O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Vsebina "Pravna praksa" 441/1999

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 25/1999dr. Verica Trstenjak K sodobni pravni ureditvi društev Tanja Mehle Davek na dodano vrednost in odvetniki Stanislav Rozenstein Zakon o finančnem poslovanju podjetij - Izbris iz registra, kaj pa obveznosti mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Društva: K sodobni pravni ureditvi društev

dr. Verica Trstenjak, 16.9.1999

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 25/1999V Sloveniji smo leta 1995 dobili nov Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95). Tudi pred sprejemom omenjenega zakona pa je bilo to področje zakonsko urejeno, v praksi pa je obstajajo tudi zelo veliko društev, saj jih je bilo v 1994. Letu(*1) več kot 12.000, v začetku leta 1999 pa več kot 14.000, čepr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 16.9.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/19997. - 13. septembra Torek Slovenija v Eurotransplantu. Slovenski transplantacijski center je postal enakovreden član Eurotransplanta, mednarodne transplantacijske mreže, ki je v dobrih tridesetih letih delovanja omogočila več kot 75 tisoč presaditev organov. Slovenijatrasplant bodo z odlokom mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Novi predpisi na področju ravnanja z odpadki

Adrijana Viler-Kovačič, 16.9.1999

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 25/1999Konec leta 1998 sta izšla dva predpisa s področja ravnanja z odpadki in sicer Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) ter Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Posebnosti pravne ureditve poslovnih stavb in poslovnih prostorov

Andreja Veselič, 16.9.1999

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Andreja Veselič, Pravna praksa, 25/1999Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih(*1) iz leta 1974 v Republiki Sloveniji še zmeraj velja na podlagi 4. člena Zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in na podlagi 1. člena Zakona za izvedbo ustave. Ureja predmet, nastanek in prene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Slovenščina v praksi (1.del): Pravna besedila

dr. Monika Kalin-Golob, 16.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/1999Besedna zveza pravna besedila se nanaša na besedila o pravni znanosti, torej znanstvena besedila o pravni teoriji, in tudi na besedila, ki urejajo družbene, gospodarske in politične odnose, ubesedujejo torej pravno normo, in na temelju katerih nastajajo besedila pravne prakse. Zgodovina slovenskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih

mag. Bojan Kukec, 16.9.1999

Človekove pravice, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/1999Pomembna novost v raziskavah o posebnem pravnem institutu (delavčeve) zasebnosti predstavlja delo vrhovnega sodnika ter člana novega sodnega sveta dr. Alekseja Cvetka z naslovom: "Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih", ki je letos (1999) izšlo pri založniški skupini Gospodarski vestnik d. d. v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

VSRS - Civilni oddelek Zbirka odločb 1998

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 25/1999V letu 1998 so sodniki civilnega oddelka Vrhovnega sodišča RS rešili 806 glavnih zadev, od katerih so jih 88 izbrali za predstavitev v knjižni obliki. Knjigo pa je nedavno izdala Založba Gospodarskega vestnika. Izbrane odločbe so razporejene po področjih civilnega prava. Najprej so predstavljene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Popravni izpit

Alenka Leskovic, 16.9.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 25/1999Če Mohamed ne pride h gori, gre gora k Mohamedu. Ali po slovensko: če leto dni pred potekom roka za ureditev zemljiške knjige še vedno v tej javni knjigi ni podatkov o več kot 650.000 stanovanjih v etažni lastnini, je nekaj hudo narobe s predpisi in ne z ljudmi, ki bi jih morali izpolnjevati. Dok...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Še o zastopanju po novem ZPP

dr. Vesna Rijavec, 16.9.1999

Obligacije

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 25/1999V zvezi z mojim prispevkom o zastopanju, objavljenim v PP, št. 23-24/99 z dne 9. septembra je treba pripomniti naslednje: Glede na 2. odstavek 98. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ni dvoma, da imajo delovna in socialna sodišča prve stopnje položaj okrožnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Večkratna odsvojitev iste nepremičnine

mag. Renato Vrenčur, 16.9.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 25/1999Večkratna odsvojitev iste nepremičnine predstavlja izjemno zanimivo ter tudi zapleteno obligacijskopravno in stvarnopravno problematiko. Glede na ugotovitev, da je domača sodna praksa s tega pravnega področja dokaj nekonsistentna in marsikdaj nerazumljiva, želimo s tem prispevkom odpreti razpravo o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Davki: Davek na dodano vrednost in odvetniki

Tanja Mehle, 16.9.1999

Odvetništvo in notariat, Davki, pristojbine, prispevki, takse

Tanja Mehle, Pravna praksa, 25/1999Že pred sprejetjem Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/99) smo v sredstvih javnega obveščanja kot tudi na strokovnih seminarjih bili seznanjeni z davkom, katerega smo tako nestrpno čakali in se ga hkrati tudi bali.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Žrtev vojnega nasilja

Lev Svetek, 16.9.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

Lev Svetek, Pravna praksa, 25/1999V času okupacije med drugo svetovno vojno je nemški okupator na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem vpeljal spričo množičnega vpoklica mladih ljudi v takratno nemško vojsko t. i. obvezno delovno službe (Arbeitsdienst), s katero so morali obvezniki nadomestiti vpoklicane v nemško vojsko. Nekateri vklj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Povračilo stroškov za pot na delo

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1999Pravilnik o povračilih stroškov določa, da so delavci upravičeni do povračila stroškov za pot na delo, če so le-ti oddaljeni od delovnega mesta več kot tri km. Sedaj pa nekateri delavci zahtevajo od družbe povračilo stroškov za preteklo obdobje, češ da za takšno določilo pravilnika niso vedeli. V ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Prevzem zavarovalnih obveznosti

Lev Svetek, 16.9.1999

Obligacije, Zavarovalništvo

Lev Svetek, Pravna praksa, 25/1999Mnogo naših zdomcev, ki so že pred drugo svetovno vojno, pa tudi med to vojno in po njej delali v Zvezni republiki Nemčiji, so ob uveljavitvi nemške rente z uporabo medsebojne konvencije o socialni varnosti razočarani, ker za njihovo delo v Nemčiji niso prejeli nemške rente za ves delovni čas, prebi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Pridobivanje lastnih poslovnih deležev

mag. Saša Prelič, 16.9.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 25/19991. Kakšen je postopek oziroma kakšna so pravila ustanovitve sklada lastnih deležev in po katerih zakonskih določilih se mora pri tem ravnati družba z omejeno odgovornostjo? 2. Ali mora o ustanovitvi sklada lastnih deležev sklepati skupščina družbe? 3. Kakšen je postopek odkupa deležev od dosed...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Letni dopust

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 25/1999Delavec je sklenil delovno razmerje dne 1. 5. 1999 za določen čas do 31. 12. 1999. V tem letu bo delavec izpolnil pogoj iz 57. člena zakona o delovnih razmerjih. Ali mu za leto 1999 pripada - glede na to, da ni zaposlen celo leto - sorazmerni del dopusta in s tem tudi sorazmerni del regresa? Prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Zakon o finančnem poslovanju podjetij: Izbris iz registra - kaj pa obveznosti?

Stanislav Rozenstein, 16.9.1999

Obligacije

Stanislav Rozenstein, Pravna praksa, 25/1999V Državnem zboru je bil sprejet Zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki je po petnajstih dneh po objavi v Ur. l. RS, št. 54/99 medtem tudi že začel veljati (23. julija). Smo našli čarobno palico, ki bo končno pregnala vse pretekle in prihodnje nočne more upnikov in napravila tako potrebni finančni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Delovna razmerja: Aktualna formalnopravna vprašanja v disciplinskih postopkih

dr. Zvone Vodovnik, 16.9.1999

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 25/1999Z vsakim letom od sprejetja splošne ureditve sistema disciplinske odgovornosti zaposlenih v letu 1989 (ZTPDR) ter 1991 (ZDR) se v praksi vedno znova odpira vprašanje, ali je sorazmerno stara ureditev te tematike še veljavna oziroma v katerih elementih je še veljavna.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Upravičenost do pravdnih stroškov

Peter Podgorelec, 16.9.1999

Civilni sodni postopki

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 25/1999Ali sodišča lahko priznavajo pravdne stroške strankam - kot izdatek med in zaradi postopka - ki niso imele odvetnika, ampak po določbah ZPP druge osebe, ki jim zakon priznava pravico do nagrade, te osebe pa imajo pravosodne izpite? Te "druge osebe" pa so detektiv (zakon o detektivski dejavnosti),...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Vlaganje v telekomunikacijsko omrežje

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1999Člen 64 Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 35/97) je v neskladju z Ustavo, ker zakonodajalec ni s posebnim zakonom uredil načina in pogojev, pod katerimi se povrnejo vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 25/1999Ali lahko direktor javnega zavoda s področja socialnega varstva izda navodilo, da se v nadomestilo za plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb izven dela - v smislu 3. člena zakona o razmerju plač v javnih zavodih - šteje samo osnovna plača in dodatki, ne pa tudi delovna uspešnost? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Povečanje davka od premoženja

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 25/1999Sklep Občinskega sveta Občine Škofljica o povečanju davka od premoženja (Ur. l. RS, št. 31/97) je bil v neskladju z Ustavo. Ugotovitev ima učinek odprave. Točka 1 izreka se izvrši na način, določen v 10. točki obrazložitve. Določba občinskega sklepa, ki za čas pred svojo uveljavitvijo določa p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Financiranje občin

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1999Drugi odstavek 24. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97-odl. US in 56/98) in drugi odstavek 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 56/98) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Občine - delitev premoženja

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1999Tretji odstavek 51.b člena, 51.c člen ter prvi, drugi in šesti odstavek 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94- odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) se razveljavijo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

< Vsi
1999(28)
> September(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK L M NOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov