O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Sodne takse

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče, Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 42/2002V četrtem odstavku tarifne številke 3Zakona o sodnih taksah (Ur. l. SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Ur. l. RS št. 34/90, 14/91, 39/96, 20/98, 70/2000 in 93/01) se del besedila, ki zajema besedi "in zavarovanju", razveljavi. Določba četrtega odstavka tarifne številke 3 Zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Motenje reda na glavni obravnavi

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti prvega odstavka 302. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Brezplačno parkiranje le za stalne prebivalce

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 42/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti petega odstavka 4.a člena Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe "Varovanje javnih parkirišč" (Ur. objave, št. 7/95 in 20/95) se zavrne. Stalno prebivališče je sicer osebna okoliščina, na podlagi kate...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

US RS, odločen na sejah 7. in 14. 11. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/20021. U-I-351/02: ime Madžarske samoupraveobčine Lendava na obrazcih za Podporo kandidatu za člana občinske samoupravne narodne skupnosti za oceno veljavnosti volilnega imenika pripadnikov madžarske narodnosti, ki ga je sestavila Madžarska samouprava občine Lendava. 2. U-I-292/00: določba prvega ods...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Bistveno povečanje novih sodnikov in strokovnih sodelavcev

Irena Vovk, 28.11.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2002Sodna statistika za prvo polletje 2002 Na tiskovni konferenci pravosodnega ministrstva 20. novembra je mag. Ivo Bizjak ob navzočnosti državnih sekretarjev Karla Erjavca, Hinka Jenulla, Marka Starmana in Roka Janeza Šteblaja predstavil sodno statistiko za prvo polletje 2002 (objavljena je tudi na spl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Dokončnost in pravnomočnost

dr. Marko Novak, 28.11.2002

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 42/2002Splošno je znano, da prevajanje ne morenikoli biti zgolj odslikava izvornega besedila, ampak da gre v bistvu za ustvarjalno "prestavljanje", pri čemer prevajalec vijuga med lepim in zvestim. Omenil sem že, da je to še posebej očitno pri slovensko-angleškem oz. angleško-slovenskem prevajanju v pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Status žrtve vojnega nasilja - polji proste presoje zakonodajalca

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 42/2002Pobudi za začetek postopka za ocenoustavnosti 1. in 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in 64/01) se zavrneta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

ZADNJA VEST: Na potezi je ustavno sodišče

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 42/2002Okrožno sodišče v Ljubljani je v kazenskizadevi zoper obdolženega Josipa Lončari}a in soobdolžence, odločilo, da se postopek odločanja o zahtevi za izločitev sodnice prekine zaradi zahteve za oceno ustavnosti. V zahtevi za oceno ustavnosti ZKP okrožno sodišče ustavnemu sodišču predlaga, da določi na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Slovenščina v pravni praksi (103.del): O uradnih dopisih - 3

dr. Monika Kalin-Golob, 28.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 42/2002Razpravljanje o uradnih dopisih, ki sem gavključila v oktobrske prispevke, je spodbudilo veliko vprašanj. Očitno je neenotna oblika uradnih dokumentov trn v peti marsikateremu pišočemu. Tudi moje izkušnje so pripeljale do pobude o enotnem standardu za poslovno-uradovalne dopise. Že dolgo namreč sode...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Pravna obzorja - 20

dr. Marko Bošnjak, 28.11.2002

Pravoznanstvo

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 42/2002Cesare Beccaria: O zločinih in kaznih;Franc Ksaver Jelenc: Dva govora o splošnih načelih kriminalnega prava in njegovi literarni zgodovini Pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Cankarjevi založbi je v prestižni zbirki Pravna obzorja kot njena dvajseta izdaja izšla knjiga, ki vsebuje dve pomembni de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Vsebina "Pravna praksa" 042/2002

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 42/2002dr. Janez ŠmidovnikMestne občine v luči regionalizacije Slovenije mag. Primož Vehar Načelo subsidiarnosti ali do kam sega pristojnost EU Vida Kostanjevec Javna naročila: Potrdilo o vpisu v seznam usposobljenih izvajalcev gradenj Boštjan Kavčič Občevanje organov in strank v upravnem postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Koliko?

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 42/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja Tarifna št. 20 Za podaljšanje veljavnosti: - vozniškega dovoljenja 80 točk ali 1.360 SIT. - prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo 80 točk ali 1.360 SIT Za vsako spremem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Upravni postopek: Občevanje organov in strank v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 28.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 42/2002Zakon o splošnem upravnem postopku vsebujepravna pravila, ki prek različnih institutov omogočajo strankam upravnega postopka učinkovito uveljavljanje njihovih pravic in pravni koristi. Upravnim in drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem javnih pooblastil pri odločanju o pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Potrdilo o vpisu v seznam usposobljenih izvajalcev gradenj

Vida Kostanjevec, 28.11.2002

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 42/2002Državna revizijska komisija za revizijopostopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je pred nedavnim odločala o sporu(*1), temelječem na določilu 92. člena Zakona o javnih naročilih (Ur.l.RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XIX.)

Matija Longar, 28.11.2002

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 42/2002Oglaševanje ponujanja storitev je v tržniekonomiji pogoj za uspešno poslovanje. V primeru, ki je pred nami, je Evropsko sodišče za človekove pravice odločalo o skladnosti določb nemških zveznih in deželnih predpisov o prepovedi oglaševanja opravljanja zdravstvenih storitev z Evropsko konvencijo o čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Obligacije - žival: Standardi altruističnega pravnega varstva živali

mag. Peter Prodanovič, 28.11.2002

Obligacije

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 42/2002Najvišji standard altruističnega pravnegavarstva živali so dosegle skandinavske države, Nemčija in Nizozemska, ki v nekaterih svojih zakonskih načelih potrjujejo, da se nahajamo v tranzicijskem obdobju priznanja živali kot objektov sui generis ali posebej zavarovanih objektov. BGB v noveli, in sicer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Nadaljevanje z delovnim razmerjem po izpolnitvi pogojev za upokojitev

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 42/2002Ali ima delavec po izpolnitvi pogojev zapridobitev pravice do starostne pokojnine po zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju pravico nadaljevati z delovnim razmerjem, čeprav to ni v interesu delodajalca? Ali je tak delavec v primeru uvrstitve med trajno presežne delavce upravičen do nado...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Prepoved zmanjšanja plače delavcu pred upokojitvijo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 28.11.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 42/2002V splošnem aktu podjetja, ki ureja plače,povračila stroškov v zvezi z delom in druge osebne prejemke, je določba, da se delavcu v zadnjih petih letih pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino ne sme znižati bruto plača tudi v primeru, če je razporejen na nižje vrednoteno delovno mesto. Če pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Novi ZDR: Vprašanja s seminarjev o novem ZDR

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

, Pravna praksa, 42/2002"Pogodbeno delo" - izjema: delo dijakov inštudentov Kako je v novem zakonu o delovnih razmerjih urejeno "pogodbeno delo"? Kako je urejeno delo študentov? Kaj pomeni v zakonski določbi "neprekinjeno 90 dni v enem koledarskem letu"? Ali gre razumeti to določbo tako, da lahko študent dela 90 dni pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 19. do 25. novembra

Irena Vovk, 28.11.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2002Torek, 19. 11. Deset let Interpola Slovenije. Na 61. zasedanju generalne skupščine Interpola v senegalskem Dakarju leta 1992 je RS postala njegova polnopravna članica. Slovenski Interpol oz. Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje (sestavljajo ga štirje oddelki: oddelek za operativo, iskanja,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Nov poslovniški model zakonodajnega postopka

dr. Albin Igličar, 28.11.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 42/2002Pravila zakonodajnega postopka Demokratična politična ureditev poudarja pomen postopkovnih pravil pri sprejemanju pravnih aktov in drugih odločitev. Del pravne teorije šteje proceduralna pravila oziroma t. i. "sekundarna pravila za pripoznavo" celo za temelj pravnega sistema(*1). Med pravila, ki dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Načelo subsidiarnosti ali do kam sega pristojnost EU?

mag. Primož Vehar, 28.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Primož Vehar, Pravna praksa, 42/2002Vzporedno s plenarnimi zasedanji Evropskekonvencije o prihodnosti EU poteka tudi delo specializiranih delovnih skupin, ki jih sestavljajo člani konvencije. Le-te delo zaključijo v obliki zaključnega poročila, o katerem nato poteka razprava na plenarnem zasedanju. Nedvomno gre pri delu delovnih skupi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 42/20021. Zakon o spremembi zakona o industrijskilastnini - ZIL-1A. (Ur. l. RS, št. 96/02) - v 131. členu (zastopnik) se spremeni besedilo drugega stavka četrtega odstavka: "V takih primerih je zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po zastopniški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Po črki zakona

Alenka Leskovic, 28.11.2002

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 42/2002Zadnji podatki o sodnih zaostankih, ki jihsredi novembra predstavilo pravosodno ministrstvo, ne ponujajo optimističnih napovedi. Kljub stotniji novih sodnikov in strokovnih sodelavcev, kljub uspehom pri izvajanju projekta Herkules, kljub novim možnostim, ki jih za preseljevanje sodnikov s sodišča na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Mestne občine v luči regionalizacije Slovenije

dr. Janez Šmidovnik, 28.11.2002

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 42/2002Zanimivo je, da se v zvezi z razpravo ospremembah slovenske ustave glede določb, ki se tičejo lokalne samouprave oziroma regionalizacije Slovenije z ustanovitvijo pokrajin (128., 140. in 143. člen ustave), sploh ne omenja problem posebnega statusa mestnih občin, ki ga predvideva slovenska ustava (14...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42

Leto objave

< Vsi
2002(26)
> November(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HI JK L MN OP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov