O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Elektronski naslov - psevdonim kot osebni podatek

Irena Vovk, 4.2.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Ali je elektronski naslov, ki vsebuje psevdonim (na primer lepa.lunaŽmail.com), osebni podatek?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 4.2.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Radhika Balakrishnan, James Heintz in Diane Elson (ur.) Rethinking Economic Policy for Social Justice - The Radical Potential of Human Rights (Routledge, 2016, 166 strani) Prevladujoči pristop na področju gospodarske politike ni omogočil ustreznega odziva na izzive, s katerim
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 71. redni seji (21. januar 2016): - aktivacija prve stopnje ukrepanja zajema restriktivno omejevanje vstopa migrantov in hkratno poostreno mejno kontrolo na mejnih prehodih; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Državna pomoč Elanu tudi uradno nedovoljena!

Zoran Skubic, 4.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2016Pravo EU - točneje prvi odstavek 107. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU) - jasno določa, da je kakršnakoli pomoč iz državnih sredstev, ki izkrivlja konkurenco z dajanjem prednosti posameznim gospodarskim družbam, nezdružljiva z notranjim trgom in posledično nedopustna, če prizadene trgovino med državami članicami. Gre torej za nezasluženo - in z vidika trga nepošteno pridobljeno - konkurenčno prednost. A državne pomoči je mogoče najti v različnih pojavnih oblikah. Splošno sodišče (EU) je tako v razmeroma obsežni odločitvi presojalo delovanje slovenskih oblasti pri dokapitalizaciji družbe Elan v letu 2008 in presodilo, da je šlo za nedovoljeno državno pomoč, pa čeprav so jo uradno financirali (nominalno) zasebnopravni subjekti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Cilj in namen

Nataša Skubic, 4.2.2016

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 5/2016V tem in naslednjem kotičku se bom ukvarjala z nehvaležnim vprašanjem, s katerim se neredko srečamo pri prevajanju ali pisanju v angleščini, in sicer z razlikovanjem med angleškimi pojmi a goal, an objective in an aim ter a purpose, an intention in an intent. Prve tri samostalnike v slovenščino prevedemo kot cilj, v nekaterih primerih tudi kot namen, slednje tri pa najpogosteje kot namen (Veliki angleško-slovenski slovar - Oxford-DZS). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je samostalnik cilj opredeljen kot: 1. kraj ali predmet, do katerega se hoče priti, 2. kar se hoče doseči s prizadevanjem; samostalnik namen pa kot duševna usmerjenost k uresničitvi kakega dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Ko se namesto otroka rodi starec

dr. Luigi Varanelli, 4.2.2016

Pravoznanstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 5/2016S 1. januarjem je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je med drugim močno omejila ustanavljanje družb in podjetij ter pridobitev statusa družbenika (10.a člen ZGD-1I). Po novem namreč ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost ali zaradi nekaterih drugih kaznivih dejanj. Enaka omejitev velja tudi za davčne dolžnike, za osebe, ki so bile najmanj dvakrat sankcionirane z globo na podlagi pravnomočne odločbe Inšpektorata RS za delo ali FURS v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem neposredno udeležene v kapitalu družb z omejeno odgovornostjo, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi določila ZFPPIPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Disciplinski postopek zoper odvetnika zaradi žaljive vloge

Marjan Kos, 4.2.2016

Človekove pravice

Marjan Kos, Pravna praksa, 5/2016Kot smo v zvezi z Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) ugotavljali že pred časom, 10. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) varuje odvetnike pred sankcioniranjem zaradi nestrinjanja z delom sodne veje oblasti, a tega varstva kljub temu ne smejo zlorabljati za osebne obračune.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Sklanjanje kratic

dr. Nataša Hribar, 4.2.2016

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2016Pred časom sem izpolnjevala anketo o spolu in sklanjanju kratic v slovenščini. Kratice, formule in simboli so namreč po sedanjih pravopisnih pravilih večinoma moškega spola, ne glede na spol podstavne zveze. To pomeni, da tudi če je besedna zveza, ki je okrajšana v kratico, ženskega ali srednjega spola (na primer Narodna in univerzitetna knjižnica, Ministrstvo za notranje zadeve), je iz nje izpeljana kratica načeloma moškega spola (NUK, NUK-a, v NUK-u; MNZ, MNZ-ja, na MNZ-ju); ženskega spola so kratice na nenaglašeni -a (INA, CEFTA, CIPRA).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Primer iz prakse: odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu

Sara Kuhar Dobnikar, 4.2.2016

Delovna razmerja

Sara Kuhar-Dobnikar, Pravna praksa, 5/2016Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) med razlogi za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prvem odstavku 89. člena predvideva tudi razlog nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti. Podrobnejših navodil ZDR-1 ne daje, temveč napotuje na predpise, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V praksi se pogosto izkaže, da so pravila, ki določajo odpoved pogodbe o zaposlitvi, razpršena in pogosto nejasna. V nadaljevanju si poglejmo tak primer iz prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016 Sodbe Sodišča 20. januar Vstavi izbrisano tabelo 21. januar Vstavi izbrisano tabelo 28. januar Vstavi iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 4. februar 1864 - Slovenska matica V Ljubljani je bila z dovoljenjem dunajske vlade ustanovljena Slovenska matica, ki še danes izdaja leposlovna, znanstvena in poljudna dela. 1945 - Konferenca na Jalti Na Jalti na Krimskem polotoku se je začelo zadnje srečanje ame
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Aktualna vprašanja osebnega stečaja

Dida Volk, 4.2.2016

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 5/2016Postopek osebnega stečaja je bil pri nas uveden z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in se uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Pomenil je novost v naši ureditvi postopkov zaradi insolventnosti, saj prej veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 tega postopka ni poznal. Od uveljavitve postopka osebnega stečaja pa vse do danes je bilo začetih več kot enajst tisoč postopkov osebnega stečaja, največjo "priljubljenost" pa je ta postopek dosegel v preteklih dveh letih, saj predlagatelju - dolžniku ni treba založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Iz javno dostopnih podatkov AJPES-a je razvidno, da je bilo od 1. januarja 2014 do konca leta 2015 začetih kar 8.277 postopkov osebnega stečaja. Ob tolikšnem številu se zato pojavljajo številna vprašanja, povezana z nekaterimi instituti postopka osebnega stečaja, kot tudi vprašanja upnikov s terjatvami do dolžnikov v postopku osebnega stečaja. Posebno poglavje pa so zlorabe (procesnih) pravic dolžnikov - predlagateljev osebnega stečaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Nasilje v družini

Irena Vovk, 4.2.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki bo v javni razpravi do 1. marca. V pripravo so vključili vsa ministrstva, ki se pri delu srečujejo z nasiljem v družini, predstavnike sodstva, centrov za socialno delo ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Plačevanje pavšalnih prispevkov za leto 2016

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZDVZZ). Zneski so določeni v odstotku od povprečne pl
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.2.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Devizni tečaji, davki in konkurenčnost

Matej Tomažin, 4.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 5/2016Veselje ob praznovanju novega leta na svetovnih borzah ni dolgo trajalo. Po prvih nekaj trgovalnih urah so dnevne novice preplavila namigovanja, da nezadržno drvimo proti novi krizi. V ospredju je bilo upočasnjevanje kitajske gospodarske rasti ... Vse te novice lahko razumemo tudi kot sporočilo, da se vzpostavlja novo ravnotežje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Pravna ureditev varstva volkov v Sloveniji

Benčina Alenka, Brunskole Maja, Friedl Barabara, 4.2.2016

Varstvo okolja

Alenka Benčina, Maja Brunskole in Barbara Friedl, Pravna praksa, 5/2016Zadnjih nekaj let, z izjemo leta 2013, poteka odstrel volkov v skladu s spremembami Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju Pravilnik o odvzemu). Letos je v Pravilniku o odvzemu ponovno odrejen odstrel sedmih volkov, utemeljen kot najustreznejši ukrep za uravnavanje populacije z okoljem in povečanje njene družbene sprejemljivosti, zlasti pri lovcih in rejcih drobnice. Menimo, da argumentacija odstrela ne ustreza zahtevam Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju: Habitatna direktiva). Varstvo volka je že obravnavala Pravna klinika za okolje v študijskem letu 2012/2013, v letu 2014/2015 pa je bilo delo nadaljevano z namenom preučiti skladnost slovenske pravne ureditve varstva volkov s Habitatno direktivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

Miha Šercer, 4.2.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 5/2016Delavka s stalnim bivališčem v Šoštanju se je v podjetju zaposlila pred 14 leti. Pred petimi leti si je uredila začasno bivališče v Mariboru in odtlej se na delo vozi iz Maribora. Delodajalec ji je doslej izplačeval povečane prevozne stroške, letos pa ji je, ob predložitvi ponovne odločbe o podaljšanju začasnega bivališča v Mariboru, to odklonil, pri čemer se sklicuje na spremenjena določila 130. člena ZDR-1 in 51. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Spremembe na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju pod drobnogledom stroke

Primož Rataj, 4.2.2016

Delovna razmerja

Primož Rataj, Pravna praksa, 5/2016Novela Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki je trenutno v pripravi, prinaša obsežne spremembe na področju sodelovanja delavskih predstavnikov v organih upravljanja družb. To je bila tudi rdeča nit srečanja članov Društva za delovno pravo in socialno varnost, ki smo ga organizirali 18. januarja 2016 na PF Univerze v Ljubljani. Iztočnice za razpravo je podala dr. Valentina Franca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Evropa

Irena Vovk, 4.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016 Torek, 19. 1. Evropska poklicna izkaznica. Za medicinske sestre, farmacevte, fizioterapevte, nepremičninske agente in gorske vodnike bo opravljanje poklica v drugi državi članici EU lažje. Z evropsko poklicno izkaznico bodo ti poklici namreč priznani tudi v drugih državah č
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Kazensko pravosodje v objektivu kamer

Miha Hafner, 4.2.2016

Sodišča

Miha Hafner, Pravna praksa, 5/2016V zadnjem času vse več držav predvsem v anglo-ameriških pravnih sistemih sistematično uvaja video snemanje kazenskih obravnav na nekaterih sodiščih ali pa spreminja zakonodajo, ki dovoljuje snemanje kazenskih procesov nasploh. O posledicah takih praks so spregovorili udeleženci simpozija, ki je potekal 21. januarja v Bristolu v Veliki Britaniji kot plod skupnega raziskovalnega projekta štirih angleških univerz.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 27. januar - predlog sprememb in dopolnitev Statuta Prešernovega sklada; - predlog zakona o spremembah Zakona o prijavi prebivališča. 25. januar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Foto knjiga

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016Pojasnilo FURS, 29. januar 2016 Foto knjiga uvrščena v tarifno številko carinske nomenklature 4911 91 00. Foto knjiga, izdelek z vezavo s trdimi platnicami, izdelan iz papirja, velikosti približno 21 x 31 cm, z barvnimi, zasebnimi fotografijami in kratkim besedilom, ki se nanaša na
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 Ur. l. RS, št. 2/16 1. Javni poziv k vložitvi prijave za kandidata oziroma kandidatko za predsednika oziroma predsednico Sveta za avtorsko pravo - Urad RS za intelektualno lastnino; rok je 15. februar. 2. Generalni direktor - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slov
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2016(38)
> Februar(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GH IJK LM NOP QR S Š T U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov