O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Vsebina PP št.5/2016

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20163 UVODNIK dr. Luigi Varanelli Ko se namesto otroka rodi starec 6-8 GOSPODARSKO PRAVO Helena Uršič Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform 8-11 USTAVNO PRAVO dr. Janez Pogorelec Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli Z
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Aktualna vprašanja osebnega stečaja

Dida Volk, 4.2.2016

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 5/2016Postopek osebnega stečaja je bil pri nas uveden z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in se uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Pomenil je novost v naši ureditvi postopkov zaradi insolventnosti, saj prej veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) iz leta 1993 tega postopka ni poznal. Od uveljavitve postopka osebnega stečaja pa vse do danes je bilo začetih več kot enajst tisoč postopkov osebnega stečaja, največjo "priljubljenost" pa je ta postopek dosegel v preteklih dveh letih, saj predlagatelju - dolžniku ni treba založiti predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Iz javno dostopnih podatkov AJPES-a je razvidno, da je bilo od 1. januarja 2014 do konca leta 2015 začetih kar 8.277 postopkov osebnega stečaja. Ob tolikšnem številu se zato pojavljajo številna vprašanja, povezana z nekaterimi instituti postopka osebnega stečaja, kot tudi vprašanja upnikov s terjatvami do dolžnikov v postopku osebnega stečaja. Posebno poglavje pa so zlorabe (procesnih) pravic dolžnikov - predlagateljev osebnega stečaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Nasilje v družini

Irena Vovk, 4.2.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili novelo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki bo v javni razpravi do 1. marca. V pripravo so vključili vsa ministrstva, ki se pri delu srečujejo z nasiljem v družini, predstavnike sodstva, centrov za socialno delo ipd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 4. februar 1864 - Slovenska matica V Ljubljani je bila z dovoljenjem dunajske vlade ustanovljena Slovenska matica, ki še danes izdaja leposlovna, znanstvena in poljudna dela. 1945 - Konferenca na Jalti Na Jalti na Krimskem polotoku se je začelo zadnje srečanje ame
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 71. redni seji (21. januar 2016): - aktivacija prve stopnje ukrepanja zajema restriktivno omejevanje vstopa migrantov in hkratno poostreno mejno kontrolo na mejnih prehodih; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Ko se namesto otroka rodi starec

dr. Luigi Varanelli, 4.2.2016

Pravoznanstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 5/2016S 1. januarjem je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je med drugim močno omejila ustanavljanje družb in podjetij ter pridobitev statusa družbenika (10.a člen ZGD-1I). Po novem namreč ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost ali zaradi nekaterih drugih kaznivih dejanj. Enaka omejitev velja tudi za davčne dolžnike, za osebe, ki so bile najmanj dvakrat sankcionirane z globo na podlagi pravnomočne odločbe Inšpektorata RS za delo ali FURS v zvezi s plačilom za delo oziroma zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem neposredno udeležene v kapitalu družb z omejeno odgovornostjo, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi določila ZFPPIPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 4.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016 Sodbe Sodišča 20. januar Vstavi izbrisano tabelo 21. januar Vstavi izbrisano tabelo 28. januar Vstavi iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Devizni tečaji, davki in konkurenčnost

Matej Tomažin, 4.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 5/2016Veselje ob praznovanju novega leta na svetovnih borzah ni dolgo trajalo. Po prvih nekaj trgovalnih urah so dnevne novice preplavila namigovanja, da nezadržno drvimo proti novi krizi. V ospredju je bilo upočasnjevanje kitajske gospodarske rasti ... Vse te novice lahko razumemo tudi kot sporočilo, da se vzpostavlja novo ravnotežje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Pravni napovednik

Irena Vovk, 4.2.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Primer iz prakse: odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu

Sara Kuhar Dobnikar, 4.2.2016

Delovna razmerja

Sara Kuhar-Dobnikar, Pravna praksa, 5/2016Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) med razlogi za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prvem odstavku 89. člena predvideva tudi razlog nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti. Podrobnejših navodil ZDR-1 ne daje, temveč napotuje na predpise, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. V praksi se pogosto izkaže, da so pravila, ki določajo odpoved pogodbe o zaposlitvi, razpršena in pogosto nejasna. V nadaljevanju si poglejmo tak primer iz prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Spremembe na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju pod drobnogledom stroke

Primož Rataj, 4.2.2016

Delovna razmerja

Primož Rataj, Pravna praksa, 5/2016Novela Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki je trenutno v pripravi, prinaša obsežne spremembe na področju sodelovanja delavskih predstavnikov v organih upravljanja družb. To je bila tudi rdeča nit srečanja članov Društva za delovno pravo in socialno varnost, ki smo ga organizirali 18. januarja 2016 na PF Univerze v Ljubljani. Iztočnice za razpravo je podala dr. Valentina Franca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Nevarni droni t. i. etike

Tomaž Pavčnik, 4.2.2016

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 5/2016Najprej o naslovu. Besedna zveza tako imenovano si najbolj uspešno utira pot v nizki politični govorici, ko govorec ne zna utemeljiti razlike med nečim, kar je pojmovno deklarirano, in tistim, kar v konkretni resničnosti je. O razliki zgolj namiguje, tako da se opre na to priročno berglo, kar mu omogoča nadaljnje verbalno drezanje in zamegljevanje. Te kontaminirane besedne zveze se je zato dobro izogibati. A vendar je kdaj neizogibna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR?

dr. Janez Pogorelec, 4.2.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 5/2016Referendum o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) je mimo in spet smo se Slovenci, pod pretvezo, da gre za otroke, pa pod pretvezo, da gre za človekove pravice, in še kakšno, na hrbtih istospolnih sprli o povsem simbolno ideoloških vprašanjih o tem, kakšna naj bo Slovenija, malo bolj "avantgardna" ali malo bolj konservativna. To slednje se je za malo podalpsko državico sicer zdelo primerneje tudi piscu teh vrstic. Po nekaj tednih od zavrnitve zakona na referendumu so se (upam) strasti že toliko umirile, da se lahko sine ira et studio vprašamo, kaj se mi vsi lahko iz tega referenduma naučimo in kako bi lahko v prihodnje taka vprašanja reševali bolj konstruktivno in pragmatično, kako bi družbena in ideološka nasprotja mirili in jih usmerjali v rešitve in ne razpihovali in povečevali nestrpnosti med nami. Kot bomo videli, pa vse kaže, da bo k temu močno pripomogla tudi v letu 2013 spremenjena ustavna ureditev zakonodajnega referenduma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Prva uspešna tožba Slovenije proti Komisiji

Matija Miklič, 4.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matija Miklič, Pravna praksa, 5/2016Na Splošnem sodišču v Luksemburgu je bila 28. januarja razglašena sodba v zadevi Slovenija proti Komisiji (T-667/14), v kateri je Slovenija skoraj v celoti (95 odstotkov vrednosti zneska sporne finančne korekcije) uspela z zahtevkom za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2014/458/EU z dne 9. julija 2014 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije v delu, ki se nanaša na Slovenijo. Slovenija je s to tožbo drugič tožila Komisijo v zvezi s finančnimi popravki odhodkov iz kmetijskih skladov EU. Ob tem je Slovenija na Splošno sodišče 15. januarja letos vložila že tretjo tožbo zoper Komisijo zaradi finančnih popravkov odhodkov v zvezi z ukrepi neposrednih plačil v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja - ZPPDČT (Ur. l. RS, št. 56/15) - veljati začne 29. avgusta, tretji odstavek 29. člena in 8. točka prvega odstavka 46. člena tega zakona p
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016 Ur. l. RS, št. 2/16 1. Javni poziv k vložitvi prijave za kandidata oziroma kandidatko za predsednika oziroma predsednico Sveta za avtorsko pravo - Urad RS za intelektualno lastnino; rok je 15. februar. 2. Generalni direktor - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slov
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Regulacija v dobi ekonomije delitve in spletnih platform

Helena Uršič, 4.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Helena Uršič, Pravna praksa, 5/2016Evropska komisija se zaveda, da bo v prihodnjih letih področje digitalne ekonomije ključno za razvoj Evropske unije in ohranitev njene vloge v svetu. Strategija Evropa 2020 in velikopotezni načrti v povezavi z enotnim digitalnim trgom (vključno z velikodušnimi investicijami) izkazujejo prvenstven pomen digitalizacije. Sporočilo Komisije v maju 2015 je začrtalo zakonodajne predloge za naslednji dve leti. Med izpostavljenimi področji je e-trgovanje, reforma pravne ureditve avtorskih pravic, prevetritev telekomunikacijskih pravil ter navsezadnje tudi regulacija podatkovne ekonomije (angl. data economy) in spletnih posredniških platform. V sklopu slednjih Komisija omenja tudi regulacijo t. i. ekonomije delitve (angl. sharing economy), na katero se ta prispevek osredotoča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Hišna preiskava pri odvetniku, zaseg listin in predmetov ter preiskava elektronskih naprav posegajo v odvetniško zasebnost

Avtor ni naveden, 4.2.2016

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2016Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu sta v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se hišna preiskava odvetniške pisarne, preiskava elektronskih naprav ter zaseg predmetov, listin in naprav odvetnika dovoljujejo in opravljajo na način, določen v 60. do 63. točki obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Zahtevaj račun

Irena Vovk, 4.2.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016Brezplačna mobilna aplikacija Preveri račun, ki so jo pripravili na Finančni upravi RS (FURS), potrošnikom omogoča, da preverijo, ali je račun, ki so ga prejeli od ponudnika blaga ali storitev, pravilno izdan. Vsak račun mora namreč imeti zaščitno oznako izdajatelja računa in posebno QR ali črtno kodo. V nekaj sekundah bo potrošnik dobil povratno informacijo, ali je bil račun pravilno izdan. Če ni bil, ga lahko fotografira in ga prek aplikacije pošlje FURS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov

dr. Rajko Knez, 4.2.2016

Kultura in umetnost

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 5/2016Zbornik Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 506 strani), ki sta ga uredila dr. Ana Vlahek in dr. Matija Damjan s PF Univerze v Ljubljani, ponuja znanstvene članke dvaindvajsetih slovenskih avtorjev (dr. Meta Ahtik, dr. Samo Bardutzky, dr. Jaka Cepec, dr. Matija Damjan, dr. Gregor Dugar, Andreja Fakin, dr. Aleš Galič, dr. Peter Grilc, Mojca Ilešič, LL.M., dr. Miha Juhart, Boštjan Koritnik, Simona Kotnik, dr. Mitja Kovač, dr. Jerca Kramberger Škerl, Luka Markelj, dr. Špelca Mežnar, dr. Damjan Možina, dr. Klemen Podobnik, dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, dr. Tilen Štajnpihler, dr. Ana Vlahek in dr. Katarina Zajc). Nastal je v okviru raziskovalnega projekta Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izvajata Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in PF Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Kazensko pravosodje v objektivu kamer

Miha Hafner, 4.2.2016

Sodišča

Miha Hafner, Pravna praksa, 5/2016V zadnjem času vse več držav predvsem v anglo-ameriških pravnih sistemih sistematično uvaja video snemanje kazenskih obravnav na nekaterih sodiščih ali pa spreminja zakonodajo, ki dovoljuje snemanje kazenskih procesov nasploh. O posledicah takih praks so spregovorili udeleženci simpozija, ki je potekal 21. januarja v Bristolu v Veliki Britaniji kot plod skupnega raziskovalnega projekta štirih angleških univerz.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Kdo je bil od koga očaran ali zanimiv primer nedokazane korupcije v športu

dr. Vesna Bergant Rakočević, 4.2.2016

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 5/2016Kmalu bo minilo dve leti, odkar smo slavili enega izmed sijajnih uspehov Tine Maze na olimpijskih igrah v Sočiju - zmago na veleslalomu. S skoraj minuto zaostanka za našo prvakinjo je bila prav na repu rezultatske razpredelnice predstavnica Tajske Vanessa Vanakorn, bolj znana kot violinistka Vanessa Mae. Njen nastop je močno odjeknil, zgodba pa je še posebej zanimiva s slovenskega vidika. Poglejmo, zakaj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Nenehne premestitve zapornika niso rešitev

Lena Šutanovac, 4.2.2016

Človekove pravice

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 5/2016Pritožnik v zadevi Bamouhammad proti Belgiji je francoski državljan Farid Bamouhammad, ki je v zadnjih letih zaslovel kot neukrotljiv zapornik, ki so ga zaradi nasilnega obnašanja in fizičnih groženj osebju večkrat premestili. Belgijski mediji so mu celo nadeli vzdevek Farid "Le Fou" oziroma Nori Farid. Zaradi razmer v belgijskih zaporih in pomanjkanja ustrezne nege je vložil pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), v kateri je zatrjeval kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje, ter kršitev 13. člena EKČP, ki vsebuje pravico do učinkovitega pravnega sredstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Od 19. januarja do 1. februarja

Irena Vovk, 4.2.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2016 Torek, 19. 1. Ustanavljanje novih družb. S 1. januarjem so se začele uporabljati določbe Zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim določajo, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektora
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2016(38)
> Februar(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GH IJK LM NOP QR S Š T U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov