O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Razlaga drugega odstavka 20. a člena ZOZP

Avtor ni naveden, 10.2.2017

ZAVAROVALNIŠTVO

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Določila drugega odstavka 20.a člena ZOZP se ne sme razlagati tako, da ima zavarovalnica v vsakem primeru, ko je njena odgovornost sporna ali škoda ni v (celoti) ocenjena, na voljo tri mesece za reševanje oškodovančevega odškodninskega zahtevka in da šele potem pride v zamudo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravni napovednik

Patricij Maček, 10.2.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Ponovno primer napačno evidentiranega trenutka odvzema prostosti

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Pobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) med drugim izpostavil, da naj bi njegovo pridržanje s strani policije trajalo več kot 48 ur, torej več, kot dopušča peti odstavek 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Prostost naj bi mu namreč bila dejansko odvzeta 5. februarja 2016 ob 19.10 in ne ob 20.20, kot je bilo zapisano v odločbi o odvzemu prostosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Rajko Pirnat, 10.2.2017

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 5/2017"Ne jemljimo tega društva kot formalnost, nadlego ali moro, temveč kot možnost in priliko, ki ji lahko skupaj damo za vse koristno vsebino," je na občnem zboru društva Klub alumni PF, ki je bil 24. januarja na PF Univerze v Ljubljani, neposredno po izvolitvi povedal novi predsednik, sicer profesor na fakulteti, dr. Janez Kranjc. V svojem prvem "predsedniškem nagovoru" je povedal, da vidi glavni cilj društva v povezovanju članov na družabni in strokovni ravni. Na družabni ravni bosta pod okriljem kluba organizirana denimo kulturni večer in koncert članov, predsednik pa si bo poleg tega prizadeval, da bi na začetku poletja organizirali tudi sproščeno druženje v naravi v obliki piknika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Dodeljevanje zadev

Toni Tovornik, 10.2.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2017Pretekli teden je odvetnik Radovan Cerjak javno opozoril, da se na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani zadeve v triažni pisarni dodeljujejo na netransparenten način, kar naj bi omogočalo manipulacije postopka. Na sodišču so očitke zanikali in zatrdili, da zadeve dodeljujejo v skladu s Sodnim redom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Referendum v luči 25-letnice Ustave

Patricij Maček, 10.2.2017

Ustavno sodišče, Splošni državni akti, simboli in prazniki

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017"Odnos države do ustave je odraz njene zrelosti," je v uvodnem nagovoru na okrogli mizi Referendum v luči 25-letnice ustave, ki je potekala 19. januarja na PF Univerze v Ljubljani v organizaciji Društva za ustavno pravo Slovenije, med drugim povedal nekdanji sodnik Ustavnega sodišča, upokojeni profesor na PF Univerze v Ljubljani in predsednik društva dr. Franc Grad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Osnovni podatki o sklenjenih poslih so javno dostopni

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Peti odstavek 1.a člena in prvi odstavek v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije

dr. Janez Novak, 10.2.2017

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 5/2017Od konca novembra 2016 javna občila sporočajo, da so zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF) novembra 2016 zagrozili s stavko, če ne bodo izpolnjene njihove stavkovne zahteve (navedene so v točki 2.1.). Ob zahtevah iz sklepa o stavki so zahtevali tudi spoštljivo delovno okolje (brez žalitev in trpinčenja, "mobbinga") in zagotovitev aktivne vloge pri izbiri novega direktorja in dirigenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

Branka Sedmak, 10.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor je 22. novembra 2016 sprejel nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki je začel veljati 3. decembra 2016, uporabljati pa se začne 3. marca 2017. Drugače od svojega predhodnika (ZPotK-1), ki je imel, vključno s prehodnimi in končnimi določbami, 45 členov, ima novi zakon kar 110 členov. V nadaljevanju je prikazanih nekaj novosti, ki jih uvaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Ur. l. RS, št. 5/17) - veljati začne 18. februarja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Ustavno varovana pravica do pokojnine le za obvezno pokojninsko zavarovanje

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Ustavno sodišče je v zadevi U-I-206/15 z dne 12. januarja 2017 odločilo, da členi 432, 433 in 434 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) niso bili v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možgansko hekanje

dr. Aleš Završnik, 10.2.2017

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2017Spremljanje hekerstva kot kulturnega fenomena (tj. hekerjev, ki so začeli z logiko delitvene ekonomije, po kateri računalniške kode ne patentiraš, ampak jo prosto deliš z drugimi - t. i. "white hat" hekerji) in kot kriminalnega fenomena (tj. hekerjev, ki so zgolj novodobna različica organizirane kriminalitete - t. i. "black hat" hekerji) občasno privede do izzivov "izven okvirov". Če so možgani zgolj obdelovalci podatkov, nevrotransmiterske povezave pa biološki ekvivalent interneta, je postalo s časom logično, da analiza vedno večje količine podatkov v "podatkovni družbi" posnema možgane - in od tod računalniške nevronske mreže. Ali je nasledek tega tudi ta, da je mogoče hekati naše možgane?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravica do pitne vode: papir prenese vse, z njim pa si lahko tudi kaj obrišemo

Blaž Kovač, 10.2.2017

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Blaž Kovač, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor RS je 17. novembra lani sprejel spremembe Ustave, s katerimi je v katalog ustavnih pravic dodal pravico do pitne vode. Na prvi pogled neukemu poteza v pravo smer. Vsakdo ima pravico do pitne vode, pravi odslej 70.a člen Ustave, vendar pa se zavoljo teh nekaj besed ne bo spremenilo prav nič. Več kot o sami vodi sprememba pove o stanju naše države, pravno-politični kulturi naše demokracije, sposobnosti odločanja (državne uprave in politike) in pomembnosti populizma. Ter o kakovosti slovenske pravne stroke v državni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Fortuna fortes metuit, ignauos premit

Janez Kranjc, 10.2.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 5/2017Misel je vzeta iz Senekove tragedije Medea (159). Slovensko bi se glasila: Usoda se boji pogumnih (in) preganja strahopetne. Izreče jo Medeja, ki snuje maščevanje, v pogovoru z dojiljo. Ta jo skuša odvrniti od njene namere. Medeja ji odvrne, da je za nasvet dojemljiva le majhna bolečina. Velike nesreče ni mogoče skriti, zato ji ugaja odkrit spopad. Ko jo dojilja prepričuje, da naj zadrži napad besa, saj se je mogoče braniti tudi mirno, ji Medeja odgovori, da se usoda boji pogumnih in preganja plašne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Med elitizmom in podaljšanim bivanjem

mag. Sandi Kodrič, 10.2.2017

Višje in visoko šolstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 5/2017Februarja se z informativnimi dnevi začenja obdobje vpisovanja na univerze. Naš razbohoteni visokošolski sistem je prijazno neselektiven do bodočih študentov, saj razpisujemo več mest, kot je sploh kandidatov, ki zaključujejo srednje šole. Za vsakogar se bo našlo mesto. V čigavem interesu je tako stanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vsebina PP št.5/2017

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20173-4 UVODNIK mag. Nina Betetto Otvoritev sodnega leta 2017 - med priložnostmi in tveganji 6-8 GOSPODARSKO PRAVO Branka Sedmak Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) 8-9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Niko Pušnik Deset razlogov za podpo
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev

Rakovec Bodnaruk Janja, Franca Valentina, 10.2.2017

Delovna razmerja

mag. Janja Rakovec Bodnaruk, dr. Valentina Franca, Pravna praksa, 5/2017Tehnološki razvoj, vpliv globalnega trga in usmeritve gospodarstva k popolni prožnosti v zadnjih desetletjih spodbujajo fleksibilen trg dela, kar se med drugim kaže tudi v fleksibilnih, nestandardnih ali atipičnih oblikah dela, za katere se je uveljavil pojem prekarno delo. V prispevku se osredotočamo na prekarne oblike dela, ki so v Sloveniji najpogostejše, in sicer: zaposlitev za določen čas, delo prek agencij za zagotavljanje dela, zaposlitve s krajšim delovnim časom, študentsko delo ter pogodbeno delo v civilnih ali gospodarskih razmerjih. Treba je poudariti, da se te oblike kot prekarne obravnavajo le, če so prisotne določene značilnosti prekarnosti, kot so na primer nizka stopnja varnosti in stalnosti dela, nestalnost delovnega časa, nestalni dohodki in neredna plačila za delo, slaba zakonodajna zaščita, pomanjkljiv dostop do pravic in ugodnosti iz dela ter pomanjkanje kolektivnega zastopanja in pogajanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Oglasi in jedilniki v tujem jeziku in javna raba slovenščine

Branka Knafelc, 10.2.2017

Ostalo

Branka Knafelc, Pravna praksa, 5/2017V šoli neprestano govorimo in učimo učence o rabi slovenščine v življenju in tudi oglaševanju. Bila sem na posvetu o rabi slovenščine, ki se je odvil v prostorih Državnega sveta 8. decembra 2016. Med drugim je bilo predstavljeno tudi poročilo o kršitvah pri oglaševanju (jedilnikov pred gostilnami, hoteli, vedno več firm ima v naslovih imena v angleškem jeziku ali v drugem tujem jeziku). V poročilu o kršitvah pa je bilo predstavljeno, da so bile prijavljene le štiri prijave kršitev glede uporabe slovenščine. Vprašanje: sem na primer inšpektor za delo, med moje naloge sodi tudi pregled teh kršitev. Kot inšpektor hodim denimo po Čopovi ulici v Ljubljani in vidim na vsakem koraku kršitve v zvezi z uporabo slovenščine, ker so vsi oglasi pretežno v angleščini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravice in obveznosti delavke v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 10.2.2017

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2017Delavki smo redno iz poslovnega razloga odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Ker gre za delavko, ki smo jo pred nekaj leti prevzeli od drugega delodajalca, smo ji kot njegov pravni naslednik dolžni zagotoviti relativno dolg odpovedni rok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Delo kmetov po upokojitvi

Urška Ahlin Ganziti, 10.2.2017

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Urška Ahlin-Ganziti, Pravna praksa, 5/2017Upokojil sem se kot samostojni podjetnik in imam zaposlenega še enega delavca, zato se mi od pokojnine mesečno odteguje določen znesek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 119. redni seji (26. januar 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, - Letni program športa v Republiki Sloveniji 2017, - Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Irelevantna in zato legalna - nemška skrajna desnica

Špela Kunej, 10.2.2017

Politične stranke

Špela Kunej, Pravna praksa, 5/2017V torek, 17. januarja 2017, je drugi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča (v nadaljevanju Sodišče) po štirih letih odgovoril na zahtevek zveznega sveta, da ugotovi protiustavnost skrajno desne Nacionalne demokratske stranke (NPD). Sodišče je soglasno odločilo v prid toženca (v nadaljevanju Sodba).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 Ur. l. RS, št. 4/17 1. Okrajna ali okrožna državna tožilca - Vrhovno sodišče Republike Slovenije; rok je 11. februar 2017. Ur. l. RS, št. 5/17 2. Generalni direktor - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; rok je 13. februar 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Od 24. januarja do 6. februarja

Patricij Maček, 10.2.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017 Torek, 24. 1. Obisk Poljske. Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je na povabilo predsednice Sveta ministrov Republike Poljske Beate Szydło obiskal Poljsko. Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med državama dobri in da jih spremlja reden politični dialog, posebej sta p
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov