O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

OBČINE: Komunalni prispevek

Aleksij Mužina, 23.6.2005

Lokalna samouprava

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 25/2005Komunalni prispevek je v slovenski ureditvi lokalne samouprave (pogosto) eden izmed najpomembnejših virov financiranja občin. Komunalni prispevek ureja Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 ? ZUreP-1), povod zapisu pa je skorajšnja uveljavitev Pravilnika o merilih za odmero komunalnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNI RED IN MIR: Pooblastila občinskim redarjem

Janez Kušar, 23.6.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

Janez Kušar, Pravna praksa, 25/2005Nedvomno drži, da je bil Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Ur. l. SRS, št. 16/74 in spremembe ? ZJRM) v času veljavnosti dvanajstkrat spremenjen ali dopolnjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Kazensko pravo Evropske unije

dr. Katja G. Šugman, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005Kazensko pravno področje v prvih desetletjih razvoja Evropske unije (EU) ? od ustanovitve prvih evropskih institucij, predhodnic EU leta 1951, pa do Maastrichtske pogodbe 1992 ? EU ni zanimalo. Interes Unije za kazenskopravno področje se je začel kazati leta 1992 z eno za oblikovanje EU najpomembnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MLADOLETNO PRESTOPNIŠTVO: Prevzgojni dom Radeče

Cvikl Lana, Lesjak Primož, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005V okviru izdelave seminarske naloge o problematiki mladoletniškega prestopništva sva novembra 2004 obiskala prevzgojni dom Radeče in opravila pogovore z direktorjem, vzgojiteljico ter tremi gojenci. Gre za edini prevzgojni dom v Sloveniji. Namen prevzgojnega doma je izvrševanje zakonsko predvidenega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNO-ZASEBNO: Privatizacija javnega sektorja

Iztok Rakar, 23.6.2005

Denacionalizacija in lastninjenje

Iztok Rakar, Pravna praksa, 25/2005Meja med javno in zasebno sfero na področju izvajanja nalog javnega pomena že dolgo ni več črno-bela. Zaradi medsebojnega sodelovanja in posledičnega prepletanja obeh je bolj kot strogo kategorialno razmejevanje na mestu stopnjevanje oz. niansiranje, ki je s pravnega zornega kota sicer problematično...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

KONFERENCA: Pravni izzivi e-demokracije

Polona Pičman-Štefančič, 23.6.2005

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 25/2005Od 20. do 22. maja 2005 je na Univerzi Stanford v Kaliforniji potekala 2. konferenca Online Deliberation v organizaciji Centra za internet in družbo Univerze Stanford, Centra za posvetovalno demokracijo, Programa simboličnih sistemov, Centra za študij jezika in informacij, v sodelovanju s projektom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

IN FLAGRANTI: Ni dna?

Hinko Jenull, 23.6.2005

Kultura in umetnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25/2005Slaba leta našega pravosodja nimajo konca. Če je doslej kazalo, da gre le za vprašanje sojenja v razumnem roku, v zadnjem obdobju prihajajo na dan nove, še hujše težave. Na prvem mestu je spoznanje, da ključni problem ni (le) v količini temveč (tudi) v kvaliteti pravosodja. Deloma je tako stanje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Evropsko nogometno prvenstvo

Blaž Golob, 23.6.2005

Ostalo

Blaž Golob, Pravna praksa, 25/2005Uspešen nastop ljubljanskih pravnikov ? nogometašev na evropskem nogometnem prvenstvu »Eurolawyers 2005« v Saint Maximu na Azurni obali so zaznamovale dve zmagi, dva poraza in neodločen rezultat. V končni razvrstitvi evropskih nogometnih mest je izmed osemnajstih mest oziroma ekip (v njih je brcalo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

O problemih tolerance

Janez Kranjc, 23.6.2005

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 25/2005V okviru partnerstva med univerzama iz Ljubljane in Leipziga potekajo že nekaj let zapored skupni seminarji pravnih fakultet. Študentje na njih obravnavajo različne teme pod mentorstvom profesorjev leipziške fakultete Christopha Endersa in Michaela Kahla ter podpisanega. Letošnje srečanje je bilo de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Slovenski slovarski priročniki: med predpisovanjem in utemeljevanjem (1)

mag. Tina Verovnik, 23.6.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 25/2005Tisti bralci, ki moje kotičkarsko delovanje spremljajo že od začetka, se bodo spomnili, da sem pred slabima dvema letoma obširno pisala o lektoriranju kot slovenskem jezikovnokulturnem fenomenu. V zvezi s tem sem omenila dva pristopa, ki ju lektorji ubirajo pri svojem delu, in sicer predpisovalnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Strožje nad trgovino z ljudmi

Dean Zagorac, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005»Slovenija ne izpolnjuje minimalnih standardov za odpravo trgovine z ljudmi, vendar pa si prizadeva, da bi to storila.« To je bistvena ugotovitev posebnega poročila ameriškega zunanjega ministrstva o trgovini z ljudmi, ki se nanaša na našo državo. Avtorji poročila sicer poudarjajo, da je vsako leto ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek

Bojan Kukec, 23.6.2005

Odvetništvo in notariat

Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/2005Tudi letos smo se zagovorniki v začetku junija srečali na Dnevih slovenskih odvetnikov v Rogaški Slatini. Dnevov so se udeležili tudi gosti iz Nemčije (Saška), Hrvaške, Makedonije, Slovaške, Črne gore, Srbije, Vojvodine in Avstrije ter predstavniki evropskega združenja AEA. Na okrogli mizi pa smo go...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 23.6.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/2005Odločba US RS, št. U-I-131/04 z dne 21. 4. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 77/04 in 50/05 Obratovalni čas prodajaln Določba sedmega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93, 96/02 in 22/04) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

KNJIGE: Upravni postopek in upravni spor

Boštjan Brezovnik, 23.6.2005

Upravni spor

Boštjan Brezovnik, Pravna praksa, 25/2005Pri GV Založbi je izšla nova knjiga Upravni postopek in upravni spor. Že iz naslova izhaja, da knjiga obravnava dve zaokroženi področji, to je področje upravnega postopka in področje upravnega spora. Knjiga je delo avtorjev dr. Boža Grafenauerja, docenta za področje javne uprave in upravnega prava n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Bar

dr. Marko Novak, 23.6.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 25/2005Stvar vsakdanjega življenja je, na kaj Slovenke in Slovenci najpogosteje pomislimo ob angleški besedi bar. To, na kar tu mislim in kar smo sprejeli tudi v lastni besednjak, sicer ni tema pričujoče kolumne. Vendar ima prav zaradi osnovnega pomena, ki je blizu temu, omenjena beseda pomembno vlogo tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC: Vedno več dela evropskega ombudsmana

Dean Zagorac, 23.6.2005

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Število pritožb državljanov EU na evropskega ombudsmana v letu 2004 je v primerjavi z letom poprej zraslo za kar 53 odstotkov. Iz poročila za leto 2004, ki ga je evropski ombudsman Nikiforos Diamanduros v začetku maja predstavil v Evropskem parlamentu, izhaja, da se je največ pritožb (kar 69 odst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

O liberalizaciji pravosodja

Katarina Krapež, 23.6.2005

Sodišča

Katarina Krapež, Pravna praksa, 25/2005Na ambiciozno zastavljeni javni debati 14. junija je Pravniško društvo Ljubljana izzvalo številna vprašanja o uvajanju zasebnih poklicev v pravosodju. Člani društva in gostje so se spraševali, kje so meje prenosa pristojnosti in kakšne so možnosti nadaljnje privatizacije. Čeprav je dr. Janez Kran...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Stečaj-terjatve iz naslova jamstva

Luigi Varanelli, 23.6.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 25/2005Dve družbi sta v stečaju: družba B kot ustanoviteljica družbe A odgovarja jamstveno za dolgove družbe A na podlagi 15. člena Zakona o hranilno kreditnih službah (Ur. l. RS, št. 14/90 ? ZHKS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNO-ZASEBNO: Sodniki ? talci zdravnikov

Irena Vovk, 23.6.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/2005»Kot je razvidno iz sodne statistike za leto 2004, smo slovenski sodniki spet povečali storilnost in rešili več zadev, kot smo jih prejeli. Vendar to ne bo šlo v nedogled, saj imamo tudi sodniki meje in bi se to lahko poznalo pri kakovosti sojenja,« je 15. junija na tiskovni konferenci Slovenskega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 23.6.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 25/2005Delavcu, zaposlenemu za nedoločen čas bi radi odpovedali pogodbo o zaposlitvi, saj s svojim obnašanjem moti delovnih proces, svojih delovnih obveznosti ne opravlja strokovno in ne dosega pričakovanih rezultatov. Nad njegovim delom se pritožujejo tudi sodelavci. * Kakšen je postopek odpovedi pogodbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC: Problemi se ponavljajo

Dean Zagorac, 23.6.2005

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Nekatere težave s področja človekovih pravic se kljub opozorilom iz leta v leto ponavljajo, ugotavlja varuh človekovih pravic v poročilu za leto 2004. Res je tudi, da posamezne teme številčno upadajo, pravi varuh in hkrati poudarja, da bolj zato, ker so se izčrpale, kot pa zaradi dobrega dela državn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

OKOLJSKO PRAVO: Državni načrti implementacije standardov

Boštjan Koritnik, 23.6.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 25/2005Vlada ZDA prek National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) določi enotne standarde kakovosti obdajajočega zraka (ambient air), medtem ko so programi za dosego teh standardov v rokah posameznih držav. Na podoben način se rešuje, vse odkar imamo enotne standarde obdajajočega zraka, njegova kakovost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MEDIJI: Svoboda medijev (1)

Božidar Merc, 23.6.2005

Človekove pravice, Javno obveščanje

Božidar Merc, Pravna praksa, 25/2005Svoboda medijev je vedno aktualna tema, ker v nobeni družbi ta pravica ni dana v popolnosti enkrat za vselej, temveč je treba njeno uresničevanje nenehno znova vzpostavljati. V različnih družbah je svoboda(*1) medijev različno opredeljena glede na družbenopolitično ureditev in uveljavljeni družbeni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad

Saša Prelič, 23.6.2005

Skladi

Saša Prelič, Pravna praksa, 25/2005Neka DZU (DZU) upravlja posebno investicijsko družbo d.d. (X d.d.). Ta je nastala z razdelitvijo pooblaščene investicijske družbe d.d. na podlagi 68. in 143.a člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU). X d.d. ima pravni položaj investicijske družbe iz 23. b) točke pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Procesne pravice v EU

Dean Zagorac, 23.6.2005

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Po sprejetju vrste odločitev in aktov, ki so po svojem bistvu represivne narave (najočitnejši je evropski nalog za prijetje in predajo), se je na ravni EU začela priprava akta, katerega cilj je varstvo pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskem postopku. K pripravi takega akta je že takoj po spre...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

< Vsi
2005(31)
> Junij(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJ K L M N OP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov