O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 5.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest in o koncesiji te javne službe (Ur. l. RS, št. 14/09) - veljati začne 7. marca. 2. Uredba o spremembi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Neobičajno nizka ponudba

Mateja Dren, 5.3.2009

PRORAČUN

Mateja Dren, Maja Potočnik, Maja Potočnik, Pravna praksa, 9/2009V postopkih oddaje javnih naročil ponudniki v svojih ponudbah večkrat ponudijo izjemno nizke cene ali druge neobičajne pogoje, izključno z namenom pridobitve javnega naročila, pri čemer se naročniku ob prejemu take ponudbe postavi vprašanje, ali bo ponudnik sploh sposoben izvesti predmetno javno nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Pravica do zdravega okolja in obveščenosti

Dean Zagorac, 5.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 9/2009Če država ne zaščiti pravice svojih prebivalcev do življenja v zdravem in zavarovanem okolju, krši Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic (EKČP). Tako je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) že večkrat odločilo, čeprav ta pravica v konvenciji in njenih protokolih ni izrecno zapisana...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vpogled Centra za socialno delo v bančne izpiske

mag. Katarina Krapež, 5.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 9/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-610/2008/640, 28. januar 2009 Ali ima Center za socialno delo (CSD) pravno podlago, da zahteva, da mu stranka, ki podaja vlogo za pridobitev socialne pomoči, predloži bančne izpiske svojih dveh otrok?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001

mag. Matej Avbelj, 5.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 9/2009V italijanskih vodah je najeto plovilo trčilo v pomol in nastala je škoda. Najemno razmerje je urejalo angleško pravo, ki je določalo, da se spor reši pred arbitražnim tribunalom v Londonu. Ena od strank je nastalo škodo izterjala od zavarovalnic, ki pa so nato pred italijanskim sodiščem vložile reg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 5.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 9/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Notranja neskladja v KZ-1

dr. Liljana Selinšek, 5.3.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 9/2009Neskladja med določbami posameznega zakona negativno vplivajo na tisti del pravne države, ki se zrcali v zakonodaji. Zaradi zakonodajne hiperaktivnosti je še mogoče razumeti, da prihaja do neskladij med različnimi zakoni oz. drugimi predpisi, težko pa si je zamisliti razumljiv ali opravičljiv razlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Kakšno znanje potrebujejo (bodoči) intelektualci?

Franci Kimovec, 5.3.2009

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Franci Kimovec, Franci Kimovec, Pravna praksa, 9/2009Predsednik države je 5. februarja 2009 obiskal ?olski center Rudolfa Maistra v Kamniku. V okviru priprav na obisk me je kolegica, ki je obisk organizirala, prosila, naj dijakom predstavim pravne okvire funkcije predsednika republike. Ob pripravi predstavitve se mi je kar samo od sebe postavilo nasle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Tisoči rešenih zadev na Ustavnem sodišču so anomalija

mag. Katarina Krapež, 5.3.2009

Ustavno sodišče

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 9/2009Prvič po nekaj letih je Ustavno sodišče lani zabeležilo upad prejetih zadev. Prejelo jih je namreč 3562, kar je 18,19 odstotka manj v primerjavi z letom 2007. Sodišče je odločilo o 3827 zadevah, kar je bistveno manj kot leto prej. Kljub temu pa so tisoči rešenih zadev na Ustavnem sodišču še vedno an...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Videokonference v pravosodju - tudi pri nas?

mag. Benjamin Lesjak, 5.3.2009

Sodišča

mag. Benjamin Lesjak, mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 9/2009Prakse držav s področja uporabe videokonferenc so raznolike in napredne, nekatere bi lahko uporabili tudi v Sloveniji. Pilotna raziskava je namreč pokazala, da so slovenski pravniki uporabi videokonferenc zelo naklonjeni in si želijo dodatnega izobraževanja. Pester pregled napredka na področju video...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

onkraj pravnih obzorij

dr. Aleš Završnik, 5.3.2009

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 9/2009Naomi Klein The Shock Doctrine (Penguin Books, 2007, 558 strani) Kaj imajo skupnega elektrošoki, izvajani na telesu posameznika, in šoki, ki jih v družbi povzročijo vojne, teroristični napadi in naravne katastrofe? Idejo kreativne destrukcije. Idejo, da je apokaliptični Izbris pogoj napredka. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Je varstvo kupcev stanovanj res preveč enosmerno?

Avtor ni naveden, 5.3.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 9/2009Nadija Jablanšček-?uler, univ. dipl. pravnica, okrožna sodnica na okrožnem sodišču v Novi Gorici K pisanju tega prispevka me je spodbudila izjava dr. Mihe Juharta na lanskih Dnevih slovenskih pravnikov, da gre pri potrošniškem pravu varstvo že tako daleč, da lahko govorimo o ťdefektuŤ.[1] S tem s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Cilji Lukende ne bodo uresničeni

mag. Katarina Krapež, 5.3.2009

Uprava, Sodišča

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 9/2009ťRezultati za leto 2008 so večinoma zelo spodbudni,Ť je sklenil novinarsko konferenco 19. februarja predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Andrej Baraga in poudaril, da se je število rešenih zadev povečalo za 3,51 odstotka v primerjavi z letom prej, kljub temu da je prejetih zadev vsako leto več i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Kako preživeti gospodarsko krizo?

Meta Ahtik, 5.3.2009

Kultura in umetnost

Meta Ahtik, Meta Ahtik, Pravna praksa, 9/2009Dr. Franjo ?tiblar se v delu Svetovna kriza in Slovenci: kako jo preživeti? (ZRC SAZU, Ljubljana 2008, 211 strani), ki je izšlo decembra, loteva aktualne problematike finančne krize, ki že prehaja v krizo realnega sektorja in bo gotovo prizadela vsakogar. Prav zato je to delo dobrodošlo v vsaki knji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Konflikt interesov direktorja javnega zavoda pri sklenitvi odplačne pogodbe

Mojca Beliš, 5.3.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 9/2009Ravnanje direktorja javnega zavoda, ki za sodelovanje v projektni skupini, zadolženi za pripravo strateško-razvojnega načrta zavoda, sklene odplačno pogodbo s samim seboj, pomeni konflikt interesov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Nezmožnost zagotavljanja dela invalidu tretje kategorije

mag. Nataša Belopavlovič, 5.3.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2009V času nezmožnosti za delo je bila delavki priznana tretja kategorija invalidnosti zaradi posledic bolezni s pravico do premestitve na drugo delovno mesto v njenem poklicu oz. dela na drugem delovnem mestu z omejitvami. Delavka opravlja delo čistilke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Pravica do obrambe - zaslišanje obremenilne priče

Avtor ni naveden, 5.3.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2009Smrt avtorja obremenilne izjave je nedvomno okoliščina, zaradi katere ni mogoče izpolniti dolžnosti, ki jo sodišču nalaga določba 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). To pravilo pa je mogoče uporabiti le, če so pristojni organi, vključno s sodiščem, ravnali z ustrezno skrbnostj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe

mag. Miha Šlamberger, 5.3.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 9/2009Sodišče je v nepravdnem postopku delitve solastnine na podlagi elaborata za vpis podatkov v kataster stavb in geodetske odločbe izdalo pravnomočni sklep, ki nadomešča sporazum o ustanovitvi etažne lastnine ter natančno določa posamezne dele stavbe, skupne dele stavbe in lastnike teh delov. ?e pred i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Vročilo sklepa o zasegu denarnega dobroimetja

Vlado Balažic, 5.3.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 9/2009Ali je stečajno sodišče sklep o zasegu denarnega dobroimetja na dolžnikovih denarnih računih dolžno vročiti izvajalcu plačilnega prometa? V 394. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 ni namreč nič izrecno določenega, splošno pravilo d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Snemanje zasebnih telefonskih klicev

mag. Katarina Krapež, 5.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 9/2009Ali je dovoljeno z mobilnimi telefoni snemati zasebne prihajajoče in odhajajoče klice? Kako je pravno urejena uporaba takih posnetkov v sodnih postopkih? Ali pomeni že samo snemanje, brez predhodnega opozorila sogovornika, kršitev kakšnega zakona?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Ukinjanje zahteve za varstvo zakonitosti?

mag. Helena Weith-Milčinski, 5.3.2009

Civilni sodni postopki

mag. Helena Weith-Milčinski, mag. Helena Weith-Milčinski, Pravna praksa, 9/2009?e več let se naša teorija in sodna praksa sprašujeta, ali je zahteva za varstvo zakonitosti - kot izredno pravno sredstvo državnega tožilstva - v skladu s temeljnim načelom dispozitivnosti.1 V resnici je vprašljiva legitimacija državnega tožilstva za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, s kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 5.3.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 9/2009Evidence s področja zaposlovanja Zavod za zaposlovanje vodi številne evidence brezposelnih oseb, štipendistov, invalidov itd. Vodenje evidenc je podrobneje urejeno v Pravilniku o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, ki z zadnjo spremembo na novo določa način pridobivan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Ustavništvo in novo ustavništvo

dr. Andraž Teršek, 5.3.2009

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 9/2009Izraza (tujki) konstitucionalizem in neokonstitucionalizem, tudi novi konstitucionalizem, sta med najpogostejšimi izrazi, ki se uporabljajo v sodobni ustavnopravni teoriji. V slovenskem jeziku bi ju bilo primerno nadomestiti z domačima, na novo skovanima ustreznicama ustavništvo in novo ustavništvo....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Razsojeno

Toni Tovornik, 5.3.2009

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 9/2009Delodajalec je odpustil delavko na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Zoper njega je delavka podala tožbeni zahtevek, v katerem je zahtevala razveljavitev odpovedi in vrnitev na delo.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄9

Davčno nepriznani odhodki iz naslova slabitve finančnih naložb bodo še dodatno bremenili podjetja

mag. Mojca Kunšek, 5.3.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 9/2009Davčno nepriznani odhodki iz naslova slabitve finančnih naložb bodo še dodatno bremenili podjetja Prihaja čas izdelave računovodskih izkazov, ki naj bi bili realna podoba poslovanja podjetja. Finančna kriza se bo tako kazala tudi v prevrednotenju (oslabitvah) finančnih naložb. Ker pa so odhodki iz ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2009(44)
> Marec(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K L M NOP QRS Š T UVW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov