. Za kontrolne je značilno, da je njihov namen zagotoviti le pritožbeni preizkus korektnosti postopka in odločitve prvostopenjskega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Odškodnina za vojno škodo - ukradeni otroci

Avtor ni naveden, 6.3.2008

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 9/2008Vrhovno sodišče Sodba in sklep II Ips 449/2007, 10. januar 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 884/2006) URS - 2., 50. in 153. člen ZZVN - prvi odstavek 2. člena in 3., 10., 15., 16. in 16.a člen ZSPOZ - prvi odstavek 11. člena in 3., 5., 12., 13. in 18. člen Država je dolžna svoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 6.3.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 9/2008 Pojasnilo DURS, št. 4200-8/2008, 7. februar 2008 V zvezi z izpolnjevanjem davčnega obračuna za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 pri javnih zavodih in društvih, ki v skladu z računovodskimi predpisi sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, bo s sprejetjem Pravilni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Obdavčitev prenosa novega motornega vozila v Slovenijo z DDV in DMV

Avtor ni naveden, 6.3.2008

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 9/2008 Pojasnilo DURS, št. 4234-40/2007, 15. januar 2008 . Kako je z obdavčitvijo z davkom na dodano vrednost (DDV) in davkom od motornih vozil (DMV) pri prenosu motornega vozila iz druge države članice EU? Prenos novega motornega vozila iz druge države članice EU v Slovenijo, ki ga opravi oseba, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Republika Kosovo: nova zvezda na evropskem nebu ali pravna črna luknja?

mag. Dominika Švarc, 6.3.2008

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 9/2008mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorska kandidatka na FDV v Ljubljani, raziskovalna asistentka pri prof. Christopherju Greenwoodu, London School of Economics / Essex Court Chambers Izid desetletja trajajočih in bizarno neuspešnih pogajanj o končnem statusu Kosova ni presenetil nikogar: ko je koso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading)

dr. Luigi Varanelli, 6.3.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 9/2008dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Vprašanje dopustnosti trgovanja z notranjimi informacijami (insider tradinga) je bilo prvič obravnavano v Združenih državah Amerike. Gre za transakcije z vrednostnimi papirji, ki jih opravljajo insiderji, to so osebe, ki upravljajo gospodarsko družbo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Izvedeniška mnenja in cenitve po naročilu stranke

Božidar Demšar, 6.3.2008

Civilni sodni postopki

Božidar Demšar, Pravna praksa, 9/2008univ. dipl. inženir geodezije, sodni izvedenec geodetske stroke Z zanimanjem sem prebral članek dr. Jorga Sladiča, objavljen v PP 8. novembra 2007, z naslovom Kaj storiti z zasebnimi izvedeniškimi mnenji in zasebnimi cenitvami?1 V članku avtor obravnava cenitev in izvedeniško delo, ki ga opra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Postopek 42 in davčno zastopanje

Avtor ni naveden, 6.3.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 9/2008 Pojasnilo DURS, št. 4230-340/2007, 22. januar 2008 . Ali lahko davčni zavezanec, ki ima sedež v drugi državi članici EU in ni identificiran za namene DDV v Sloveniji, pooblasti več davčnih zastopnikov, ki bi za davčnega zavezanca izpolnjevali obveznost predlaganja rekapitulacijskega poročila z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Abeceda izbrisa (1.)

mag. Neža Kogovšek, 6.3.2008

Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, Pravna praksa, 9/2008mag. pravnih znanosti, raziskovalka na Mirovnem inštitutu Mineva šestnajsta obletnica izbrisa. Zagovorniki človekovih pravic smo priložnost izkoristili za opozorila, da status izbrisanih še vedno ni urejen. Izbrisani so izpostavili svoje zahteve, organizirali novinarske konference in dali nešte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 6.3.2008

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2008 od 26. februarja do 3. marca 26. 2. Proti referendumu. Državni zbor je zavrnil predlog SNS za razpis posvetovalnega referenduma o vstopu Hrvaške v EU. Za predlog je glasovalo pet poslancev, proti pa jih je bilo 62. Poslanci so večinoma opozarjali, da je odločanje o tem vprašanju prenagljeno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Stroški prevoza za otroka s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, 6.3.2008

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 9/2008 V občini imamo otroka s posebnimi potrebami (slepota). Trenutno obiskuje vrtec s prilagojenim programom v Ljubljani, prevozne stroške pa je njemu in spremljevalcu krila država. Jeseni bo začel obiskovati posebno osnovno šolo prav tako v Ljubljani. • Ali je občina dolžna plačevati prevozne stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Izjema od izbrisa obsodbe iz kazenske evidence po predlogu KZ-1

Vlasta Nussdorfer, 6.3.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 9/2008Kazensko pravo univ. dipl. pravnica, višja državna tožilka "Otrok ni odrasel človek v miniaturi. Otroci gledajo, mislijo in čutijo na svoj način. Narava hoče, da so otroci prej, preden postanejo odrasli. Otrok se upira, če ne upoštevamo njegovih naravnih lastnosti in ker mu jemljemo veselje otroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Za sodbo brez ideoloških simbolov

dr. Albin Igličar, 6.3.2008

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 9/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Ob bližnjem spreminjanju Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in Zakona o kazenskem postopku (ZKP) bi bilo dobro odpraviti tudi veljavni prvi odstavek 321. člena ZPP, ki določa: "Sodba se izda in razglasi v imenu ljudstva," ter drugi odstavek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Neznan naslov znanih imetnikov

mag. Miha Šlamberger, 6.3.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2007. * * Člen 215 Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) določa, da se o zemljiškoknjižnem postopku obvestijo znani imetniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta

Avtor ni naveden, 6.3.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 9/2008 Pojasnilo DURS, št. 4210-21/2008-1, 6. februar 2008 Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. aprila 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, sklenjene med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo1 (v nadaljevanju: Konvenc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Še o odvetniški (politični) neodvisnosti

dr. Andraž Teršek, 6.3.2008

Odvetništvo in notariat

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2008 Sprašujem se, kako strokovno iskriv in normativno pronicljiv je dialog, ko ob isti konferenčni mizi sedijo minister za pravosodje in predstavniki odvetniškega združenja? Je eno od izhodišč njihovih pogovorov soglasje o tem, da neodvisnost Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) primarno pomeni njeno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Ustavno sodišče ne bi smelo biti "tovarna odločb in sklepov"

Jože Tratnik, 6.3.2008

Ustavno sodišče

Jože Tratnik, Pravna praksa, 9/2008univ. dipl. pravnik, predsednik Ustavnega sodišča RS Sredi februarja je Ustavno sodišče objavilo Poročilo o delu za leto 2007. Poročilo je namenjeno seznanitvi javnosti z delovanjem Ustavnega sodišča in tudi temu, da se nosilci drugih vej oblasti seznanijo s posameznimi vprašanji, ki so po oceni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Nedovoljena diskriminacija istospolno usmerjenih pri posvojitvah

Kristina Božič, 6.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

Kristina Božič, Pravna praksa, 9/2008absolventka PF Univerze v Ljubljani E. B. proti Franciji, št. 43546/02, 22. januar 2008 S sodbo v zadevi E. B. proti Franciji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) po skoraj šestih letih "razvijanja družbenih realnosti", ko je pustilo širok prostor odločanja državam pogodbenicam,1 odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Teorija prava, tretja izdaja

dr. Aleš Novak, 6.3.2008

Kultura in umetnost

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 9/2008dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Teorija prava profesorja Marijana Pavčnika si je desetletje po izidu prve izdaje v slovenskem prostoru že zagotovila status klasičnega dela. Tretja izdaja (GV Založba, Ljubljana 2007, 806 strani) nadgrajuje in dopolnjuje kakovostno zasnovo,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Doktorat iz družinske mediacije

dr. Bojan Kukec, 6.3.2008

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 9/2008mag. pravnih znanosti, dr. kadrovskega menedžmenta, višji predavatelj na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, odvetnik - mediator na Vrhniki Dne 23. decembra 2007 je na PF Univerze v Mariboru kandidatka Suzana Kraljić uspešno obranila (cum laude) doktorsko disertacijo z naslovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 6.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 9/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Objava članov društva na spletu

Irena Vovk, 6.3.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-112/2008, 7. februar 2007 Ali se lahko na spletni strani društva objavi seznam članov, in sicer le z imeni in priimki? Na spletni strani društva se lahko objavi le osebne podatke (ime in priimek) tistih članov društva, ki v tako objavo prej osebno privolijo,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Globus

Boštjan Koritnik, 6.3.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 9/2008 Kazen za "ne" pred oltarjem 26. 2. - Mehiški kongresnik Jose Antonio Zepeda je predlagal spremembo zakonodaje, po kateri bi morala ženin ali nevesta, ki si pred oltarjem premislita, plačati stroške, ki jih je s pripravami na poroko imela družina "zapuščenega". Ob tem Zepeda zagovarja tudi uredi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2008(40)
> Marec(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI JK L M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov