O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Številka 112 (14. 10. 2008): - poročilo o izvrševanju letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007. Številka 113 (20. 10. 2008): - sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v mandatno-volilni komisiji in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadata mesti predsednika in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Pravo gospodarskih družb

Aljoša Dežman, 30.10.2008

Kultura in umetnost

Aljoša Dežman, Aljoša Dežman, Pravna praksa, 42/2008Pred slabim letom je pri GV Založbi izšla knjiga Pravo gospodarskih družb v EU avtorice dr. Barbare Rajgelj, asistentke na pravni katedri Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Delo je naravnano izrazito primerjalnopravno in izčrpno obravnava širok spekter vprašanj glede prava družb in sor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dr. Bogomir Sajovic (1925-2008)

dr. Bojan Zabel, 30.10.2008

Ostalo

dr. Bojan Zabel, dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 42/2008Zaslužni profesor Sajovic je bil skupaj s profesorjem Cigojem prvi v generaciji, ki je po drugi svetovni vojni začela fakultetno kariero z asistenturo. Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je ostal zvest do upokojitve. Zato je lahko ta prispevek le skromno priznanje za vse, kar je storil za fakulte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Sposobnost abstraktnega mišljenja

dr. Matjaž Ambrož, 30.10.2008

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 42/2008Kadar beseda steče o sposobnostih, ki jih mora imeti nekdo, da bi lahko postal pravnik, se navadno omenja: sposobnost razlikovanja bistvenega od nebistvenega, verbalno artikuliranost, nekaj smisla za formalno logiko, kolikor toliko dober spomin in sposobnost abstraktnega mišljenja (ne nujno v tem vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

s tujih knjižnih polic

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008Henri J. A. Charmasson in John Buchaca Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies (For Dummies, 2008, 368 strani) Bi radi zavarovali intelektualno lastnino in imeli koristi od pravic intelektualne lastnine na ozemlju ZDA? Če je odgovor pritrdilen, hkrati pa bi radi vedeli in razumeli le tisto,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dostopnost plač v javnih podjetjih nadzornemu svetu

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Člani nadzornega sveta javnega podjetja želijo podatek o plačah vseh zaposlenih v podjetju. V poročilu jim je bil že posredovan podatek o povprečni mesečni plači na zaposlenega in podatki o višini plače direktorja javnega podjetja. Je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno, da se podatki o osebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 je (ali bo) mimo: 1. Smernica Evropske centralne banke z dne 5. septembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2005/5 z dne 17. februarja 2005 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo

dr. Vasilka Sancin, 30.10.2008

Varstvo človekovih pravic

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 42/2008Po izbruhu sovražnosti med Gruzijo in Rusko federacijo na območju Južne Osetije je Gruzija 12. avgusta 2008 na Meddržavno sodišče v Haagu vložila zahtevo za začetek postopka proti Ruski federaciji zaradi zatrjevanih kršitev Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije1 (v nadaljev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 96/08 2. Predsedniki in podpredsedniki sodišč - Sodni svet; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 99/08 3. Direktor Agencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Vsebina PP št.42/2008

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008stran 3 UVODNIK dr. Aleš Završnik Zaupanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Evropa

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Pripravila: Torek, 14. 10. Energija prihodnosti. V Bruslju so objavili načrte, po katerih naj bi gorivne celice in vodik postali ena vodilnih evropskih strateških energetskih tehnologij prihodnosti. Več na (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/617&format=HTML&aged=0&lan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Revija Pravnik na spletu

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008www.revija-pravnik.si Jezik: slovenščina, v pripravi angleščina Tip: spletna stran, namenjena pridobivanju informacij o vsebini in ustvarjanju za revijo Pravnik, naročilu revije ter kontaktu z uredništvom Vzdrževanost: posodablja se v skladu z izidom revije Preglednost: spletišče je uporabniku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

globus

Dean Zagorac, 30.10.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 42/2008 Za osem mest navzdol 22. 10. - Islandija še naprej ostaja država z najvišjo stopnjo medijske svobode, Slovenija pa je od lanskega leta zdrsnila za osem mest in zasedla 30. mesto med 173 ocenjenimi državami. To v svojem poročilu o stopnji medijske svobode ugotavlja organizacija Novinarji brez meja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Zaupanje

dr. Aleš Završnik, 30.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 42/2008Ob svetovni finančni krizi se je pokazalo, da nas lahko reši pred recesijo, depresijo oziroma upadanjem bruto domačega proizvoda predvsem zaupanje. Zaupanje je ključni razlagalni koncept, njegovo povečanje pa nas lahko obvaruje pred popolnim zlomom finančnega sistema, prenosom krize v realni sektor ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008 3. 11., 9.00 Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku - smo pripravljeni? Seminar bo tudi 5., 7. in 11. novembra v različnih krajih. ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije; (www.zds.si). 3.- 12. 11. Šola računovodenja zalog in proizvodnje - poglobljeno Inštitut za računovodstvo; (www.iracunovods...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 183. seji (14. oktobra 2008): - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente; - Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Ubi bene, ibi patria

dr. Janez Kranjc, 30.10.2008

Ostalo

dr. Janez Kranjc, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 42/2008Avtor znanega latinskega pregovora Ubi bene, ibi patria (Kjer je dobro, tam je domovina), ki ga mnogi štejejo za temeljno načelo utilitarizma, naj bi bil prvi trojanski kralj Teukros. Njegove besede navaja Cicero v svojem filozofskem spisu Tusculanae disputationes (Razprave v Tuskulu). Ko govori o r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Od 14. do 27. oktobra Torek, 14. 10. Popravni izpit za vinjete. "Slovenija bo prihodnje leto najverjetneje uvedla tudi vinjete za časovno obdobje, krajše od pol oz. enega leta. Zdaj je jasno, da je sistem finančno vzdržen in ga ne bo porušila uvedba vinjet za krajši čas," je na novinarski konfere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Pojasnilne obveznosti po ZTFI

Mitja Širaj, 30.10.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Širaj, Mitja Širaj, Pravna praksa, 42/2008Že Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)1 je določal obveznost borznoposredniške družbe, da si prizadeva od stranke pridobiti ustrezne podatke o njenih izkušnjah na področju naložb v vrednostne papirje, njenih finančnih možnostih in njenih namenih v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Ti po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Volčja narava

Tomaž Pavčnik, 30.10.2008

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 42/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Recimo in denimo

mag. Tina Verovnik, 30.10.2008

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 42/2008Izraza, zapisana v naslovu tokratnega kotička, se v besedilih daleč najpogosteje uporabljata kot členka. Ti so pretvorbe t. i. globinskih delov povedi; z drugimi besedami: zgoščeno povzemajo za razumevanje neke povedi pomemben kontekst. Primer: v povedi Si se že vrnila? členek že nadomešča vsebino,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti

Avtor ni naveden, 30.10.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 41/99), kolikor pod zaporedno številko 279 kategorizira javno pot s številko ceste 542522 Goričice, počitniško naselje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, k. o. Lipsenj, je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kje je konec?

mag. Matej Tomažin, 30.10.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Matej Tomažin, mag. Matej Tomažin, Pravna praksa, 42/2008Na borznem parketu skorajda ni zaznati upanja, da bi se razmere umirile. Povsod je mogoče čutiti pesimizem. Po borzni logiki bi v takih trenutkih lahko pričakovali obrat. Ko zmanjka optimistov, zmanjka tudi prodajalcev. Toda pogled na borzno trgovanje razkriva, da še ni tako. Zato je zelo težko napo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte

Mojca Beliš, 30.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 42/2008Ravnanje uradnih oseb, ki v upravnih zadevah odločajo v očitnem nasprotju z dejansko in pravno naravo teh zadev ter s tem omogočajo drugemu neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42

Leto objave

< Vsi
2008(39)
> Oktober(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGHIJ K LMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov