O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 13.3.1997

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5/1997Če kdo vloži tožbo kot pooblaščenec drugega, ne izkaže pa tožnikovega pooblastila (prvi odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku), ga sodišče pozove, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže tožnikovo odobritev (drugi odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Ugotavljanje pričakovanih rezultatov dela pri delovnih invalidih

Taja Plešnik, 13.3.1997

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 5/1997Uprava delniške družbe je v skladu s kolektivno pogodbo pričela postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela. Med delavci, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov dela (doseganje norme pod 85 odstotkov), so tudi invalidi II. in III. stopnje invalidnosti. Ti imajo po odločbi ZPIZ pri delu določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Sodno varstvo volilne pravice pri volitvah predsednika republike

Jadranka Sovdat, 13.3.1997

Predsednik republike, Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 5/1997Zakon o volitvah predsednika republike(*1) ne vsebuje določb o sodnem varstvu. V 9. členu določa, da se glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v Državni zbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Zaposlitev za določen čas

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Družba zaposluje v novo odprtih prodajalnah, vzetih v najem za določen čas, delavke in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta. Takšne zaposlitve utemeljuje z namenom, da bi ugotovila rentabilnost prodajo oziroma raziskala trg ter usposobila delavke za prodajo tekstila in tekst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Prazne pravice delavcev

mag. Anica Popovič, 13.3.1997

Državno tožilstvo in javno pravobranilsto, Delovna razmerja

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 5/1997Bera kršitev pravic delavcev, kot jih navaja poročilo Družbenega pravobranilca RS za leto 1996, je tako obilna, da si lahko zastavimo vprašanje, ali se delodajalci v samostojni slovenski državi zavedajo, da pomeni vstop v Evropo tudi spoštovanje in izpolnjevanje zapisanih in dogovorjenih pravic dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Izračun odpravnine trajno presežni delavki

Taja Plešnik, 13.3.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 5/1997Podjetja "A" je bilo izbrisano iz sodnega registra zaradi ustanovitve dveh novih podjetij "B" in "C". Vsem delavcem je prenehalo delovno razmerje v podjetju "A", že naslednjega dne pa so se zaposlili v podjetju "B". Z dnem uvedbe stečajnega postopka za podjetje "B" je vsem delavcem prenehalo delovno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 13.3.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 5/1997V postopku pred okrožnim sodiščem obdolženec mora imeti zagovornika ob vročitvi obtožnice tudi, če je ta zoper njega vložena le zaradi kaznivega dejanja, o katerem sodi okrajno sodišče. (Problem je sprožilo Višje sodišče v Mariboru). Obrazložitev : Po tretjem odstavku 70. člena ZKP mora ime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 13.3.1997

Obligacije, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5/1997Pojem pravnomočne odločbe iz prvega odstavka 294. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), na podlagi katere se lahko vloži zahteva za določitev sodnih penalov, zajema tudi sodno poravnavo. (Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Izvajanje javnih del in pravice iz delovnega razmerja

Taja Plešnik, 13.3.1997

Kolektivne pogodbe, Zaposlovanje in brezposelnost

Taja Plešnik, Pravna praksa, 5/1997Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi je bila brezposelna oseba vključena v izvajanje programa javnih del. V delovni knjižici ima delavec vpisan čas, ko je izvajal javna dela pod rubriko "podatki o času, prebitem izven delovnega razmerja, ki se šteje za pokojnino". Ali se čas, v katerem je bila b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Drugo evropsko srečanje nacionalnih institucij za promocijo in varstvo človekovih pravic

Jernej Rovšek, 13.3.1997

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 5/1997Skupaj s kolegoma iz urada varuha in Pravne fakultete v Ljubljani sem se udeležil drugega evropskega sestanka nacionalnih institucij za promocijo in varstvo človekovih pravic (National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights), ki je bilo v drugi polovici januarja 1997 v Copenha...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Predkupna pravica v Republiki Makedoniji

Barbara Novak, 13.3.1997

Obligacije, Vzgoja, izobraževanje in šport

Barbara Novak, Pravna praksa, 5/1997Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 26. novembra 1996 mag. Rodna Živkovska (zaposlena na Pravni fakulteti v Skopju) obranila doktorsko disertacijo z naslovom "Predkupna pravica v Republiki Makedoniji", izdelano pod mentorstvom prof. dr. Marka Ilešiča. Doktorandka se je zastavljene naloge lotila po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Lastninski režim rudnin kot naravnega bogastva

mag. Jože Gregorič, 13.3.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Varstvo okolja

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 5/1997Javno pravobranilstvo republike Slovenije pri svojem delu vse pogosteje ugotavlja, da se v stečajnih postopkih posameznih pravnih gospodarskih subjektov prodajajo tudi različne rudnine, zlasti kamnolomov in glinokopov, ki so nedvomno vrednejše naravne dobrine in kot take naravno bogastvo ter v lasti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pogodbe civilnega prava, ki niso bile uvrščene v ZOR

mag. Vesna Rijavec, 13.3.1997

Obligacije

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 5/1997V okviru predstavljenih perspektiv razvoja slovenskega obligacijskega prava želim nekaj pozornosti nameniti pogodbam, za katere ni bilo mesta v ZOR, ker ne spadajo na področje prometa blaga in storitev. Čeprav te pogodbe tvorijo jedro klasičnega civilnega prava, so bile v preteklosti deležne precej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Patronatske izjave - posledice zaradi izdaje plačilno nesposobnemu

dr. Miha Juhart, 13.3.1997

Obligacije

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 5/1997V preteklem letu so v neki banki povečali izdajo patronatskih izjav, ki jih izdajajo v korist njenih subsidiarnih enot v tujini, te pa so na njihovi osnovi najemale kratkoročne in dolgoročne vire sredstev. Kakšne so lahko pravne posledice za izdajatelja patronatske izjave v primeru plačilne nespo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Naravna bogastva in lastninjenje ter stečaji podjetij

Mihaela Lesar-Markovič, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Varstvo okolja

Mihaela Lesar-Markovič, Pravna praksa, 5/1997Na stvareh, ki so lahko le državna lastnina ne more obstajati lastninska pravica pravnih subjektov. Med takšne stvari med drugim spada javno dobro in naravno bogastvo. Državna lastnina je po naših zakonih sicer dovolj zavarovana, vendar pa na žalost teh predpisov ne upoštevajo tisti, ki so prvi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pravni učinek družbene pogodbe

Aleš Avbreht, 13.3.1997

Obligacije, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

Aleš Avbreht, Pravna praksa, 5/1997Družbeniki vstopijo v d. o. o. z datumom sklenitve družbene pogodbe v obliki notarskega zapisa Primer: Ustanovitelja sta sklenila družbeno pogodbo 27. 11. 1996 brez upoštevanja obličnosti, predpisanih z zakonom, pozneje, 28. 11. 1996 pa sta jo sklenila v obliki notarskega zapisa v skladu z zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Določanje krajevne pristojnosti centrov za socialno delo...

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zakonska zveza in družinska razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997... pri postavljanju skrbnika za posebni primer v postopku denacionalizacije V skladu s 67. členom zakona o denacionalizaciji so centri za socialno delo dolžni postaviti skrbnika za posebni primer (211. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), če je upravičenec do denacionalizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

K "Državno tožilstvo, politika in pravna država"

Marijan Bobič, 13.3.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marijan Bobič, Pravna praksa, 5/1997Gospod Boštjan Penko, avtor članka "Kazensko pravo v RS - razvoj, stanje in načrti", na moj odmev na ta članek resonira v 4. številki PP z dne 20. 2. 1997 z novim člankom "Državno tožilstvo, politika in pravna država". Njegovi poskusi, da bi razblinil moje strahove pred zlorabami politike v obliki v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Z obiska zapora, ombudsmana, azila in sodišča

Ivan Šelih, 13.3.1997

Človekove pravice, Tujci

Ivan Šelih, Pravna praksa, 5/1997V okviru razširjenega programa so nam organizatorji srečanja omogočili tudi obisk nekaj danskih institucij. Tako se nam je ponudila izvrstna priložnost, da spoznamo življenje in delo nekaterih (tujih) ustanov, ki se v vsakdanjiku srečujejo s problemi varovanja in promocije človekovih pravic, o čemer...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Kaj delajo...

Miloš Likar, 13.3.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 5/1997Boško Šrot, vodja sektorja pravne varnosti in kadrovanja v Pivovarni Laško d. d., Laško: "Pravno delo v naši pivovarni je izredno raznoliko. Pravnik se v tej silni širini zadev tu in tam težko znajde. Včasih se mora obračati tudi na strokovnjaka izven domače delniške družbe. Pri firmi sva zaposle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Računalniška učilnica na Pravni fakulteti v Ljubljani

Jaka Repanšek, 13.3.1997

Višje in visoko šolstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 5/1997Zaradi vedno večje informatizacije slovenske družbe in državne uprave se je že nekaj časa porajala potreba po praktičnem računalniškem izobraževanju študentov prava, kot nujni dopolnitvi bolj teoretično usmerjenem predmetu Pravni informatiki v četrtem letniku. Študenti bi se tako s svojim znanjem ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Francija: delovno pravo in socialna zakonodaja

mag. Bojan Kukec, 13.3.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 5/1997V pariški Latinski četrti, takoj za vogalom Sorbonne, je bilo moč lansko jesen v specializiranih knjigarnah s pravno literaturo najti in nabaviti kar nekaj novitet, ki so dragocene za povsem praktično uporabo (npr. Guide Pratique de L"avocat 1996 v Librairie cours de droit "Litec", v Rue Saint Jacqu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Lustracija

Tomaž Toldi, 13.3.1997

Človekove pravice

Tomaž Toldi, Pravna praksa, 5/1997Nedavno je Založba Nova revija izdala prvenec nove knjižne zbirke Libra, ki bo po uredniških zamislih dr. Lovra Šturma obravnavala teme s področja človekovih pravic. Knjiga mladega pravnika Andraža Zidarja z naslovom "Lustracija - izločitev nasprotnikov demokracije z javnih položajev" je prav gotovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Komentar kazenskega zakona Hrvaške

dr. Vid Jakulin, 13.3.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 5/1997Aprila 1996 je izšel Komentar temeljnega kazenskega zakona republike Hrvaške. Avtorja prof. dr. Berislav Pavišić in doc. dr. Velinka Grozdanić, ugledna hrvaška strokovnjaka za kazensko pravo, sta želela s tem delom zapolniti vrzel do sprejema novega hrvaškega kazenskega zakonika in študentom zagotov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Novi obligacijski zakonik (III) - nekatere novosti civilnopravnih pogodb

Dušan Jovanovič, 13.3.1997

Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru se sestanemo, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu. Tema tokratnega srečanja je zaokrožila iztekajoči sklop predavanj o novem obligacijskem zakoniku.(*1) Tako je v četrtek 6. februarja mag. Vesna Rijavec predavala o civilnopravnih pogodbah, ki ne spad...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
1997(35)
> Marec(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov