O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Utrta pot do evropskega civilnega zakonika

dr. Verica Trstenjak, 11.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 25/2002V Evropski uniji se že nekaj časa velikogovori in tudi aktivno dela na pripravi evropskega civilnega zakonika.(*1) Najpomembnejša(*2) v zvezi s strokovnim delom je Study Group on a European Civil Code, ki jo vodi nemški profesor Christian von Bar. Ta komisija pripravlja zakonik že skoraj tri leta. K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Prislu

Alenka Leskovic, 11.7.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 25/2002Začenjajo se pravosodne počitnice ingeneralna državna tožilka Zdenka Cerar si jih bo lahko privoščila z veliko žlico. V zadnji junijski številki Poročevalca Državnega zbora največ strani zavzema njeno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2001. Če se spomnimo, da je bila inštitucija, ki jo vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Kdo je kriv?

Hinko Jenull, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25/2002To vprašanje se zastavlja v vsaki kazenskizadevi. V zadnjem času pa je odprto veliko širše. Javnost se kritično odziva na potek nekaterih odmevnih kazenskih postopkov. Prevladuje mnenje, da so organi odkrivanja, pregona in sojenja neučinkoviti, zlasti če se učinkovitost meri s številom obsodilnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Vsebina "Pravna praksa" 025/2002

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 25/2002dr. Verica TrstenjakUtrta pot do evropskega civilnega zakonika dr. Rajko Knez Kredit tuje banke - varovanje potrošnikov Koliko? mag. Saša Prelič Odobritev posojila članom nadzornega sveta d.d. Boštjan Kavčič Novela ZUP-B dr. Vesna Bergant Rakočević Šport - prav(išk)a plat te univerzal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Komentar ustave RS

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 25/2002Fakulteta za podiplomske državne inevropske študije je nedavno izdala obširen Komentar slovenske ustave. Na okoli 1.250 gosto tiskanih straneh (formata 16,5 x 24 cm) nekaj deset uveljavljenih pravnih strokovnjakov za posamezna področja ustavnosodne prakse - pod uredniškim vodstvom dr. Lovra Šturma i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 2. do 8. julija

Irena Vovk, 11.7.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2002Torek, 2. 7. Vloga stroke v predkazenskem postopku. Odbor DZ za notranjo politiko je na izredni seji, ki je bila tokrat kar v Gotenici, razpravljal o vlogi stroke v predkazenskem postopku: o problematiki statusa centra za forenzične preiskave, o vlogi izvedencev v kazenskih postopkih ter finančni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Tudi odvetniki so odgovorni za (pravo)sodne zaostanke!

Živa Drol-Novak, 11.7.2002

Odvetništvo in notariat

Živa Drol-Novak, Pravna praksa, 25/2002Odmev na članek v rubriki Iz torkle - pp,št. 24/02 Spoštovani kolega dr. Pavliha! Prav bi bilo, da še enkrat preberete svoj članek, v katerem ste nas vse odvetnike označili z besedami, ki mislim, da so ne samo žaljive, ampak tudi neprimerne za strokovno revijo, kot je Pravna praksa, pa čeprav ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Varstvo potrošnikov: Kredit tuje banke - varovanje potrošnikov

dr. Rajko Knez, 11.7.2002

Kreditno poslovanje, Trgovina

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 25/2002Uporabnost Zakona o potrošnikih kreditihpri kreditih tujih bank Z odprtjem kapitalskega trga in z možnostjo pridobivanja kreditov tujih bank v Sloveniji tudi za posameznike se postavlja vprašanje, kako je slovenski kreditojemalec - potrošnik varovan z zakonom o potrošnikih kreditih, oziroma ali t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Odobritev posojila članom nadzornega sveta d. d.

mag. Saša Prelič, 11.7.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 25/2002Oris pravnega problema:Član nadzornega sveta družbe X, d.d. je oseba, ki je istočasno družbenik v družbi (d.o.o.), ki je lastnik 24,98 % delnic družbe X, d.d. Tej družbi je X, d.d. odobrila posojilo v višini medbančne obrestne mere, ki je veljala na dan sklenitve pogodbe (3,9 % + TOM). Posojilojemal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Športno pravo: Šport - pravn(išk)a plat te univerzalne besede

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.7.2002

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 25/2002V zadnjem času je vse več govora opravicah športnikov, o pravicah prirediteljev na športni prireditvi, o oglaševanju v športu, problemu dopinga, problemu avtonomnih pravil športnih organizacij, in posledično celo o nekakšni novonastajajoči pravni (para)panogi - o športnem pravu. Pri tem pa smo se (k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Upravni postopek: Novela ZUP-B

Boštjan Kavčič, 11.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 25/2002Državni zbor je 31. maja 2002 sprejelzakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP - B, Ur. l. RS, št. 52/02). Predmet sprememb so bile določbe, ki se nanašajo na vloge, postopek do izdaje odločbe in izvršbo. Cilj sprememb zakona, je zagotoviti učinkovitejše zagotavljanje upravnih sto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Trajno presežni starejši delavec in nadomestilo za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Delovna razmerja, Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 25/2002V tem letu bo delavka dopolnila 52 letstarosti in 32 let, 11 mesecev in 25 dni delovne dobe. Zanima jo, ali ima kot starejša delavka, do izpolnitve zahtev za upokojitev, pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti? Delovno razmerje ji je prenehalo v skladu z določbo 36.d člena ZDR i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 25/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Ukrepi carinskega organa pri kršitvah pravic intelektualne lastnine Tarifna št. 50a Za odločbo o sprejemu ukrepov carinskega organa v zvezi z zakonom o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine 1.000 točka ali 16.000 SIT.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Delovna razmerja: Novi ZDR - odgovori na vprašanja: DELOVNA RAZMERJA

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/2002Udeleženci 1. Dnevov delovnega insocialnega prava (Portorož, 12. in 13. junija) so predavateljem postavili tudi vrsto vprašanj v zvezi z razumevanjem in izvajanjem posameznih določb novega zakona o delovnih razmerjih, kateremu je bilo to posvetovanje tudi v celoti posvečeno( glej poročili, objavljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: ZKP - zahteva za varstvo zakonitosti

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/2002Postopek za preizkus pobude za začetekpostopka za oceno ustavnosti 43. in 44. člena, tretjega odstavka 147. člena, 200. in 286. člena, 3. točke prvega odstavka 201. člena ter 538. do 544. člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Lastninsko preoblikovanje zavarovalnic - zadržanje izvrševanja

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 25/20021. Pobude za začetek postopka za preizkusustavnosti zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Ur. l. RS, št. 44/02) se sprejmejo. 2. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje določb 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Igre za srečo - zaokrožena turistična območja

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 25/2002Drugi odstavek 74. člena zakona o igrah nasrečo (Ur. l. RS, št. 27/95 in 85/01) se razveljavi. Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati šest mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Določbi četrte in pete alineje 3. člena odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Razlastitev - nezakonit poseg občine v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/2002Člen 6 odloka o kategorizaciji občinskihcest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 19/99) se v delu, ki pod zaporedno številko 94 z oznako C 582050 kot javno pot opredeljuje pot Zimica (Sodec-Kranjc-Jug) v dolžini 681 metrov, razveljavi. Člen 66 Odloka o občinskih cestah (Medobčinski u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: Zamenjava tujih vozniških dovoljenj za slovensko dovoljenje

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/2002Prvi odstavek 134. člena in prvi odstavek135. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98 in 61/00) nista v neskladju z Ustavo. Zakon o varnosti cestnega prometa je v neskladju z Ustavo, ker ni uredil zamenjave vozniških dovoljenj, katerih imetniki so državljani drugih repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Davek od prometa nepremičnin

mag. Maja Fišinger, 11.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Maja Fišinger, Pravna praksa, 25/2002Primer: Davčni urad je zaradi neplačiladavka od prometa nepremičnin izdal sklep o prisilni izterjavi kupcu nepremičnine, ki je bil po prodajni pogodbi zavezan plačati polovico davka na promet nepremičnin. Glede na to, da je bilo v pogodbi navedeno, da se kupnina poravna v dveh obrokih, tj. 70 % ob p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

ZPIZ-1C z uvodnimi pojasnili

mag. Grega Strban, 11.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 25/2002Nedavno je pri GV Založbi izšla knjigadveh izvrstnih strokovnjakov s področja tako pomembnih socialnih zavarovanj, kot sta pokojninsko in invalidsko. Praktično vse evropske države iščejo rešitve, s katerimi bi uravnovesili predvsem sistem pokojninskega zavarovanja, zaradi povečevanja števila upokoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Odvetniki: Zaostrovanje pogojev za uporabo POMS

Irena Vovk, 11.7.2002

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2002Za varstvo pravic strank, ne za privilegijodvetnikov V novih prostorih Odvetniške zbornice Slovenije (na Pražakovi ulici 8) so Boris Grosman, dr. Konrad Plauštajner, Rok Koren in mag. Mitja Jelenič Novak na tiskovni konferenci 4. julija govorili o aktualnih dogodkih v zvezi z domnevnim prisluš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ponovni razmislek o terorizmu

Matjaž Ambrož, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 25/2002Med 16. in 22. junijem je pod naslovomSodobni pogledi na terorizem (Contemporary Perspectives on Terrorism) v bližini mesta Noto na Siciliji potekal letni kongres Mladih penalistov, sekcije Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP). Kongresa, pri organizaciji katerega je poleg omenjenega združ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Slovensko - angleški pravni slovar

mag. Bojan Kukec, 11.7.2002

Ostalo

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2002Avtor: Tomaž Longyka,Pravna recenzenta: mag.Barbara Vrečko in mag. Marko Novak Jezikovi recenzent: Roger Metcalfe Izdajatelj in založnik: samozaložba Tomaž Longyka, Ljubljana 2001, naklada 1200 izvodov, 392 strani "Ne iščite v slovarju tistega, česar v njem ni - uporabite tisto, kar v njem je!...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Sodna statistika 2001

Irena Vovk, 11.7.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2002Na ministrstvu za pravosodje so predkratkim zbrane in obdelane podatke iz sodne statistike za leto 2001 (te so javnosti predstavili že v marcu) zajeli - tokrat prvič - v ličnem in obširnem biltenu "Sodna statistika 2001". Bilten (na 121 straneh je 149 tabel in 35 grafov) daje pregled o gibanju in re...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

< Vsi
2002(30)
> Julij(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L MN OP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov