O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Zakon o nepravdnem postopku - razdelitev stvari

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 5/1991V postopku za delitev stvari se po poteku tridesetdnevnega roka iz 2. odst. 123. čl. Zakona o nepravdnem postopku na predlog vsakega od udeležencev prodaja po določbah 20. poglavja Zakona o izvršilnem postopku opravi v nepravdnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Prometni davek

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 5/1991Glede prodaje gradbenega reprodukcijskega materiala stanovanjskim zadrugam za njihove člane - zadružnike je republiški sekretariat za finance dal v pismu z dne l5. 2. 1991 naslednje pojasnilo: "V Republiki Sloveniji se na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCCI k ustavi Repub...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Davek od dobička pravnih oseb

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 5/1991Pojasnila o tem davku, obračunavanju in plačevanju akontacij zanj itd., povzemamo po okrožnici SDK v RS, Centrala Ljubljana, št. 901-13/91 z dne 4. 2. 1991. Zavezanci Zavezanci so pravne osebe, ustanovljene po zakonu o podjetjih (razen družb z neomejeno solidarno odgovornostjo), banke in druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

30 držav pristopilo h konvenciji o mednarodni prodajiblaga

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 5/1991UNCITRAL sporoča, da je do 1. februarja 1991 ratificiralo ali pristopilo h konvenciji ZN o mednarodni prodaji blaga že 30 držav. Jugoslavija je to konvencijo ratificirala, tako da je začela veljati 1. 8. 1988.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Razpolaganje s posebnim delom stavbe

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 5/1991Določba republiškega zakona o lastnini na delih stavb, po kateri si občina pridobi pravico razpolaganja na posebnem delu stavbe v družbeni etažni lastnini, če je bila družbena lastnina uvedena z nacionalizacijo ali zaplembo, je v neskladju s l. odst. 13. člena in 1. odst. 14. člena ustave SFRJ. O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Prenehanje poslovanja trga denarja in vrednostnihpapirjev

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 5/1991Postopek odprave organizacij oz. pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ureja zvezni zakon. Zakon je pri urejanju prenehanja poslovanja trga denarja in vrednostnih papirjev lahko predpisal, da ta trg preneha poslovati brez izvedbe postopka redne likvidacije ali postopka stečaja, kajti tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Plovba tujih ribiških ladij v obalnem morju

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 5/1991Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o obalnem morju in epikontinentalnem pasu SFRJ (Ur. list SFRJ, št. 57/89) je bila črtana določba 37. člena prvotnega besedila zakona in je bil zato zakon dopolnjen in spremenjen. S temi spremembami in dopolnitvami so razmerja na področju plovbe tujih ribi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Preračunavanje pokojnin

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 5/1991Za izvajanje zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so po ustavi odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah. Zato USJ ne odloča o tem, ali so izpodbijane določbe sklepa o preračunavanju pokojnin v nasprotju z zveznim zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

dr. Janez Šinkovec: Integracije in koncentracije vgospodarstvu

dr. Krešo Puharič, 21.3.1991

Varstvo konkurence, cene

dr. Krešo Puharič, Pravna praksa, 5/1991Delo dr. Janez Šinkovca, o katerem bomo poročali, je prepričljiv dokaz o nujnosti izdajateljske in založniške odzivnosti na ključna vprašanja, ki jih v zadevnem okolju zastavljata naša novodobna podjetniška in gospodarska praksa. Knjiga "Integracije in koncentracije v gospodarstvu" pa bo pazljive...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 21.3.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 5/1991Zakonski dejanski stan Kakor življenjski primer še ni konkretni dejanski stan, ampak je zgolj konkretni dejanski stan v nastajanju ali celo le možnost konkretnega dejanskega stanu, tako tudi pravni predpis, pravno določilo ali skupek pravnih predpisov (določil) ne more biti izenačen z zakonskim d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Mednarodna konferenca "pravnikov v gospodarstvu"

Bojan Pečenko, 21.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 5/1991Na straneh Pravne prakse pogosto sporočamo o društvenih aktivnostih pravnikov v gospodarstvu. To poročilo pa je namenjeno mednarodni konferenci korporacijskih pravnikov, ki se ukvarjajo predvsem s problemi mednarodnega gospodarskega in poslovnega prava. V svetu oziroma v Evropi ne najdemo neke vi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Svoboda opravljanja dejavnosti

Bojan Pečenko, 21.3.1991

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Pečenko, Bojan Pečenko, Pravna praksa, 5/1991Ekonomska teorija pojmuje podjetje kot temeljni tržni subjekt, ki je relativno samostojen na trgu, ki posluje v skladu z gospodarskim računom, je samozadosten in samostojno pridobiva dohodek oz. dobiček. Po zakonu o podjetjih je podjetje pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost zaradi prid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Ob pripravah na novi pokojninski sistem

dr. Lev Svetek, 21.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 5/1991Ureditev predvojne delovne dobe Naj v tem sestavku poleg že predočenih in delno popravljenih krivic obstoječega pokojninskega sistema spregovorimo še o enem krivičnem določilu, ki se je vleklo skoraj deset let vse od zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Državna suverenost Slovenije in njeni izvirni predpisi

Ferdo Blaznik, 21.3.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Ferdo Blaznik, Pravna praksa, 5/1991Republika Slovenija se je s sprejetjem deklaracije o suverenosti Republike Slovenije pričela dejansko uveljavljati kot suverena država. S sprejetimi ustavnimi amandmaji in ustavnimi zakoni (Ustavni zakon za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije) - Ur. list RS, št. 37/90; Usta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Denacionalizacija stanovanjskih objektov

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 5/1991V zadnjem obdobju smo ponovno priče temu, kako življenje prehiteva normativno dejavnost države in kako se vedno znova najdemo pred težavami, za katere je bilo v veljavi prepričanje, da so zanesljivo in popolno urejene. Delno je to res tudi glede denacionaliziranih stanovanjskih objektov, pravic imet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Seminar: pravno urejanje trga dela

mag. Tanja Dobrin, 21.3.1991

Ostalo

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1991Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je 13. marca organiziral seminar "pravno urejanje trga dela" v Cankarjevem domu v Ljubljani. Seminar je spremljalo 300 udeležencev. Glavni namen seminarja je bil predstavitev in podrobna obrazložitev nove zakonodaje na področju urejanja prenehanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Slovenski pravni jezik v devetnajstem stoletju

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 5/1991Na predvečer letošnjega Prešernovega dneva smo v mariborskem društvu gospodarskih pravnikov poslušali predavanje predsednika višjega sodišča Branka Vezoviška, ki ga je posvetil stoletnici izida dveh začetnih knjig prve zbirke avstrijskih zakonov v slovenskem jeziku, v priredbi dr. Jakoba Kavčiča izd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Ocena sklepa delavskega sveta družbe

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5/1991Ustavno sodišče je oceno, da sklep delavskega sveta družbe o soglasju za prodajo delnic tujemu partnerju nima narave samoupravnega splošnega akta, temveč gre za posamični akt poslovanja, katerega ustavnost in zakonitost po 375. členu ustave SFRJ ne ocenjuje USJ. Odločbo USJ. št. U-I-29/90 z dne 3...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Stroški zdravljenja poškodb pri delu

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Samoupravni sporazum o uresničevanju zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 47/87, 42/89, 18/90) nalaga organizaciji poravnavo stroškov za zdravstvene storitve zaradi zdravljenja poškodb pri delu (l. odst. 10. člena). Poleg tega pa mora organizacija povrniti zdravstveni upravi tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Odpravnina namesto dokupa zavarovalne dobe

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 5/1991Kdaj se lahko podjetje odloči, brez soglasja delavca, da se mu izplača odpravnina in da se mu ne dokupi zavarovalna doba? Podjetja ugotavljajo, da je potrebna manjša vsota za odpravnino kot za dokup zavarovalne dobe. Novela zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 5/91) ureja pravice d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Osnova za odpravnino ob upokojitvi

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Ali se pri izračunu povprečnega osebnega dohodka delavca za pretekle tri mesece, ki je osnova za izplačilo odpravnine ob upokojitvi, upošteva tudi znesek izplačila v obliki vrednostnega papirja, od katerega so bili obračunani in plačani vsi prispevki hkrati z izplačilom osebnih dohodko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Podnajemnik - pridobitev stanovanjske pravice

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Delavec podjetja je stanoval v stanovanju imetnice stanovanjske pravice, pri čemer je bilo stanovanje last podjetja. Ko je nosilka stanovanjske pravice odšla v dom za upokojence, je podjetje kot stanodajalec sprejelo odločitev, da ostane delavec v stanovanju kot podnajemnik, dokler ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Osebni dohodek po splošni kolektivni pogodbi

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Ali pojem osebnega dohodka po 30. členu splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo upošteva tudi dodatek za minulo delo, stalnost ter kolektivno in osebno nagrajevanje? Ali lahko poslovodni organ sam odloči o tem, da se delavcem osebni dohodek za stalnost in minulo delo izplačuje v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Invalidnost - spremenjena delovna zmožnost

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 44/90) ni spremenil 33. člena in tako je ostala definicija invalidnosti nespremenjena. Ker se je delovna organizacija organizirala kot podjetje, se glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄5

Proste sobote in letni dopust

Avtor ni naveden, 21.3.1991

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 5/1991Vprašanje: Ob tem, da se proste sobote na podlagi splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo ne vštevajo več v letni dopust, so še nekateri problemi, kako izračunavati letni dopust. Ker imajo v podjetju prvo soboto v mesecu delovno (8 ur), jih zanima, koliko ur dopusta šteti delavcu, ki v tedn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
1991(29)
> Marec(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJKLMNOP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov