O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Volčja narava

Tomaž Pavčnik, 30.10.2008

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 42/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Recimo in denimo

mag. Tina Verovnik, 30.10.2008

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 42/2008Izraza, zapisana v naslovu tokratnega kotička, se v besedilih daleč najpogosteje uporabljata kot členka. Ti so pretvorbe t. i. globinskih delov povedi; z drugimi besedami: zgoščeno povzemajo za razumevanje neke povedi pomemben kontekst. Primer: v povedi Si se že vrnila? členek že nadomešča vsebino,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Prepoved kajenja

mag. Nataša Belopavlovič, 30.10.2008

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2008 Ukvarjamo se z dejavnostjo, pri kateri je večja nevarnost požara, opravljamo pa jo na prostem. Razobešena imamo slikovna opozorila o prepovedi kajenja, ki jih zaposleni in stranke kršijo. • Ali lahko prepovemo kajenje v vseh zaprtih in odprtih prostorih podjetja zaposlenim in strankam? • Kaj sme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kje je konec?

mag. Matej Tomažin, 30.10.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Matej Tomažin, mag. Matej Tomažin, Pravna praksa, 42/2008Na borznem parketu skorajda ni zaznati upanja, da bi se razmere umirile. Povsod je mogoče čutiti pesimizem. Po borzni logiki bi v takih trenutkih lahko pričakovali obrat. Ko zmanjka optimistov, zmanjka tudi prodajalcev. Toda pogled na borzno trgovanje razkriva, da še ni tako. Zato je zelo težko napo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Prekršek po 4. členu ZVCP-1 - delovno vozilo

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Sodba IV Ips 36/2008, 10. julija 2008 ZP-1 - 1. točka 156. člena ZVCP-1 - prvi in tretji odstavek 4. člena, 39. točka prvega odstavka 23. člena Delovno vozilo ni vozilo, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne potrebe, kar je zakonski znak pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Širše sodno varstvo od ustavno zahtevanega

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Odločba US RS, št. U-I-57/07 z dne 15. oktobra 2008 Člen 14 Zakona o d
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 96/08 2. Predsedniki in podpredsedniki sodišč - Sodni svet; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 99/08 3. Direktor Agencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Razsojeno

Toni Tovornik, 30.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 42/2008Sodišče prve stopnje je obdolženca oprostilo obtožbe, ki mu je očitala storitev nadaljevanega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Nekaj spornih vidikov novega plačnega sistema

Nejc Zemljak, 30.10.2008

Uprava

Nejc Zemljak, Nejc Zemljak, Pravna praksa, 42/2008Uvedba plačnega sistema je za nami, spoznavanje njegovih učinkov in težav, s katerimi se bomo soočali v naslednjih letih, pa se je šele začelo. Trenutno v javnih občilih prebiramo kritike in tudi pohvale novega sistema s precej pavšalnimi obrazložitvami, zakaj in v čem je nova ureditev dobra oz. sla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Na optimizacijo davčne bilance za leto 2008 mislite že danes

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 42/2008Na optimizacijo davčne bilance za leto 2008 mislite že danes Do konca poslovnega in davčnega leta je še razmeroma daleč, a že danes moramo misliti na optimizacijo svoje davčne bilance in koriščenje vseh davčnih olajšav, ki nam jih zakon omogoča. Davek od dohodka pravnih oseb bremeni vse pravne ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte

Mojca Beliš, 30.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 42/2008Ravnanje uradnih oseb, ki v upravnih zadevah odločajo v očitnem nasprotju z dejansko in pravno naravo teh zadev ter s tem omogočajo drugemu neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo

dr. Vasilka Sancin, 30.10.2008

Varstvo človekovih pravic

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 42/2008Po izbruhu sovražnosti med Gruzijo in Rusko federacijo na območju Južne Osetije je Gruzija 12. avgusta 2008 na Meddržavno sodišče v Haagu vložila zahtevo za začetek postopka proti Ruski federaciji zaradi zatrjevanih kršitev Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije1 (v nadaljev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dostopnost plač v javnih podjetjih nadzornemu svetu

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Člani nadzornega sveta javnega podjetja želijo podatek o plačah vseh zaposlenih v podjetju. V poročilu jim je bil že posredovan podatek o povprečni mesečni plači na zaposlenega in podatki o višini plače direktorja javnega podjetja. Je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno, da se podatki o osebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti

Avtor ni naveden, 30.10.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 41/99), kolikor pod zaporedno številko 279 kategorizira javno pot s številko ceste 542522 Goričice, počitniško naselje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, k. o. Lipsenj, je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dr. Bogomir Sajovic (1925-2008)

dr. Bojan Zabel, 30.10.2008

Ostalo

dr. Bojan Zabel, dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 42/2008Zaslužni profesor Sajovic je bil skupaj s profesorjem Cigojem prvi v generaciji, ki je po drugi svetovni vojni začela fakultetno kariero z asistenturo. Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je ostal zvest do upokojitve. Zato je lahko ta prispevek le skromno priznanje za vse, kar je storil za fakulte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Pravo gospodarskih družb

Aljoša Dežman, 30.10.2008

Kultura in umetnost

Aljoša Dežman, Aljoša Dežman, Pravna praksa, 42/2008Pred slabim letom je pri GV Založbi izšla knjiga Pravo gospodarskih družb v EU avtorice dr. Barbare Rajgelj, asistentke na pravni katedri Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Delo je naravnano izrazito primerjalnopravno in izčrpno obravnava širok spekter vprašanj glede prava družb in sor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Ubi bene, ibi patria

dr. Janez Kranjc, 30.10.2008

Ostalo

dr. Janez Kranjc, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 42/2008Avtor znanega latinskega pregovora Ubi bene, ibi patria (Kjer je dobro, tam je domovina), ki ga mnogi štejejo za temeljno načelo utilitarizma, naj bi bil prvi trojanski kralj Teukros. Njegove besede navaja Cicero v svojem filozofskem spisu Tusculanae disputationes (Razprave v Tuskulu). Ko govori o r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

s tujih knjižnih polic

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008Henri J. A. Charmasson in John Buchaca Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies (For Dummies, 2008, 368 strani) Bi radi zavarovali intelektualno lastnino in imeli koristi od pravic intelektualne lastnine na ozemlju ZDA? Če je odgovor pritrdilen, hkrati pa bi radi vedeli in razumeli le tisto,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Sposobnost abstraktnega mišljenja

dr. Matjaž Ambrož, 30.10.2008

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 42/2008Kadar beseda steče o sposobnostih, ki jih mora imeti nekdo, da bi lahko postal pravnik, se navadno omenja: sposobnost razlikovanja bistvenega od nebistvenega, verbalno artikuliranost, nekaj smisla za formalno logiko, kolikor toliko dober spomin in sposobnost abstraktnega mišljenja (ne nujno v tem vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dnevi slovenskih pravnikov 2008 - prvi del

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008"Po stopnji razvitosti pravne znanosti vsekakor sodimo med visoko razvite družbe in se nam na tem področju ne pojavlja potreba, ki sicer velja za vrsto drugih področij, tj. preseči zaostanek v razvoju," je v slavnostnem nagovoru ob otvoritvi že 34. srečanja Dnevi slovenskih pravnikov dejal dr. Franc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

O rabi ZUP v šolstvu

dr. Polona Kovač, 30.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2008V PP, št. 38-39 in št. 40-41, sta izšla dva prispevka o rabi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 v šolstvu.2 Ob bok navedenim mislim oz. nekaterim izpostavljenim zadržkom in kot popravek posameznih napačnih trditev v omenjenih člankih v nadaljevanju izpostavljam nekaj pojasnil in izhodišč za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Arktika v središču interesov

mag. Aleksander Čičerov, 30.10.2008

Promet in zveze - pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 42/2008Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo (ITLOS) v Hamburgu je bilo 27. septembra 2008 gostitelj znanstvenega posvetovanja o klimatskih spremembah, sporih in regionalnem sodelovanju na Arktiki. Večina udeležencev je menila, da je pravni okvir za reševanje z Arktiko povezanih vprašanj Konvenci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Saga o jari kači in Rimskem statutu se nadaljuje

dr. Aleš Novak, 30.10.2008

Kaznovalno pravo

dr. Aleš Novak, dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 42/2008Pred kratkim je izšla prestižna izdaja novega kazenskega zakonika z uvodnimi pojasnili njegovih treh avtorjev, doktorjev Ivana Beleta, Mitje Deisingerja in Vida Jakulina. V besedilu se znova pojavi zelo sporno in mestoma zavajajoče utemeljevanje kazni dosmrtnega zapora z Rimskim statutom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Odcepitev Kosova vendarle pred Meddržavnim sodiščem

mag. Dominika Švarc, 30.10.2008

Civilno pravo

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 42/2008O pravnih vidikih odcepitve Kosova bo vendarle razpravljalo tudi Meddržavno sodišče v Haagu. Generalna skupščina je namreč 8. oktobra 2008 na predlog Srbije s 77 glasovi za in 6 proti sprejela resolucijo, s katero od sodišča zahteva svetovalno mnenje o skladnosti enostranske razglasitve Kosova z med...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42

Leto objave

< Vsi
2008(39)
> Oktober(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGHIJ K LMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov