O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Medicinska sestra - dodatek za terensko delo

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Višja medicinska sestra, zaposlena v zdravstvenem domu, opravlja ves delovni čas (8 ur dnevno) vzgojno-izobraževalno delo (predava na šolah in v vrtcih v občini, kjer je sedež zdravstvenega doma). Ali ji pripada dodatek za delo na terenu in katero delo se šteje za terensko delo? Ali mora akt o si...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Povračilo stroškov za prevoz na delo

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Delodajalec izplačuje povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela na osnovi določil pravilnika družbe, ki je usklajen z določili kolektivne pogodbe za tekstilno industrijo, in sicer v višini 60% cene javnega prevoza po tarifni lestvici lokalnega avtobusnega prevoznika, vsem delavcem, ki imajo ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Okrnjena socialna varnost v ZR Nemčiji

dr. Lev Svetek, 13.3.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 5/1997Mnoge države so se znašle v ekonomskih težavah in se skušajo iz njih izvleči z ne preveč popularnimi ukrepi. To čaka že v tem letu nemara tudi Slovenijo, zato ne bo odveč, če si ogledamo ukrepe, ki jih vpeljuje na ekonomsko- socialnem področju ena najbogatejših držav Evrope, to je Zvezna republika N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Potrdila za neizplačane plače, sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo nerabljenega ostanka

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Potrdila za neizplačane plače - sodelovanje pri lastninjenju podjetja, izplačilo neporabljenega ostanka Delavka je s potrdilom za neizplačane plače sodelovala pri lastninjenju podjetja, vendar pa je podjetje porabilo le del zneska, ki je izhajal iz potrdila. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pridobitev licence za prevoz stvari za lastne potrebe

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Cestni promet

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997Ali ni 5. člen zakona o prevozih v cestnem prometu, ki določa pridobitev licence za prevoz stvari za lastne potrebe, v nasprotju s 4. členom zakona o gospodarskih družbah? Slednji namreč določa, da sme družba opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Odškodnina za neizrabljeni letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Delavka se bo vrnila s porodniškega dopusta sredi junija tega leta in ne bo mogla do konca junija izrabiti vsega letnega dopusta iz leta 1996. Ali je upravičena do odškodnine za neizrabljeni letni dopust? Delavka, ki v letu 1996 ni mogla izrabiti letnega dopusta zaradi izrabe porodniškega dopusta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Glasovanje na seji nadzornega sveta

Damjan Belič, 13.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 5/1997Na seji nadzornega sveta je bil v skladu s statutom za predsednika imenovan najstarejši član, ki naj bi vodil sejo do izvolitve predsednika. V statutu družbe je določeno, da je v primeru enakega števila odločilen glas predsednika nadzornega sveta. Ali velja ta določba tudi na seji začasnega nadzorne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Teze za novi slovenski kazenski postopnik

dr. Zvonko Fišer, 13.3.1997

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 5/1997V Pravni praksi št. 2/97 je kolega Boštjan Penko s svojim člankom "Kazensko pravo v Republiki Sloveniji - razvoj po osamosvojitvi, trenutno stanje, načrti za prihodnost", vrgel rokavico. Eno je gotovo, prispevek je s svojim zares lahkotnim premikanjem iz preteklosti, prek sedanjosti v precej oddalje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Lastninski režim rudnin kot naravnega bogastva

mag. Jože Gregorič, 13.3.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Varstvo okolja

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 5/1997Javno pravobranilstvo republike Slovenije pri svojem delu vse pogosteje ugotavlja, da se v stečajnih postopkih posameznih pravnih gospodarskih subjektov prodajajo tudi različne rudnine, zlasti kamnolomov in glinokopov, ki so nedvomno vrednejše naravne dobrine in kot take naravno bogastvo ter v lasti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Komentar kazenskega zakona Hrvaške

dr. Vid Jakulin, 13.3.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 5/1997Aprila 1996 je izšel Komentar temeljnega kazenskega zakona republike Hrvaške. Avtorja prof. dr. Berislav Pavišić in doc. dr. Velinka Grozdanić, ugledna hrvaška strokovnjaka za kazensko pravo, sta želela s tem delom zapolniti vrzel do sprejema novega hrvaškega kazenskega zakonika in študentom zagotov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Naravna bogastva in lastninjenje ter stečaji podjetij

Mihaela Lesar-Markovič, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Varstvo okolja

Mihaela Lesar-Markovič, Pravna praksa, 5/1997Na stvareh, ki so lahko le državna lastnina ne more obstajati lastninska pravica pravnih subjektov. Med takšne stvari med drugim spada javno dobro in naravno bogastvo. Državna lastnina je po naših zakonih sicer dovolj zavarovana, vendar pa na žalost teh predpisov ne upoštevajo tisti, ki so prvi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Lustracija

Tomaž Toldi, 13.3.1997

Človekove pravice

Tomaž Toldi, Pravna praksa, 5/1997Nedavno je Založba Nova revija izdala prvenec nove knjižne zbirke Libra, ki bo po uredniških zamislih dr. Lovra Šturma obravnavala teme s področja človekovih pravic. Knjiga mladega pravnika Andraža Zidarja z naslovom "Lustracija - izločitev nasprotnikov demokracije z javnih položajev" je prav gotovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Francija: delovno pravo in socialna zakonodaja

mag. Bojan Kukec, 13.3.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 5/1997V pariški Latinski četrti, takoj za vogalom Sorbonne, je bilo moč lansko jesen v specializiranih knjigarnah s pravno literaturo najti in nabaviti kar nekaj novitet, ki so dragocene za povsem praktično uporabo (npr. Guide Pratique de L"avocat 1996 v Librairie cours de droit "Litec", v Rue Saint Jacqu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Odmera letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Kako je treba razumeti zakonsko določbo o minimalnem letnem dopustu? Ali se tudi pri dolžini 18 delovnih dni dopusta upoštevajo oziroma seštevajo vse osnove za odmero letnega dopusta, ali pa je treba ustrezno ovrednotene osnove prišteti k minimalni dolžini 18 delovnih dni? Enako vprašanje velja t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Določanje krajevne pristojnosti centrov za socialno delo...

Renato Vrenčur, 13.3.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zakonska zveza in družinska razmerja

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 5/1997... pri postavljanju skrbnika za posebni primer v postopku denacionalizacije V skladu s 67. členom zakona o denacionalizaciji so centri za socialno delo dolžni postaviti skrbnika za posebni primer (211. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), če je upravičenec do denacionalizacije ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Z obiska zapora, ombudsmana, azila in sodišča

Ivan Šelih, 13.3.1997

Človekove pravice, Tujci

Ivan Šelih, Pravna praksa, 5/1997V okviru razširjenega programa so nam organizatorji srečanja omogočili tudi obisk nekaj danskih institucij. Tako se nam je ponudila izvrstna priložnost, da spoznamo življenje in delo nekaterih (tujih) ustanov, ki se v vsakdanjiku srečujejo s problemi varovanja in promocije človekovih pravic, o čemer...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Veljavnost določb statuta d.d.

Saša Prelič, 13.3.1997

Sodni registri in sodne takse, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

Saša Prelič, Pravna praksa, 5/1997Statut delniške družbe vsebuje določilo, da velja od dneva vpisa v sodni register. Pri tem se zastavlja vprašanje, kateri dan je treba upoštevati kot dan vpisa v sodni register: ali dan predložitve statuta v vložišče sodišča ali dan, ko sodišče izda svoj sklep. Nadaljnje vprašanje pa je, ali je mogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Predkupna pravica v Republiki Makedoniji

Barbara Novak, 13.3.1997

Obligacije, Vzgoja, izobraževanje in šport

Barbara Novak, Pravna praksa, 5/1997Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 26. novembra 1996 mag. Rodna Živkovska (zaposlena na Pravni fakulteti v Skopju) obranila doktorsko disertacijo z naslovom "Predkupna pravica v Republiki Makedoniji", izdelano pod mentorstvom prof. dr. Marka Ilešiča. Doktorandka se je zastavljene naloge lotila po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Kaj delajo...

Miloš Likar, 13.3.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 5/1997Boško Šrot, vodja sektorja pravne varnosti in kadrovanja v Pivovarni Laško d. d., Laško: "Pravno delo v naši pivovarni je izredno raznoliko. Pravnik se v tej silni širini zadev tu in tam težko znajde. Včasih se mora obračati tudi na strokovnjaka izven domače delniške družbe. Pri firmi sva zaposle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Pogodbe civilnega prava, ki niso bile uvrščene v ZOR

mag. Vesna Rijavec, 13.3.1997

Obligacije

mag. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 5/1997V okviru predstavljenih perspektiv razvoja slovenskega obligacijskega prava želim nekaj pozornosti nameniti pogodbam, za katere ni bilo mesta v ZOR, ker ne spadajo na področje prometa blaga in storitev. Čeprav te pogodbe tvorijo jedro klasičnega civilnega prava, so bile v preteklosti deležne precej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Novi obligacijski zakonik (III) - nekatere novosti civilnopravnih pogodb

Dušan Jovanovič, 13.3.1997

Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru se sestanemo, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu. Tema tokratnega srečanja je zaokrožila iztekajoči sklop predavanj o novem obligacijskem zakoniku.(*1) Tako je v četrtek 6. februarja mag. Vesna Rijavec predavala o civilnopravnih pogodbah, ki ne spad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Računalniška učilnica na Pravni fakulteti v Ljubljani

Jaka Repanšek, 13.3.1997

Višje in visoko šolstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 5/1997Zaradi vedno večje informatizacije slovenske družbe in državne uprave se je že nekaj časa porajala potreba po praktičnem računalniškem izobraževanju študentov prava, kot nujni dopolnitvi bolj teoretično usmerjenem predmetu Pravni informatiki v četrtem letniku. Študenti bi se tako s svojim znanjem ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

K "Državno tožilstvo, politika in pravna država"

Marijan Bobič, 13.3.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Marijan Bobič, Pravna praksa, 5/1997Gospod Boštjan Penko, avtor članka "Kazensko pravo v RS - razvoj, stanje in načrti", na moj odmev na ta članek resonira v 4. številki PP z dne 20. 2. 1997 z novim člankom "Državno tožilstvo, politika in pravna država". Njegovi poskusi, da bi razblinil moje strahove pred zlorabami politike v obliki v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 13.3.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 5/1997V postopku pred okrožnim sodiščem obdolženec mora imeti zagovornika ob vročitvi obtožnice tudi, če je ta zoper njega vložena le zaradi kaznivega dejanja, o katerem sodi okrajno sodišče. (Problem je sprožilo Višje sodišče v Mariboru). Obrazložitev : Po tretjem odstavku 70. člena ZKP mora ime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Zaposlitev za določen čas

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Družba zaposluje v novo odprtih prodajalnah, vzetih v najem za določen čas, delavke in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta. Takšne zaposlitve utemeljuje z namenom, da bi ugotovila rentabilnost prodajo oziroma raziskala trg ter usposobila delavke za prodajo tekstila in tekst...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
1997(35)
> Marec(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov