O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Odcepitev Kosova vendarle pred Meddržavnim sodiščem

mag. Dominika Švarc, 30.10.2008

Civilno pravo

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 42/2008O pravnih vidikih odcepitve Kosova bo vendarle razpravljalo tudi Meddržavno sodišče v Haagu. Generalna skupščina je namreč 8. oktobra 2008 na predlog Srbije s 77 glasovi za in 6 proti sprejela resolucijo, s katero od sodišča zahteva svetovalno mnenje o skladnosti enostranske razglasitve Kosova z med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Oglaševanje na televiziji in promoviranje sponzorjev na športni prireditvi

dr. Tone Jagodic, 30.10.2008

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 42/2008Olimpijske igre v Pekingu so za nami. Poleg odličnega izkupička slovenskih športnikov na Kitajskem so igre postregle z nekaterimi presežki, ki jih bo v prihodnje težko ponoviti. Izredna gledanost televizijskih prenosov iz Pekinga1 je brez dvoma izziv tako za prihodnje organizatorje olimpijskih iger,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

O rabi ZUP v šolstvu

dr. Polona Kovač, 30.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 42/2008V PP, št. 38-39 in št. 40-41, sta izšla dva prispevka o rabi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 v šolstvu.2 Ob bok navedenim mislim oz. nekaterim izpostavljenim zadržkom in kot popravek posameznih napačnih trditev v omenjenih člankih v nadaljevanju izpostavljam nekaj pojasnil in izhodišč za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Revija Pravnik na spletu

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008www.revija-pravnik.si Jezik: slovenščina, v pripravi angleščina Tip: spletna stran, namenjena pridobivanju informacij o vsebini in ustvarjanju za revijo Pravnik, naročilu revije ter kontaktu z uredništvom Vzdrževanost: posodablja se v skladu z izidom revije Preglednost: spletišče je uporabniku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 je (ali bo) mimo: 1. Smernica Evropske centralne banke z dne 5. septembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2005/5 z dne 17. februarja 2005 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Razpisi

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 96/08 2. Predsedniki in podpredsedniki sodišč - Sodni svet; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 99/08 3. Direktor Agencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 183. seji (14. oktobra 2008): - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente; - Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008 3. 11., 9.00 Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku - smo pripravljeni? Seminar bo tudi 5., 7. in 11. novembra v različnih krajih. ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije; (www.zds.si). 3.- 12. 11. Šola računovodenja zalog in proizvodnje - poglobljeno Inštitut za računovodstvo; (www.iracunovods...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008 Številka 112 (14. 10. 2008): - poročilo o izvrševanju letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2007. Številka 113 (20. 10. 2008): - sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v mandatno-volilni komisiji in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadata mesti predsednika in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Pojasnilne obveznosti po ZTFI

Mitja Širaj, 30.10.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Širaj, Mitja Širaj, Pravna praksa, 42/2008Že Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1)1 je določal obveznost borznoposredniške družbe, da si prizadeva od stranke pridobiti ustrezne podatke o njenih izkušnjah na področju naložb v vrednostne papirje, njenih finančnih možnostih in njenih namenih v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Ti po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Saga o jari kači in Rimskem statutu se nadaljuje

dr. Aleš Novak, 30.10.2008

Kaznovalno pravo

dr. Aleš Novak, dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 42/2008Pred kratkim je izšla prestižna izdaja novega kazenskega zakonika z uvodnimi pojasnili njegovih treh avtorjev, doktorjev Ivana Beleta, Mitje Deisingerja in Vida Jakulina. V besedilu se znova pojavi zelo sporno in mestoma zavajajoče utemeljevanje kazni dosmrtnega zapora z Rimskim statutom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dostopnost plač v javnih podjetjih nadzornemu svetu

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Člani nadzornega sveta javnega podjetja želijo podatek o plačah vseh zaposlenih v podjetju. V poročilu jim je bil že posredovan podatek o povprečni mesečni plači na zaposlenega in podatki o višini plače direktorja javnega podjetja. Je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno, da se podatki o osebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 30.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 42/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo

dr. Vasilka Sancin, 30.10.2008

Varstvo človekovih pravic

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 42/2008Po izbruhu sovražnosti med Gruzijo in Rusko federacijo na območju Južne Osetije je Gruzija 12. avgusta 2008 na Meddržavno sodišče v Haagu vložila zahtevo za začetek postopka proti Ruski federaciji zaradi zatrjevanih kršitev Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije1 (v nadaljev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dr. Bogomir Sajovic (1925-2008)

dr. Bojan Zabel, 30.10.2008

Ostalo

dr. Bojan Zabel, dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 42/2008Zaslužni profesor Sajovic je bil skupaj s profesorjem Cigojem prvi v generaciji, ki je po drugi svetovni vojni začela fakultetno kariero z asistenturo. Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je ostal zvest do upokojitve. Zato je lahko ta prispevek le skromno priznanje za vse, kar je storil za fakulte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Sposobnost abstraktnega mišljenja

dr. Matjaž Ambrož, 30.10.2008

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 42/2008Kadar beseda steče o sposobnostih, ki jih mora imeti nekdo, da bi lahko postal pravnik, se navadno omenja: sposobnost razlikovanja bistvenega od nebistvenega, verbalno artikuliranost, nekaj smisla za formalno logiko, kolikor toliko dober spomin in sposobnost abstraktnega mišljenja (ne nujno v tem vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte

Mojca Beliš, 30.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 42/2008Ravnanje uradnih oseb, ki v upravnih zadevah odločajo v očitnem nasprotju z dejansko in pravno naravo teh zadev ter s tem omogočajo drugemu neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Širše sodno varstvo od ustavno zahtevanega

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Društva, javni shodi, prireditve

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Odločba US RS, št. U-I-57/07 z dne 15. oktobra 2008 Člen 14 Zakona o d
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Prekršek po 4. členu ZVCP-1 - delovno vozilo

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Sodba IV Ips 36/2008, 10. julija 2008 ZP-1 - 1. točka 156. člena ZVCP-1 - prvi in tretji odstavek 4. člena, 39. točka prvega odstavka 23. člena Delovno vozilo ni vozilo, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne potrebe, kar je zakonski znak pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti

Avtor ni naveden, 30.10.2008

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 41/99), kolikor pod zaporedno številko 279 kategorizira javno pot s številko ceste 542522 Goričice, počitniško naselje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, k. o. Lipsenj, je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Zaupanje

dr. Aleš Završnik, 30.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 42/2008Ob svetovni finančni krizi se je pokazalo, da nas lahko reši pred recesijo, depresijo oziroma upadanjem bruto domačega proizvoda predvsem zaupanje. Zaupanje je ključni razlagalni koncept, njegovo povečanje pa nas lahko obvaruje pred popolnim zlomom finančnega sistema, prenosom krize v realni sektor ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Kje je konec?

mag. Matej Tomažin, 30.10.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Matej Tomažin, mag. Matej Tomažin, Pravna praksa, 42/2008Na borznem parketu skorajda ni zaznati upanja, da bi se razmere umirile. Povsod je mogoče čutiti pesimizem. Po borzni logiki bi v takih trenutkih lahko pričakovali obrat. Ko zmanjka optimistov, zmanjka tudi prodajalcev. Toda pogled na borzno trgovanje razkriva, da še ni tako. Zato je zelo težko napo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Evropa

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Pripravila: Torek, 14. 10. Energija prihodnosti. V Bruslju so objavili načrte, po katerih naj bi gorivne celice in vodik postali ena vodilnih evropskih strateških energetskih tehnologij prihodnosti. Več na (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/617&format=HTML&aged=0&lan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 30.10.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 42/2008Od 14. do 27. oktobra Torek, 14. 10. Popravni izpit za vinjete. "Slovenija bo prihodnje leto najverjetneje uvedla tudi vinjete za časovno obdobje, krajše od pol oz. enega leta. Zdaj je jasno, da je sistem finančno vzdržen in ga ne bo porušila uvedba vinjet za krajši čas," je na novinarski konfere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Vsebina PP št.42/2008

Avtor ni naveden, 30.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2008stran 3 UVODNIK dr. Aleš Završnik Zaupanje
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 42

Leto objave

< Vsi
2008(39)
> Oktober(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGHIJ K LMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov