O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Proti sistemskemu nasprotju interesov

Igor Vuksanović, 6.3.2014

Pravoznanstvo

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 9/2014Se spominjate dileme, ali se zamudne obresti obračunavajo linearno ali konformno? Logika konformnega obrestovanja, ki se je uveljavila v praksi, je bankam kot tipičnim upnikom omogočila bistveno višje obrestne prihodke. Se spominjate III. Dnevov civilnega prava leta 2005? Eno od zelo vplivnih predav
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v Konvenciji o pravicah invalidov

mag. Živa Cotič, 6.3.2014

Človekove pravice

mag. Živa Cotič, Pravna praksa, 9/2014Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki celovito obravnava vprašanje oseb z zmanjšanimi zmožnostmi, ki izvirajo bodisi iz duševnih ali telesnih težav (invalidi). V okviru Konvencije je bistven 12. člen, ki pod naslovom Enakost pred zakonom državam pogodbenicam nalaga dolžnost priznati pravno in poslovno sposobnost invalidom ter jim zagotoviti dostop do podpore, ki jo potrebujejo pri uveljavljanju poslovne sposobnosti. S tem je Konvencija pravna podlaga za uveljavitev sodobnih svetovnih trendov pri obravnavanju invalidnosti, še zlasti na področju duševnega zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Pridobivanje soglasij za izvajanje segmentiranega trženja

Irena Vovk, 6.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014Kako naj ravna trgovsko podjetje kot upravljavec osebnih podatkov, ki želi izvajati segmentirano trženje? Ali bi moralo osebne podatke posameznikov za ta namen pridobivati ločeno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Prevzemi - izključitev manjšinskih delničarjev - primerna odpravnina

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Za izključitev manjšinskih delničarjev ciljne družbe v primeru uspešnega prevzema, s katerim je prevzemnik pridobil najmanj 90 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico, se ne uporabljajo določbe zakona, ki "ureja način, pogoje in postopek v zvezi s prevzemno ponudbo" (1. člen ZPre-1), temveč določbe zakona, ki "ureja gospodarske družbe" (prvi odstavek 68. člena ZPre-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Predlog uredbe o dostopu na trg javnih naročil EU - zgrešen eksperiment

dr. Andrej Friedl, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), PRORAČUN

dr. Andrej Friedl, Pravna praksa, 9/2014Malo pred uradnim sprejemom revidiranega Sporazuma o vladnih naročilih (Government Procurement Agreement - GPA), ki zavezuje tudi EU, je Evropska komisija marca 2012 predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav. Z njo bi enostransko vzpostavila svoj mehanizem izločanja ponudb podjetij, blaga in storitev iz držav, ki po njenem mnenju diskriminirajo ponudnike iz EU, in jih tako prisilila k odprtju svojih trgov javnih naročil. Stališča do te pobude so v EU zelo deljena. Mednarodna trgovinska zbornica (International Chamber of Commerce - ICC) pa vidi v njej nevarnost novih sporov in izkrivljanja konkurence na notranjem in mednarodnih trgih. Kljub temu ji je dal Evropski parlament z dopolnili 15. januarja letos zeleno luč za pogajanja s Svetom EU. Poglejmo si njene glavne konceptualne rešitve in pomisleke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Vpliv evropske uredbe o dedovanju na slovensko dedno pravo - nič novega ali leži kaj pod površino?

dr. Tjaša Ivanc, 6.3.2014

Dedovanje

dr. Tjaša Ivanc, Pravna praksa, 9/2014Najpogostejši primer, ki si ga lahko zamislimo kot izhodišče za razpravo v pričujočem prispevku, je primer, ko zapustnik, ki je slovenski državljan in ima v trenutku smrti prebivališče v tujini (na primer na Hrvaškem), zapusti premičnine in nepremičnine v Sloveniji, počitniško hišo na hrvaški obali, in bančni račun, odprt pri hrvaški banki, pri čemer se dediči nahajajo v različnih državah. Katero sodišče ali organ bo pristojen? Katero pravo se uporabi za dedovanje? Kako je z dednimi pravicami dedičev, ki so tuji državljani?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

"Zasebno delo" zdravnikov, zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu

mag. Januša Grumerec, 6.3.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Januša Grumerec, Pravna praksa, 9/2014V medijih in političnih razpravah se pojavljajo zelo odklonilna stališča glede opravljanja dela zdravnikov ki so sicer redno zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu, v njihovem prostem času ("zasebno delo"). Večkrat je bila izražena težnja po sankcioniranju takih oblik dela. Utemeljenost takih stališč je dvomljiva, v nadaljevanju pa si poglejmo pravne argumente, ki nakazujejo, da veljavna zakonodaja, še bolj pa praksa (razlaga veljavne zakonske ureditve), zdravstvenim delavcem, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, nedopustno omejuje opravljanje dela oziroma podjetniške dejavnosti v njihovem prostem času.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Nedopustna diskriminacija

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Odločba, št. U-I-253/13, 13. februar 2014 (Ur. l. RS, št. 15/14) V 1. točki prvega odstavka 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči se razveljavi besedilo: "ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo". Državljani Republike Slovenije z vidika pridobitve
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Obvladovanje korupcije v EU

mag. Bećir Kečanović, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 9/2014Evropska komisija je 3. februarja 2014 objavila prvo Poročilo o boju proti korupciji, v katerem bo zainteresirani bralec najbrž pogrešal več informacij, kako na obvladovanje korupcije v posameznih članicah vpliva delovanje institucij EU in obratno, saj so ene in druge sestavni del skupnega okolja oziroma transnacionalnega konteksta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Izvršba nespornih zahtevkov, ko stranki pogodbe ne opravljata poslovne dejavnosti

mag. Judita Dolžan, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 9/2014Sodišče EU je v zadevi Vapenik proti Thurnerju presojalo, ali se lahko Uredba o evropskem nalogu za izvršbo nespornih zahtevkov uporablja tudi v primeru, ko je bila odločba izdana v državi članici upnika v sporu med dvema osebama, ki ne opravljata poslovne ali poklicne dejavnosti. Predhodno vprašanje je postavilo avstrijsko sodišče, ki je odločalo o pritožbi Vapenika zoper zavrnitev njegovega predloga za izdajo evropskega naloga za izvršbo zamudne sodbe, izdane proti Thurnerju. Predlog je bil zavrnjen, ker postopek ni bil sprožen v državi članici stalnega prebivališča toženca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Vloga in položaj skesancev pri pregonu hudih kaznivih dejanj

mag. Tanja Frank Eler, 6.3.2014

Kazenski postopek

mag. Tanja Frank-Eler, Pravna praksa, 9/2014V zadnjem času smo priča trendu povečanja organiziranega kriminala, predvsem na področju trgovine s prepovedano drogo, trgovine z ljudmi in računalniške kriminalitete. Zaradi značilnosti delovanja kriminalnih združb se kot ključen problem izpostavlja odkrivanje in pregon takega kriminala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Obdelava in hramba profilov DNK

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Prva alineja prvega odstavka 63. člena Zakona o policiji je bila v neskladju z Ustavo, kolikor je omogočala, da so se lahko profili odvzetih vzorcev DNK oseb, ki so bile osumljene, niso pa bile pravnomočno obsojene za očitano kaznivo dejanje, hranili vse do zastaranja kazenskega pregona. Člen 64 Zakona o policiji je bil v neskladju z Ustavo, kolikor je omogočal, da so se lahko profili odvzetih vzorcev DNK oseb, ki so bile osumljene, niso pa bile pravnomočno obsojene za očitano kaznivo dejanje, obravnavali skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s stalno zbirko dokumentarnega gradiva oziroma ravnanje z javnim arhivskim gradivom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/201425. februar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 3. marec - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom in dodatek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Enotna obdavčitev

Irena Vovk, 6.3.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014Geodetska uprava je lastnikom nepremičnin in drugim zavezancem razposlala 1.179.902 ovojnici z obvestili o njihovem premoženju v registru nepremičnin in z informativnimi izračuni novega davka. Ker pa se je izkazalo, da je v evidencah nepremičnin zelo veliko napak, je Vlada na seji 27. februarja sprejela sklepe, ki naj bi omogočili izvedbo projekta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Vohunjenje z razlogom

Nika Skvarča, 6.3.2014

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 9/2014Ko med kolegi pogovor nanese na nadzorovanje, se med njimi vedno znajde kak rekreativni literat, ki svoj pogled na problematiko popestri s prerokbami iz leta "1984" in življenjem v "Krasnem novem svetu". Sama sem takim konotacijam sicer zelo naklonjena, vendar njihova slikovitost pojenjuje sorazmerno z naraščanjem predvidljivosti povezave. Da bi popestrila pričakovan in že nekajkrat premlet tok pogovora, jim običajno hitim razlagati, da poleg formalnega družbenega nadzora obstaja tudi njegova prepogosto pozabljena neformalna različica. Prvega, o katerem je govora v omenjenih literarnih delih, izvaja državna oblast, drugega, o katerem se nekoliko manj govori, pa posamezniki. Poceni naprave za vohunjenje (najcenejše se dobi že za petindvajset evrov) omogočajo posameznikom medsebojno nadzorovanje ali nadzorovanje "od spodaj navzgor". Preden slušatelji zaspijo (ali oslepijo, zaradi močne luči, ki pronica v Platonovo kaverno), jih ob koncu opozorim na to, da naj se nikar ne šalijo z amaterskim vohunjenjem, saj jih lahko dobijo po prstih tudi s strani strasbourških sodnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Nezakonitosti pri ocenjevanju potrebnosti trajanja odvzema prostosti neprištevnemu morilcu

dr. Andreja Tratnik, 6.3.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 9/2014Pritožnik je že na prostosti, deportiran nazaj v rodni Peru, vnovič poročen. Pred manj kot desetimi leti je v Zürichu z nožem 49-krat zabodel ženo, jo obglavil in vrgel skozi okno. Vedoč (zgolj) to, je skoraj nemogoče verjeti, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ugotovilo kakršnokoli kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Pa jo je. Švicarskim oblastem je namreč očitalo, da niso spoštovale pritožnikove pravice do hitre odločitve o zakonitosti odvzema prostosti (četrti odstavek 5. člena EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Mutuum debitum est nativitati cum mortalitate: forma moriendi causa nascendi est.

Janez Kranjc, 6.3.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 9/2014Misel je vzeta iz Tertulijanove razprave De carne Christi (6, 35). Po naše bi se glasila "Rojstvo in smrt imata med seboj vzajemen dolg; načrt umiranja je razlog rojstva". Tertulijan (Quintus Septimus Florens Tertullianus, ok. 150-ok. 230) je bil doma iz Kartagine. O njegovem življenju je znanega malo, v glavnem le to, kar izvemo iz njegovih lastnih navedb. Verjetno se je že mlad preselil v Rim in tam delal kot odvetnik. Ali je pisal tudi pravniške spise, ni gotovo. Jurista Tertulijana namreč omenjata Ulpijan in Justinijan. Za domnevo, da gre za isto osebo, nimamo dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 6.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 9/20147. marec 1274 - Tomaž Akvinski V Fossanovi (Italija) je umrl italijanski filozof in teolog, glavni predstavnik srednjeveške sholastike, Tomaž Akvinski. Pisal je komentarje k najpomembnejšim Aristotelovim spisom, znana pa je tudi njegova obramba vere pred pogani. Njegova filozofija je poskus
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Zakupnik odgovarja za odpadke na zakupljenem zemljišču

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Pobudnik je Varuha seznanil, da ima na podlagi zakupne pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije med drugim v zakupu tudi zemljišče parc. št. x. Na tem zemljišču je maja 2012 opazil odložene odpadke. S tem je seznanil pristojno inšpekcijo za okolje. V tem času tega zemljišča sicer ni več uporabljal, tudi odpadkov ni odložil on. Glede na določbe zakupne pogodbe pa je bil v tem času nesporno zakupnik zemljišča, saj je njegova odpoved zakupne pogodbe učinkovala s koncem leta 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Evropski parlament

Irena Vovk, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014(www.europarl.europa.eu/portal/sl) Jeziki: slovenščina in drugi uradni jeziki EU Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: odlična Multimedijska podpora: EuroparlTV, video, galerija, think tank, sledite jim lahko na družbenih omrežjih in YouTubu, e-novice ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

razpisi

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Ur. l. RS, št. 10/14 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici - Sodni svet RS; rok je 7. marec. Ur. l. RS, št. 12/14 2. Direktor - Inštitut RS za socialno varstvo; rok je 13. marec. 3. Generalni direktor javnega zavoda Cankar jev dom, kulturni in kongresni c
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

dogodki - izjave

Irena Vovk, 6.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014od 25. februarja do 3. marca Torek, 25. 2. Novi ministri. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja, ministrica za zdravje dr. Alenka Trop Skaza ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc bodo po imenovanju v Državnem zboru prevzeli posle na svojih re
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Evropa

Irena Vovk, 6.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2014Torek, 25. 2. Inflacija. Januarja je inflacija na letni ravni v evrskem območju v primerjavi z decembrom ostala nespremenjena in znaša 0,8 odstotka, v vsej EU pa se je z enega odstotka zmanjšala na 0,9 odstotka. Februarja pa naj bi letna inflacija v evrskem območju prav tako znašala 0,8 od
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄9

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 6.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 15. 3. 2014 Uredba o spremem
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9

Leto objave

< Vsi
2014(38)
> Marec(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČD ĐE F G H I J K LM NOP QRS ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov